Het koninklijk besluit dat op 4 mei gepubliceerd werd, kadert in de uitrol van het contactonderzoek bij de bevolking, om zo de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Maar de wettekst beschermt de rechten en de vrijheden van de burgers onvoldoende, klinkt het in de brief. De organisaties benadrukken dat enkel strikt noodzakelijke gegevens verzameld mogen worden, die nodig zijn om de noodzakelijke personen te informeren. Gegevens die het identificeren van mensen mogelijk maken, moeten na een maand vernietigd worden. Alleen gegevens die anoniem gemaakt zijn of verborgen zijn achter een pseudoniem, mogen later nog gebruikt worden voor onderzoeksdoeleinden, klinkt het. De briefschrijvers zeggen ook dat het rijksregisternummer niet ingezameld mag worden. "Dat is nergens voor nodig en zou zelfs gevaarlijk zijn, omdat dit het mogelijk maakt om een database aan te leggen met gegevens over een persoon in materies van fiscaliteit of sociale zekerheid." Het koninklijk besluit komt onvoldoende tegemoet aan deze voorwaarden, vinden de Ligue des droits humains en de Liga voor Mensenrechten. Ze vragen het parlement om een kader te creëren dat wel conform is met het respect voor de privacy. In samenwerking met experts hebben de organisaties zelf een ontwerp van wetsvoorstel opgesteld, waarmee ze een constructief alternatief willen aanbieden voor de huidige tekst. (Belga)

Het koninklijk besluit dat op 4 mei gepubliceerd werd, kadert in de uitrol van het contactonderzoek bij de bevolking, om zo de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Maar de wettekst beschermt de rechten en de vrijheden van de burgers onvoldoende, klinkt het in de brief. De organisaties benadrukken dat enkel strikt noodzakelijke gegevens verzameld mogen worden, die nodig zijn om de noodzakelijke personen te informeren. Gegevens die het identificeren van mensen mogelijk maken, moeten na een maand vernietigd worden. Alleen gegevens die anoniem gemaakt zijn of verborgen zijn achter een pseudoniem, mogen later nog gebruikt worden voor onderzoeksdoeleinden, klinkt het. De briefschrijvers zeggen ook dat het rijksregisternummer niet ingezameld mag worden. "Dat is nergens voor nodig en zou zelfs gevaarlijk zijn, omdat dit het mogelijk maakt om een database aan te leggen met gegevens over een persoon in materies van fiscaliteit of sociale zekerheid." Het koninklijk besluit komt onvoldoende tegemoet aan deze voorwaarden, vinden de Ligue des droits humains en de Liga voor Mensenrechten. Ze vragen het parlement om een kader te creëren dat wel conform is met het respect voor de privacy. In samenwerking met experts hebben de organisaties zelf een ontwerp van wetsvoorstel opgesteld, waarmee ze een constructief alternatief willen aanbieden voor de huidige tekst. (Belga)