Deze subsidie moet de OCMW'stijdelijk financieel ondersteunen om een deel van de extra uitgaven te dekken en zo de sociale gevolgen van de COVID-19-crisis op lange termijn te verzachten. Een budget van 100 miljoen euro vormt een aanvulling op het eerste bedrag van 15 miljoen euro dat in mei laatstleden werd vrijgemaakt om het hoofd te bieden aan de toenemende vraag naar sociale hulp van de OCMW's. Er wordt voorgesteld om de oorspronkelijke maatregel uit te breiden om meer de nadruk te leggen op de ondersteuning van kinderen (deelname aan vakantiekampen, speelpleinen,...) en de maatregelen inzake energie te versterken. De OCMW's kunnen daarnaast rekenen op 10 miljoen euro om de personeelskosten te dekken voor het beheer van deze nieuwe aanvragen, maar ook om initiatieven te nemen die toelaten de groepen te bereiken die niet de gepaste hulp gevonden zouden hebben. Zo worden de OCMW's aangemoedigd om synergieën te ontwikkelen met de bestaande hulpnetwerken, zoals de platformen "gezinsarmoede" of organisaties die werken met specifieke kwetsbare groepen. (Belga)

Deze subsidie moet de OCMW'stijdelijk financieel ondersteunen om een deel van de extra uitgaven te dekken en zo de sociale gevolgen van de COVID-19-crisis op lange termijn te verzachten. Een budget van 100 miljoen euro vormt een aanvulling op het eerste bedrag van 15 miljoen euro dat in mei laatstleden werd vrijgemaakt om het hoofd te bieden aan de toenemende vraag naar sociale hulp van de OCMW's. Er wordt voorgesteld om de oorspronkelijke maatregel uit te breiden om meer de nadruk te leggen op de ondersteuning van kinderen (deelname aan vakantiekampen, speelpleinen,...) en de maatregelen inzake energie te versterken. De OCMW's kunnen daarnaast rekenen op 10 miljoen euro om de personeelskosten te dekken voor het beheer van deze nieuwe aanvragen, maar ook om initiatieven te nemen die toelaten de groepen te bereiken die niet de gepaste hulp gevonden zouden hebben. Zo worden de OCMW's aangemoedigd om synergieën te ontwikkelen met de bestaande hulpnetwerken, zoals de platformen "gezinsarmoede" of organisaties die werken met specifieke kwetsbare groepen. (Belga)