Tijdens de coronacrisis riep de Vlaamse regering op om kwetsbare landgenoten een handje toe te steken via het platform Vlaanderen Helpt. De meeste mensen gaven aan vrijwilligerswerk te doen uit het verlangen om andere mensen te helpen (95 procent) en uit medeleven met mensen die het moeilijk hebben (77 procent). Meer dan zes op de tien Vlamingen (66 procent) deden ook vrijwilligerswerk voor het gevoel te hebben dat ze iets betekenen. De meerderheid (53 procent) gaf ook het beter gevoel over zichzelf als reden. Die twee laatste motieven wijzen erop dat vrijwilligerswerk ook als "copingmechanisme" werkt om zelf om te gaan met een dergelijke crisis. Opvallend voor het profiel van de bevraagde vrijwilligers is dat twee op drie vrouw zijn. Mogelijk is er een link met de zorgtaken die traditioneel vaker in de mand van vrouwen belanden: 45 procent van de coronavrijwilligers deed boodschappen, 42 procent naaide of leverde mondmaskers en 21,7 procent had sociaal contact met mensen voor wie isolatie dreigde. Uit de bevraging blijkt ook dat de meeste vrijwilligers plannen om ook na de coronacrisis aan vrijwilligerswerk te doen. De top drie van de meest doorslaggevende factoren voor toekomstig vrijwilligerswerk: flexibele tijdstippen (91 procent), keuzevrijheid bij de taken (91 procent) en de kortstondige aard van het vrijwilligerswerk (86 procent). Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding Wouter Beke (CD&V) is tevreden met de evolutie. "Vlaanderen Helpt toonde een warme samenleving waar mensen zich in moeilijke dagen inzetten voor hun medeburgers. Die vrijwilligers zijn zeer belangrijk als steun voor de zorg, als buffer tegen isolement en als teken dat we elkaar niet in de steek laten. We mogen fier zijn op dat vrijwillig engagement. En hoewel vrijwilligers het niet doen voor complimenten, zeg ik toch 'dank jullie wel'." (Belga)

Tijdens de coronacrisis riep de Vlaamse regering op om kwetsbare landgenoten een handje toe te steken via het platform Vlaanderen Helpt. De meeste mensen gaven aan vrijwilligerswerk te doen uit het verlangen om andere mensen te helpen (95 procent) en uit medeleven met mensen die het moeilijk hebben (77 procent). Meer dan zes op de tien Vlamingen (66 procent) deden ook vrijwilligerswerk voor het gevoel te hebben dat ze iets betekenen. De meerderheid (53 procent) gaf ook het beter gevoel over zichzelf als reden. Die twee laatste motieven wijzen erop dat vrijwilligerswerk ook als "copingmechanisme" werkt om zelf om te gaan met een dergelijke crisis. Opvallend voor het profiel van de bevraagde vrijwilligers is dat twee op drie vrouw zijn. Mogelijk is er een link met de zorgtaken die traditioneel vaker in de mand van vrouwen belanden: 45 procent van de coronavrijwilligers deed boodschappen, 42 procent naaide of leverde mondmaskers en 21,7 procent had sociaal contact met mensen voor wie isolatie dreigde. Uit de bevraging blijkt ook dat de meeste vrijwilligers plannen om ook na de coronacrisis aan vrijwilligerswerk te doen. De top drie van de meest doorslaggevende factoren voor toekomstig vrijwilligerswerk: flexibele tijdstippen (91 procent), keuzevrijheid bij de taken (91 procent) en de kortstondige aard van het vrijwilligerswerk (86 procent). Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding Wouter Beke (CD&V) is tevreden met de evolutie. "Vlaanderen Helpt toonde een warme samenleving waar mensen zich in moeilijke dagen inzetten voor hun medeburgers. Die vrijwilligers zijn zeer belangrijk als steun voor de zorg, als buffer tegen isolement en als teken dat we elkaar niet in de steek laten. We mogen fier zijn op dat vrijwillig engagement. En hoewel vrijwilligers het niet doen voor complimenten, zeg ik toch 'dank jullie wel'." (Belga)