"De Nederlandstalige ondernemingsrechtbank Brussel heeft de gezondheid en de veiligheid van haar personeelsleden, van de rechtzoekenden en de hele samenleving als hoofdbekommernis", zegt de persrechter. Tegelijkertijd moet de openbare dienstverlening gewaarborgd worden, reden waarom de werking aangepast wordt. De zittingen van het kort geding betreffen dringende zaken en gaan gewoon door, maar de inleidingszittingen op vrijdag worden tot 19 april niet gehouden. Alle zaken die op die zittingen al vastgesteld waren, worden niet behandeld en zonder datum uitgesteld, en zullen door de rechtbank worden vastgesteld op een latere zitting. Partijen kunnen wel schriftelijk vragen om een conclusiekalender te bepalen. De faillissementszitting op dinsdagvoormiddag gaat door maar enkel voor de dringende zaken. Er zullen geen afsluitingen van faillissementen gebeuren en aan gebruikelijke schuldeisers zoals RSZ en FOD Financiën wordt gevraagd om in de mate van het mogelijke de dagvaardingen in faillissement uit te stellen. "In de derde kamer, die de gerechtelijke reorganisaties behandelt, zullen enkel de reeds tot en met 9 april 2020 vastgestelde stemmingszittingen plaatsvinden", gaat de persrechter verder. "Schuldeisers worden uitdrukkelijk verzocht bij volmacht te stemmen in plaats van naar die zittingen te komen. Nieuwe verzoeken tot gerechtelijke reorganisatie worden bij voorkeur na 3 april 2020 ingediend maar zullen indien absoluut noodzakelijk eerder behandeld worden. De gewone pleitzittingen, de schikkingskamer en de zittingen zoals in kort geding gaan niet door, maar partijen kunnen wel gezamenlijk de schriftelijke behandeling van hun zaken vragen. Ook de kamer voor ondernemingen in moeilijkheden zal haar contactmomenten met ondernemingen opschorten." Tenslotte zullen slechts een beperkt aantal personen de zittingen kunnen bijwonen. De rechtbank zal wel voorzichtig zijn om zaken bij verstek uit te spreken. (Belga)

"De Nederlandstalige ondernemingsrechtbank Brussel heeft de gezondheid en de veiligheid van haar personeelsleden, van de rechtzoekenden en de hele samenleving als hoofdbekommernis", zegt de persrechter. Tegelijkertijd moet de openbare dienstverlening gewaarborgd worden, reden waarom de werking aangepast wordt. De zittingen van het kort geding betreffen dringende zaken en gaan gewoon door, maar de inleidingszittingen op vrijdag worden tot 19 april niet gehouden. Alle zaken die op die zittingen al vastgesteld waren, worden niet behandeld en zonder datum uitgesteld, en zullen door de rechtbank worden vastgesteld op een latere zitting. Partijen kunnen wel schriftelijk vragen om een conclusiekalender te bepalen. De faillissementszitting op dinsdagvoormiddag gaat door maar enkel voor de dringende zaken. Er zullen geen afsluitingen van faillissementen gebeuren en aan gebruikelijke schuldeisers zoals RSZ en FOD Financiën wordt gevraagd om in de mate van het mogelijke de dagvaardingen in faillissement uit te stellen. "In de derde kamer, die de gerechtelijke reorganisaties behandelt, zullen enkel de reeds tot en met 9 april 2020 vastgestelde stemmingszittingen plaatsvinden", gaat de persrechter verder. "Schuldeisers worden uitdrukkelijk verzocht bij volmacht te stemmen in plaats van naar die zittingen te komen. Nieuwe verzoeken tot gerechtelijke reorganisatie worden bij voorkeur na 3 april 2020 ingediend maar zullen indien absoluut noodzakelijk eerder behandeld worden. De gewone pleitzittingen, de schikkingskamer en de zittingen zoals in kort geding gaan niet door, maar partijen kunnen wel gezamenlijk de schriftelijke behandeling van hun zaken vragen. Ook de kamer voor ondernemingen in moeilijkheden zal haar contactmomenten met ondernemingen opschorten." Tenslotte zullen slechts een beperkt aantal personen de zittingen kunnen bijwonen. De rechtbank zal wel voorzichtig zijn om zaken bij verstek uit te spreken. (Belga)