Personen met een handicap en hun families hadden aan het begin van de gezondheidscrisis de keuze om ofwel voltijds bij de familie te verblijven, ofwel voltijds bij de zorgaanbieder. Eerder konden minderjarige zorgbehoevenden, die in multifunctionele centra (MFC) verblijven, die keuze al in beperkte mate maken. Vanaf nu is het ook voor meerderjarigen opnieuw mogelijk om een of meerdere dagen te wisselen van verblijfplaats. "We zagen de vraag bij de meerderjarigen ook rijzen", meldt Karina De Beule, woordvoerster van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap. "We gaan natuurlijk nog niet terug naar een normale gang van zaken. We willen de bubbels nog steeds zoveel mogelijk bewaken. Iemand die naar huis is geweest of naar een dagcentrum gaat, komt zeker niet in dezelfde ruimte als iemand die in de voorziening is gebleven." De Beule onderstreept ook dat er rekening moet gehouden worden met het feit dat door een extra gebrek aan regelmaat sommige personen nog slechter met de situatie zullen omgaan. "60 procent van de meerderjarige personen met een handicap behoort tot een zeer kwetsbare groep omdat zij kampen met bijvoorbeeld long- en hartproblemen of diabetes. Er is een grote variatie aan mensen, dus dat vraagt een grotere voorzichtigheid." Ook Hendrik Delaruelle, directeur van het Vlaams Welzijnsverbond, roept op tot een zekere voorzichtigheid. "Alles wordt instelling per instelling bekeken en veel hangt af van de mate waarin in bepaalde instellingen al besmettingen zijn voorgekomen." (Belga)

Personen met een handicap en hun families hadden aan het begin van de gezondheidscrisis de keuze om ofwel voltijds bij de familie te verblijven, ofwel voltijds bij de zorgaanbieder. Eerder konden minderjarige zorgbehoevenden, die in multifunctionele centra (MFC) verblijven, die keuze al in beperkte mate maken. Vanaf nu is het ook voor meerderjarigen opnieuw mogelijk om een of meerdere dagen te wisselen van verblijfplaats. "We zagen de vraag bij de meerderjarigen ook rijzen", meldt Karina De Beule, woordvoerster van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap. "We gaan natuurlijk nog niet terug naar een normale gang van zaken. We willen de bubbels nog steeds zoveel mogelijk bewaken. Iemand die naar huis is geweest of naar een dagcentrum gaat, komt zeker niet in dezelfde ruimte als iemand die in de voorziening is gebleven." De Beule onderstreept ook dat er rekening moet gehouden worden met het feit dat door een extra gebrek aan regelmaat sommige personen nog slechter met de situatie zullen omgaan. "60 procent van de meerderjarige personen met een handicap behoort tot een zeer kwetsbare groep omdat zij kampen met bijvoorbeeld long- en hartproblemen of diabetes. Er is een grote variatie aan mensen, dus dat vraagt een grotere voorzichtigheid." Ook Hendrik Delaruelle, directeur van het Vlaams Welzijnsverbond, roept op tot een zekere voorzichtigheid. "Alles wordt instelling per instelling bekeken en veel hangt af van de mate waarin in bepaalde instellingen al besmettingen zijn voorgekomen." (Belga)