Onder meer in het studiegebied handel is er grote onzekerheid in de sector van de verkoop. Doordat er vaker wordt thuisgewerkt, zijn er ook minder stageplaatsen in een kantooromgeving. Omdat veel werknemers technisch werkloos zijn, aarzelen werkgevers om stagiairs of leerlingen uit alternerende opleidingen aan te nemen. Dat probleem doet zich ook voor in de horeca. "Een stagiair kan nooit in de plaats komen van een vaste medewerker, dus voor ons betekent technische werkloosheid omwille van corona niet dat de stageplaatsen hoeven te verdwijnen", zegt Lieven Boeve, directeur-generaal van Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Katholiek Onderwijs Vlaanderen roept de bedrijven daarom op om leerlingen alle kansen te blijven geven op werkplekleren. Voor duaal leren is de urgentie bijzonder hoog, omdat de leerlingen na inschrijving slechts twintig werkdagen de tijd hebben om hun contract af te sluiten. Nu duaal leren wordt uitgebreid naar steeds meer doelgroepen, zijn hoger opgeleide leerlingen voor bedrijven soms interessanter dan een leerling uit een arbeidsmarktgerichte opleiding uit het secundair onderwijs. "Het zijn vaak de meer kwetsbare jongeren voor wie een geslaagde stage een hele wereld doet opengaan. We mogen hen zeker niet uit de boot laten vallen", besluit Boeve. (Belga)

Onder meer in het studiegebied handel is er grote onzekerheid in de sector van de verkoop. Doordat er vaker wordt thuisgewerkt, zijn er ook minder stageplaatsen in een kantooromgeving. Omdat veel werknemers technisch werkloos zijn, aarzelen werkgevers om stagiairs of leerlingen uit alternerende opleidingen aan te nemen. Dat probleem doet zich ook voor in de horeca. "Een stagiair kan nooit in de plaats komen van een vaste medewerker, dus voor ons betekent technische werkloosheid omwille van corona niet dat de stageplaatsen hoeven te verdwijnen", zegt Lieven Boeve, directeur-generaal van Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Katholiek Onderwijs Vlaanderen roept de bedrijven daarom op om leerlingen alle kansen te blijven geven op werkplekleren. Voor duaal leren is de urgentie bijzonder hoog, omdat de leerlingen na inschrijving slechts twintig werkdagen de tijd hebben om hun contract af te sluiten. Nu duaal leren wordt uitgebreid naar steeds meer doelgroepen, zijn hoger opgeleide leerlingen voor bedrijven soms interessanter dan een leerling uit een arbeidsmarktgerichte opleiding uit het secundair onderwijs. "Het zijn vaak de meer kwetsbare jongeren voor wie een geslaagde stage een hele wereld doet opengaan. We mogen hen zeker niet uit de boot laten vallen", besluit Boeve. (Belga)