"Niet alleen de afbetaling van een hypotheek, maar ook van kleinere aankopen op krediet, zoals een auto of wasmachine, kunnen financieel zwaar doorwegen voor wie door de coronacrisis minder verdient. Het is cruciaal voor onze economie om deze mensen en hun koopkracht optimaal te beschermen", zegt Kamerlid Leen Dierick (CD&V). Concreet voorziet de compromistekst van PS en CD&V dat de kredietverlener op vraag van de kredietnemer uitstel van betaling dient te verlenen voor een termijn van maximum drie maanden, die éénmalig met nog eens drie maanden kan worden verlengd. Er zijn wel voorwaarden aan het uitstel verbonden: de kredietnemer (of de persoon met wie hij samenwoont) moet een inkomensverlies lijden ten gevolge van de coronacrisis. Daarnaast mag de betalingsachterstand van de kredietnemer niet meer dan één maandelijkse aflossing bedragen op 1 april 2020. De maandelijkse aflossing moet ook minstens 50 euro bedragen. De kredietgever is niet verplicht om een uitstel toe te kennen indien het totaal roerend vermogen van de kredietnemer op beleggingsportefeuilles, zicht- en spaarrekeningen cumulatief hoger is dan 25.000 euro. (Belga)

"Niet alleen de afbetaling van een hypotheek, maar ook van kleinere aankopen op krediet, zoals een auto of wasmachine, kunnen financieel zwaar doorwegen voor wie door de coronacrisis minder verdient. Het is cruciaal voor onze economie om deze mensen en hun koopkracht optimaal te beschermen", zegt Kamerlid Leen Dierick (CD&V). Concreet voorziet de compromistekst van PS en CD&V dat de kredietverlener op vraag van de kredietnemer uitstel van betaling dient te verlenen voor een termijn van maximum drie maanden, die éénmalig met nog eens drie maanden kan worden verlengd. Er zijn wel voorwaarden aan het uitstel verbonden: de kredietnemer (of de persoon met wie hij samenwoont) moet een inkomensverlies lijden ten gevolge van de coronacrisis. Daarnaast mag de betalingsachterstand van de kredietnemer niet meer dan één maandelijkse aflossing bedragen op 1 april 2020. De maandelijkse aflossing moet ook minstens 50 euro bedragen. De kredietgever is niet verplicht om een uitstel toe te kennen indien het totaal roerend vermogen van de kredietnemer op beleggingsportefeuilles, zicht- en spaarrekeningen cumulatief hoger is dan 25.000 euro. (Belga)