In het tweede en derde kwartaal van 2020 daalde wegens de lockdown en de bijhorende coronamaatregelen het aantal kinderen en jongeren dat op consultatie ging bij de psychiater in vergelijking met de jaren voordien. De teleconsultaties waren niet voldoende om het tekort op te vullen. Alleen al in het tweede kwartaal van 2020 hadden naar schatting 2.800 CM-leden jonger dan 18 jaar geen contact met hun psychiater. Ook het aantal opnames in psychiatrische ziekenhuizen daalde in het tweede en vierde kwartaal van 2020. Vanaf het begin van 2021 worden dan weer veel meer jongeren met mentale gezondheidsproblemen opgenomen in het ziekenhuis. CM wijst erop dat er nu een recordaantal ziekenhuisbedden bezet is door CM-leden in psychiatrische ziekenhuizen en psychiatrische afdelingen van algemene ziekenhuizen. Daarnaast stijgt ook het aantal jongeren dat sinds het begin van dit jaar op de spoeddienst terechtkomt voor dringende psychiatrische interventies. "Dit kan wijzen op een inhaalbeweging van zorg die tijdens de lockdown werd uitgesteld en op een toegenomen zorgbehoefte", legt Van Gorp uit. "De nood aan mentale ondersteuning tijdens een gezondheidscrisis is hoog, des te meer bij kinderen en jongeren." In 2020 kregen minder kinderen en jongeren geneesmiddelen voorgeschreven voor psychische problemen, maar er was wel een grote toename van het gemiddeld voorgeschreven volume. Minder patiënten krijgen dus meer geneesmiddelen voorgeschreven, bijvoorbeeld omdat de geneesmiddelen een langere periode moeten dekken en/of omdat de voorgeschreven dosis is verhoogd. Vooral voor antipsychotica steeg het gemiddeld voorgeschreven volume per patiënt. Uit de studie van CM blijkt dat de stijging het grootst was bij kinderen onder de 6 jaar en jongeren tussen 15 en 17 jaar. Tot slot blijkt nog dat de kinderen en jongeren die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming minder gebruik maken van ambulante zorg bij een psychiater, terwijl ze vaker dan de andere jongeren antipsychotica voorgeschreven krijgen, opgenomen worden en dringende hulpverlening zochten. Ambulante zorg zou in een vroeg stadium net een verschil kunnen maken. "Voor mensen in een kwetsbare situatie stapelen de drempels naar geestelijke gezondheidszorg zich alleen maar op", besluit Van Gorp. (Belga)

In het tweede en derde kwartaal van 2020 daalde wegens de lockdown en de bijhorende coronamaatregelen het aantal kinderen en jongeren dat op consultatie ging bij de psychiater in vergelijking met de jaren voordien. De teleconsultaties waren niet voldoende om het tekort op te vullen. Alleen al in het tweede kwartaal van 2020 hadden naar schatting 2.800 CM-leden jonger dan 18 jaar geen contact met hun psychiater. Ook het aantal opnames in psychiatrische ziekenhuizen daalde in het tweede en vierde kwartaal van 2020. Vanaf het begin van 2021 worden dan weer veel meer jongeren met mentale gezondheidsproblemen opgenomen in het ziekenhuis. CM wijst erop dat er nu een recordaantal ziekenhuisbedden bezet is door CM-leden in psychiatrische ziekenhuizen en psychiatrische afdelingen van algemene ziekenhuizen. Daarnaast stijgt ook het aantal jongeren dat sinds het begin van dit jaar op de spoeddienst terechtkomt voor dringende psychiatrische interventies. "Dit kan wijzen op een inhaalbeweging van zorg die tijdens de lockdown werd uitgesteld en op een toegenomen zorgbehoefte", legt Van Gorp uit. "De nood aan mentale ondersteuning tijdens een gezondheidscrisis is hoog, des te meer bij kinderen en jongeren." In 2020 kregen minder kinderen en jongeren geneesmiddelen voorgeschreven voor psychische problemen, maar er was wel een grote toename van het gemiddeld voorgeschreven volume. Minder patiënten krijgen dus meer geneesmiddelen voorgeschreven, bijvoorbeeld omdat de geneesmiddelen een langere periode moeten dekken en/of omdat de voorgeschreven dosis is verhoogd. Vooral voor antipsychotica steeg het gemiddeld voorgeschreven volume per patiënt. Uit de studie van CM blijkt dat de stijging het grootst was bij kinderen onder de 6 jaar en jongeren tussen 15 en 17 jaar. Tot slot blijkt nog dat de kinderen en jongeren die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming minder gebruik maken van ambulante zorg bij een psychiater, terwijl ze vaker dan de andere jongeren antipsychotica voorgeschreven krijgen, opgenomen worden en dringende hulpverlening zochten. Ambulante zorg zou in een vroeg stadium net een verschil kunnen maken. "Voor mensen in een kwetsbare situatie stapelen de drempels naar geestelijke gezondheidszorg zich alleen maar op", besluit Van Gorp. (Belga)