Door de lage vaccinatiegraad kondigde de Brusselse regering enkele weken geleden al aan dat ze het gebruik van het CST zou uitbreiden naar de horeca en een reeks andere vrijetijdsbestedingen. In dancings en discotheken geldt vanaf 1 oktober in het hele land een verplichting. Die voorwaarde is gekoppeld aan de heropening van de sector. De uitbreiding die specifiek voor Brussel zou gelden, moet in een ordonnantie worden gegoten en daar knelt het schoentje. De regering mikte op begin oktober voor de uitvoering, zodat vanaf halfweg oktober controles en sancties konden volgen. Daarvoor moeten eerst adviezen van de Raad van State en de Gegevensbeschermingautoriteit binnen zijn. Die worden pas deze week verwacht. Pas vanaf er zekerheid is over die datum, kan de inwerkingtreding worden vastgelegd. Die ordonnantie moet dan nog groen licht krijgen in het Brussels parlement. "Het Brussels Gewest zal in elk geval klaar zijn om de inwerkingtreding tegen 15 oktober te laten ingaan", luidt het maandag in een mededeling van het kabinet van minister-president Rudi Vervoort. Intussen blijft het overleg voortgaan met de Waalse regering, die een vergelijkbare uitbreiding besliste. Ongeacht wanneer het uitgebreide CST in voege treedt, zal het certificaat vanaf 1 oktober blijven gelden voor massa-evenementen en dus ook voor dancings en discotheken. De andere maatregelen blijven intussen gelden, behalve het verplichte sluitingsuur om 01.00 uur. Oppositiepartij MR is niet te spreken over de gang van zaken. Ze verwijt de meerderheidspartijen de chaos te organiseren, die er bovenop de "wanordelijke vaccinatiecampagne" komt. (Belga)

Door de lage vaccinatiegraad kondigde de Brusselse regering enkele weken geleden al aan dat ze het gebruik van het CST zou uitbreiden naar de horeca en een reeks andere vrijetijdsbestedingen. In dancings en discotheken geldt vanaf 1 oktober in het hele land een verplichting. Die voorwaarde is gekoppeld aan de heropening van de sector. De uitbreiding die specifiek voor Brussel zou gelden, moet in een ordonnantie worden gegoten en daar knelt het schoentje. De regering mikte op begin oktober voor de uitvoering, zodat vanaf halfweg oktober controles en sancties konden volgen. Daarvoor moeten eerst adviezen van de Raad van State en de Gegevensbeschermingautoriteit binnen zijn. Die worden pas deze week verwacht. Pas vanaf er zekerheid is over die datum, kan de inwerkingtreding worden vastgelegd. Die ordonnantie moet dan nog groen licht krijgen in het Brussels parlement. "Het Brussels Gewest zal in elk geval klaar zijn om de inwerkingtreding tegen 15 oktober te laten ingaan", luidt het maandag in een mededeling van het kabinet van minister-president Rudi Vervoort. Intussen blijft het overleg voortgaan met de Waalse regering, die een vergelijkbare uitbreiding besliste. Ongeacht wanneer het uitgebreide CST in voege treedt, zal het certificaat vanaf 1 oktober blijven gelden voor massa-evenementen en dus ook voor dancings en discotheken. De andere maatregelen blijven intussen gelden, behalve het verplichte sluitingsuur om 01.00 uur. Oppositiepartij MR is niet te spreken over de gang van zaken. Ze verwijt de meerderheidspartijen de chaos te organiseren, die er bovenop de "wanordelijke vaccinatiecampagne" komt. (Belga)