Her en der verschijnen er alarmerende berichten over het mentale welzijn van de bevolking en dat is volgens de HGR niet verrassend. In een eerste advies in mei waarschuwde de HGR al voor de psychosociale impact van de pandemie, nadat ze een toename zag van de psychologische problemen bij onder meer vrouwen met jonge kinderen, migranten, personen met vooraf bestaande psychiatrische problemen en adolescenten. Ondertussen zijn we acht maanden verder en is de coronapandemie nog steeds niet voorbij. De HGR stelde daarom zijn advies van mei bij, onder meer op basis van een opinieonderzoek (Delphi-studie) bij zorgverleners, patiënten en mantelzorgers. De experts formuleren aanbevelingen in drie thema's om het mentale welzijn van de bevolking te bevorderen. Zo is er nood aan meer erkenning voor geestelijke gezondheid en steun voor de sector. Geestelijke gezondheidsprofessionals moeten onder meer actief betrokken worden bij het crisisbeheer en de hele sector moet structurele en financiële steun krijgen in het kader van de continuïteit van de inspanningen. Ten tweede is een efficiënte en geharmoniseerde communicatiestrategie nodig, mede omdat het chronische karakter van de crisis het moeilijk maakt om gemotiveerd te blijven. "Mensen hebben niet alleen nood aan betrouwbare informatie, maar ook aan een realistisch-positief perspectief", aldus de HGR. Angstaanjagende taal of een autoritaire toon dragen hier niet aan bij en het taalgebruik moet afgestemd zijn op de doelgroep. Tot slot benadrukt de HGR het belang van werken als hefboom voor het mentaal welzijn, aangezien werk financiële stabiliteit geeft, maar ook zin, een doel en sociale verbondenheid. "De bestaande structuren dienen dan ook ingezet te worden bij het voorkomen en opsporen van mentale gezondheidsproblemen op de werkplek. De ervaring uit eerdere crisissen leert dat dergelijke investeringen het herstel van de werkgelegenheid ten goede komen bij afloop van de crisis", aldus de Hoge Gezondheidsraad. (Belga)

Her en der verschijnen er alarmerende berichten over het mentale welzijn van de bevolking en dat is volgens de HGR niet verrassend. In een eerste advies in mei waarschuwde de HGR al voor de psychosociale impact van de pandemie, nadat ze een toename zag van de psychologische problemen bij onder meer vrouwen met jonge kinderen, migranten, personen met vooraf bestaande psychiatrische problemen en adolescenten. Ondertussen zijn we acht maanden verder en is de coronapandemie nog steeds niet voorbij. De HGR stelde daarom zijn advies van mei bij, onder meer op basis van een opinieonderzoek (Delphi-studie) bij zorgverleners, patiënten en mantelzorgers. De experts formuleren aanbevelingen in drie thema's om het mentale welzijn van de bevolking te bevorderen. Zo is er nood aan meer erkenning voor geestelijke gezondheid en steun voor de sector. Geestelijke gezondheidsprofessionals moeten onder meer actief betrokken worden bij het crisisbeheer en de hele sector moet structurele en financiële steun krijgen in het kader van de continuïteit van de inspanningen. Ten tweede is een efficiënte en geharmoniseerde communicatiestrategie nodig, mede omdat het chronische karakter van de crisis het moeilijk maakt om gemotiveerd te blijven. "Mensen hebben niet alleen nood aan betrouwbare informatie, maar ook aan een realistisch-positief perspectief", aldus de HGR. Angstaanjagende taal of een autoritaire toon dragen hier niet aan bij en het taalgebruik moet afgestemd zijn op de doelgroep. Tot slot benadrukt de HGR het belang van werken als hefboom voor het mentaal welzijn, aangezien werk financiële stabiliteit geeft, maar ook zin, een doel en sociale verbondenheid. "De bestaande structuren dienen dan ook ingezet te worden bij het voorkomen en opsporen van mentale gezondheidsproblemen op de werkplek. De ervaring uit eerdere crisissen leert dat dergelijke investeringen het herstel van de werkgelegenheid ten goede komen bij afloop van de crisis", aldus de Hoge Gezondheidsraad. (Belga)