Om kwetsbare groepen te ondersteunen besliste de regering vorig jaar al om mensen die recht hebben op een leefloon of een equivalent leefloon, een inkomensgarantie voor ouderen, een inkomensvervangende tegemoetkoming of een integratietegemoetkoming te ondersteunen met een premie van 50 euro per maand. Dat gold in eerste instantie van juli tot december 2020, maar werd intussen al drie keer verlengd, de laatste keer tot eind september van dit jaar. De premie wordt nu opnieuw verlengd, dit keer tot eind december. Vanaf 1 oktober bedraagt de premie wel maar 25 in plaats van 50 euro meer. Dat heeft te maken met de economische heropleving en de geplande verhoging van de sociale uitkeringen vanaf 1 januari. (Belga)

Om kwetsbare groepen te ondersteunen besliste de regering vorig jaar al om mensen die recht hebben op een leefloon of een equivalent leefloon, een inkomensgarantie voor ouderen, een inkomensvervangende tegemoetkoming of een integratietegemoetkoming te ondersteunen met een premie van 50 euro per maand. Dat gold in eerste instantie van juli tot december 2020, maar werd intussen al drie keer verlengd, de laatste keer tot eind september van dit jaar. De premie wordt nu opnieuw verlengd, dit keer tot eind december. Vanaf 1 oktober bedraagt de premie wel maar 25 in plaats van 50 euro meer. Dat heeft te maken met de economische heropleving en de geplande verhoging van de sociale uitkeringen vanaf 1 januari. (Belga)