De procedure gerechtelijke reorganisatie stelt een onderneming in moeilijkheden in staat zichzelf te beschermen tegen haar schuldeisers en zichzelf te reorganiseren. Ze is van bijzonder belang sinds het aflopen van het moratorium op faillissementen eind januari. De MR had in juni een wetsvoorstel ingediend om de procedure te vergemakkelijken. Die tekst werd intussen geamendeerd vanuit de meerderheid. Concreet verdwijnen er drempels voor de gerechtelijke reorganisatie. Bedrijven die tijdelijk willen beschermd worden tegen hun schuldeisers, moeten een waslijst aan gegevens overmaken aan de rechtbank om te bewijzen dat ze nog te redden zijn. Het gaat bijvoorbeeld om jaarrekeningen, een boekhoudkundige staat, een relaas van de gebeurtenissen, een schatting van de inkomsten en uitgaven tijdens de procedure, een lijst van schuldeisers en een businessplan. Veel van die documenten moeten door accountants worden afgeleverd, die vaak de bui al zien hangen en directe betaling eisen, wat vaak niet lukt. Daarnaast is de vraag om bescherming in de oude regeling direct onontvankelijk als één document ontbreekt. Nu krijgt de rechter de mogelijkheid om soepeler te zijn. Als de documenten na het opstarten van de procedure vervolledigd worden, is er een regularisatie mogelijk. Bovendien wordt de accountant nu als eerste schuldeiser uitbetaald, waar die vroeger de laatste in de rij was. Er komt ook een nieuwe procedure waarbij het mogelijk is al een bemiddelingspoging te ondernemen alvorens in een openbare gerechtelijke procedure te stappen. Zo kunnen ondernemingen naar buiten treden op het moment dat er al een oplossing is. Onder de oude regeling was er een publicatie in het Belgisch Staatsblad dat de onderneming in moeilijkheden verkeert, waardoor het risico ontstond dat andere ondernemingen hun samenwerking zouden stopzetten. In deze herlanceringsprocedure is voorzien dat er zes tot twaalf maanden uitstel van betaling kan toegekend worden. Dat moet een fijnmazigere oplossing dan het moratorium bieden voor ondernemingen in moeilijkheden die voor de crisis gezond waren. (Belga)

De procedure gerechtelijke reorganisatie stelt een onderneming in moeilijkheden in staat zichzelf te beschermen tegen haar schuldeisers en zichzelf te reorganiseren. Ze is van bijzonder belang sinds het aflopen van het moratorium op faillissementen eind januari. De MR had in juni een wetsvoorstel ingediend om de procedure te vergemakkelijken. Die tekst werd intussen geamendeerd vanuit de meerderheid. Concreet verdwijnen er drempels voor de gerechtelijke reorganisatie. Bedrijven die tijdelijk willen beschermd worden tegen hun schuldeisers, moeten een waslijst aan gegevens overmaken aan de rechtbank om te bewijzen dat ze nog te redden zijn. Het gaat bijvoorbeeld om jaarrekeningen, een boekhoudkundige staat, een relaas van de gebeurtenissen, een schatting van de inkomsten en uitgaven tijdens de procedure, een lijst van schuldeisers en een businessplan. Veel van die documenten moeten door accountants worden afgeleverd, die vaak de bui al zien hangen en directe betaling eisen, wat vaak niet lukt. Daarnaast is de vraag om bescherming in de oude regeling direct onontvankelijk als één document ontbreekt. Nu krijgt de rechter de mogelijkheid om soepeler te zijn. Als de documenten na het opstarten van de procedure vervolledigd worden, is er een regularisatie mogelijk. Bovendien wordt de accountant nu als eerste schuldeiser uitbetaald, waar die vroeger de laatste in de rij was. Er komt ook een nieuwe procedure waarbij het mogelijk is al een bemiddelingspoging te ondernemen alvorens in een openbare gerechtelijke procedure te stappen. Zo kunnen ondernemingen naar buiten treden op het moment dat er al een oplossing is. Onder de oude regeling was er een publicatie in het Belgisch Staatsblad dat de onderneming in moeilijkheden verkeert, waardoor het risico ontstond dat andere ondernemingen hun samenwerking zouden stopzetten. In deze herlanceringsprocedure is voorzien dat er zes tot twaalf maanden uitstel van betaling kan toegekend worden. Dat moet een fijnmazigere oplossing dan het moratorium bieden voor ondernemingen in moeilijkheden die voor de crisis gezond waren. (Belga)