De gouverneur dreigde er voorts mee om ook een sluiting op te leggen aan religieuze instellingen die de richtlijnen rond het houden van voldoende afstand en het dragen van een mondkapje niet respecteren. Dinsdag heeft hij naar eigen zeggen een ontmoeting met leiders van de orthodox-joodse gemeenschap, omdat er naar verluidt binnen die gemeenschap de voorbije weken regelmatig sprake was van massabijeenkomsten en schendingen van de richtlijnen. Restaurants en niet-essentiële bedrijven in de hotspotgebieden mogen voorlopig wel open blijven. Zondag had burgemeester Bill de Blasio nog voorgesteld om zowel de scholen als de restaurants en andere niet-essentiële bedrijven in de getroffen gebieden vanaf woensdag te sluiten, maar dat acht Cuomo momenteel niet nodig. Het komt er volgens hem nu vooral op aan om maatregelen te treffen naar de scholen en religieuze bijeenkomsten toe, omdat het risico op verspreiding van het virus daar groter is. New York was ooit het nationale epicentrum van de uitbraak van het coronavirus, maar de besmettingen leken de afgelopen maanden onder controle. Momenteel zien sommige buurten zich echter geconfronteerd met een heropleving van het virus. (Belga)

De gouverneur dreigde er voorts mee om ook een sluiting op te leggen aan religieuze instellingen die de richtlijnen rond het houden van voldoende afstand en het dragen van een mondkapje niet respecteren. Dinsdag heeft hij naar eigen zeggen een ontmoeting met leiders van de orthodox-joodse gemeenschap, omdat er naar verluidt binnen die gemeenschap de voorbije weken regelmatig sprake was van massabijeenkomsten en schendingen van de richtlijnen. Restaurants en niet-essentiële bedrijven in de hotspotgebieden mogen voorlopig wel open blijven. Zondag had burgemeester Bill de Blasio nog voorgesteld om zowel de scholen als de restaurants en andere niet-essentiële bedrijven in de getroffen gebieden vanaf woensdag te sluiten, maar dat acht Cuomo momenteel niet nodig. Het komt er volgens hem nu vooral op aan om maatregelen te treffen naar de scholen en religieuze bijeenkomsten toe, omdat het risico op verspreiding van het virus daar groter is. New York was ooit het nationale epicentrum van de uitbraak van het coronavirus, maar de besmettingen leken de afgelopen maanden onder controle. Momenteel zien sommige buurten zich echter geconfronteerd met een heropleving van het virus. (Belga)