Aan de zes Franstalige universiteiten lag het slaagpercentage gemiddeld 9 procent hoger. In de hogescholen lag dat cijfer gemiddeld 5 à 10 procent hoger. Normaal zijn er amper jaarlijkse verschillen te noteren tussen de slaagcijfers. De vrees bestond bovendien dat door de coronacrisis heel wat studenten niet aan de examens van juni zouden deelnemen. Maar uit de cijfers blijkt dat juist minder studenten hebben opgegeven: 2 à 5 procent minder dan de voorbije jaren. De studenten hebben weerbaarheid getoond, en dit in moeilijke omstandigheden, aldus de minister. (Belga)

Aan de zes Franstalige universiteiten lag het slaagpercentage gemiddeld 9 procent hoger. In de hogescholen lag dat cijfer gemiddeld 5 à 10 procent hoger. Normaal zijn er amper jaarlijkse verschillen te noteren tussen de slaagcijfers. De vrees bestond bovendien dat door de coronacrisis heel wat studenten niet aan de examens van juni zouden deelnemen. Maar uit de cijfers blijkt dat juist minder studenten hebben opgegeven: 2 à 5 procent minder dan de voorbije jaren. De studenten hebben weerbaarheid getoond, en dit in moeilijke omstandigheden, aldus de minister. (Belga)