Het dubbel overbruggingsrecht werd al eens verlengd voor december en januari. Omdat de strenge coronamaatregelen ook in februari nog aanhouden, wordt het regime verlengd tot eind deze maand. Dat geldt trouwens ook voor de kappers, die op 13 februari opnieuw de deuren mogen openen. Alle zelfstandigen die verplicht de deuren moeten sluiten of de ondernemingen die rechtstreeks afhangen van die gesloten sectoren, hebben recht op een uitkering van iets meer dan 3.200 euro als ze een gezin hebben. Voor alleenstaande zelfstandigen is dat ruim 2.500 euro. De regering kan de maatregel nog verlengen mocht dat nodig zijn. Het wetsontwerp voert voor het eerst een cumulplafond in. Dat moet vermijden dat zelfstandigen het dubbel overbruggingsrecht kunnen combineren met andere vervangingsinkomens, zoals een arbeidsongeschiktheidsuitkering. De regering werkt via een koninklijk besluit ook nog uit hoe ze kan vermijden dat gehuwde zelfstandige ouders hun kinderen ten laste gaan verdelen, zodat ze allebei recht hebben op een dubbel overbruggingsrecht voor personen met een gezinslast. Alles samen kost het dubbele overbruggingsrecht de overheid nu ongeveer 289 miljoen euro per maand, zei minister voor Zelfstandigen David Clarinval (MR) eerder deze week in de Kamercommissie Sociale Zaken. Dat bedrag gaat vanaf volgende maand wel naar beneden omdat kappers en andere niet-contactberoepen dan weer aan de slag kunnen, klonk het nog. (Belga)

Het dubbel overbruggingsrecht werd al eens verlengd voor december en januari. Omdat de strenge coronamaatregelen ook in februari nog aanhouden, wordt het regime verlengd tot eind deze maand. Dat geldt trouwens ook voor de kappers, die op 13 februari opnieuw de deuren mogen openen. Alle zelfstandigen die verplicht de deuren moeten sluiten of de ondernemingen die rechtstreeks afhangen van die gesloten sectoren, hebben recht op een uitkering van iets meer dan 3.200 euro als ze een gezin hebben. Voor alleenstaande zelfstandigen is dat ruim 2.500 euro. De regering kan de maatregel nog verlengen mocht dat nodig zijn. Het wetsontwerp voert voor het eerst een cumulplafond in. Dat moet vermijden dat zelfstandigen het dubbel overbruggingsrecht kunnen combineren met andere vervangingsinkomens, zoals een arbeidsongeschiktheidsuitkering. De regering werkt via een koninklijk besluit ook nog uit hoe ze kan vermijden dat gehuwde zelfstandige ouders hun kinderen ten laste gaan verdelen, zodat ze allebei recht hebben op een dubbel overbruggingsrecht voor personen met een gezinslast. Alles samen kost het dubbele overbruggingsrecht de overheid nu ongeveer 289 miljoen euro per maand, zei minister voor Zelfstandigen David Clarinval (MR) eerder deze week in de Kamercommissie Sociale Zaken. Dat bedrag gaat vanaf volgende maand wel naar beneden omdat kappers en andere niet-contactberoepen dan weer aan de slag kunnen, klonk het nog. (Belga)