Het Mechelse relanceplan omvat zowel minderinkomsten voor de stad zoals het kwijtschelden van belastingen, het wegvallen van ticketverkoop en een verlaging van de inkomsten uit de aanvullende personenbelasting als meeruitgaven zoals extra financiële ondersteuning voor doelgroepen. De "Mechelenbon" ter waarde van 20 euro om lokale handel en horeca te stimuleren wordt versneld digitaal uitgerold en aan elk Mechels gezin bezorgd. De stad koopt ook duizend hotelkamers voor één nacht op om bezoekers te laten genieten van het "2+1"-principe en zet een communicatiecampagne op om handel en horeca te promoten en Mechelen in de markt te zetten voor vakanties kort bij huis. Op sociaal vlak komt er een "postcoronafonds" om de meest kwetsbare gezinnen financieel te ondersteunen in 2020 en 2021 en gaat er extra geld naar kinderarmoedebestrijding. Er komt ook een specifiek actieplan welzijn en eenzaamheid met de focus op psychosociale ondersteuning. De stad maakt ook nog extra budget vrij om tweedehands pc's ter beschikking te stellen van arme gezinnen, ter omkadering van het onderwijs. Het Mechelse verenigingsleven kan dan weer rekenen op een solidariteitsfonds voor professionele kunstenpartners en extra middelen voor koren en amateurtoneelverenigingen, jeugd- en sportverenigingen. Het stadsbestuur vroeg voor het actieplan input aan de Mechelaar zelf en ook de oppositiepartijen in de gemeenteraad zullen nog mee kunnen sleutelen aan het plan, klinkt het. (Belga)

Het Mechelse relanceplan omvat zowel minderinkomsten voor de stad zoals het kwijtschelden van belastingen, het wegvallen van ticketverkoop en een verlaging van de inkomsten uit de aanvullende personenbelasting als meeruitgaven zoals extra financiële ondersteuning voor doelgroepen. De "Mechelenbon" ter waarde van 20 euro om lokale handel en horeca te stimuleren wordt versneld digitaal uitgerold en aan elk Mechels gezin bezorgd. De stad koopt ook duizend hotelkamers voor één nacht op om bezoekers te laten genieten van het "2+1"-principe en zet een communicatiecampagne op om handel en horeca te promoten en Mechelen in de markt te zetten voor vakanties kort bij huis. Op sociaal vlak komt er een "postcoronafonds" om de meest kwetsbare gezinnen financieel te ondersteunen in 2020 en 2021 en gaat er extra geld naar kinderarmoedebestrijding. Er komt ook een specifiek actieplan welzijn en eenzaamheid met de focus op psychosociale ondersteuning. De stad maakt ook nog extra budget vrij om tweedehands pc's ter beschikking te stellen van arme gezinnen, ter omkadering van het onderwijs. Het Mechelse verenigingsleven kan dan weer rekenen op een solidariteitsfonds voor professionele kunstenpartners en extra middelen voor koren en amateurtoneelverenigingen, jeugd- en sportverenigingen. Het stadsbestuur vroeg voor het actieplan input aan de Mechelaar zelf en ook de oppositiepartijen in de gemeenteraad zullen nog mee kunnen sleutelen aan het plan, klinkt het. (Belga)