"Er zijn diverse scenario's uitgewerkt voor de organisatie van deze examens en naar gelang de evolutie van de pandemie zullen we voor het ene of het andere kiezen. Ze gaan er echter allemaal van uit dat er in juni en september examens zullen worden afgenomen. We hebben de studenten laten weten dat er in geen geval examens van de juni-zittijd naar later zullen worden doorgeschoven. Voor de examens op de campus zullen vanzelfsprekend de regels op vlak social distance gerespecteerd worden", aldus Sels. De beslissing over de organisatie van de juni- en septemberexamenzittijd was het tweede thema waarover de rectoren van de Vlaamse universiteiten overeenstemming bereikten, na de afspraken, die vorige week gemaakt werden over het afstandsonderwijs tot het einde van het academiejaar. "We bekijken thema per thema. De komende tijd zullen nog de organisatievan de stagepratica, masterproeven, toelatingsexamens geneeskunde, ijkingsproeven en dergelijke besproken worden. We zullen er echter voor zorgen dat iedere student nog dit academiejaar de kans krijgt om af te studeren", aldus Sels. (Belga)

"Er zijn diverse scenario's uitgewerkt voor de organisatie van deze examens en naar gelang de evolutie van de pandemie zullen we voor het ene of het andere kiezen. Ze gaan er echter allemaal van uit dat er in juni en september examens zullen worden afgenomen. We hebben de studenten laten weten dat er in geen geval examens van de juni-zittijd naar later zullen worden doorgeschoven. Voor de examens op de campus zullen vanzelfsprekend de regels op vlak social distance gerespecteerd worden", aldus Sels. De beslissing over de organisatie van de juni- en septemberexamenzittijd was het tweede thema waarover de rectoren van de Vlaamse universiteiten overeenstemming bereikten, na de afspraken, die vorige week gemaakt werden over het afstandsonderwijs tot het einde van het academiejaar. "We bekijken thema per thema. De komende tijd zullen nog de organisatievan de stagepratica, masterproeven, toelatingsexamens geneeskunde, ijkingsproeven en dergelijke besproken worden. We zullen er echter voor zorgen dat iedere student nog dit academiejaar de kans krijgt om af te studeren", aldus Sels. (Belga)