In dit charter staat dus de oudere centraal. Hij of zij kiest en handelt vanuit de eigen persoonlijke situatie, rekening houdend met de kenmerken van de activiteiten die men wenst op te nemen en uiteraard steeds binnen de wettelijk geldende maatregelen die bepaald zijn door de Nationale Veiligheidsraad, de Vlaamse overheid of het lokale bestuur. Drie principes staan centraal: Volg steeds de algemene richtlijnen om de verspreiding van COVID-19 te voorkomen. Schat je persoonlijk gezondheidsrisico in voor je aan een activiteit begint en tot slot, hou rekening met de risico's die samenhangen met de activiteit. Bij elke vorm van onzekerheid of onduidelijkheid, wordt geadviseerd om de huisarts te consulteren vooraleer opnieuw actief deel te nemen aan sociale activiteiten. Het charter kwam tot stand in overleg met de Vlaamse Ouderenraad, OKRA vzw, het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw, het Vlaams Mantelzorgplatform, het Vlaams Patiëntenplatform, Domus Medica, de Belgische Vereniging voor Gerontologie en Geriatrie en GEES-voorzitter prof. Dr. Erika Vlieghe. "Veel 65-plussers zetten zich met hart en ziel in voor anderen. Of dat nu gaat over vrijwilligerswerk of hulp aan familie, de steun die ze geven is onmisbaar", zegt Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V). "In deze coronatijden is dat allemaal minder evident. Er leven ook veel vragen over wat nu juist mag, soms leidt dat zelfs tot begrijpelijke frustratie. Ik ben heel blij dat wel met vele partners erin geslaagd dit charter op te stellen, waarmee we mensen de kans geven hun engagement opnieuw op te nemen in een veilig kader." (Belga)

In dit charter staat dus de oudere centraal. Hij of zij kiest en handelt vanuit de eigen persoonlijke situatie, rekening houdend met de kenmerken van de activiteiten die men wenst op te nemen en uiteraard steeds binnen de wettelijk geldende maatregelen die bepaald zijn door de Nationale Veiligheidsraad, de Vlaamse overheid of het lokale bestuur. Drie principes staan centraal: Volg steeds de algemene richtlijnen om de verspreiding van COVID-19 te voorkomen. Schat je persoonlijk gezondheidsrisico in voor je aan een activiteit begint en tot slot, hou rekening met de risico's die samenhangen met de activiteit. Bij elke vorm van onzekerheid of onduidelijkheid, wordt geadviseerd om de huisarts te consulteren vooraleer opnieuw actief deel te nemen aan sociale activiteiten. Het charter kwam tot stand in overleg met de Vlaamse Ouderenraad, OKRA vzw, het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw, het Vlaams Mantelzorgplatform, het Vlaams Patiëntenplatform, Domus Medica, de Belgische Vereniging voor Gerontologie en Geriatrie en GEES-voorzitter prof. Dr. Erika Vlieghe. "Veel 65-plussers zetten zich met hart en ziel in voor anderen. Of dat nu gaat over vrijwilligerswerk of hulp aan familie, de steun die ze geven is onmisbaar", zegt Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V). "In deze coronatijden is dat allemaal minder evident. Er leven ook veel vragen over wat nu juist mag, soms leidt dat zelfs tot begrijpelijke frustratie. Ik ben heel blij dat wel met vele partners erin geslaagd dit charter op te stellen, waarmee we mensen de kans geven hun engagement opnieuw op te nemen in een veilig kader." (Belga)