Beschermen, opsporen en huisvesten zijn de sleutelwoorden van deze oproep. Deze mensen moeten, vanwege hun grote kwetsbaarheid, prioriteit krijgen voor een screening op COVID-19, zeggen de initiatiefnemers. Meer nog dan anderen lopen ze een reëel risico besmet te geraken. De risicofactoren worden nog erger gemaakt door hun precaire leefomgeving en hun vaak al zeer fragiele fysieke conditie. Bovendien is het voor deze mensen ook moeilijk om regelmatig de handen te wassen, fysieke afstand te bewaren en zich te isoleren als ze ziek zijn. Er werd een brief naar de Verenigde Naties gestuurd om in deze kwestie actie te ondernemen. (Belga)

Beschermen, opsporen en huisvesten zijn de sleutelwoorden van deze oproep. Deze mensen moeten, vanwege hun grote kwetsbaarheid, prioriteit krijgen voor een screening op COVID-19, zeggen de initiatiefnemers. Meer nog dan anderen lopen ze een reëel risico besmet te geraken. De risicofactoren worden nog erger gemaakt door hun precaire leefomgeving en hun vaak al zeer fragiele fysieke conditie. Bovendien is het voor deze mensen ook moeilijk om regelmatig de handen te wassen, fysieke afstand te bewaren en zich te isoleren als ze ziek zijn. Er werd een brief naar de Verenigde Naties gestuurd om in deze kwestie actie te ondernemen. (Belga)