Bij de start van volgend schooljaar zal het onderwijs werken met kleurcodes, die aangeven in welke fase we zitten wat het aantal coronabesmettingen betreft. Parys wil dat een dergelijk systeem ook wordt geïntroduceerd voor de woonzorgcentra. "Wanneer er een tweede golf van COVID-19 zou komen, moeten we zorgen dat we niet elk van de 80.000 bewoners van de woonzorgcentra opnieuw in eenzame afzondering opsluiten omwille van een lokale infectiehaard", zegt hij. Het beleid moet samen met de experts van de GEES en de sectoren een systeem uitwerken op basis van het lokaal risiconiveau, vindt hij. "Groen betekent dat het risico op besmetting bijna onbestaande is. Bij niveau geel is het lokale risico laag. Bij niveau oranje matig en bij niveau rood hoog. Afhankelijk van de kleurcode in een zone verscherpen of versoepelen we de maatregelen en bezoekregelingen." Parys pleit daarnaast voor een ander type woonzorgcentra, waar bewoners meer in de pap te brokken hebben. "Met inspraak over het uur waarop ze willen opstaan, eten en gaan slapen. Met zorgkundigen en verplegend personeel dat correct vergoed wordt. Met een bestaffing die rechtstreeks verband houdt met de zorgzwaarte van de bewoners." (Belga)

Bij de start van volgend schooljaar zal het onderwijs werken met kleurcodes, die aangeven in welke fase we zitten wat het aantal coronabesmettingen betreft. Parys wil dat een dergelijk systeem ook wordt geïntroduceerd voor de woonzorgcentra. "Wanneer er een tweede golf van COVID-19 zou komen, moeten we zorgen dat we niet elk van de 80.000 bewoners van de woonzorgcentra opnieuw in eenzame afzondering opsluiten omwille van een lokale infectiehaard", zegt hij. Het beleid moet samen met de experts van de GEES en de sectoren een systeem uitwerken op basis van het lokaal risiconiveau, vindt hij. "Groen betekent dat het risico op besmetting bijna onbestaande is. Bij niveau geel is het lokale risico laag. Bij niveau oranje matig en bij niveau rood hoog. Afhankelijk van de kleurcode in een zone verscherpen of versoepelen we de maatregelen en bezoekregelingen." Parys pleit daarnaast voor een ander type woonzorgcentra, waar bewoners meer in de pap te brokken hebben. "Met inspraak over het uur waarop ze willen opstaan, eten en gaan slapen. Met zorgkundigen en verplegend personeel dat correct vergoed wordt. Met een bestaffing die rechtstreeks verband houdt met de zorgzwaarte van de bewoners." (Belga)