Voor de toegang tot de gerechtsgebouwen in Vlaanderen worden een reeks maatregelen genomen, maar die verschillen van plaats tot plaats. In Gent werd beslist dat het gerechtsgebouw enkel toegankelijk is voor personen die om professionele redenen aanwezig moeten zijn of personen die opgeroepen werden. Vrijdag kon er nog een assisenproces met een honderdtal aanwezigen doorgaan in het gerechtsgebouw. In Dendermonde krijgt ook de pers een toegangsverbod, meldt de afdelingsvoorzitter. "Deze maatregel wordt genomen met het oog op de indijking van het besmettingsgevaar van het coronavirus, en geldt behoudens tegenbericht tot en met 17 april. Wij trachten de dienstverlening aan de bevolking maximaal te verzekeren en gaan ervan uit dat elke persoon die onnodig ruimte in de gebouwen inneemt, ten koste gaat van een burger of advocaat die professioneel wél in de gebouwen aanwezig moet zijn." (Belga)

Voor de toegang tot de gerechtsgebouwen in Vlaanderen worden een reeks maatregelen genomen, maar die verschillen van plaats tot plaats. In Gent werd beslist dat het gerechtsgebouw enkel toegankelijk is voor personen die om professionele redenen aanwezig moeten zijn of personen die opgeroepen werden. Vrijdag kon er nog een assisenproces met een honderdtal aanwezigen doorgaan in het gerechtsgebouw. In Dendermonde krijgt ook de pers een toegangsverbod, meldt de afdelingsvoorzitter. "Deze maatregel wordt genomen met het oog op de indijking van het besmettingsgevaar van het coronavirus, en geldt behoudens tegenbericht tot en met 17 april. Wij trachten de dienstverlening aan de bevolking maximaal te verzekeren en gaan ervan uit dat elke persoon die onnodig ruimte in de gebouwen inneemt, ten koste gaat van een burger of advocaat die professioneel wél in de gebouwen aanwezig moet zijn." (Belga)