Er kwam eerder al een wet die tijdelijk een inperking op loonbeslag voor particulieren invoerde. Het socialistische wetsvoorstel verlengt die periode, maar breidt de inperking ook uit naar de loonoverdracht. Loonbeslag is een juridische procedure waarbij een deurwaarder of de fiscus oplegt een deel van het loon in te houden. Bij loonoverdracht gaat het bijvoorbeeld om iemand die een lening afsluit en de bank de toelating geeft het geld te innen bij de werkgever als hij die niet afbetaalt. Volgens indiener van het wetsvoorstel Melissa Depraetere (sp.a) zijn er in de periode tussen 14 en 28 mei 5.323 dossiers van loonoverdracht geopend. Daarom neemt haar wetsvoorstel de inperking op de loonoverdrachten ook mee. Bedoeling is dat tot eind augustus de grenzen voor loonbeslag en -overdracht met 20 procent worden opgetrokken, wat alvast de laagste inkomens beter moet beschermen. (Belga)

Er kwam eerder al een wet die tijdelijk een inperking op loonbeslag voor particulieren invoerde. Het socialistische wetsvoorstel verlengt die periode, maar breidt de inperking ook uit naar de loonoverdracht. Loonbeslag is een juridische procedure waarbij een deurwaarder of de fiscus oplegt een deel van het loon in te houden. Bij loonoverdracht gaat het bijvoorbeeld om iemand die een lening afsluit en de bank de toelating geeft het geld te innen bij de werkgever als hij die niet afbetaalt. Volgens indiener van het wetsvoorstel Melissa Depraetere (sp.a) zijn er in de periode tussen 14 en 28 mei 5.323 dossiers van loonoverdracht geopend. Daarom neemt haar wetsvoorstel de inperking op de loonoverdrachten ook mee. Bedoeling is dat tot eind augustus de grenzen voor loonbeslag en -overdracht met 20 procent worden opgetrokken, wat alvast de laagste inkomens beter moet beschermen. (Belga)