Hierdoor wordt het koninklijk besluit van 23 maart 2020 opgeschort. Daarin stond dat de detailhandel in persoonlijke beschermingsmiddelen "alleen was toegestaan aan erkende apotheken". De schorsing van deze bepaling zal voortdurend worden geëvalueerd. De premier en de minister-presidenten verzekeren dat "de detailhandel maatregelen zal nemen om ervoor te zorgen dat deze verkoop op een gemotiveerde en gereguleerde manier wordt gedaan om massale aankopen te voorkomen die ten koste zouden gaan van het algemeen belang." Ze voegen er nog aan toe dat "de sector van de massadistributie zich ertoe verbindt de toegang tot deze maskers niet tot een commerciële operatie te maken". De sector "verbindt zich ertoe de verkoop zo te organiseren dat de voorwaarden voor respect voor sociale afstand worden gewaarborgd en dat een maximum aan gezinnen snel toegang heeft tot veel maskers", aldus de mededeling. Vanaf maandag wordt het dragen van een mond- en neusbescherming sterk aanbevolen vanaf 12 jaar in de openbare ruimte en verplicht in het openbaar vervoer, volgens het besluit genomen door de Nationale Veiligheidsraad op 24 april. (Belga)

Hierdoor wordt het koninklijk besluit van 23 maart 2020 opgeschort. Daarin stond dat de detailhandel in persoonlijke beschermingsmiddelen "alleen was toegestaan aan erkende apotheken". De schorsing van deze bepaling zal voortdurend worden geëvalueerd. De premier en de minister-presidenten verzekeren dat "de detailhandel maatregelen zal nemen om ervoor te zorgen dat deze verkoop op een gemotiveerde en gereguleerde manier wordt gedaan om massale aankopen te voorkomen die ten koste zouden gaan van het algemeen belang." Ze voegen er nog aan toe dat "de sector van de massadistributie zich ertoe verbindt de toegang tot deze maskers niet tot een commerciële operatie te maken". De sector "verbindt zich ertoe de verkoop zo te organiseren dat de voorwaarden voor respect voor sociale afstand worden gewaarborgd en dat een maximum aan gezinnen snel toegang heeft tot veel maskers", aldus de mededeling. Vanaf maandag wordt het dragen van een mond- en neusbescherming sterk aanbevolen vanaf 12 jaar in de openbare ruimte en verplicht in het openbaar vervoer, volgens het besluit genomen door de Nationale Veiligheidsraad op 24 april. (Belga)