Het antigifcentrum merkt op dat er door de coronamaatregelen enerzijds meer zepen, detergenten en handgels (die bij inname gevaarlijk kunnen zijn) vaker dan anders en in grotere hoeveelheden gebruikt worden. Anderzijds zitten mensen verplicht thuis, terwijl er zich in de woning en de tuin heel wat producten bevinden die bij onaangepast, verkeerd of overmatig gebruik voor problemen kunnen zorgen. Ook in april zet de stijgende trend van oproepen zich voort, aldus het centrum. "Tot nu gaat het om een toename van het aantal oproepen voor vergiftiging met 20 procent. Dergelijke stijging werd nooit eerder vastgesteld", aldus communicatiecoördinator Patrick De Cock. Ook het aantal vragen nam met ruim een derde toe (tot 843 in maart), waarvan het merendeel gelinkt aan de COVID-19 pandemie. Het aantal oproepen voor een blootstelling aan bleekwater steeg met factor twaalf, voor handgels met factor zes, voor ontsmettende producten met factor vier en voor essentiële oliën met factor drie. Het antigifcentrum is dag en nacht bereikbaar op 070/245.245 of via de website www.antigifcentrum.be. (Belga)

Het antigifcentrum merkt op dat er door de coronamaatregelen enerzijds meer zepen, detergenten en handgels (die bij inname gevaarlijk kunnen zijn) vaker dan anders en in grotere hoeveelheden gebruikt worden. Anderzijds zitten mensen verplicht thuis, terwijl er zich in de woning en de tuin heel wat producten bevinden die bij onaangepast, verkeerd of overmatig gebruik voor problemen kunnen zorgen. Ook in april zet de stijgende trend van oproepen zich voort, aldus het centrum. "Tot nu gaat het om een toename van het aantal oproepen voor vergiftiging met 20 procent. Dergelijke stijging werd nooit eerder vastgesteld", aldus communicatiecoördinator Patrick De Cock. Ook het aantal vragen nam met ruim een derde toe (tot 843 in maart), waarvan het merendeel gelinkt aan de COVID-19 pandemie. Het aantal oproepen voor een blootstelling aan bleekwater steeg met factor twaalf, voor handgels met factor zes, voor ontsmettende producten met factor vier en voor essentiële oliën met factor drie. Het antigifcentrum is dag en nacht bereikbaar op 070/245.245 of via de website www.antigifcentrum.be. (Belga)