Wanneer de scholen vanwege de coronamaatregelen niet meteen na de paasvakantie kunnen heropenen, dan zullen de leerkrachten overgaan tot de 'preteaching' waarbij al nieuwe leerstof wordt aangeleerd, zo bleek uit het sociaal overleg. Voorlopig gelden de maatregelen tot 19 april, de laatste dag van de paasvakantie. Mogelijk worden ze nog met twee weken verlengd, tot 3 mei. De vakbonden zijn het erover eens dat geen enkele leerling uitgesloten mag worden. Om dat te garanderen vinden ze het belangrijk dat de leerstof wordt herhaald wanneer de scholen opnieuw open mogen. "We mogen er niet zomaar van uitgaan dat elk kind de nieuwe leerstof verwerkt krijgt", zegt Nancy Libert, algemeen secretaris van de socialistische vakbond ACOD Onderwijs. "Het initiatief van 10.000 laptops (voor kansarme leerlingen, red.) is een mooi initiatief, maar is niet sluitend. We zullen nog niet iedereen mee hebben", zegt Marnix Heyndrickx, voorzitter van de liberale vakbond VSOA Onderwijs. Om nieuwe leerstof aan te leren, moet erop worden toegezien dat de leerafstand zo klein mogelijk blijft, klinkt het verder. "Er zal altijd een verschil zijn tussen afstandsonderwijs en 'fysiek onderwijs'. Aan gezichtsuitdrukkingen in de klas kan je als leerkracht bijvoorbeeld heel goed zien of een leerling mee is", zegt Libert. Om dat te bestendigen dringt VSOA er op aan dat er gestructureerd wordt gewerkt met slechts één online platform. "Dit om chaos te vermijden en het overzicht te bewaren. Dat is belangrijk voor de werkbaarheid, ook voor de leerkrachten", aldus Heyndrickx. "Voor sommige leerkrachten die niet gewend zijn aan het digitale leren is het een hele aanpassing. Ook daar moeten we rekening mee houden als de maatregelen doorlopen na de paasvakantie", aldus Libert. Voor praktische lessen moeten er nog oplossingen uit de bus komen, luidt het. Om de leerlingen en leerkrachten niet te overbelasten, zal niet alle leerstof aangeleerd kunnen worden. "Tijd inhalen gaat niet. We zullen moeten bekijken welke doelen nog haalbaar zijn als de maatregelen verlengd worden", aldus Heyndrickx. De leerkrachten moeten de ruimte worden gegeven om zich kunnen voorbereiden op de verschillende scenario's. Daarom moet de paasvakantie als een periode van rust gelden, zegt Marianne Coopman van het Christelijke Onderwijzersverbond (COV). Alle vakbonden zijn het daarover eens. "Met het oog op wat nog zal komen is die rust belangrijk", aldus Heyndrickx. "We gaan ongetwijfeld zware weken tegemoet." (Belga)

Wanneer de scholen vanwege de coronamaatregelen niet meteen na de paasvakantie kunnen heropenen, dan zullen de leerkrachten overgaan tot de 'preteaching' waarbij al nieuwe leerstof wordt aangeleerd, zo bleek uit het sociaal overleg. Voorlopig gelden de maatregelen tot 19 april, de laatste dag van de paasvakantie. Mogelijk worden ze nog met twee weken verlengd, tot 3 mei. De vakbonden zijn het erover eens dat geen enkele leerling uitgesloten mag worden. Om dat te garanderen vinden ze het belangrijk dat de leerstof wordt herhaald wanneer de scholen opnieuw open mogen. "We mogen er niet zomaar van uitgaan dat elk kind de nieuwe leerstof verwerkt krijgt", zegt Nancy Libert, algemeen secretaris van de socialistische vakbond ACOD Onderwijs. "Het initiatief van 10.000 laptops (voor kansarme leerlingen, red.) is een mooi initiatief, maar is niet sluitend. We zullen nog niet iedereen mee hebben", zegt Marnix Heyndrickx, voorzitter van de liberale vakbond VSOA Onderwijs. Om nieuwe leerstof aan te leren, moet erop worden toegezien dat de leerafstand zo klein mogelijk blijft, klinkt het verder. "Er zal altijd een verschil zijn tussen afstandsonderwijs en 'fysiek onderwijs'. Aan gezichtsuitdrukkingen in de klas kan je als leerkracht bijvoorbeeld heel goed zien of een leerling mee is", zegt Libert. Om dat te bestendigen dringt VSOA er op aan dat er gestructureerd wordt gewerkt met slechts één online platform. "Dit om chaos te vermijden en het overzicht te bewaren. Dat is belangrijk voor de werkbaarheid, ook voor de leerkrachten", aldus Heyndrickx. "Voor sommige leerkrachten die niet gewend zijn aan het digitale leren is het een hele aanpassing. Ook daar moeten we rekening mee houden als de maatregelen doorlopen na de paasvakantie", aldus Libert. Voor praktische lessen moeten er nog oplossingen uit de bus komen, luidt het. Om de leerlingen en leerkrachten niet te overbelasten, zal niet alle leerstof aangeleerd kunnen worden. "Tijd inhalen gaat niet. We zullen moeten bekijken welke doelen nog haalbaar zijn als de maatregelen verlengd worden", aldus Heyndrickx. De leerkrachten moeten de ruimte worden gegeven om zich kunnen voorbereiden op de verschillende scenario's. Daarom moet de paasvakantie als een periode van rust gelden, zegt Marianne Coopman van het Christelijke Onderwijzersverbond (COV). Alle vakbonden zijn het daarover eens. "Met het oog op wat nog zal komen is die rust belangrijk", aldus Heyndrickx. "We gaan ongetwijfeld zware weken tegemoet." (Belga)