De superkern is eigenlijk het kernkabinet van de regering-Wilmès, aangevuld met de vakministers en de voorzitters van de tien partijen die de volmachten van de regering steunen. Voor N-VA ging steevast De Roover. Uitzonderlijk kwam de superkern deze week op vrijdag bijeen, om een nieuw pakket maatregelen af te spreken. Volgens sommige aanwezigen maakte de N-VA'er pas op het einde van de vergadering duidelijk dat hij niet akkoord kon gaan. De Roover merkt echter op dat hij reeds bij het binnengaan van de vergadering duidelijk heeft gemaakt dat deze formule niet meer de gepaste was voor dit soort maatregelen. De fractieleider wijst erop dat tijdens de vorige superkern al maatregelen werden genomen voor grofweg 600 à 700 miljoen euro, terwijl dat cijfer vrijdagavond stelselmatig aandikte. "Het evenwicht dat wordt nagestreefd, is er één in het mandje van de uitgaven, niet bij de inkomsten, en dan nog een evenwicht tussen de partijen", voert hij aan. "Op de duur wordt de rekening wel heel pikant." Dat hij uiteindelijk het akkoord niet steunt, betekent voor De Roover niet dat zijn partij de deur dichtslaat voor regeringsvorming. Het is voor N-VA wel een eindpunt van deze formule. "Die was bedoeld om de koninklijke besluiten in verband met de volmachtenwet te begeleiden en dat hebben we ook steeds gedaan. Maar het is stelselmatig een soort schaduwregering geworden. Dit was het rondje teveel." (Belga)

De superkern is eigenlijk het kernkabinet van de regering-Wilmès, aangevuld met de vakministers en de voorzitters van de tien partijen die de volmachten van de regering steunen. Voor N-VA ging steevast De Roover. Uitzonderlijk kwam de superkern deze week op vrijdag bijeen, om een nieuw pakket maatregelen af te spreken. Volgens sommige aanwezigen maakte de N-VA'er pas op het einde van de vergadering duidelijk dat hij niet akkoord kon gaan. De Roover merkt echter op dat hij reeds bij het binnengaan van de vergadering duidelijk heeft gemaakt dat deze formule niet meer de gepaste was voor dit soort maatregelen. De fractieleider wijst erop dat tijdens de vorige superkern al maatregelen werden genomen voor grofweg 600 à 700 miljoen euro, terwijl dat cijfer vrijdagavond stelselmatig aandikte. "Het evenwicht dat wordt nagestreefd, is er één in het mandje van de uitgaven, niet bij de inkomsten, en dan nog een evenwicht tussen de partijen", voert hij aan. "Op de duur wordt de rekening wel heel pikant." Dat hij uiteindelijk het akkoord niet steunt, betekent voor De Roover niet dat zijn partij de deur dichtslaat voor regeringsvorming. Het is voor N-VA wel een eindpunt van deze formule. "Die was bedoeld om de koninklijke besluiten in verband met de volmachtenwet te begeleiden en dat hebben we ook steeds gedaan. Maar het is stelselmatig een soort schaduwregering geworden. Dit was het rondje teveel." (Belga)