"Het is duidelijk dat we nog meer de weerbaarheid van onze samenlevingen moeten verhogen, beter plannen met het oog op toekomstige pandemieën, onze kritieke infrastructuur beschermen", zei Stoltenberg na de vergadering van de defensieministers via beveiligde teleconferentie. De lidstaten beschikken al over voorbereidingen bij de civiele sector om de continuïteit van de basisfuncties van de staat te verzekeren, in geval van een noodsituatie of natuurramp. Dat geldt zowel voor vredestijd als voor crisisperiodes. In het kader van artikel 3 van het Noord-Atlantisch Verdrag, het stichtingsverdrag van de NAVO, gingen alle bondgenoten het engagement aan om hun weerbaarheid te versterken. Het gaat daarbij zowel om de voorbereiding van de civiele sector, als de militaire capaciteit. Er werden basisvereisten opgesteld in zeven strategische domeinen: de continuïteit van de overheid, energie, de verplaatsing van personen, water- en voedingsvoorraden, opvang van een groot aantal slachtoffers, communicatienetwerken en civiele transportsystemen. Volgens Stoltenberg keurden de ministers woensdag een reeks aanbevelingen goed om die weerbaarheid te versterken. Daarbij baseerden ze zich op de lessen die uit de coronapandemie werden getrokken. "Onze legers spelen al een belangrijke rol in de steun van de nationale civiele inspanningen", zei de NAVO-baas nog. "En door gebruik te maken van NAVO-mechanismen, helpen de bondgenoten elkaar om levens te redden." (Belga)

"Het is duidelijk dat we nog meer de weerbaarheid van onze samenlevingen moeten verhogen, beter plannen met het oog op toekomstige pandemieën, onze kritieke infrastructuur beschermen", zei Stoltenberg na de vergadering van de defensieministers via beveiligde teleconferentie. De lidstaten beschikken al over voorbereidingen bij de civiele sector om de continuïteit van de basisfuncties van de staat te verzekeren, in geval van een noodsituatie of natuurramp. Dat geldt zowel voor vredestijd als voor crisisperiodes. In het kader van artikel 3 van het Noord-Atlantisch Verdrag, het stichtingsverdrag van de NAVO, gingen alle bondgenoten het engagement aan om hun weerbaarheid te versterken. Het gaat daarbij zowel om de voorbereiding van de civiele sector, als de militaire capaciteit. Er werden basisvereisten opgesteld in zeven strategische domeinen: de continuïteit van de overheid, energie, de verplaatsing van personen, water- en voedingsvoorraden, opvang van een groot aantal slachtoffers, communicatienetwerken en civiele transportsystemen. Volgens Stoltenberg keurden de ministers woensdag een reeks aanbevelingen goed om die weerbaarheid te versterken. Daarbij baseerden ze zich op de lessen die uit de coronapandemie werden getrokken. "Onze legers spelen al een belangrijke rol in de steun van de nationale civiele inspanningen", zei de NAVO-baas nog. "En door gebruik te maken van NAVO-mechanismen, helpen de bondgenoten elkaar om levens te redden." (Belga)