Daarmee gaven zij gehoor aan de oproep van paus Franciscus om eensgezind en wereldwijd samen het Onzevader te bidden als teken van verbondenheid en smeekgebed. Ook de Wereldraad van Kerken, de Protestantse Kerk in Nederland en in België ook het Overleg Christelijke Kerken hadden opgeroepen om in deze dagen van beproeving woensdagmiddag samen verenigd het Onzevader te bidden Bij de aanvang van het meest iconische gebed in de roomskatholieke kerk zei paus Franciscus: "Elke dag, vaak meerdere keren per dag wenden we ons tot de Vader. Maar op dit moment willen we om genade smeken voor de mensheid die zwaar is beproefd door de pandemie van het coronavirus. En we doen dat samen als christenen van alle kerken en gemeenschappen, van elke traditie, van elke leeftijd, taal en natie. Laat ons bidden voor de zieken en hun families; voor gezondheidswerkers en degenen die hen helpen; voor autoriteiten, ordehandhavers en vrijwilligers; voor de leiders van onze gemeenschappen." (Belga)

Daarmee gaven zij gehoor aan de oproep van paus Franciscus om eensgezind en wereldwijd samen het Onzevader te bidden als teken van verbondenheid en smeekgebed. Ook de Wereldraad van Kerken, de Protestantse Kerk in Nederland en in België ook het Overleg Christelijke Kerken hadden opgeroepen om in deze dagen van beproeving woensdagmiddag samen verenigd het Onzevader te bidden Bij de aanvang van het meest iconische gebed in de roomskatholieke kerk zei paus Franciscus: "Elke dag, vaak meerdere keren per dag wenden we ons tot de Vader. Maar op dit moment willen we om genade smeken voor de mensheid die zwaar is beproefd door de pandemie van het coronavirus. En we doen dat samen als christenen van alle kerken en gemeenschappen, van elke traditie, van elke leeftijd, taal en natie. Laat ons bidden voor de zieken en hun families; voor gezondheidswerkers en degenen die hen helpen; voor autoriteiten, ordehandhavers en vrijwilligers; voor de leiders van onze gemeenschappen." (Belga)