Het Rekenhof becijferde de impact van de pandemie op de sociale zekerheid. De overheden hadden door de crisis minder ontvangsten, maar moesten vooral meer uitgeven. Zo hadden de ziekenhuizen extra financiële middelen nodig, en was er extra steun voor bedrijven en werknemers.

Voor hét coronajaar 2020 - zo blijkt uit het verslag van het Rekenhof aan de Kamer op basis van voorlopige cijfers beschikbaar eind augustus 2021 - is er sprake van een miljard euro verlies aan ontvangsten en 10,9 miljard euro bijkomende uitgaven, of een totale impact van bijna 12 miljard euro. Voor dit jaar wordt de weerslag voorlopig geraamd op 617 miljoen euro minder ontvangsten en 6,5 miljard euro extra uitgaven, of zo'n 7 miljard euro aan totale weerslag.

Alleen al voor tijdelijke werkloosheid werd, volgens voorlopige ramingen, 4,2 miljard euro uitgegeven in 2020. De lockdown en coronamaatregelen zorgden ervoor dat massaal beroep werd gedaan op het stelsel van tijdelijke werkloosheid: bijna 1,4 miljoen werknemers kregen minstens voor een dag een uitkering voor tijdelijke werkloosheid.

Voor 2021 wordt geraamd dat die kosten meer dan 1,7 miljard euro zullen bedragen.

Het Rekenhof becijferde de impact van de pandemie op de sociale zekerheid. De overheden hadden door de crisis minder ontvangsten, maar moesten vooral meer uitgeven. Zo hadden de ziekenhuizen extra financiële middelen nodig, en was er extra steun voor bedrijven en werknemers. Voor hét coronajaar 2020 - zo blijkt uit het verslag van het Rekenhof aan de Kamer op basis van voorlopige cijfers beschikbaar eind augustus 2021 - is er sprake van een miljard euro verlies aan ontvangsten en 10,9 miljard euro bijkomende uitgaven, of een totale impact van bijna 12 miljard euro. Voor dit jaar wordt de weerslag voorlopig geraamd op 617 miljoen euro minder ontvangsten en 6,5 miljard euro extra uitgaven, of zo'n 7 miljard euro aan totale weerslag. Alleen al voor tijdelijke werkloosheid werd, volgens voorlopige ramingen, 4,2 miljard euro uitgegeven in 2020. De lockdown en coronamaatregelen zorgden ervoor dat massaal beroep werd gedaan op het stelsel van tijdelijke werkloosheid: bijna 1,4 miljoen werknemers kregen minstens voor een dag een uitkering voor tijdelijke werkloosheid. Voor 2021 wordt geraamd dat die kosten meer dan 1,7 miljard euro zullen bedragen.