De gemeentes Edegem en Kontich hielden dinsdagavond gezamenlijk crisisoverleg met het CLB, de scholen, de eerstelijnszone en professoren Herman Goossens en Guy Hans (UZA). Daar werden de bijkomende gevallen in beide getroffen scholen besproken en werd een plan van aanpak opgesteld voor de komende dagen. Zowel basisschool OLFA Elsdonk in Edegem als het Sint-Jozefinstituut in Kontich openen maandag weer als dat organisatorisch kan en afhankelijk van de nog volgende testresultaten. In Edegem komt er donderdag een tweede testronde, in Kontich vrijdag en mogelijk ook nog zaterdag. In het Sint-Jozefinstituut werden dinsdag 1.600 testen afgenomen van leerlingen en leerkrachten. "Nog niet alle resultaten zijn bekend, dus ik ga nog geen aantallen noemen of conclusies trekken", zegt burgemeester Seldeslachts. "Maar er zijn wel 'een aantal' positieve gevallen bij, dat klopt. Mogelijk ook van de Britse variant, maar dat moet nog verder worden onderzocht. Ik ben in ieder geval blij dat we het voorzorgsprincipe hebben gehanteerd en tijdig hebben ingegrepen. We krijgen nu een goed beeld van de situatie en kunnen het virus, en ook de Britse variant ervan, indijken. Ik ben ook fier en dankbaar dat de mensen de maatregelen die we namen respecteren en dat de medische diensten op zo'n korte tijd een enorme organisatie op poten hebben gezet om zoveel mensen te kunnen testen." (Belga)

De gemeentes Edegem en Kontich hielden dinsdagavond gezamenlijk crisisoverleg met het CLB, de scholen, de eerstelijnszone en professoren Herman Goossens en Guy Hans (UZA). Daar werden de bijkomende gevallen in beide getroffen scholen besproken en werd een plan van aanpak opgesteld voor de komende dagen. Zowel basisschool OLFA Elsdonk in Edegem als het Sint-Jozefinstituut in Kontich openen maandag weer als dat organisatorisch kan en afhankelijk van de nog volgende testresultaten. In Edegem komt er donderdag een tweede testronde, in Kontich vrijdag en mogelijk ook nog zaterdag. In het Sint-Jozefinstituut werden dinsdag 1.600 testen afgenomen van leerlingen en leerkrachten. "Nog niet alle resultaten zijn bekend, dus ik ga nog geen aantallen noemen of conclusies trekken", zegt burgemeester Seldeslachts. "Maar er zijn wel 'een aantal' positieve gevallen bij, dat klopt. Mogelijk ook van de Britse variant, maar dat moet nog verder worden onderzocht. Ik ben in ieder geval blij dat we het voorzorgsprincipe hebben gehanteerd en tijdig hebben ingegrepen. We krijgen nu een goed beeld van de situatie en kunnen het virus, en ook de Britse variant ervan, indijken. Ik ben ook fier en dankbaar dat de mensen de maatregelen die we namen respecteren en dat de medische diensten op zo'n korte tijd een enorme organisatie op poten hebben gezet om zoveel mensen te kunnen testen." (Belga)