Wie zijn of haar reis in volle coronapandemie geannuleerd zag, kreeg een reisvoucher om op een later moment nog op vakantie te kunnen gaan. Op die manier moest de zo al zwaar getroffen reissector niet overgaan tot de massale terugbetaling van vakanties en waren consumenten zeker dat de waarde van hun reis niet verloren ging. Hoewel reizen intussen wel iets makkelijker is geworden, draaien de reisorganisaties nog altijd geen normale omzet. Maar de vouchers die vorig jaar in het leven werden geroepen, moeten stilaan wel worden terugbetaald. Om drama's in de sector te vermijden, komt er nu een coronavoucherbank. Met dat mechanisme kunnen reisorganisaties geld lenen bij de overheid - tot 80 procent van het totaalbedrag aan vouchers - tegen een rente van drie procent. Die leningen moeten binnen de vijf jaar worden terugbetaald. De coronavoucherbank bevat in totaal 210 miljoen euro. De totstandkoming van de coronavoucherbank had heel wat voeten in de aarde. De eerste reisvouchers moesten in september al terugbetaald worden, maar de reisorganisaties zullen hun geld uiteindelijk pas tegen ten laatste eind december krijgen. Volgens N-VA-Kamerlid Anneleen Van Bossuyt, die al langer pleit voor de oprichting van de coronavoucherbank, heeft de regering te lang getalmd, al vindt ze het wel goed "dat onze reisorganisatoren nu eindelijk zekerheid krijgen dat ze op een lening van de overheid kunnen rekenen voor de terugbetaling van de coronavoucher aan de consument". De coronavoucherbank werd donderdagavond in de Kamer gestemd als een amendement van de meerderheid op een wetsontwerp over de uitvoering van een Europese verordening over het gebruik van 'precursoren voor explosieven', wat er op zich weinig mee te maken heeft. Het amendement werd tijdens de plenaire vergadering nog snel behandeld in de Kamercommissie Economie. Dat was nodig gezien de hoogdringendheid van het dossier, verantwoordde de meerderheid die wat onorthodoxe werkwijze. Van Bossuyt benadrukt dat het geld snel moet worden overgemaakt aan de reisorganisatoren. Ze vraagt ook een oplossing voor de organisatoren die al overgegaan zijn tot de terugbetaling van de eerste vouchers met persoonlijk kapitaal en daarvoor dus geen beroep konden doen op de coronavoucherbank. (Belga)

Wie zijn of haar reis in volle coronapandemie geannuleerd zag, kreeg een reisvoucher om op een later moment nog op vakantie te kunnen gaan. Op die manier moest de zo al zwaar getroffen reissector niet overgaan tot de massale terugbetaling van vakanties en waren consumenten zeker dat de waarde van hun reis niet verloren ging. Hoewel reizen intussen wel iets makkelijker is geworden, draaien de reisorganisaties nog altijd geen normale omzet. Maar de vouchers die vorig jaar in het leven werden geroepen, moeten stilaan wel worden terugbetaald. Om drama's in de sector te vermijden, komt er nu een coronavoucherbank. Met dat mechanisme kunnen reisorganisaties geld lenen bij de overheid - tot 80 procent van het totaalbedrag aan vouchers - tegen een rente van drie procent. Die leningen moeten binnen de vijf jaar worden terugbetaald. De coronavoucherbank bevat in totaal 210 miljoen euro. De totstandkoming van de coronavoucherbank had heel wat voeten in de aarde. De eerste reisvouchers moesten in september al terugbetaald worden, maar de reisorganisaties zullen hun geld uiteindelijk pas tegen ten laatste eind december krijgen. Volgens N-VA-Kamerlid Anneleen Van Bossuyt, die al langer pleit voor de oprichting van de coronavoucherbank, heeft de regering te lang getalmd, al vindt ze het wel goed "dat onze reisorganisatoren nu eindelijk zekerheid krijgen dat ze op een lening van de overheid kunnen rekenen voor de terugbetaling van de coronavoucher aan de consument". De coronavoucherbank werd donderdagavond in de Kamer gestemd als een amendement van de meerderheid op een wetsontwerp over de uitvoering van een Europese verordening over het gebruik van 'precursoren voor explosieven', wat er op zich weinig mee te maken heeft. Het amendement werd tijdens de plenaire vergadering nog snel behandeld in de Kamercommissie Economie. Dat was nodig gezien de hoogdringendheid van het dossier, verantwoordde de meerderheid die wat onorthodoxe werkwijze. Van Bossuyt benadrukt dat het geld snel moet worden overgemaakt aan de reisorganisatoren. Ze vraagt ook een oplossing voor de organisatoren die al overgegaan zijn tot de terugbetaling van de eerste vouchers met persoonlijk kapitaal en daarvoor dus geen beroep konden doen op de coronavoucherbank. (Belga)