Volgens de OVB is de openbaarheid van de zittingen van cruciaal belang en moeten publieke zittingen dan ook de norm blijven. Verder is de OVB voorstander van een verdere informatisering van justitie maar heeft ze een aantal concrete suggesties om het wetsvoorstel te verbeteren. Zo wordt gewezen op de gevaren van het voorstel om videconferenties mogelijk te maken in strafzaken, bij strafuitvoeringszaken en in de uitvoering van interneringsmaatregelen. "Personen die van hun vrijheid beroofd zijn, zouden kunnen verplicht worden tot een behandeling via videozittingen", zegt de OVB. "Daarbij stellen zich ernstige principiële problemen waarvoor het wetsvoorstel onvoldoende garanties biedt. Zo bepaalt het voorstel onder meer dat de advocaat kan kiezen om bij de behandeling van de zaak bij zijn cliënt in de gevangenis te zijn of bij de rechter in de zittingszaal. Dat heeft concrete gevolgen die ook goed wettelijk moeten worden geregeld." Het wetsvoorstel voorziet volgens de OVB ook onvoldoende waarborgen dat de advocaat op dezelfde wijze vertrouwelijk overleg kan hebben met zijn cliënt zoals bij een normale behandeling van de zaak. Aan de OVB, en aan de magistratuur was gevraagd uiterlijk tegen 8 juni hun opmerkingen over het wetsvoorstel over te maken maar intussen is de bespreking in het parlement al van start gegaan. "Het is blijkbaar niet de bedoeling rekening te houden met de opmerkingen vanuit de praktijk" reageert de OVB. "We doen dan ook een dringende oproep aan de wetgever om de advocatuur te betrekken bij de wetshervorming, die de procedure blijvend wil hervormen." (Belga)

Volgens de OVB is de openbaarheid van de zittingen van cruciaal belang en moeten publieke zittingen dan ook de norm blijven. Verder is de OVB voorstander van een verdere informatisering van justitie maar heeft ze een aantal concrete suggesties om het wetsvoorstel te verbeteren. Zo wordt gewezen op de gevaren van het voorstel om videconferenties mogelijk te maken in strafzaken, bij strafuitvoeringszaken en in de uitvoering van interneringsmaatregelen. "Personen die van hun vrijheid beroofd zijn, zouden kunnen verplicht worden tot een behandeling via videozittingen", zegt de OVB. "Daarbij stellen zich ernstige principiële problemen waarvoor het wetsvoorstel onvoldoende garanties biedt. Zo bepaalt het voorstel onder meer dat de advocaat kan kiezen om bij de behandeling van de zaak bij zijn cliënt in de gevangenis te zijn of bij de rechter in de zittingszaal. Dat heeft concrete gevolgen die ook goed wettelijk moeten worden geregeld." Het wetsvoorstel voorziet volgens de OVB ook onvoldoende waarborgen dat de advocaat op dezelfde wijze vertrouwelijk overleg kan hebben met zijn cliënt zoals bij een normale behandeling van de zaak. Aan de OVB, en aan de magistratuur was gevraagd uiterlijk tegen 8 juni hun opmerkingen over het wetsvoorstel over te maken maar intussen is de bespreking in het parlement al van start gegaan. "Het is blijkbaar niet de bedoeling rekening te houden met de opmerkingen vanuit de praktijk" reageert de OVB. "We doen dan ook een dringende oproep aan de wetgever om de advocatuur te betrekken bij de wetshervorming, die de procedure blijvend wil hervormen." (Belga)