Het zou gaan om ruim dertig katten en meer dan twintig honden. Ze zijn waarschijnlijk besmet geraakt door hun baasjes. Ook zijn er enkele dieren bij de dierenarts getest die voor zover bekend geen contact hadden met coronapatiënten, maar wel antistoffen hadden. De aanwezigheid daarvan duidt op een eerdere besmetting. Er zijn geen aanwijzingen gevonden dat dieren mensen hebben besmet. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM heeft richtlijnen opgesteld voor het omgaan met huisdieren tijdens een coronabesmetting. Zo wordt afgeraden te knuffelen met een huisdier als men klachten hebt. Het beste is om een niet-besmette persoon tijdelijk het dier te laten verzorgen. (Belga)

Het zou gaan om ruim dertig katten en meer dan twintig honden. Ze zijn waarschijnlijk besmet geraakt door hun baasjes. Ook zijn er enkele dieren bij de dierenarts getest die voor zover bekend geen contact hadden met coronapatiënten, maar wel antistoffen hadden. De aanwezigheid daarvan duidt op een eerdere besmetting. Er zijn geen aanwijzingen gevonden dat dieren mensen hebben besmet. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM heeft richtlijnen opgesteld voor het omgaan met huisdieren tijdens een coronabesmetting. Zo wordt afgeraden te knuffelen met een huisdier als men klachten hebt. Het beste is om een niet-besmette persoon tijdelijk het dier te laten verzorgen. (Belga)