Die nieuwe maatregelen komen er vooral op neer dat er zo veel mogelijk activiteiten buiten moeten plaatsvinden en dat de verschillende klasgroepen zo veel mogelijk gescheiden blijven. Die scheiding is niet altijd haalbaar in de buitenschoolse opvang, zo weet ook Kind en Gezin. De opvang blijft wel open, laat het zondagavond weten. Het raadt de sector aan "zo weinig mogelijk groepen te mengen, voor zover haalbaar binnen jouw context". Tegelijkertijd worden ouders opgeroepen om indien mogelijk geen gebruik te maken van de buitenschoolse opvang en tot de paasvakantie zoveel mogelijk een andere oplossing te zoeken. Kind en Gezin raadt voorts aan de kinderen ook in de buitenschoolse opvang zo veel mogelijk buiten te laten spelen en eten. Leerlingen van het vijfde en het zesde leerjaar moeten altijd een mondmasker dragen, ook buiten. En de begeleiders moeten ook op elk moment een mondmasker dragen, ook bij de kleuters. (Belga)

Die nieuwe maatregelen komen er vooral op neer dat er zo veel mogelijk activiteiten buiten moeten plaatsvinden en dat de verschillende klasgroepen zo veel mogelijk gescheiden blijven. Die scheiding is niet altijd haalbaar in de buitenschoolse opvang, zo weet ook Kind en Gezin. De opvang blijft wel open, laat het zondagavond weten. Het raadt de sector aan "zo weinig mogelijk groepen te mengen, voor zover haalbaar binnen jouw context". Tegelijkertijd worden ouders opgeroepen om indien mogelijk geen gebruik te maken van de buitenschoolse opvang en tot de paasvakantie zoveel mogelijk een andere oplossing te zoeken. Kind en Gezin raadt voorts aan de kinderen ook in de buitenschoolse opvang zo veel mogelijk buiten te laten spelen en eten. Leerlingen van het vijfde en het zesde leerjaar moeten altijd een mondmasker dragen, ook buiten. En de begeleiders moeten ook op elk moment een mondmasker dragen, ook bij de kleuters. (Belga)