"Dit is geen algemene pandemiewet", benadrukte minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit). Het is wachten op de conclusies en aanbevelingen van de bijzondere commissie die de aanpak van de coronacrisis tegen het licht houdt, om structureel wetgevend werk te verrichten over hoe op sanitair vlak moet worden omgegaan met een crisis. Deze wettekst voorziet maatregelen en de wettelijke basis voor die maatregelen die noodzakelijk zijn voor de aanpak van de huidige crisis, en die eventueel gedurende nog enkele jaren kunnen worden opgepikt. Het gaat dus veeleer om punctuele maatregelen, zoals de bevoorrading van medische hulpmiddelen veiligstellen en een regeling voor de financiering van de ziekenhuizen. Het gaat hierbij om een derde voorschot voor de tegemoetkoming die ze krijgen voor de toegenomen kosten en minderinkomsten door de coronacrisis. De tekst biedt ook een juridisch kader om nieuwe ontwikkelingen inzake testing mogelijk te maken. Het besluit om twee gratis PCR-tests te voorzien voor wie niet de kans heeft gehad op een volledige vaccinatie, zal een toepassing zijn van deze wetsbepaling. (Belga)

"Dit is geen algemene pandemiewet", benadrukte minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit). Het is wachten op de conclusies en aanbevelingen van de bijzondere commissie die de aanpak van de coronacrisis tegen het licht houdt, om structureel wetgevend werk te verrichten over hoe op sanitair vlak moet worden omgegaan met een crisis. Deze wettekst voorziet maatregelen en de wettelijke basis voor die maatregelen die noodzakelijk zijn voor de aanpak van de huidige crisis, en die eventueel gedurende nog enkele jaren kunnen worden opgepikt. Het gaat dus veeleer om punctuele maatregelen, zoals de bevoorrading van medische hulpmiddelen veiligstellen en een regeling voor de financiering van de ziekenhuizen. Het gaat hierbij om een derde voorschot voor de tegemoetkoming die ze krijgen voor de toegenomen kosten en minderinkomsten door de coronacrisis. De tekst biedt ook een juridisch kader om nieuwe ontwikkelingen inzake testing mogelijk te maken. Het besluit om twee gratis PCR-tests te voorzien voor wie niet de kans heeft gehad op een volledige vaccinatie, zal een toepassing zijn van deze wetsbepaling. (Belga)