"De beslissingen van de laatste dagen in het onderwijs brachten veel stress en emoties teweeg en dat is begrijpelijk. We hebben begrip voor gemeentescholen die omwille van hun lokale context of een groot aantal besmettingen hun kleuterschool moeten sluiten. Maar als OVSG doen we een warme oproep om voor zover het mogelijk is toch het kleuteronderwijs open te houden, in te zetten op kwetsbare kleuters en de druk bij jonge ouders enigszins te verminderen. Het gaat niet alleen over al dan niet de school openhouden, maar ook over schouder aan schouder onze verantwoordelijkheid opnemen om de ziekte terug te dringen die veel leed berokkent. We vragen aan onze schoolbesturen, directies, personeel, ouders en kinderen om samen tot redelijke oplossingen te komen. Als stedelijk en gemeentelijk onderwijs willen we onze brede maatschappelijke rol opnemen. Daarom vragen we om open te staan voor die kinderen en ouders die ondanks al hun inspanningen geen opvang kunnen organiseren zowel in het kleuter- als het lager onderwijs. Als iedereen zijn steentje bijdraagt zal deze week snel voorbij zijn en kan iedereen in paasvakantie gaan in de hoop dat we na de vakantie de schoolpoorten voor iedereen kunnen openzetten", zegt algemeen directeur Patriek Delbaere. (Belga)

"De beslissingen van de laatste dagen in het onderwijs brachten veel stress en emoties teweeg en dat is begrijpelijk. We hebben begrip voor gemeentescholen die omwille van hun lokale context of een groot aantal besmettingen hun kleuterschool moeten sluiten. Maar als OVSG doen we een warme oproep om voor zover het mogelijk is toch het kleuteronderwijs open te houden, in te zetten op kwetsbare kleuters en de druk bij jonge ouders enigszins te verminderen. Het gaat niet alleen over al dan niet de school openhouden, maar ook over schouder aan schouder onze verantwoordelijkheid opnemen om de ziekte terug te dringen die veel leed berokkent. We vragen aan onze schoolbesturen, directies, personeel, ouders en kinderen om samen tot redelijke oplossingen te komen. Als stedelijk en gemeentelijk onderwijs willen we onze brede maatschappelijke rol opnemen. Daarom vragen we om open te staan voor die kinderen en ouders die ondanks al hun inspanningen geen opvang kunnen organiseren zowel in het kleuter- als het lager onderwijs. Als iedereen zijn steentje bijdraagt zal deze week snel voorbij zijn en kan iedereen in paasvakantie gaan in de hoop dat we na de vakantie de schoolpoorten voor iedereen kunnen openzetten", zegt algemeen directeur Patriek Delbaere. (Belga)