De N-VA steunt het wetsvoorstel dat volmachten wil geven aan de regering omdat de coronacrisis efficiënt aan te kunnen pakken. Maar een omstandig advies van de Raad van State uit nogal wat kritiek op het concrete wetsvoorstel. "De kritiek van de Raad van State is op sommige vlakken zeer ernstig. Dit gaat over een delegatie van machten aan de regering, waardoor het parlement de facto buitenspel wordt gezet. Het spreekt voor zich dat we daar uitermate omzichtig mee moeten omgaan", zegt N-VA-Kamerlid Joy Donné. N-VA is naar eigen zeggen steeds vragende partij geweest om de volmachten te beperken tot rie maanden. "Ook de Raad van State beoordeelt het systeem waarbij de volmachten pro forma verlengd zouden kunnen worden zonder een debat en stemming in het parlement ongrondwettig. Daarnaast merkt ze een aantal andere schendingen van de Grondwet op, zijn de delegaties véél te ruim en onduidelijk geformuleerd en is het niet duidelijk wanneer de regering al dan niet langs de Raad van State moet gaan wanneer zij wetskrachtige besluiten zal nemen", zeggen de Vlaams-nationalisten. N-VA vindt dat de Kamerleden over de meest fundamentele opmerkingen van de Raad van State moeten remediëren. "Het is geenszins onze bedoeling om de volmachten aan de regering te vertragen", benadrukt Donné. (Belga)

De N-VA steunt het wetsvoorstel dat volmachten wil geven aan de regering omdat de coronacrisis efficiënt aan te kunnen pakken. Maar een omstandig advies van de Raad van State uit nogal wat kritiek op het concrete wetsvoorstel. "De kritiek van de Raad van State is op sommige vlakken zeer ernstig. Dit gaat over een delegatie van machten aan de regering, waardoor het parlement de facto buitenspel wordt gezet. Het spreekt voor zich dat we daar uitermate omzichtig mee moeten omgaan", zegt N-VA-Kamerlid Joy Donné. N-VA is naar eigen zeggen steeds vragende partij geweest om de volmachten te beperken tot rie maanden. "Ook de Raad van State beoordeelt het systeem waarbij de volmachten pro forma verlengd zouden kunnen worden zonder een debat en stemming in het parlement ongrondwettig. Daarnaast merkt ze een aantal andere schendingen van de Grondwet op, zijn de delegaties véél te ruim en onduidelijk geformuleerd en is het niet duidelijk wanneer de regering al dan niet langs de Raad van State moet gaan wanneer zij wetskrachtige besluiten zal nemen", zeggen de Vlaams-nationalisten. N-VA vindt dat de Kamerleden over de meest fundamentele opmerkingen van de Raad van State moeten remediëren. "Het is geenszins onze bedoeling om de volmachten aan de regering te vertragen", benadrukt Donné. (Belga)