Automatische update:
Aan
Uit
De nieuwste eerst De oudste eerst
Jan Herregods
door Jan Herregods

De Block: 'Geen ereloonsupplementen voor coronapatiënten'

Patiënten met Covid-19 die in het ziekenhuis worden opgenomen, zullen geen ereloonsupplementen moeten betalen. Dat verzekert minister van Volksgezondheid Maggie De Block nadat sp.a-Kamerfractieleidster Meryame Kitir aangekondigd heeft dat ze een wetsvoorstel wil indienen om ereloonsupplementen onmogelijk te maken voor coronapatiënten. "Zij liggen in principe alleen op een kamer. Veel patiënten zullen schrikken wanneer ze hun ziekenhuisfactuur onder ogen krijgen", stelde ze.

Maar minister De Block is het daar niet mee eens: "Het is belangrijk dat daar geen verwarring over bestaat: wie besmet is met corona en in het ziekenhuis verzorgd moet worden, zal achteraf geen supplementen moeten betalen aan dat ziekenhuis omdat hij of zij op een eenpersoonskamer verbleef. Gezien het besmettingsgevaar is een eenpersoonskamer medisch noodzakelijk. In dat geval zijn ereloonsupplementen altijd uitgesloten." Eerder had CD&V-kamerlid Els Van Hoof een gelijkaardige boodschap gebracht. (Belga)

Jan Herregods
door Jan Herregods

VVSG: 'Nood aan mondmaskers blijft zeer groot'

"De nood aan mondmaskers in de zorginstellingen blijft zeer groot", stelt Nathalie De Bast, woordvoerder van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) vast. "Er is overigens ook heel wat vraag naar mondmaskers bij andere mensen dan personeel van de zorginstellingen, bijvoorbeeld bij mensen van de thuiszorg, de vroedvrouwen, de politie en de onthaalcentra voor daklozen."

"Wat de mondmaskers in zorginstellingen betreft: de richtlijn vanuit het agentschap is dat zorgkundigen en de verpleegkundigen enkel mondmaskers moeten dragen bij effectief besmette COVID-bewoners. Preventief mag dergelijk beschermingsmateriaal dus niet worden gedragen.

Dat beeld contrasteert met het beeld in de media van zeer goed ingepakte zorgverleners", vindt De Bast. "Daardoor ontstaat bij het zorgpersoneel paniek en hebben heel wat woonzorgcentra, maar zeker ook de thuiszorgdiensten, het gevoel dat ze op de laatste plaats komen wat beschermingsmateriaal betreft. Ze worden als het ware in de vuurlinie gestuurd zonder wapens. Er ontstaat zo ook een onrechtvaardigheidsgevoel.

De directeurs geven aan dat het zo moeilijk is om hun personeel te blijven motiveren." "Daarnaast blijven verschillende woonzorgcentra kampen met afwezigheid van (zorg)personeel; sommige huisartsen blijven personeel te snel ziekteverlof voorschrijven, wat niet in overeenstemming is met de richtlijnen van het agentschap Zorg en Gezondheid en van Sciensano. Bepaalde huisartsenkringen blijven vasthouden aan de initiële afspraken, zetten personeel te snel thuis waardoor woonzorgcentra in de problemen komen. Dat is op termijn niet houdbaar. Hier is overleg en bijsturing nodig", meent VVSG.

In de afvalintercommunales bedraagt het ziekteverzuim door corona ongeveer 8 procent, wat stabiel is tegenover de voorbije weken. "Op dit moment zijn er geen noemenswaardige problemen", zegt de VVSG-woordvoerster. "Gemeenten sparen geen moeite om afvalophaling te laten gebeuren, want het gaat om een essentiële dienstverlening. De recyclageparken zijn nu nog dicht op basis van een beslissing van de Vlaamse regering, maar ze kunnen volgende week weer open." (Belga)

Jan Herregods
door Jan Herregods

Meer dan 800 nieuwe overlijdens in Italië

Op 24 uur tijd zijn in Italië nog eens 837 mensen aan het nieuwe coronavirus overleden, zo heeft de Civiele Bescherming dinsdag bekendgemaakt.

Volgens de laatste stand van zaken zijn op het schiereiland al 12.428 mensen aan Covid-19 overleden. Dat is veruit de hoogte dodentol ter wereld. Er zijn in totaal 105.792 mensen besmet geraakt, een toename van 4 procent ten opzichte van maandg. Het is de laagste dagelijkse verandering sinds de uitbraak.

Het aantal "actieve gevallen", zonder rekening te houden met overlijdens en genezingen, steeg met 2,8 procent naar 77.635. Er hebben 15.729 patiënten de ziekte overwonnen, een stijging met 7,6 procent. Onder de dodelijke slachtoffers zijn er ook al zeker 66 artsen, weet de Britse openbare omroep BBC. (Belga)

Jan Herregods
door Jan Herregods

'Situatie in rusthuizen dreigt te ontsporen'

Vlozo, de sectororganisatie die de uitbaters van private ouderenvoorzieningen vertegenwoordigt, vreest dat de situatie in de Vlaamse woonzorgcentra uit de hand loopt. De organisatie vraagt daarom dat de Vlaamse overheid krachtiger maatregelen neemt om het tij in de woonzorgcentra te keren.

Vlozo vraagt met aandrang om ook alle personeel in de residentiële ouderenzorg te voorzien van beschermende materialen. Ondanks de recente levering van chirurgische mondmaskers is er in de woonzorgcentra nog steeds een tekort aan beschermende materiaal (FFP2-mondmaskers, beschermende kledij, beschermende brillen, enzovoort).

De afwezigheid van dit beschermend materiaal leidt dan ook tot zeer veel onrust bij zorgmedewerkers. Vlozo vraagt om residenten en medewerkers uit de residentiële ouderenzorg prioritair te testen. Het is absoluut onwenselijk dat een mogelijk besmette medewerker bij gebrek aan duidelijkheid een potentieel risico vormt voor de bewoners van het woonzorgcentrum.

Extra testing heeft ook het voordeel dat wie de ziekte reeds doorgemaakt heeft en immuun blijkt, prioritair kan worden ingezet bij de behandeling van covid-bewoners. Tot dusver gaf de Vlaamse overheid geen uitsluitsel over deze bijkomende testcapaciteit, zo stelt Vlozo vast.

De uitbraak van het coronavirus leidt onvermijdelijk tot hoger absenteïsme en onzekerheid onder het zorgpersoneel, maar tot een hogere werklast voor het overige zorgpersoneel. Vlozo stelt voor dat zorgpersoneel uit andere sectoren, zoals thuiszorg, tijdelijk tewerkgesteld kan worden in woonzorgcentra. Ook hierover geeft de overheid weinig of geen duidelijkheid.

Vlozo betreurt dat in de nieuwe richtlijnen van het Agentschap Zorg en Gezondheid nog steeds wordt gewezen op het verbod om bewoners preventief op de kamer te houden. Voor Vlozo moet de directie de nodige ruimte krijgen om een dergelijke maatregel in te voeren, indien er sprake is van een uitbraak van de voorziening. (Belga)

Jan Herregods
door Jan Herregods

Bedrijven geconfronteerd met een vijfde meer zieke werknemers

Het aantal mensen met ziekteverlof in maart is met twintig procent gestegen ten opzichte van februari. Dat blijkt uit een onderzoek van het sociaal secretariaat Partena Professional. Er zijn ook langere ziekteperiodes vastgesteld. Geen enkele sector wordt hierbij gespaard.

Volgens het sociaal secretariaat is het een ongekende stijging. Die is waarschijnlijk grotendeels te wijten aan de verspreiding van het coronavirus en de maatregelen hiertegen. "Natuurlijk kunnen we deze afwezigheden niet voor honderd procent verklaren door de gezondheidscrisis die we op dit moment meemaken", zegt manager Wim Demey. "Toch is het duidelijk dat het coronavirus voor het overgrote deel van hen een rol speelt."

Ook het aantal ziektedagen is fors toegenomen. Tot nu toe is er een stijging in maart van het aantal ziektedagen met 57 procent voor arbeiders en met 52 procent voor bedienden. Ook dit zou te maken hebben met het coronavirus. Geen enkele bedrijfssector wordt gespaard.

Toch is er een verschil zichtbaar tussen bedrijven die vroeg sloten en anderen. In de horecasector zijn er bijvoorbeeld minder zieken en dit kan verklaard worden door het feit dat zij als eerste hun deuren moesten sluiten. De economische impact voor de vele bedrijven is niet te onderschatten. Sommige zullen hun activiteiten waarschijnlijk moeten aanpassen, de productie verminderen of activiteiten moeten stopzetten. (Belga)

Bart Vereecke
door Bart Vereecke

Artsen Zonder Grenzen lanceert internationaal coronanoodfonds en roept op tot giften

Artsen Zonder Grenzen doet een internationale oproep tot fondsen om de ngo bij te staan in de wereldwijde bestrijding van het coronavirus. Wie in België een gift wil doen, kan dat op het rekeningnummer BE73 0000 0000 6060 of via de website van Artsen Zonder Grenzen, www.azg.be, met de mededeling 'Covid19'. (Belga)

Lees meer.

Jan Herregods
door Jan Herregods

Europese Universitaire Ziekenhuizen slaan alarm over dreigend tekort coronamedicatie

De European University Hospital Alliance (EUHA) trekt aan de alarmbel over het dreigend tekort aan levensnoodzakelijke geneesmiddelen voor de behandeling van COVID-19-patiënten op intensieve zorg. De organisatie vraagt dat de productie en distributie van deze medicatie op Europees niveau gecoördineerd wordt.

Bij de EUHA zijn universitaire ziekenhuizen aangesloten uit een tiental landen waaronder het UZ Leuven. (

Jan Herregods
door Jan Herregods

Twaalfjarig slachtoffer was sinds 13 maart niet naar school geweest

Het twaalfjarig meisje van wie het nationaal crisiscentrum dinsdag het overlijden heeft gemeld, liep school in de Gentse freinetschool De Harp. Het slachtoffer is "sinds 13 maart niet meer naar school of de opvang gekomen", meldt het Gentse stadsbestuur, "en had geen contact meer met het team. Vrijdag zal dit intussen 3 weken zijn."

De stad Gent en het schoolteam betuigen hun medeleven en staan in nauw contact met de familie om steun te bieden. "We vragen iedereen om de familie de rust en de ruimte te geven die ze nodig hebben om hiermee om te gaan", aldus de mededeling. "We vragen ook aan de pers om geen private informatie te delen en om geen contact te nemen met de familie of met de school, ouders of klasgenoten." De school voorziet via het CLB gespecialiseerde zorg en opvang. "Maar ook om vragen te beantwoorden van mensen die zich ongerust maken", zegt schepen van Onderwijs Elke Decruynaere (Groen).

De situatie wordt opgevolgd door het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid, dat ook beslissingen neemt over eventuele 'contact tracing'. Er is dinsdagmiddag geen melding van andere kinderen in de bewuste school die zware klachten zouden hebben of gehospitaliseerd zijn. "De school zal dit via de digitale kanalen met experts in rouwverwerking opnemen.

In eerste instantie met de klasgenootjes, maar ook met andere leerlingen", zegt Decruynaere. Voor de school en de jonge leerlingen is het een moeilijk verlies dat gezien de sluiting niet gezamenlijk verwerkt kan worden. Een jong overlijden "is altijd diep tragisch", zegt Decruynaere. "Maar hier is het bijzonder pijnlijk dat ook de manier van afscheid nemen heel beperkt is." De school zal samen met het gezin bekijken wat de gepaste manier is om dat op de juiste manier te doen.

"Dit is bijzonder tragisch", reageert ook burgemeester Mathias De Clercq (Open Vld). "Als mens en als vader ben ik erg diep getroffen. Gent en het hele land zijn verenigd in een immens verdriet. Onze gedachten en ons medeleven gaan uit naar het gezin, de familie en de schoolgemeenschap De Harp. Als stad zullen we hen ten volle ondersteunen in deze ontzettend moeilijke periode"

Het plotse overlijden van het jonge slachtoffer is niet in lijn met de opvatting dat jonge mensen de ziekte gemakkelijk overwinnen. Interfederaal woordvoerder Steven Van Gucht beklemtoont dinsdag "dat dit uitzonderlijk is".

Gert Segers
door Gert Segers

Luchthaven van Charleroi wil op 4 mei weer opstarten

De luchthaven van Charleroi wil op maandag 4 mei haar activiteiten weer gedeeltelijk opstarten, zo maakt ze dinsdag bekend. Sinds vorige week woensdag is Brussels South Charleroi Airport gesloten wegens de coronacrisis. Toen gaf de luchthaven te kennen dat de sluiting minstens tot en met zondag 5 april zou duren.

Dat de luchthaven de deuren nu een maand langer wil sluiten, besliste ze wegens "de aanbevelingen van de federale regering" en op basis van gesprekken met de luchtvaartmaatschappijen. De bevestiging van de officiële datum voor de hervatting van de activiteiten volgt later pas. Tot dan kunnen medische vluchten, staatsvluchten en onderhoudsvluchten wel nog worden uitgevoerd op de luchthaven.

Kamiel Vermeylen
door Kamiel Vermeylen

Dit zijn de cijfers over de coronasituatie in België

Dinsdagochtend maakten het Crisiscentrum en de FOD Volksgezondheid geactualiseerde cijfers bekend over het coronavirus in ons land. Hoe staat België er precies voor? Bekijk het in onderstaande grafiek.

Gert Segers
door Gert Segers

Wereldwijd nu meer dan 785.000 bevestigde gevallen

Wereldwijd zijn nu 788.522 mensen ter wereld met het coronavirus besmet geraakt en 37.878 zijn eraan gestorven. Dat staat dinsdagmiddag 12.00 uur (Belgische tijd) op de website van de vermaarde Johns Hopkins-universiteit in de VS, die zich baseert op officiële bronnen.

Met 164.610 kennen de VS het meeste aantal besmettingen, gevolgd door Italië (101.739), Spanje (87.956) China (82.240), en Duitsland (67.051 gevallen). België staat op de tiende plaats met 11.899 infecties.

Wat betreft mensenlevens incasseerde Italië de grootste klap met 11.591 sterfgevallen. Spanje telde er 7.716, China (Hubei) 3.187, Frankrijk 3.024 en Iran registreerde 2.757 overlijdens tengevolge van Covid-19. Met 513 staat België tiende. Van de andere kant zijn wereldwijd 166.768 mensen genezen, van wie 1.527 in België. Ons land staat daarmee opnieuw tiende op de "wereldranglijst".

Gert Segers
door Gert Segers

Rusland gaat inbreuken op quarantainemaatregelen bestraffen met celstraffen

De Russische Doema heeft dinsdag de wet die celstraffen oplegt aan overtreders van de quarantainemaatregelen zijn finale goedkeuring gegeven.

Een persoon die de quarantaine niet naleeft en daardoor een uitbraak veroorzaakt, kan daarvoor tot twee jaar cel krijgen. Voor een inbreuk die leidt tot de dood van meerdere mensen kunnen de straffen oplopen tot zeven jaar cel. Ook op het verspreiden van foute informatie die iemands gezondheid schaadt, komen celstraffen tot drie jaar te staan.

Gert Segers
door Gert Segers

Dodental in België loopt op tot 705

De afgelopen 24 uur zijn er 98 mensen in België overleden aan het nieuwe coronavirus. Daarnaast waren er ook nog eens 94 sterfgevallen die met terugwerkende kracht zijn gemeld. Dat brengt het totale aantal op 705 doden. Dat blijkt dinsdag uit de dagelijkse update van de federale overheidsdienst Volksgezondheid en het Crisiscentrum.

De afgelopen 24 uur zijn er ook 485 mensen opgenomen in de ziekenhuizen. "Dat is een lichte daling ten opzichte van de vorige dagen", aldus interfederaal woordvoerder Steven Van Gucht. De afgelopen 24 uur hebben ook 168 mensen het ziekenhuis kunnen verlaten. Dat brengt het totaal aantal patiënten op dit ogenblik op 4.920 mensen.

Van de patiënten liggen er 1.021 op intensieve zorgen, een stijging van 94 patiënten tegenover maandag. "Dit betekent dat ongeveer 50 procent van onze huidige capaciteit is ingenomen op de intensieve zorgen", aldus nog Van Gucht. 786 patiënten worden beademd. Dat is een stijging van 90 patiënten.

"De laatste 24 uur werden jammer genoeg bijkomend 98 sterfgevallen gerapporteerd. Daar komen nog eens 94 sterfgvallen bij die met terugwerkende kracht zijn gerapporteerd", aldus nog Van Gucht. "Het gaat om sterfgevallen die hebben plaatsgevonden tussen 11 maart en eergisteren (zondag, nvdr.)." Het gaat om mensen van boven de 65 jaar, voornamelijk uit woonzorgcentra.

De afgelopen 24 uur is bij 876 mensen de infectie vastgesteld, wat het totale aantal bevestigde besmettingen op 12.775 brengt. Zoals bekend is dat een onderschatting, omdat lang niet iedereen getest wordt.

Twaalfjarig meisje overleden

Een van de nieuwe slachtoffers is een twaalfjarig meisje. De toestand van het meisje ging er plots op achteruit na drie dagen koorts. 'We willen onze diepe steun betuigen', zei Van Gucht.

Het overlijden van het meisje wijst er volgens de viroloog op dat het virus mensen van alle leeftijden kan treffen. 'Dit is zeer uitzonderlijk', aldus nog Van Gucht. 'Waarom het soms misloopt, weten we niet. Dit moet geval per geval onderzocht worden.'

Lotte Philipsen
door Lotte Philipsen

'Lockdown leidt bij veel mensen tot slechter welzijn en relatiespanningen'

Bepaalde bevolkingsgroepen, zoals vrouwen, singles en hoger opgeleiden, ervaren tijdens de lockdown een slechter welzijn en relationele spanningen. Dat is een van de conclusies die UAntwerpen-onderzoekers trekken uit de tweede coronabevraging. Ook voor de derde ronde roepen de wetenschappers dinsdag op om de enquête massaal in te vullen.

Gert Segers
door Gert Segers

UAntwerpen staat voortijdige opzeg huurcontract toe voor koten

Studenten die een kamer huren die de Universiteit Antwerpen zelf aanbiedt, mogen hun contract voortijdig opzeggen. Dat heeft de UAntwerpen beslist, nu alle lessen vanop afstand worden georganiseerd. Voor koten op de privémarkt kan de universiteit aan verhuurders vragen om flexibeler te zijn.

De UAntwerpen biedt zelf 349 kamers aan, in eigen beheer of via een samenwerkingsovereenkomst met een privéverhuurder. Studenten die in zo'n kamer verblijven en naar huis willen, kunnen uitzonderlijk zonder uitschrijvingsbewijs en zonder opzegvergoeding hun huurcontract voortijdig beëindigen. De financiële gevolgen daarvan moet de universiteit nog berekenen.

Een deel van de kamers van de universiteit zelf is gereserveerd voor internationale uitwisselingsstudenten. Van die groep kozen velen ervoor terug te keren naar hun thuisland om bij hun familie te zijn. Zij maakten dan ook gebruik van de maatregel.

De meerderheid van de Antwerpse kotstudenten huren op de private markt. Voortijdig opzeggen kan voor hen in principe enkel wanneer ze een bewijsstuk van het stoppen van hun studie voorleggen, de opzegtermijn is dan twee maanden. UAntwerpen stelt wel voor dat de universiteit een mail stuurt naar de verhuurder met de vraag of hij bereid het huurcontract voortijdig te beëindigen met één maand opzeg. Dat kan de universiteit echter niet afdwingen, dus zijn studenten afhankelijk van de goede wil van de verhuurder.

Lees ook: Wat met de huur van studentenkoten in coronatijd?

Gert Segers
door Gert Segers

WHO: 'Landen in Azië en de Stille Oceaan moeten zich opmaken voor lange strijd'

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft de landen in de regio Azië en de Stille Oceaan dinsdag opgeroepen om zich voor te bereiden op een lange strijd tegen het coronavirus.

"Laat me duidelijk zijn: deze epidemie is nog lang niet gedaan in Azië en de Stille Oceaan", zei Takeshi Kasai, WHO-directeur van het westelijke deel van de Stille Oceaan, op een online persconferentie. "Dit wordt een langdurige strijd, en we moeten op onze hoede blijven."

Kasai zei dat er momenteel 50 mogelijke vaccins tegen het coronavirus getest worden. Hij vroeg de landen om deel te nemen aan de studies. Hoewel het onderzoek dus snel vordert, moeten landen volgens de regionale WHO-directeur gevallen van coronabesmettingen zo vroeg mogelijk opsporen, isoleren en testen.

Hoe lang het gevecht tegen het virus nog zal duren, kon hij niet voorspellen. "Mensen over de hele wereld werken zeven dagen op zeven, en doen wat ze kunnen om COVID-19 te bestrijden. Maar het is onwaarschijnlijk dat het virus volgende week of zelfs volgende maand zal verdwijnen", waarschuwde hij.

Gert Segers
door Gert Segers

MR wil onbelaste overuren in distributiesector

MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez stelt voor om overuren in de distributiesector niet langer te belasten. Op die manier wil hij de sector door de extra druk van de coronacrisis helpen.

Op radiozender Bel-RTL opperde Bouchez om jaarlijkse 360 onbelaste overuren toe te laten in de distributie. Het gaat om een kopie van het systeem dat bijvoorbeeld in de horeca al bestaat. Volgens Bouchez is er een aanmoediging nodig voor de extra inspanning die momenteel in de sector wordt geleverd.

Daarnaast wil de MR-voorzitter personen in economische werkloosheid toelaten om aan de slag te gaan in de distributie, om afwezigheden op te vangen. Omdat iedereen op dit moment een inspanning moet doen, stelt Bouchez tot slot voor om een responsabiliseringsbijdrage te heffen op dividenden.

© Belga Image
Gert Segers
door Gert Segers

Recyclageparken op 7 april weer open

De recyclageparken mogen op 7 april weer de deuren openen. Dat meldt Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA).

Demir sloot de parken op 17 maart. Er was gevraagd om niet-noodzakelijke bezoeken uit te stellen, om het risico op besmetting zo veel mogelijk te beperken, maar die oproep kreeg weinig gehoor. Veel parken spraken na de uitbraak van een toename van het aantal bezoekers met 50 procent.

Volgende week dinsdag mogen ze toch weer de deuren openen, als ze de veiligheidsmaatregelen kunnen garanderen en als de afvalophaling niet in het gedrang komt. In de parken moeten de afstandsregels worden gerespecteerd. Daarnaast is het niet mogelijk om cash te betalen en moeten bezoekers in hun wagen blijven zitten in de wachtrij. Er worden slechts een beperkt aantal personen tegelijk toegelaten. Waar intercommunales over een reservatiesysteem beschikken, wordt het aanbevolen dat te gebruiken. De burgemeesters krijgen de vraag om politietoezicht te voorzien. De inzameling van asbest wordt niet opgestart om de druk op het beschermingsmateriaal in Vlaanderen niet verder te verhogen.

"De sluiting van de recyclageparken enkele weken geleden was echt nodig", stelt Demir. "Ook afvalintercommunales waren daarvoor vragende partij. Bij aanvang van de coronamaatregelen was het een ware overrompeling met veel bezoekers die erg nonchalant met de richtlijnen omgingen."

Ook nu nog wordt gevraagd enkel naar de parken te trekken als het niet anders kan. "We blijven de mensen vragen om niet naar het recyclagepark te gaan als dat niet écht nodig is. Als ze nog kunnen uitstellen, doen ze dat best. Op die manier blijft de situatie beheersbaar", aldus Demir.

Gert Segers
door Gert Segers

Opnieuw meer besmettingen in Zuid-Korea

Het aantal dagelijkse nieuwe besmettingen met het coronavirus in Zuid-Korea is opnieuw boven de honderd gestegen. Maandag werden 125 nieuwe gevallen opgetekend, zo maakten de gezondheidsdiensten bekend. Het aantal positief bevonden mensen stijgt daarmee tot 9.786. Het aantal doden steeg met vier naar 162.

Al enkele dagen toont Zuid-Korea een wisselend beeld van een stijgend dan weer dalend aantal nieuwe besmettingen. De lokale verantwoordelijken wijzen naar lokale haarden van infecties en een toenemend aantal 'ingevoerde' gevallen. De campagne voor 'social distance' heeft het aantal besmettingen kunnen stabiliseren rond zowat honderd gevallen, maar viceminister van Gezondheid Kim Gang Lip waarschuwde dat Zuid-Korea mogelijk een tweede besmettingsgolf riskeert indien de campagne niet streng wordt nageleefd.

Eva Schram
door Eva Schram

100.000 bestelde mondmaskers onbruikbaar

100.000 mondmaskers die de Vlaamse overheid vorige week verdeeld heeft onder de revalidatieziekenhuizen zijn niet bruikbaar. Het gaat om de beter beschermende FFP2-maskers die zorgverstrekkers in contact met zwaar zieke coronapatiënten moeten gebruiken. De maskers kwamen officieel uit China.

Uit mailverkeer van de revalidatieziekenhuizen met het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid, dat De Tijd kon inkijken, blijkt dat het Agentschap zelf vaststelde dat de maskers geen kwaliteitsmerk of certificaat dragen en ze geproduceerd zijn voor industriële en dus niet voor medische doeleinden.

Vorige week maandag communiceerde Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) over de levering. Diezelfde dag waarschuwde Dirk Dewolf, administrateur-generaal van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid, de revalidatieziekenhuizen al dat de mondmaskers niet bruikbaar zijn. 'Bij ontstentenis van keurmerk lijkt het ons geraadzaam om deze niet te gebruiken voor direct contact met besmettelijke ­Covid-19-patiënten', klonk het.

Bij ontvangst van de maskers stelde het Antwerpse revalidatieziekenhuis RevArte vast dat ze volledig onbruikbaar zijn. 'Ze bleken niet, zoals gezegd, uit China maar uit Colombia te komen. Ze zaten verpakt in gebruikte bananen- en cornflakesdozen, wat ingaat tegen de voorschriften. In een doos hebben we dan ook nog eens fecaliën van een of ander dier gevonden', zegt directeur Ludo Splingaer. 'Het gevolg is dat wij nog altijd onvoldoende geschikte maskers hebben om ons personeel te beschermen.'

In een reactie aan de revalidatieziekenhuizen stelde het Vlaams Agentschap vrijdag dat het de taak van de douane of de controlediensten niet kan overnemen, waardoor de maskers door de mazen van het net zijn geglipt. Aan De Tijd laat het Agentschap weten dat het de maskers nog eens aan een onderzoek onderwerpt. (Belga)

Eva Schram
door Eva Schram

Wereldbank: Chinese groei kan in 2020 terugvallen naar 0,1% en 2020

De groei van China zal dit jaar sterk vertragen als gevolg van het coronavirus en zou zelfs kunnen dalen tot slechts +0,1% tegenover +6,1% in 2019. Dat blijkt uit een worstcasescenario dat de Wereldbank maandag heeft vrijgegeven.

De instelling in Washington benadrukt dat de uitbreiding van de op één na grootste economie ter wereld in een basisschatting 2,3% zou kunnen bedragen, maar waarschuwt dat als de effecten van de pandemie langer voelbaar zijn dan verwacht, het pessimistische scenario wellicht uitkomt.

Bovendien zal de armoedebestrijding in de regio Zuidoost-Azië en de Stille Oceaan veel langzamer zijn dan verwacht in vergelijking met schattingen vóór de pandemie, schat de Bank. Met 24 miljoen minder mensen die in staat om uit deze armoedesituatie te komen. Erger nog, het aantal armen zou in het slechtste scenario zelfs met 11 miljoen kunnen toenemen. (Belga)

Eva Schram
door Eva Schram

Al meer dan 3.000 doden in de VS

Het aantal sterfgevallen als gevolg van de pandemie van het coronavirus in de Verenigde Staten is maandagavond gestegen naar meer dan 3.000. Dat blijkt uit cijfers van de Johns Hopkins University, wiens cijfers voortdurend worden bijgewerkt. Het aantal geregistreerde besmettingen steeg tot meer dan 163.000.

De Verenigde Staten zijn verreweg het land ter wereld met het hoogste aantal bevestigde gevallen (163.429), met 3.008 doden. De grens van 2.000 doden werd zaterdag overschreden. (Belga)

Eva Schram
door Eva Schram

Airbnb trekt 226 miljoen euro uit om verhuurders te helpen

Woningverhuurbedrijf Airbnb trekt 250 miljoen dollar (226 miljoen euro) uit om verhuurders die minder inkomsten hebben vanwege de coronacrisis te helpen. Dat heeft de topman van het bedrijf maandag (lokale tijd) bekendgemaakt.

Het bedrijf werd flink bekritiseerd door huurders en verhuurders over de vergoedingen voor annuleringen vanwege de uitbraak van het coronavirus. Het bedrijf weigerde tot 11 maart geld terug te geven als om deze reden een boeking werd afgezegd. Veel verhuurders wilden dat Airbnb meer zou vergoeden.

Nu gaat het 25 procent van de normaal te verwachten inkomsten compenseren. Verhuurders in de Verenigde Staten kunnen zich ook aanmelden voor overheidssteun. (Belga)

Eva Schram
door Eva Schram

VS sturen 100 miljoen aan medische hulpmiddelen naar Italië

De Verenigde Staten gaan voor ongeveer 100 miljoen dollar aan medische benodigdheden naar Italië sturen. Dat zei de Amerikaanse president Donald Trump maandag op een persconferentie in het Witte Huis.

Trump belde maandag met de Italiaanse premier Giuseppe Conte over de hulpzending, zei hij tegen verslaggevers. Die bestaat volgens de president uit medische hulpmiddelen die in de VS op dit moment niet nodig zijn. Ook maakte Trump bekend dat in zijn land inmiddels 1 miljoen mensen getest zijn op het coronavirus. In de VS zijn zo'n 160.000 gevallen van het virus bekend, het hoogste aantal besmettingen ter wereld. 2.953 coronapatiënten zijn in het land overleden, blijkt uit de laatste tellingen van de Johns Hopkins University.

Italië is ook zwaar getroffen door het longvirus. Het land telt inmiddels de meeste coronadoden, ruim 11.000. Het aantal besmettingen passeerde recent de grens van 100.000. Zowel het aantal doden als het aantal infecties stijgt nog steeds, maar niet meer zo snel als in het begin van de uitbraak.

Maandag meldden Italiaanse media dat de regering de noodmaatregelen tegen het coronavirus tot na de paasdagen verlengt. Daardoor is onder meer het uitgaansverbod tot minstens Pasen van kracht.

Eva Schram
door Eva Schram

Leuvense oppositiepartijen willen dat stadsbestuur getroffen handel onmiddellijk steunt

De Leuvense oppositiepartijen N-VA en Vlaams Belang hebben maandagavond tijdens de gemeenteraad geëist dat het stadsbestuur onmiddellijk maatregelen neemt ter ondersteuning van van handel en horeca en niet zoals het stadsbestuur wil doen hiermee wachten tot juni. Snel handelen is volgens beide partijen absoluut noodzakelijk om faillissementen te voorkomen.

Pieterjan Vangerven (N-VA) pleitte ervoor om een vijftal belastingen op handel en horeca voor 2020 zo snel mogelijk af te schaffen. 'Het zijn voor deze handelszaken uiterst onzekere tijden en een aantal onder hen maken nu reeds de rekening op en wensen duidelijkheid over de nog betalen belastingen. Leuven kan het niet innen van de belastingen in 2020 financieel gerust aan want het vertegenwoordigt minder dan 1 procent van de begroting', aldus Vangerven.

Schepen Carl Devlies (CD&V) bevoegd voor financien stelde dat een taskforce binnen de stadsadministratie momenteel een inventaris opmaakt van de financiële problemen waarmee niet alleen de handel, maar ook andere sectoren zoals gezondheid, welzijn, cultuur, sport... kampen. Rekening houdend met de subsidies van de verschillende overheden zal het stadsbestuur in juni een plan op tafel leggen. De incohiering van alle taksen op handel is voorlopig opgeschort.

Johan Geleyns (CD&V) als schepen bevoegd voor handel voegde eraan toe dat het stadsbestuur reeds al enkele andere ondersteunende initiatieven nam zoals de campagne www.webshoppeninleuven.be met een overzicht van het online aanbod van meer dan 300 Leuvense winkels en horecazaken. Via de recent gelanceeerde site. www.steunmee.be/leuven hebben inwoners inmiddels reeds 643 bonnen aangekocht voor een totaalbedrag van meer dan 20.000 euro. Een dergelijke bon kan na de coronacrisis worden ingeruild. (Belga)

Eva Schram
door Eva Schram

Frans geneesmiddelenagentschap waarschuwt voor bijwerkingen van behandelingen

Het Franse geneesmiddelenagentschap, het ANSM, heeft maandag gewaarschuwd dat de geneesmiddelen die momenteel getest worden tegen COVID-19, de ziekte die veroorzaakt wordt door het nieuwe coronavirus 'ernstige bijwerkingen' kunnen hebben. 'In geen geval' kunnen ze gebruikt worden als zelfmedicatie.

De waarschuwing komt er na drie overlijdens die mogelijk gelinkt zijn aan dergelijke behandelingen. Volgens Dominique Martin, algemeen directeur van het ANSM, worden er een 'dertigtal' ernstige bijwerkingen onderzocht bij coronapatiënten, onder wie 'drie overlijdens'. Er wordt nagegaan of er al dan niet een verband is met de behandeling die ze toegediend kregen: van Plaquenil (hydroxychloroquine), maar ook van andere geneesmiddelen als Kaletra (een combinatie van lopinavir/ritonavir). (Belga)

Eva Schram
door Eva Schram

Van Ranst: Advies anderhalve meter afstand 'een van zaken die moeten besproken worden'

Viroloog Marc Van Ranst (KU Leuven) reageerde maandagavond in De Afspraak op een nieuwe studie van het Massachusetts Institute of Technology (MIT), waaruit blijkt dat druppeltjes uit niezen of hoesten zich verder zouden kunnen verspreiden dan anderhalve meter.

De studie stelt dat de druppeltjes in een warme, vochtige atmosfeer een wolk kunnen vormen die zich tot acht meter uitspreidt. Vraag is dus of het dan nog wel veilig is om iemand te kruisen op anderhalve meter.

'Elke keer als een maatregel wordt genomen, dan moet je een maatregel nemen die je kan nemen', antwoordde Van Ranst. 'Bij acht meter stopt elke vorm van interactie. Maar goed, dit is voortschrijdend inzicht. Meer en meer landen gaan daar ook nu rekening mee houden.' Of België dat ook zou moeten doen? 'Dat is een van de zaken die moeten besproken worden", zei de viroloog, zonder verder in detail te treden.

Van Ranst wees er vervolgens op dat de meeste landen op dit moment anderhalve meter als norm gebruiken. 'Ik zie hen daar ook niet snel van terugkomen. Maar misschien zijn er schrandere manieren om daar op een verstandige manier mee om te gaan.'

Van Ranst besloot dat een aanpassing van het advies ook 'zeker niet voor nu' zou zijn. Hij plaatste de bevindingen bovendien in perspectief. 'De partikels kunnen verdergaan dan anderhalve meter. Maar het grootste deel ervan en het besmettingsrisico zitten in die eerste, anderhalve meter.' (Belga)

Eva Schram
door Eva Schram

Onderwijsbonden reageren tevreden op sociaal overleg met minister Weyts

De onderwijsvakbonden reageren tevreden op het preteaching-plan dat werd uitgewerkt na sociaal overleg met Vlaams minister van Onderwijs, Ben Weyts. Ze hameren echter op het herhalen van de leerstof wanneer de scholen eventueel zouden heropenen en willen een gestructureerde organisatie om verder digitaal les te geven.

Wanneer de scholen vanwege de coronamaatregelen niet meteen na de paasvakantie kunnen heropenen, dan zullen de leerkrachten overgaan tot de 'preteaching' waarbij al nieuwe leerstof wordt aangeleerd, zo bleek uit het sociaal overleg. Voorlopig gelden de maatregelen tot 19 april, de laatste dag van de paasvakantie. Mogelijk worden ze nog met twee weken verlengd, tot 3 mei.

De vakbonden zijn het erover eens dat geen enkele leerling uitgesloten mag worden. Om dat te garanderen vinden ze het belangrijk dat de leerstof wordt herhaald wanneer de scholen opnieuw open mogen. 'We mogen er niet zomaar van uitgaan dat elk kind de nieuwe leerstof verwerkt krijgt', zegt Nancy Libert, algemeen secretaris van de socialistische vakbond ACOD Onderwijs. 'Het initiatief van 10.000 laptops (voor kansarme leerlingen, nvdr.) is een mooi initiatief, maar is niet sluitend. We zullen nog niet iedereen mee hebben', zegt Marnix Heyndrickx, voorzitter van de liberale vakbond VSOA Onderwijs.

Om nieuwe leerstof aan te leren, moet erop worden toegezien dat de leerafstand zo klein mogelijk blijft, klinkt het verder. 'Er zal altijd een verschil zijn tussen afstandsonderwijs en "fysiek onderwijs". Aan gezichtsuitdrukkingen in de klas kan je als leerkracht bijvoorbeeld heel goed zien of een leerling mee is', zegt Libert.

Om dat te bestendigen dringt VSOA er op aan dat er gestructureerd wordt gewerkt met slechts één online platform. 'Dit om chaos te vermijden en het overzicht te bewaren. Dat is belangrijk voor de werkbaarheid, ook voor de leerkrachten', aldus Heyndrickx. 'Voor sommige leerkrachten die niet gewend zijn aan het digitale leren is het een hele aanpassing. Ook daar moeten we rekening mee houden als de maatregelen doorlopen na de paasvakantie', aldus Libert.

Voor praktische lessen moeten er nog oplossingen uit de bus komen, luidt het. Om de leerlingen en leerkrachten niet te overbelasten, zal niet alle leerstof aangeleerd kunnen worden. 'Tijd inhalen gaat niet. We zullen moeten bekijken welke doelen nog haalbaar zijn als de maatregelen verlengd worden', aldus Heyndrickx.

De leerkrachten moeten de ruimte worden gegeven om zich kunnen voorbereiden op de verschillende scenario's. Daarom moet de paasvakantie als een periode van rust gelden, zegt Marianne Coopman van het Christelijke Onderwijzersverbond (COV). Alle vakbonden zijn het daarover eens. 'Met het oog op wat nog zal komen is die rust belangrijk', aldus Heyndrickx. 'We gaan ongetwijfeld zware weken tegemoet.' (Belga)

Kamiel Vermeylen
door Kamiel Vermeylen

Portugal regulariseert mensen zonder papieren voor duur pandemie

Zolang de noodtoestand duurt om de coronacrisis te bestrijden, hebben in Portugal immigranten die hun regularisatie afwachten en asielaanvragers dezelfde rechten als andere burgers. Het gaat dan vooral om toegang tot de gezondheidszorg.

'Het gaat niet om een automatische regularisatie', zei de Dienst voor buitenlanders en grenzen SEF maandag. Het behandelen van dossiers zou begin juli moeten hernemen. De grenspolitie zei niet hoeveel mensen vallen onder de maatregel, die afgelopen vrijdag in werking trad. De beslissing werd maandag verwelkomd door de Commissaris voor de Rechten van de Mens van de Raad van Europa Dunja Mijatovic.

'Het is een goede manier om kwetsbare personen te beschermen', zei ze op Twitter. 'In crisistijden moet een solidaire samenleving de toegang van migranten tot gezondheid, stabiliteit, werk en huisvesting garanderen,' zei de Portugese minister van Binnenlandse Zaken, Eduardo Cabrita. Portugal kondigde op 18 maart de noodtoestand af, zodat de socialistische regering inperkingsmaatregelen kon nemen om de verspreiding van het coronavirus in te dammen. Woensdag zal die normaal gezien met twee weken verlengd worden. Er vielen al 140 doden in het Zuid-Europese land, en er zijn 6.400 bevestigde besmettingen met het virus.

Kamiel Vermeylen
door Kamiel Vermeylen

Ook derde coronatest bij Merkel negatief

De Duitse bondskanselier Angela Merkel heeft voor de derde keer op rij negatief getest op het nieuwe coronavirus. Dat heeft een regeringswoordvoerder in Berlijn maandag meegedeeld.

'De bondskanselier zal ook de komende dagen haar werk doen in thuisquarantaine', werd eraan toegevoegd. Merkel zit al sinds 22 maart in zelfisolatie, omdat ze in contact kwam met een dokter die positief getest had op het coronavirus. (Belga)

Kamiel Vermeylen
door Kamiel Vermeylen

Italiaanse regering verlengt lockdown 'minstens tot Pasen'

De lockdown die al bijna drie weken van kracht is in Italië, zal "minstens tot Pasen" verlengd worden. Dat heeft de Italiaanse minister van Gezondheid Roberto Speranza maandagavond aangekondigd.

'Tijdens een vergadering van het wetenschappelijke en technische comité vanmorgen, is er gezegd dat alle lockdown-maatregelen minstens tot Pasen verlengd moeten worden. De regering zal in die richting gaan', verklaarde de minister. Pasen vindt plaats op 12 april, en de huidige lockdown eindigt op 3 april.

Kamiel Vermeylen
door Kamiel Vermeylen

Spanje verbiedt alle begrafenisceremonies

Spanje heeft maandag alle begrafenisceremonies verboden en het aantal aanwezigen bij een begrafenis beperkt tot drie, om de verspreiding van het nieuwe coronavirus tegen te gaan.

'Religieuze diensten of burgerlijke begrafenisceremonies zijn uitgesteld tot het einde van de noodtoestand', staat er in een maandag gepubliceerd decreet. Die noodtoestand houdt een lockdown in tot en met 11 april. Bij het begraven of cremeren van een overledene mogen maximum drie naasten aanwezig zijn, en moet 'altijd een minimale afstand van één tot twee meter tussen hen gerespecteerd worden', staat in de tekst.

Bovendien zijn dodenwakes verboden, ook als die thuis plaatsvinden. Na Italië is Spanje het land met het meeste doden door het coronavirus. Volgens de laatste cijfers die maandag werden bekendgemaakt, vielen er al 7.340 COVID-19-doden. (Belga)

Kamiel Vermeylen
door Kamiel Vermeylen

Kwart Franse voedingsmarkten heropent onder strikte voorwaarden

Een kwart van de Franse voedingsmarkten, in open lucht of binnen, heropent deze week, maar dat zal onder strenge voorwaarden gebeuren, zo heeft de Franse federatie van Markten en het ministerie van Landbouw meegedeeld.

De overgrote meerderheid van de markten die heropenen, telt minder dan tien handelaars in kleinere of middelgrote steden, maar ook in bijvoorbeeld Rijsel, Rennes, Clermont-Ferrand en Grenoble. In Parijs en omgeving heropent daarentegen geen enkele markt. De ongeveer 10.000 voedingsmarkten in Frankrijk zijn sinds 24 maart dicht in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus. (Belga)

Bart Osaer
door Bart Osaer

Paul Stoffels (J&J): 'Een coronavaccin is kinderspel vergeleken met een remedie tegen kanker'

Het Amerikaanse gezondheidsconcern Johnson & Johnson (J&J) vervroegt de tests van een vaccin tegen het coronavirus en verwacht dat de eerste noodvaccinaties al begin volgend jaar kunnen starten. Onderzoeksverantwoordelijke Paul Stoffels is er zeker van dat het lukt, blijkt uit een uitgebreid interview met Trends. Lees meer

© .
Kamiel Vermeylen
door Kamiel Vermeylen

Poetin en Trump bespreken coronacrisis en olieprijs

De Amerikaanse president Donald Trump en zijn Russische collega Vladimir Poetin hebben maandag telefonisch contact gehad. Ze bespraken onder meer de mogelijkheid om samen te werken in de bestrijding van het coronavirus. Dat meldt het Kremlin. Ook de olieprijs kwam ter sprake.

De twee staatsleiders zijn 'erg bezorgd door de omvang van de uitbreiding van het virus wereldwijd', klonk het. 'Ze hebben elkaar informatie gegeven over de genomen maatregelen in hun land. Ook een nauwere samenwerking tussen beide landen kwam aan bod.' De olieprijs is door onenigheid tussen Rusland en Saoedi-Arabië de voorbije weken ver weggezakt.

Ook de Amerikaanse oliesector, en dan met name de schaliebedrijven, heeft te lijden onder de prijzenoorlog tussen de Russen en de Saoedi's. Voor de schalieproducenten is het momenteel niet rendabel om olie te produceren. Door het geruzie tussen Saoedi-Arabië en Rusland is olie in korte tijd fors minder waard geworden. (Belga)

Kamiel Vermeylen
door Kamiel Vermeylen

Centrale Toezichtsraad: 'Laat alle gevangenen vrij die kunnen worden vrijgelaten'

Het aantal mensen dat opgesloten zit in de Belgische gevangenissen, moet dringend naar beneden. Iedereen die vrijgelaten kan worden, moet dan ook effectief worden vrijgelaten. Die maatregel is nodig wegens de gezondheidsrisico's die het coronavirus met zich meebrengt. Dat zegt de Centrale Toezichtsraad voor het Gevangeniswezen, een onafhankelijke instelling voor de controle op de gevangenissen.

De situatie in gevangenissen wordt met de dag moeilijker, zo zegt de Centrale Toezichtsraad. 'In overbevolkte inrichtingen, met vaak een gebrek aan hygiëne, is het onmogelijk om afdoende preventie- en zorgmaatregelen te nemen. Gezien het risico op een gezondheids- en veiligheidscrisis is het dringend noodzakelijk het aantal gedetineerden drastisch te verminderen.'

De toezichtsraad vraagt daarom dat de gevangenisbevolking wordt teruggebracht tot 'maximaal de opvangcapaciteit van elke inrichting'. Concreet wordt daarbij gedacht aan drie maatregelen: het vrijlaten onder voorwaarden van mensen in voorlopige hechtenis, het uitstellen van de uitvoering van gevangenisstraffen en de vrijlating van alle gevangenen 'die kunnen vrijgelaten worden'. Het huidige initiatief om de gevangenisverloven te verlengen, wordt dan weer niet als een realistische oplossing gezien.

De Centrale Toezichtsraad stelt dat dit enkel leidt tot een onderbreking van de straf, waardoor het probleem alleen maar wordt verschoven. Voorts pleit de toezichtsraad nog voor een hele reeks andere maatregelen voor de mensen in de gevangenissen. Zo zouden telefoongesprekken gratis moeten worden zolang er geen bezoek mogelijk is en zouden alle gedetineerden en personeelsleden voldoende toegang moeten krijgen tot hygiëneproducten en stromend water, zodat ze de preventiemaatregelen kunnen volgen.

Minister van Justitie Koen Geens (CD&V) heeft 'begrip voor de reactie van de Centrale Toezichtsraad', zegt hij. Een volmachtsbesluit dat afgelopen weekend is uitgevaardigd regelt dat gedetineerden die zes maand voor strafeinde zijn in aanmerking kunnen komen voor een vervroegde invrijheidsstelling, mits voorwaarden, klinkt het op zijn kabinet. Dat besluit treedt in werking na publicatie in het Staatsblad.

Verder nam Geens eerder onder meer al de beslissing om bezoeken in de gevangenis op te schorten, behalve voor essentiële diensten, en gedetineerden extra belkrediet te geven. Daarnaast is er verlengd penitentiair verlof voor gedetineerden bij wie de reclassering al goed was gestart en gebeurt vertegenwoordiging voor de rechter zo veel mogelijk via een advocaat, klinkt het. (Belga)

Kamiel Vermeylen
door Kamiel Vermeylen

SP.A plant korte tv-uitzending rond solidariteit aan vooravond van 1 mei

SP.A vervangt de traditionele toespraken aan de vooravond van 1 mei in de Gentse Vooruit door een eigen korte televisie-uitzending waarin solidariteit centraal staat. Partijvoorzitter Conner Rousseau zal de tv-uitzending presenteren. Dat heeft de partij maandag beslist. De partij Vlaams Belang blaast haar 1 mei-meeting voorlopig nog niet af.

Het coronavirus gooit alle agenda's overhoop, ook die van de traditionele 1 mei-vieringen. Sp.a besliste eerder al om alle klassieke optochten en fysieke bijeenkomsten naar aanleiding van de Dag van de Arbeid af te blazen. Ook de speeches aan de vooravond van 1 mei, die traditiegetrouw in De Vooruit in Gent worden gehouden, zijn afgelast. Die toespraken worden vervangen door een 'minitelevisieprogramma'.

'We denken aan een tv-programma van een 15-tal minuten waarin we aandacht hebben voor het belang van solidariteit en voor iedereen die zich inzet om sterker uit deze crisis te geraken', legt woordvoerder Niels Pattyn uit. Voorzitter Conner Rousseau zal het geheel presenteren en met mensen in gesprek gaan.

Het programma zal verspreid worden via de SP.A-kanalen. Het is de bedoeling dat voorzitter Rousseau daarnaast ook nog een gewone 1 mei-toespraak houdt, maar de timing van die toespraak ligt nog niet helemaal vast. Wellicht gebeurt dat in samenspraak met de top van de Socialistische Mutualiteiten en de socialistische vakbond ABVV die op 1 mei ook traditioneel hun boodschap uitsturen.

In de aanloop naar 1 mei zullen alle leden van sp.a ook een 'matekes-kit' krijgen. 'Een verrassing voor al onze leden', klinkt het. Ook Vlaams Belang heeft een meeting gepland op 1 mei. Dit jaar is die bijeenkomst gepland in Oostende. Voorlopig wordt de meeting niet geannuleerd. "De regeringsmaatregelen lopen nu tot 18 april. Maar we maken die evaluatie iedere week preventief op het dagelijks bestuur. Veiligheid houden we hier natuurlijk in eerste beschouwing", verklaarde de partijwoordvoerder aan Belga.

PVDA tot slot heeft nog niet beslist wat ze zal doen naar aanleiding van de Dag van de Arbeid. Om evidente redenen komt er in ieder geval geen manifestatie, zegt Kamerlid en partijwoordvoerder Raoul Hedebouw, maar wat het dan wel wordt, moet nog worden beslist.

'Wij hebben vorige woensdag een interne bevraging opgestart waarbij we al onze 20.000 leden opbellen. We vragen hen of ze hulp nodig hebben, maar ook wat zij vinden dat de partij moet doen naar aanleiding van 1 mei. In ieder geval willen we op de een of andere manier het signaal geven dat solidariteit nodig is, want het kan niet de bedoeling zijn dat de mensen deze crisis betalen.' (Belga)

Kamiel Vermeylen
door Kamiel Vermeylen

Brusselse politie stelde voorbije weekend 682 inbreuken op maatregelen vast

De lokale politie van de zone Brussel Hoofdstad/Elsene heeft het voorbije weekend maar liefst 682 inbreuken vastgesteld op de beperkende maatregelen die ingevoerd zijn om de verspreiding van het corona-virus tegen te gaan. Dat meldt politiewoordvoerster Ilse Van de Keere maandag. Zaterdag stelde de politie 345 inbreuken vast, zondag 337. De politiezone Brussel Noord (Schaarbeek/Evere/Sint-Joost-ten-Node) heeft van haar kant sinds de invoering van de maatregelen al 1.087 GAS-boetes uitgedeeld.

De inbreuken werden vastgesteld bij mensen die het samenscholingsverbod niet respecteren en handelszaken die denken dat ze nog open mogen zijn, terwijl dat niet zo is. Het gaat zowel om processen-verbaal die aan het parket zullen overgemaakt worden als om GAS-boetes. Die laatste bedragen 350 euro voor volwassenen en 175 euro voor minderjarigen.

In de politiezone Brussel Noord zijn sinds de invoering van de maatregelen, op 18 maart, dan weer 1.087 GAS-boetes uitgedeeld. Die GAS-boetes bedragen 100 euro voor een minderjarige die een eerste maal betrapt wordt en 175 euro als het de tweede maal is. Voor meerderjarigen bedragen ze 250 euro bij een eerste boete, en 350 bij een tweede.

Daarnaast stelde de politie Brussel-Noord al 16 processen-verbaal op tegen handelszaken en cafés die het sluitingsbevel niet respecteerden, en nam ze 17 voertuigen administratief in beslag. Het ging daarbij zowel om buitenlandse bestuurders, aan wie de politie geen GAS-boete kan geven, als Belgische bestuurders die al meermaals een GAS-boete hadden gekregen. (Belga)

Kamiel Vermeylen
door Kamiel Vermeylen

IMF beschouwt diepe recessie in Europa als uitgemaakte zaak

Een diepe recessie in Europa lijkt dit jaar een uitgemaakte zaak. Dat stelt het Internationaal Monetair Fonds (IMF) maandag op basis van de laatste ontwikkelingen rond de coronavirusuitbraak.

De totale economische schade is nog niet duidelijk. Dit hangt volgens het fonds vooral af van hoe lang de vele beperkende maatregelen overal van kracht blijven. Elke maand dat grote Europese economieën hun niet-vitale sectoren stil laten liggen, slinkt hun jaarlijkse bruto binnenlands product (bbp) waarschijnlijk met zowat 3 procent. Bij die inschatting is nog geen rekening gehouden met andere verstoringen.

Wat betreft de bestrijding van de coronacrisis in Europa, maakt het IMF zich vooral zorgen over de groep landen die geen deel uitmaken van de Europese Unie. Zij hebben niet allemaal genoeg financiële slagkracht om hun eigen economie goed te ondersteunen. Meerdere van deze landen hebben al bij het IMF aangeklopt voor noodkredieten.

Het IMF vreest wereldwijd voor een recessie die minstens zo erg is als tijdens de financiële crisis van 2008 of erger, zo werd vorige week al bekend. Opkomende economieën hebben naar schatting minstens 2.500 miljard dollar aan steun nodig. Ook in de grootste economie van de wereld, die van de Verenigde Staten, wordt een economische neergang voorzien. (Belga)

Kamiel Vermeylen
door Kamiel Vermeylen

'Goed dat apothekers door Vlaamse regering worden beschouwd als deel van zorgverhaal'

Door de apothekers mee op te nemen in het draaiboek over schakelzorgcentra, geeft de Vlaamse overheid aan dat apothekers deel uitmaken van het zorgverhaal, en dat is noodzakelijk. Dat zegt Dirk Vos, voorzitter van het Vlaams Apothekers Netwerk (VAN), maandag. Hij benadrukt dat de apothekers zich van aan de frontlinie dagelijks met veel overtuiging inzetten in de strijd tegen het coronavirus.

Het Agentschap Zorg en Gezondheid heeft vrijdag het draaiboek voor de oprichting van schakelzorgcentra voorgesteld, de noodcentra waar COVID-19-patiënten kunnen opgevangen worden als de ziekenhuizen vol dreigen te lopen. Daarin zijn ook de apothekers opgenomen. 'Dat is een absolute noodzaak, want we hebben alle hens aan dek nodig. De apotheker is altijd mee in het winkelverhaal gezet, maar behoort tot het zorgverhaal', zegt Vos. Zo heeft de bevolking nood aan advies en duidelijkheid, die ook de apotheker kan verschaffen.

In het draaiboek is opgenomen dat elk schakelzorgcentrum een coördinerende apotheker moet hebben die de medicatiebelevering regelt. Indien dat te veel werk wordt, is er een cascadesysteem waarbij de belevering gebeurt door een consortium van apothekers. Er is ook de mogelijkheid om een apotheker in de schakelzorgcentra te hebben die er mee voor zorgt dat de communicatie en coördinatie goed verlopen.

VAN benadrukt ook dat apothekers zich ervan bewust zijn dat ze de veiligheidsmaatregelen in verband met het coronavirus heel goed in acht moeten nemen. Zo riep de vereniging de apothekers op om 'achter hun toog' te blijven en afstand te houden. Veel apotheken namen maatregelen om zichzelf en hun patiënten te beschermen, door plexiglazen schermen op de toonbank te plaatsen en de oppervlakken, toonbanken en schermen in de apotheek regelmatig te ontsmetten. Ook wordt aan mensen die besmet zijn met het coronavirus of mogelijk besmet zijn, gevraagd om telefonisch contact op te nemen met de apotheek. (Belga)

Kevin Van der Auwera
door Kevin Van der Auwera

Automobielfederatie Febiac: 'Geef merken uitstel om Europese CO2-doelstelling te halen'

De Belgische automobielfederatie Febiac pleit er, bij monde van topman Luc Bontemps, voor om de motor draaiende te houden, grote wegenbouwwerken niet stil te leggen en de merken één jaar uitstel te geven om de Europese CO2-doelstelling van 95 g/km te halen. Lees meer.

Myrte De Decker
door Myrte De Decker

Ryanair verlengt forse beperking vluchtaanbod tot 9 april

De Ierse lagekostenluchtvaartmaatschappij Ryanair verlengt de forse beperking van haar vluchtaanbod met een week, tot 9 april. Dat heeft Ryanair maandag bekendgemaakt.

Omwille van de coronacrisis houdt Ryanair momenteel ruim 90 procent van haar vliegtuigen aan de grond. De maatschappij zegt samen te werken met de Europese regeringen om te trachten bepaalde luchtverbindingen open te houden.

Sinds 27 maart voert Ryanair nog maar 25 verbindingen uit, waaronder Brussel-Dublin. Het gaat om "vitale verbindingen" van en naar Ierland en van en naar het Verenigd Koninkrijk. Het minimale programma werd aangekondigd tot 2 april, maar wordt nu dus verlengd tot 9 april. 'Al deze toestellen worden dagelijks gedesinfecteerd. Met de lage bezettingsgraad wordt de social distance aan boord geoptimaliseerd', aldus de luchtvaartmaatschappij. (Belga)

Myrte De Decker
door Myrte De Decker

Weer kortingen in supermarkten

Goed nieuws voor wie zijn rekening van de supermarkt zag stijgen door de coronamaatregelen. Vanaf deze week mogen winkels weer promoties en kortingen aanbieden. Ook de voedingsindustrie is blij met de aangekondigde aanpassing. (Belga)

Kamiel Vermeylen
door Kamiel Vermeylen

Vlaamse regering verlengt geldigheidsduur arbeidskaart economische migranten

Economische migranten uit niet-EU-landen die door de coronamaatregelen niet tijdig naar hun land van herkomst kunnen terugkeren, mogen de hele duur van dat verlengd verblijf aan de slag blijven. Hun arbeidskaarten, die normaal gezien slechts 90 dagen geldig zijn, worden verlengd. Dat is een van vier maatregelen die de Vlaamse regering maandag heeft goedgekeurd om het tewerkstellingsbeleid in deze coronatijden te versterken.

Met het pakket van vier maatregelen wil de regering de negatieve impact van de crisismaanden waar mogelijk neutraliseren, zegt minister van Economie en Werk Hilde Crevits (CD&V). 'We geven werkgevers en zelfstandigen meer flexibiliteit en ademruimte in hun tewerkstellingsbeleid', legt ze uit. Een arbeidskaart voor economische migranten van buiten de Europese Unie wordt normaal gezien voor maximum 90 dagen toegekend. Echter, door de coronacrisis kunnen velen van hen België niet tijdig verlaten. Hun arbeidskaart wordt daarom verlengd, zodat ze voor de duur van hun verblijf kunnen blijven werken.

Ook aan de Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP) voor zelfstandigen wordt gesleuteld. Die premie is bedoeld voor zelfstandigen met een arbeidshandicap, maar zij moeten een voldoende groot netto-inkomen en een minimum aan bedrijfsactiviteit kunnen bewijzen om in aanmerking te komen. Door de coronacrisis dreigt dit voor velen onmogelijk te worden, maar de Vlaamse regering heeft nu beslist dat dat het inkomen tijdens de crisismaanden niet mee in rekening moet worden gebracht.

De aanwervingsincentive voor langdurig werkzoekenden, die werkgevers uitzicht geeft op een aanwervingspremie, wordt dan weer zo aangepast dat de premie gebaseerd wordt op de maanden voor de crisis. Tot slot worden de termijnen verlengd voor 45-plussers die aanspraak willen maken op een transitiepremie naar zelfstandig ondernemerschap. (Belga)

Bart Osaer
door Bart Osaer

J&J produceert al begin volgend jaar een coronavaccin

Tot nu toe werd ervan uitgegaan dat een vaccin tegen het cornavirus een jaar op zich zou laten wachten, en mogelijk achttien maanden. Het vaccin komt er vroeger dan verwacht. Lees meer

Kamiel Vermeylen
door Kamiel Vermeylen

EU-lidstaten zetten licht op groen voor 37 miljard euro investeringen, België onthoudt zich

Het investeringsinitiatief is een van de eerste noodmaatregelen die de EU neemt in de strijd tegen het coronavirus. Om snel geld uit de Europese begroting vrij te maken, had de Europese Commissie twee weken geleden voorgesteld om 8 miljard euro aan ongebruikte fondsen aan te boren.

De lidstaten kunnen dat geld gebruiken voor uitgaven voor medische uitrusting, steun aan kmo's en arbeidsmarktmaatregelen. Het voorstel treedt woensdag in werking. Het gaat om geld uit de Europese cohesiefondsen dat elke lidstaat had toegewezen gekregen, maar dat nog niet werd besteed. In principe moeten de lidstaten hun ongebruikte prefinanciering voor projecten elk jaar terugstorten, maar de Commissie stelt nu voor dat de lidstaten het geld houden. Als het geld is opgemaakt, komt er nog eens 29 miljard euro vrij.

Uit Europese bronnen kon vernomen worden dat België de enige lidstaat was die het voorstel niet kon steunen. Ons land moest zich onthouden omdat de deelstaten niet op dezelfde golflengte zaten. Twee weken geleden had Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) al zijn 'verontwaardiging' geuit over de verdeling van de middelen voor België.

Vorige donderdag, bij de stemming in het Europees Parlement, onthielden de drie N-VA-parlementsleden zich. Daar steunden 683 van de 688 leden het voorstel wel. In de eerste enveloppe van 8 miljard euro steekt er nog het meeste geld voor Spanje en Polen. Voor België zit er nog 36,7 miljoen euro in de pot. Daarvan is 6,5 miljoen euro bestemd voor Vlaanderen, 16 miljoen voor het Waalse gewest, 4,3 miljoen voor het Brusselse gewest en 9,6 miljoen euro voor de Franse Gemeenschap. Eenmaal dat bedrag is opgemaakt, komt er nog 29 miljoen euro vrij.

De cohesiefondsen zijn bedoeld om de minder ontwikkelde Europese regio's te steunen. De verdeling ervan wordt voor meerdere jaren vastgelegd volgens een verdeelsleutel die vaak het voorwerp vormt van verhitte discussies onder de lidstaten tijdens hun onderhandelingen over de meerjarenbegroting. De huidige Europese meerjarenbegroting loopt tot eind dit jaar.

Over de nieuwe meerjarenbegroting tot 2027 is er nog steeds geen akkoord onder de Europese staatshoofden en regeringsleiders. De Europese Commissie kondigde het voorbije weekend aan dat ze haar voorstellen voor de budgettaire inkomsten en uitgaven voor de komende jaren wil aanpassen in het licht van de coronacrisis. (Belga)

Kamiel Vermeylen
door Kamiel Vermeylen

Meer dan negentig nieuwe sterfgevallen in Nederland

Het nieuwe coronavirus heeft al zeker 864 levens geëist in Nederland, een toename van 93 sinds zondag, blijkt uit de laatste cijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Het RIVM krijgt de sterftecijfers van de gemeentelijke gezondheidsdiensten (GGD'en) in het land. Het werkelijke aantal overledenen ligt hoger. In de eerste plaats worden sterfgevallen soms pas na enkele dagen doorgegeven. Daar komt bij dat lang niet iedere besmetting wordt vastgesteld door een test. Als iemand die niet is getest door het virus komt te overlijden, komt dat niet terug in de statistieken.

Het aantal ziekenhuisopnamen is in Nederland in 24 uur met 507 tot 3.990 toegenomen. Het RIVM signaleert dat in de aan België grenzende provincie Noord-Brabant de afnemende trend in het aantal ziekenhuisopnames doorzet. In Zuid-Holland, Noord-Holland, Gelderland en Limburg waren juist relatief veel ziekenhuisopnames. In totaal zijn in Nederland 11.750 mensen positief getest op het virus; een toename van 884 gevallen.

(Belga)

Trui Engels
door Trui Engels

Reserve van kinesisten binnenkort aan de slag in schakelzorg- en woonzorgcentra

De ruim 2.700 kinesisten die zich bij hun beroepsvereniging AXXON aanmeldden om bij te springen in de strijd tegen het coronavirus, zullen binnenkort aan de slag kunnen in schakelzorg- en woonzorgcentra. Dat verwacht AXXON-voorzitter Peter Bruynooghe. 'We staan paraat', zegt Bruynooghe.

De vereniging pleit ervoor dat ook kinesitherapeuten een beroep kunnen doen op de Vlaamse hinderpremie. 'Er zijn ook praktijken die nog maar twee of drie patiënten per dag zien', zegt Bruynooghe. 'Ook dat worden financiële putten als die hinderpremie niet wordt uitgebreid.'

Intussen wachten kinesitherapeuten nog altijd op mondmaskers en ander beschermingsmateriaal. 'Het is een beetje zoals 'Wachten op Godot': we wachten op iets dat maar niet komt', zegt Bruynooghe.

Trui Engels
door Trui Engels

Al bijna 8.200 vrijwilligers meldden zich aan op Vlaanderenhelpt.be

Liefst 8.190 personen hebben zich via Vlaanderenhelpt.be al ingeschreven als vrijwilliger. Die website verzamelt alle acties die burgers, organisaties en overheden op poten zetten om anderen te helpen tijdens de coronacrisis. Dat meldt Eva Hambach, directeur van Vlaanderenhelpt.be. Voor het weekend stond de teller op 7.113.

De website biedt een overzicht van de verschillende acties die vrijwilligers in alle Vlaamse gemeenten op poten zetten om buren en kwetsbare personen te helpen. 'Het gaat vooral om personen die boodschappen willen doen, maar er zijn er ook veel die zich opgeven om honden uit te laten.'

Vrijwilligers kunnen een gratis verzekering krijgen als ze zich registreren, maar het gaat om een basisverzekering. Zo wordt besmetting met covid-19 bijvoorbeeld niet gedekt. 'Ondertussen hebben we ook een tijdelijke website opgericht waar we alle vragen naar helpende handen verzamelen', geeft Hambach nog mee. 'Organisaties en lokale besturen die vrijwilligers zoeken, kunnen via vrijwilligersparaat.be een bericht plaatsen met wat meer uitleg.'

Trui Engels
door Trui Engels

Eerste kunstmatig beademde coronapatiënt mag intensieve zorgen UZ Brussel verlaten

Een teken van hoop in het Universitair Ziekenhuis Brussel, want voor het eerst heeft een coronapatiënt die kunstmatig beademd werd de dienst Intensieve Zorgen mogen verlaten. Manu Malbrain, diensthoofd Intensieve Zorgen in het UZ Brussel, maakt het nieuws bekend via Twitter.

In het UZ Brussel worden momenteel 24 COVID-19-patiënten verzorgd op de dienst Intensieve Zorgen. Twaalf van hen worden kunstmatig beademd. Voor het eerst is er in het UZ Brussel nu dus een patiënt die kunstmatig beademd werd aan de beterhand. 'De man in kwestie is de eerste patiënt die na tien dagen kunstmatige beademing op intensieve zorgen naar een gewone verpleegeenheid is teruggekeerd. Het is bemoedigend dat hij na zo'n zware beademing, waarbij hij werd geïntubeerd met een buis in de keel, er is doorgekomen', vertelt Gina Volkaert, woordvoerster van het UZ Brussel.

De man kan nu verder herstellen en zich hopelijk binnenkort aan de lijst van genezen personen toevoegen.

Trui Engels
door Trui Engels

Antwerpse moskeeën bieden infrastructuur aan voor zorgsector

De Antwerpse moskeekoepel UMA (Unie van Moskeeën in Antwerpen) heeft in een open brief de infrastructuur van de moskeeën die bij de koepel zijn aangesloten aangeboden aan de zorgsector. De moskeeën zijn momenteel net als alle andere gebedshuizen verplicht gesloten omwille van het coronavirus. 'Als de gebedshuizen een meerwaarde zouden kunnen betekenen in functie van de ziekenhuizen en andere zorginstellingen en dergelijke, zijn wij bij deze zeker bereid om een hand toe te reiken', zegt UMA-voorzitter Saïd Mdaouchi.

Trui Engels
door Trui Engels

Meer dan 800 nieuwe sterfgevallen in Spanje

In Spanje zijn op 24 uur tijd nog eens 812 mensen aan het nieuwe coronavirus gestorven, zo hebben de gezondheidsautoriteiten maandag bekendgemaakt. De longziekte heeft in Spanje al aan 7.340 mensen het leven gekost.

Trui Engels
door Trui Engels

Meeste besmettingen in Antwerpen en Limburg

Antwerpen en Limburg blijven de provincies met de meeste besmettingen, met respectievelijk 1.567 en 1.487 gevallen. Zij worden gevolgd door West-Vlaanderen (1.342), Oost-Vlaanderen (1.340) en Vlaams-Brabant (1.328).

Henegouwen is de zwaarst getroffen Waalse provincie (1.281), gevolgd door Luik (1.222). Waals-Brabant, Namen en Luxemburg volgen op verre afstand, met tussen de 235 en 338 gevallen.

Brussel telt er 1.263. De experts kunnen niet verklaren waarom het aantal gevallen in Antwerpen en Limburg zo hoog is.

Kevin Van der Auwera
door Kevin Van der Auwera

'Leert er iemand eigenlijk écht iets bij in een economische crisis als deze?'

Niemand weet zelfs nog maar precies hoe de economische crisis na corona er zal uitzien. Aan voorspellingen is er geen gebrek, maar Knack-redacteur Peter Casteels ziet vooral mensen die die hun gelijk van voor de crisis proberen te halen. Lees zijn opinie.

Bart Osaer
door Bart Osaer

Vlaamse ziekenhuizen gaan op zoek naar verborgen covid-19-patiënten

Vlaamse ziekenhuizen willen met behulp van artificiële intelligentie en CT-scans covid-19-patiënten beter opsporen. Het gespecialiseerde Vlaamse techbedrijf icometrix stelt zijn platform ter beschikking. Lees meer

Trui Engels
door Trui Engels

82 nieuwe doden, maar kracht van epidemie neemt af

De afgelopen 24 uur zijn er 82 mensen in België overleden aan het nieuwe coronavirus, zo blijkt maandag uit de dagelijkse update van de federale overheidsdienst Volksgezondheid en het Crisiscentrum. Dat is, opnieuw, een dagrecord voor ons land. In totaal zijn er al 513 overlijdens te betreuren. Van de 82 nieuwe sterfgevallen woonden 46 mensen in Vlaanderen, 22 in Wallonië en 14 in Brussel.

Er kwamen de voorbije 24 uur ook 536 patiënten bij in de ziekenhuizen, tot 4.524 opnames. Op intensieve zorgen gaat het om een toename met 60, tot 927 in totaal. 696 mensen worden beademend, 40 meer dan daags voordien.

Interfederaal woordvoerder Steven Van Gucht wees er wel op dat de kracht van de epidemie nog altijd afneemt. De voorbije 24 uur hebben 1.063 mensen positief getest, wat het totaal op 11.899 bevestigde gevallen brengt. Zoals bekend is dat een onderschatting, omdat lang niet iedereen getest wordt.

Van de besmettingen wonen er 683 in Vlaanderen (64 pct), 164 (15 pct) in Wallonië en 198 (19 pct) in Brussel. Voor 18 gevallen waren geen locatiegegevens beschikbaar.

Trui Engels
door Trui Engels

Stichting tegen Kanker stelt zich ter beschikking in strijd tegen virus

De Stichting tegen Kanker wil, binnen haar mogelijkheden, bijdragen aan de beheersing van de gezondheidscrisis. Ze stelt haar expertise ter beschikking en stelt voor om de boodschappen van de overheid via haar netwerk te verspreiden. Zo is de dienst Kankerinfo beschikbaar om vragen van patiënten en familieleden over kanker te beantwoorden, maar biedt die ook gratis psychologische ondersteuning via de telefoon.

Kankerinfo is elke werkdag bereikbaar op 0800 15 801 van 9 tot 18 uur. Daarnaast is er Tabakstop. 'Bijzonder nuttig voor alle rokers die dreigen te hervallen door een gebrek aan consulten', klinkt het. Die lijn is elke werkdag van 15 tot 19 uur bereikbaar op 0800 11 100.

Lees ook: 'Stop met roken om het risico op ernstige covid-19 te verlagen'

Er zijn ook twee nieuwe initiatieven opgestart om vragen te beantwoorden: een Q&A over het coronavirus en kanker die dagelijks wordt geüpdatet, en een dagelijkse blog 'Hou de moed erin' met positieve communicatie en tips voor meer beweging, gezonde voeding, cultuur... Beide zijn te vinden via kanker.be.

Trui Engels
door Trui Engels

Brussels Brugmann Ziekenhuis bijna aan limiet op intensive care

De 21 intensive care-bedden in het Brusselse Brugmann Ziekenhuis zijn bijna volzet. Dat heeft Laurette Onkelinx, voorzitster van de raad van bestuur van het ziekenhuis, maandag gezegd op de RTBF. Van de 21 beschikbare bedden op intensive care, zijn er intussen 18 ingenomen door coronapatiënten, van wie er 16 worden beademd.

Trui Engels
door Trui Engels

Meer dan zestig nieuwe sterfgevallen in Duitsland

In Duitsland zijn inmiddels 455 mensen overleden aan de gevolgen van het nieuwe coronavirus. Maandagochtend geciteerd door de Britse openbare omroep BBC, zijn volgens het Robert Koch Instituut op 24 uur tijd nog eens 66 patiënten bezweken.

In de Bondsrepubliek zijn ook 4.751 nieuwe besmettingen vastgesteld, goed voor een totaal van 57.298 infecties. De deelstaat Beieren, waar het virus het eerst in Duitsland opdook, telt met 13.989 besmettingen de meeste gevallen.

Trui Engels
door Trui Engels

KBC trekt dividend in

KBC trekt zijn dividend in, in navolging van de aanbeveling van de Europese Centrale Bank (ECB) om geen dividenden uit te keren. Dat heeft de Belgische bank-verzekeraar maandag bekendgemaakt.

KBC trekt het eerder aangekondigde slotdividend van 2,5 euro per aandeel in. In november werd wel al een interimdividend van 1 euro per aandeel uitgekeerd. In oktober zal worden geëvalueerd of het ingetrokken slotdividend alsnog geheel of gedeeltelijk kan worden uitgekeerd in de vorm van een interimdividend. KBC annuleert ook het voorgestelde inkoopprogramma van 5,5 miljoen eigen aandelen.

Trui Engels
door Trui Engels

Deze week opnieuw kortingen in supermarkten

Er komen opnieuw promoties en kortingen in supermarkten. Minister van Consumenten Nathalie Muylle (CD&V) legt de laatste hand aan een regeling om het verbod op te heffen. Dat schrijven Het Laatste Nieuws, De Morgen en Het Nieuwsblad. 'Het hamsteren is gestopt, dus kunnen we dat herbekijken', aldus de minister.

De Kortrijkse burgemeester Vincent Van Quickenborne (Open VLD) schreef zaterdag op Twitter dat 'de consument nu veel te veel betaalt'.

Eva Schram
door Eva Schram

Twitter schrapt video's van Braziliaanse president

Twitter heeft twee video's uit de officiële account van de Braziliaanse president Jair Bolsonaro verwijderd omdat daarin 'de regels' van het sociale netwerk worden overtreden. Het staatshoofd uit in de filmpjes zijn twijfels over nut en noodzaak van quarantainemaatregelen in de strijd tegen verspreiding van het coronavirus.

In de filmpjes was te zien hoe het staatshoofd mensen op straat ontmoet in de stad Brasilia. Daarmee handelt hij in strijd met de instructies van zijn eigen regering om vooral thuis te blijven. Een video met daarin een gesprek tussen hem en een straatverkoper is geschrapt. 'Wat ik met mensen heb kunnen bespreken is dat ze willen werken. Ze moeten voorzichtig zijn en 65-plussers blijven thuis', zei Bolsonaro in de verwijderde video.

Twitter legt in een verklaring uit waarom het besluit tot verwijdering is genomen. 'Twitter heeft onlangs wereldwijd aangekondigd dat het zijn regels zal aanscherpen om rekening te houden met inhoud die mogelijk in strijd is met de volksgezondheidsrichtlijnen van officiële bronnen en die het risico op overdracht van Covid-19 zou kunnen vergroten.'

Bolsonaro blijft het coronavirus, dat hij beschreef als 'kleine griep', bagatelliseren. Hij heeft harde kritiek geuit op de beperkende maatregelen die in verschillende staten door lokale autoriteiten zijn genomen, met name door gouverneurs van de staten Sao Paulo en Rio de Janeiro, die het zwaarst door de epidemie zijn getroffen.

In Brazilië zijn 4.256 mensen besmet en 136 van hen zijn overleden aan de gevolgen van de longziekte. (Belga)

Eva Schram
door Eva Schram

Muylle: 'Scholen als eerste weer open, horeca als allerlaatste'

Eerst de scholen weer open, dan thuiswerk afbouwen en pas dáárna opnieuw op café en restaurant. Zo ziet minister van Economie Muylle (CD&V) de terugkeer naar het normale leven. 'We moeten de horeca daarom maximaal ondersteunen: we werken met elke sector aan specifieke maatregelen om de relance mogelijk te maken', zegt ze maandag in Het Laatste Nieuws.

De maatregelen om de coronacrisis te beheersen, zijn in stappen tot stand gekomen - grote evenementen verboden, daarna cafés en restaurants dicht, daarna ook de gewone winkels en de scholen dicht. Eens de piek voorbij, zullen die maatregelen ook één voor één teruggeschroefd moeten worden, lieten de experts al verstaan.

De vraag is dan: wat eerst, de scholen weer open of de horeca? 'Voor mij - en dan spreek ik vanuit de buik, niet als expert - lijkt het dat de scholen de eerste belangrijke stap moeten zijn, voor we gradueel beginnen op te bouwen', aldus minister van Werk en Economie Nathalie Muylle (CD&V). 'Ik denk dat de handelszaken heropenen en het afbouwen van het telewerk de volgende stap kunnen zijn. Het lijkt mij ook logisch dat alles wat vrije tijd en ontmoeting is - horeca en evenementen - niet de eerste stap zal zijn.'

Horeca Vlaanderen berekende dat het verlies, met twee extra weken verplichte sluiting, richting 1,8 miljard euro gaat. Dat is nu al acht keer meer dan in de nasleep van de terreuraanslagen in 2016. 'Volksgezondheid gaat altijd voor', reageert Mathias De Caluwé, CEO van Horeca Vlaanderen. 'Maar we hopen wel op een enorme wil vanuit de politiek - en de banken - om de sector hierdoor te sleuren.'

'We zullen de sector maximaal ondersteunen', belooft Muylle. Hoe, dat is werk voor de komende weken. 'We gaan nu met elke sector specifieke relancemaatregelen uitwerken. Met de cafés en restaurants, maar ook met de retail, waar de voorbije dagen veel bezorgdheid was.' (Belga)

Eva Schram
door Eva Schram

Trump: piek aantal doden in VS over 2 weken

De Amerikaanse president Donald Trump verwacht de piek in het aantal doden in de VS als gevolg van het coronavirus over twee weken. De regels voor het behouden van 'sociale afstand' tot elkaar blijven van kracht tot 30 april. Dat heeft de president zondag (lokale tijd) bekendgemaakt tijdens een persconferentie in het Witte Huis.

'De modellen schatten in dat de piek in het sterftecijfer waarschijnlijk over twee weken zal zijn', aldus Trump. 'Daarom zullen we onze richtlijnen verlengen tot 30 april om de verspreiding te vertragen.'

De president verwacht dat het land rond 1 juni 'op weg is naar herstel'. Eerder hoopte hij dat tegen Pasen het ergste voorbij zou zijn.

De landelijke richtlijnen waren oorspronkelijk bedoeld als '15 dagen om de verspreiding te vertragen' en zouden volgende week aflopen.

De president zei zondag zondag ook dat als de VS de dodentol kan beperken tot 100.000 ze 'goed werk' hebben geleverd, en dat zijn regering het aantal potentiële sterfgevallen heeft verlaagd ten opzichte van eerdere schattingen van meer dan 2 miljoen. 'Als we dat kunnen beperken tot laat ons zeggen 100.000, dat is een verschrikkelijk aantal, misschien zelfs minder ... Dus tussen de 100.000 en 200.000, dan hebben we allemaal samen heel goed werk geleverd', aldus Trump.

De president zei dat er dinsdag een 'belangrijke' aankondiging komt over de plannen en strategie van de regering voor de toekomst. 'Dinsdag zullen we deze plannen afronden en een samenvatting van onze bevindingen, ondersteunende gegevens en strategie aan het Amerikaanse volk verstrekken.' (Belga)

Eva Schram
door Eva Schram

Erasmusziekenhuis maakt van duikmaskers beademingsapparaat

Het Erasmusziekenhuis in Brussel krijgt maandag de eerste prototypekleppen om duikmaskers van Decathlon te monteren op kleine ademhalingstoestellen. Die moeten patiënten helpen die besmet zijn met het coronavirus die matige ademhalingshulp nodig hebben. Dat heeft Frédéric Bonnier, fysiotherapeut in het Erasmusziekenhuis en professor ademhalingsfysiotherapie aan de ULB (Vrije Universiteit Brussel) zondag bekendgemaakt.

Een tiental onderdelen wordt momenteel in 3D geprint in de gebouwen van de ULB-spin-off 'Endo Tools Therapeutics' in Gosselies. 'We zouden tegen het einde van de week of zelfs eerder indien nodig 500 stuks kunnen gebruiken, maar daarvoor hebben we de toestemming nodig van het FAGG (Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten)', voegt Alexandre Chau, CEO van 'Endo Tools Therapeutics' toe. Dit weekend is er een verzoek ingediend. Het antwoord wordt de komende dagen verwacht. Het gaat om een back-up therapie, zonder de bedoeling om die te gebruiken op lange termijn.

Het is een aanpassing van een door een Italiaans team bedacht procédé dat in België werd ontwikkeld in afwachting van problemen met de voorziening van medische apparatuur. De apparaten zijn bedoeld voor eenmalig gebruik, voor een enkele patiënt, zodat ze niet moeten gesteriliseerd worden achteraf. (Belga)

Eva Schram
door Eva Schram

Waalse rusthuizen vragen certificaat van niet-besmetting

Bejaarden die naar een rusthuis gaan of er terugkeren -al dan niet na een hospitalisatie- moeten in Wallonië voortaan een certificaat van niet-besmetting kunnen voorleggen. Dat heeft het kabinet van de Waalse minister van Volksgezondheid Christie Morreale, zondagavond bekendgemaakt.

De richtlijn werd zondag naar alle 602 rust- en verzorgingstehuizen in Wallonië verstuurd. Wie aankomt in het rusthuis, zal eerst twee weken in quarantaine geplaatst worden in zijn of haar kamer. (Belga)

Bart Vereecke
door Bart Vereecke

Moskou gaat in lockdown

De Russische hoofdstad Moskou gaat vanaf maandag in lockdown. Moskovieten "mogen niet meer zonder reden in de stad rondlopen", zo kondigde burgemeester Sergej Sobjanin zondagavond aan.

De inwoners mogen alleen nog buitenkomen voor noodzakelijke verplaatsingen, zoals om te gaan werken of winkelen, of om naar de apotheek te gaan. Wie een huisdier heeft, mag daarmee even gaan wandelen.

De verscherpte maatregel is een reactie op het toenemende aantal besmettingen met het coronavirus. In de Russische hoofdstad zijn volgens officiële cijfers al meer dan 1.000 mensen besmet. Zaterdag waren al de winkelcentra, cafés, restaurants en grotere parken in Moskou gesloten. En ook voor heel Rusland werden al maatregelen genomen. Maandag gaan ook de grenzen dicht. (belga)

Bart Vereecke
door Bart Vereecke

Moskou gaat in lockdown

De Russische hoofdstad Moskou gaat vanaf maandag in lockdown. Moskovieten "mogen niet meer zonder reden in de stad rondlopen", zo kondigde burgemeester Sergej Sobjanin zondagavond aan.

De inwoners mogen alleen nog buitenkomen voor noodzakelijke verplaatsingen, zoals om te gaan werken of winkelen, of om naar de apotheek te gaan. Wie een huisdier heeft, mag daarmee even gaan wandelen.

De verscherpte maatregel is een reactie op het toenemende aantal besmettingen met het coronavirus. In de Russische hoofdstad zijn volgens officiële cijfers al meer dan 1.000 mensen besmet. Zaterdag waren al de winkelcentra, cafés, restaurants en grotere parken in Moskou gesloten. En ook voor heel Rusland werden al maatregelen genomen. Maandag gaan ook de grenzen dicht. (belga)

Jan Herregods
door Jan Herregods

Bijna 300 nieuwe overlijdens in Frankrijk

De afgelopen 24 uur zijn in Frankrijk 292 mensen overleden aan de gevolgen van het nieuwe coronavirus, wat de dodentol sinds de uitbraak van het virus op 2.606 brengt. Dat heeft directeur-generaal Jérôme Salomon van de Franse gezondheidsdienst zondag bekendgemaakt.

Er liggen nu 19.354 mensen in het ziekenhuis, van wie 4.632 op de intensive care. En 7.132 mensen hebben het ziekenhuis mogen verlaten. Salomon denkt dat het aantal mensen dat op intensive care terechtkomt, tegen het einde van de komende week kan beginnen dalen, indien de opgelegde maatregelen goed nageleefd zijn geworden.

Jan Herregods
door Jan Herregods

Dodentol nadert 1.000 in staat New York

In de Amerikaanse staat New York zijn op 24 uur tijd 237 mensen overleden aan de gevolgen van het coronavirus. De dodentol staat er nu op 965, zo heeft gouverneur Andrew Cuomo zondag bekendgemaakt.

De gouverneur verwacht niet meteen beterschap, integendeel. "Ik denk niet dat je naar deze getallen kan kijken zonder aan duizenden overlijdens te denken", wordt hij door The New York Times geciteerd. Het totale aantal bevestigde besmettingen nam met 7.200 toe tot 59.513. Meer dan de helft daarvan - 33.768 besmettingen - werd geregistreerd in New York City.

Cuomo prees zondag ook de opkomst van vrijwilligers: meer dan 76.000 mensen hebben zich gemeld om de gezondheidsdiensten in de staat te helpen. In heel de Verenigde Staten werden tot nu toe meer dan 125.000 mensen bevestigde coronabesmettingen. Meer dan 2.200 mensen overleden, volgens cijfers van de Jonhs Hopkins-universiteit. (Belga)

Jan Herregods
door Jan Herregods

Noorwegen gaat bevolking at random testen

Noorwegen is van plan om de bevolking willekeurig te testen op het coronavirus, dus ook mensen die geen symptomen vertonen. Het land hoopt zo de verspreiding van het virus beter in kaart te kunnen brengen.

De Noorse gezondheidsautoriteiten bespreken momenteel hoe ze een en ander zullen betalen en organiseren, zo meldde de zender NRK zondag. In Noorwegen werden tot nog toe 85.000 mensen getest op een bevolking van 5,37 miljoen. Er werden 4.102 besmettingen met het coronavirus bevestigd, en 22 overlijdens.

Het Scandinavische land wil met de at random tests het voorbeeld volgen van IJsland, dat wereldwijd al de meeste tests heeft uitgevoerd in verhouding tot de bevolking en dat zich ertoe geëngageerd heeft om alle 360.000 inwoners te onderzoeken. (belga)

Jan Herregods
door Jan Herregods

Europese Commissie wil meerjarenbegroting inzetten tegen coronacrisis

De Europese Commissie wil de meerjarenbegroting van de Europese Unie inzetten tegen de effecten van de coronacrisis. Dat heeft voorzitter Ursula von der Leyen dit weekend aangekondigd. Ze werkt aan een steunpakket dat rekening houdt met Europese solidariteit én verantwoordelijkheid, en dat de cohesie binnen de Unie in stand moet houden.

De Europese Commissie verkondigt al weken dat ze "alles wat ze in huis heeft" zal inzetten tegen de coronacrisis en haar economische effecten. Het Europees Parlement zette afgelopen donderdag al het licht op groen voor een investeringspakket ter waarde van 37 miljard euro. Daarvan is 66 miljoen euro bestemd voor België, waarvan 29 miljoen euro 'vers geld' dat uit de EU-begroting afgeleid wordt.

In een mededeling zegt von der Leyen dat haar Commissie de bestaande Europese fondsen - zoals de structuurfondsen - zo flexibel mogelijk wil inzetten. "Hiermee moet onmiddellijk steun kunnen worden vrijgemaakt", luidt het. Bovendien wil de Commissie ook de meerjarenbegroting 2021-2027 inzetten om de economische fall-out van de coronacrisis aan te pakken, zegt ze.

Over die meerjarenbegroting is al heel wat gezegd en geschreven. Ze legt de Europese bestedingen en betalingen voor een periode van zeven jaar vast en beschikt over een slagkracht van ruwweg 1.000 miljard euro. Voor de coronacrisis in alle hevigheid losbarstte, waagden de Europese leiders al een poging om een akkoord te vinden over die begroting, maar dat lukte niet. Ook al blijft een akkoord dringend nodig, heeft de crisis de begrotingsgesprekken naar de achtergrond verdreven.

Nu zegt von der Leyen dus dat ze het Commissievoorstel voor de begroting 2021-2027, op basis waarvan de complexe politieke onderhandelingen worden gevoerd, wil openbreken. De aanpassingen zullen onder meer een steunpakket bevatten "dat de cohesie binnen de Unie vrijwaart via solidariteit en verantwoordelijkheid". Von der Leyen lijkt zo de politieke tegenstellingen tussen Noord- en Zuid-Europa te willen overstijgen. Die kwamen de voorbije dagen pijnlijk duidelijk aan de oppervlakte te liggen.

In eigen land werd afgelopen weekend fel gediscussieerd over de stemming in het parlement over het investeringspakket van de Commissie. De drie N-VA'ers in het Europees Parlement onthielden zich als een van de weinigen bij de stemming, omdat de middelen voor België vooral Wallonië ten goede zullen komen, terwijl in Vlaanderen meer coronabesmettingen zijn vastgesteld. De andere fracties reageerden vol ongeloof op die houding. (Belga)

Jan Herregods
door Jan Herregods

Opmars coronavirus lijkt wat te vertragen in Italië

Het coronavirus grijpt nog altijd verder om zich heen in Italië. Maar de toename van het aantal bevestigde besmettingen en van het aantal doden lijkt wat te vertragen, zo is zondag gebleken uit officiële cijfers.

In het Zuid-Europese land werden de voorbije 24 uur 756 extra doden geteld. Voor de tweede dag op rij neemt het aantal sterfgevallen in aantal af: vrijdag werden nog meer dan 900 overlijdens gerapporteerd, zaterdag waren het er 889. De totale dodentol in Italië staat nu op 10.779, het hoogste aantal wereldwijd.

Het aantal bevestigde besmettingen sinds het begin van de corona-uitbraak steeg zondag met 5.217 tot 97.689. Ook die stijging ligt lager dan vrijdag en zaterdag. In percentages uitgedrukt gaat het om een toename met 5,6 procent, terwijl er een week geleden nog sprake was van percentages van meer dan 10 procent.

Iets meer dan 13.000 mensen werden intussen genezen verklaard. (Belga)

Jan Herregods
door Jan Herregods

'100.000 tot 200.000 doden mogelijk in VS'

De kans is groot dat er in de Verenigde Staten miljoenen mensen besmet zullen raken met het coronavirus. Dat heeft viroloog Anthony Fauci, directeur van het Nationaal Instituut voor Infectieziekten en corona-adviseur van Trump, zondag gezegd op de nieuwszender CNN. Hij sprak ook, voorzichtig, van mogelijk 100.000 tot 200.000 doden.

"In functie van wat we vandaag zien, zou ik zeggen tussen 100.000 en 200.000", zei hij over het mogelijke aantal overlijdens door het coronavirus. Hij herhaalde dat de modellen altijd gebaseerd zijn op verschillende hypotheses. "Ze geven het beste en het slechtste scenario. En de realiteit ligt meestal ergens in het midden."

Volgens de Johns Hopkins-universiteit zijn er in de VS tot nu toe meer dan 124.000 bevestigde corona-besmettingen en overleden 2.190 mensen aan de gevolgen van het virus. Zondag landde in New York wel een vliegtuig afkomstig uit de Chinese stad Shanghai met aan boord medische spullen, zoals maskers, jassen en handschoenen. Die zijn bestemd voor ziekenhuizen in New York, New Jersey en Connecticut.

Het was de eerste vlucht van het "project luchtbrug", dat is opgezet door een speciaal team onder leiding van Jared Kushner, schoonzoon van president Donald Trump, om hospitalen van nieuw medisch materiaal te voorzien.

De bevoorrading komt niet te vroeg, want de New Yorkse burgemeester Bill de Blasio sloeg zondag nog alarm over de snel slinkende ziekenhuisvoorraden. Er is volgens hem nog voldoende voor een week, daarna kan hij niet garanderen dat de ziekenhuizen nog goed kunnen functioneren. (Belga)

Jan Herregods
door Jan Herregods

Parijse luchthaven Orly gaat dinsdagavond dicht

De luchthaven Paris-Orly sluit vanaf dinsdag om 23.30 uur de deuren voor reguliere vluchten, omdat de activiteiten wegens het coronavirus nagenoeg stilgevallen zijn. De vier luchtvaartmaatschappijen die er nog actief zijn - tegen meer dan honderd in normale tijden - verhuizen naar de luchthaven Charles-de-Gaulle, zo is zondag bevestigd.

Tijdens de "opschorting van de commerciële uitbating" zullen op Paris-Orly wel nog staatsvluchten, medische vluchten, repatriëringsvluchten of andere uitzonderlijke vluchten kunnen landen.

Nog zondag herhaalde de Franse staatssecretaris voor Verkeer Jean-Baptiste Djebbari dat een nationalisering van luchtvaartmaatschappij Air France niet uitgesloten is. "Het is een van de hypotheses die we niet uitsluiten", zei Djebbari. Miden maart had ook premier Edouard Philippe nationaliseringen niet uitgesloten om door de coronacrisis te geraken. Wat Air France betreft, zei hij toen dat de staat bereid is "om zijn verantwoordelijkheid te nemen als aandeelhouder". De Franse staat heeft een belang van 14 procent in Air France. (Belga)

Jan Herregods
door Jan Herregods

Aantal doden in Groot-Brittannië klimt boven de 1.200

Het aantal sterfgevallen als gevolg van het coronavirus in Groot-Brittannië is in één dag met 209 gestegen tot 1.228. Dat meldt het ministerie van Volksgezondheid van het land zondag. Het aantal bevestigde infecties is de voorbije 24 uur gestegen met 2.400 tot 19.522. (belga)

Jan Herregods
door Jan Herregods

Burgemeester Gent: 'Te veel volk in parken en op Gras- en Korenlei'

De Gentse burgemeester Mathias De Clercq (Open Vld) maakt zich boos op personen die zich niet houden aan de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus in te dijken. "Ook dit weekend stellen onze Gentse 'flikken' weer vast dat er te veel volk in onze parken en op plekken als Gras- en Korenlei aanwezig is. Dit is onverantwoord", zegt hij op Facebook. De lokale politie controleert intussen volop op niet-essentiële verplaatsingen en het samenscholingsverbod.

"Je kunt jezelf en anderen besmetten. Niemand wil een totale lockdown, hou je dus aan de regels", zegt De Clercq. "Je mag wandelen, fietsen, joggen, maar keer daarna onmiddellijk terug naar huis. Hou altijd afstand en installeer je niet in een park. De politie blijft aanwezig op het terrein en houdt locaties als de Graslei extra in de gaten. Wie zich niet aan de regels houdt wordt beboet. Dank aan iedereen die zich wél aan de richtlijnen houdt, zo geraken we het snelst van deze crisis vanaf."

De Gentse lokale politie controleert op niet-essentiële verplaatsingen en stelt proces-verbaal op bij overtredingen. Zaterdag werd er onder meer gecontroleerd op de op- en afrit van de E17 in deelgemeente Gentbrugge. "Omdat we merken dat heel wat van die verplaatsingen met de auto gebeuren, houden we nu controles op de grote wegen", zegt woordvoerder Matto Langeraert. "We zijn zeer tevreden dat enorm veel mensen zich aan de maatregelen houden, maar wie de regels overtreedt krijgt een proces-verbaal en moet rechtsomkeer maken."

De politie zal maandag meedelen hoeveel pv's er opgesteld werden. (Belga)

Jan Herregods
door Jan Herregods

Dodental door coronavirus in Nederland gestegen tot 771

Het dodental door het nieuwe coronavirus in Nederland is met 132 gestegen tot 771. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) maakte de laatste cijfers zondagmiddag bekend.

Het aantal geregistreerde besmettingen in Nederland is gestegen tot 10.886. Dat zijn er 1.104 meer dan zaterdag, toen het er 9.762 waren. Daarmee komt het aantal besmettingen boven de 10.000 uit. Sinds het begin van de uitbraak van de coronacrisis zijn in Nederland nu 3.483 patiënten opgenomen in ziekenhuizen. Zaterdag waren dat er 2.954. 920 patiënten van wie bewezen is dat ze het coronavirus hebben, liggen op de intensive care. Het aantal patiënten dat daar ligt, stijgt met ongeveer 80 per dag.

Volgens het RIVM groeit het aantal ziekenhuisopnames en sterfgevallen minder snel dan verwacht was zonder maatregelen. Of de maatregelen echt effect hebben, moet de komende dagen blijken.

(Belga)

Jan Herregods
door Jan Herregods

Ook Europese Unie roept op tot staakt-het-vuren in Syrië

Na de Verenigde Naties (VN) heeft ook de Europese Unie opgeroepen tot een staakt-het-vuren in Syrië. Daardoor kan het door oorlog verscheurde land de kans krijgen op een betere manier om te gaan met de dreiging van het nieuwe coronavirus.

Tot hiertoe hebben de autoriteiten in Damascus officieel nog maar één geval van besmetting met het virus vastgesteld in het deel van het land dat onder regeringscontrole staat. Maar de vrees leeft dat de pandemie ook hier lelijk huis zal houden, en daarvoor wordt onder andere met een bang oog gekeken naar de overvolle vluchtelingenkampen en de verwoeste medische infrastructuur. Het staakt-het-vuren in de Syrische stad Idlib blijft volgens de woordvoerder van de Europese Unie "kwetsbaar".

"Het moet gehandhaafd worden en uitgebreid worden naar heel Syrië. Het stoppen van de vijandelijkheden in het land is op zich belangrijk, maar het is ook een voorwaarde om de verspreiding van het coronavirus te stoppen en een bevolking te beschermen die het al zwaar te verduren heeft", luidt het zondag in een persbericht van de EU.

VN-gezant voor Syrië Geir Pedersen riep dinsdag al op tot een staakt-het-vuren in heel Syrië. "De kwetsbaarheid van de Syriërs ten aanzien van COVID-19 is acuut. Medische centra zijn vernield of hun capaciteit is drastisch gedaald, er is een tekort aan essentiële medische apparatuur en aan gezondheidswerkers", aldus Pedersen. (Belga)

Jan Herregods
door Jan Herregods

Wereldwijd meer dan 660.000 bevestigde besmettingen en 31.000 doden

Het aantal bevestigde besmettingen met het coronavirus wereldwijd is de kaap van 660.000 voorbijgegaan. Meer dan 31.000 mensen zijn overleden aan de gevolgen van het virus. Dat blijkt uit een nieuwe balans opgemaakt door AFP.

Het Franse persagentschap baseert zich op officiële cijfers. De cijfers geven geen volledig beeld omdat niet iedereen met het virus wordt getest. Er waren zondagmiddag wereldwijd 667.090 bevestigde besmettingen in 183 landen. Wereldwijd zijn er 31.412 doden. Europa is voorlopig nog altijd het zwaarst getroffen werelddeel. Volgens de telling van AFP werden er ruim 363.766 besmettingen bevestigd in Europa en werden er intussen meer dan 22.259 corona-overlijdens geregistreerd.

In Azië zijn er totnogtoe 3.761 overlijdens en 104.596 gevallen, in het Midden-Oosten 2.718 doden en 46.596 gevallen, in de VS en Canada 2.250 overlijdens en 130.120 gevallen, in Zuid-Amerika en de Caraïben 274 doden en 13.544 gevallen, in Afrika 134 overlijdens en 4.267 gevallen en in Oceanië 16 overlijdens en 4.208 gevallen.

Het aantal herstelde patiënten staat wereldwijd op meer dan 135.000.

Jan Herregods
door Jan Herregods

Aantal sterfgevallen in Spanje versnelt opnieuw: 838 doden in 24 uur

In Spanje zijn de voorbije 24 uur liefst 838 mensen overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Dat is alweer een nieuw record, nadat zaterdag 832 sterfgevallen waren gemeld. Dat meldt het Spaanse ministerie van Volksgezondheid zondagmiddag.

De dodentol van het coronavirus in Spanje staat nu op 6.528. Het aantal besmettingen klokt af op 78.797. Dat is een stijging met meer dan 9 procent op één dag tijd. Het aantal sterfgevallen blijft volgens het Spaanse ministerie met de dag toenemen in Spanje, terwijl de gezondheidsautoriteiten hadden gehoopt het hoogtepunt bereikt te hebben.

Er is ook goed nieuws: het aantal genezen patiënten nam ook toe, met 19,7 procent in 24 uur tot 14.709. Spanje staat nog altijd op nummer twee op de wereldwijde lijst van landen met het grootste aantal coronadoden, na Italië. De zowat 46 miljoen inwoners van Spanje zijn al sinds 14 maart onderworpen aan een strikte lockdown. Die maatregel is zaterdag verlengd tot 9 april. (Belga)

Jan Herregods
door Jan Herregods

Alexander De Croo 'staat open' voor aanmoedigingspremie zorgsector

Vicepremier en minister van Financiën Alexander De Croo (Open Vld) staat open voor suggesties met betrekking tot een aanmoedigingspremie voor de zorgsector. Dat heeft hij zondag gezegd in De Zevende Dag op één. Andere beroepsgroepen zouden intussen zoveel als mogelijk weer aan de slag moeten gaan, op voorwaarde dat dat in veilige omstandigheden kan en de werknemers zelf in goede gezondheid zijn. "Ook dat is een vorm van solidariteit", aldus De Croo.

De solidariteit met de zorgverleners die rechtstreeks met het nieuwe coronavirus worden geconfronteerd, is groot, stelt De Croo vast. "Maar dat wie gezond is en kan werken, ook effectief werkt, dat is eveneens een vorm van solidariteit." Eigenlijk is iedereen voor een stuk zorgverlener, aldus De Croo.

Want als de voedingsindustrie niet meer draait en de vrachtwagenchauffeurs niet meer rijden, worden ook de zorgverleners niet meer bediend. Wie door de coronacrisis in tijdelijke werkloosheid geplaatst wordt, krijgt nog steeds 70 procent van zijn brutoloon, geplafonneerd tot 2.700 euro, met daar bovenop een premie van 5,63 euro per dag. Hier en daar wordt geopperd dat ook wie in de zorgsector werkt, en dus nog steeds aan de slag is, recht zou moeten hebben op een tegemoetkoming, een vorm van aanmoedigingspremie. "We moeten dat toch goed bekijken. Ik ben daar op zich niet tegen, maar als je maatregelen neemt, moeten ze tijdelijk en gericht zijn", zei De Croo. "Maar ik sta open voor suggesties." Hij vindt het interessant dat werkgevers die iets extra's willen geven aan wie wil werken, daar een fiscale aanmoediging voor krijgen.

Vlaams minister van Werk en Economie Hilde Crevits (CD&V), ook in De Zevende Dag, zei dan weer dat de Vlaamse regering nog met een aanvullend pakket steunmaatregelen voor getroffen sectoren wil komen. "Maar het is moeilijk om één ding te doen voor iedereen. De noden zijn verschillend."

De Croo blikte ook vooruit naar het post-coronatijdperk, wanneer de economie opnieuw gelanceerd zal moeten worden. Hij vindt dat het in België beschikbare kapitaal gemobiliseerd moet kunnen worden in het kader van een 'nationaal investeringsplan', waar ook de Europese Investeringsbank een bijdrage aan zou kunnen leveren. "Wat mij logisch lijkt, is dat je een soort consortium maakt. We mogen niet als overheid overgaan tot nationaliseringen." (Belga)

Jan Herregods
door Jan Herregods

78 nieuwe doden in België, 867 mensen op intensieve zorgen

De afgelopen 24 uur zijn er in België 78 overlijdens van COVID-19 bevestigd, zo blijkt uit een persbericht van de FOD Volksgezondheid en het Belgische instituut voor gezondheid Sciensano. Dat is een nieuw dagrecord voor ons land. In totaal zijn er al 431 overlijdens in België te betreuren. Er kwamen de voorbije 24 uur ook 629 patiënten bij in de ziekenhuizen, tot 4.138. Eveneens een dagrecord, maar tegelijk mochten meer mensen dan ooit (296 patiënten) het ziekenhuis verlaten. Op intensieve zorgen gaat het om een toename met 78, tot 867 in totaal. Zaterdag werd melding gemaakt van 99 extra mensen op intensieve.

De voorbije 24 uur werden er ook 1.702 nieuwe besmettingen geregistreerd. Dat is iets minder dan de 1.856 van daags voordien, maar de cijfers zijn sowieso een onderschatting want niet iedereen wordt getest. De cijfers in het weekend worden ook vaak met vertraging doorgegeven, bleek vorige week nog.

Van de nieuwe besmettingen wonen er 906 (53 pct) in Vlaanderen, 691 in Wallonië en 85 in Brussel. Over 20 gevallen is er geen informatie. Het totaal aantal bevestigde besmette personen in ons land overschrijdt voor het eerst de 10.000 (10.836). Bijna 60 procent daarvan woont in Vlaanderen, 29 procent in Wallonië en 10 procent in Brussel. Voor 2 procent is de woonplaats niet gekend.

Per provincie voert Antwerpen de rangschikking aan, met 1.461 bevestigde gevallen. Het minder bevolkte Limburg komt op de tweede plaats, met 1.355 bevestigde besmettingen, gevolgd door West-Vlaanderen (1.234 gevallen) en Luik (1.219) dat sterk stijgt. Vrijdag werden er in Luik nog maar 208 gevallen gemeld, maar de gegevens voor Wallonië komen nu met vertraging door.

Tegelijk zijn er sinds 15 maart 1.359 patiënten ontslagen uit het ziekenhuis en genezen verklaard, van wie bijna 300 de jongste 24 uur.

(Belga)

Jan Herregods
door Jan Herregods

'Wat van onze woonzorgcentra gevraagd wordt, is bijna onmenselijk'

'Het is onze burgerlijke plicht om deze bevolkingsgroep veilig te houden en om goed voor hen te zorgen', schrijft spoedarts Iris Van Nespen over de toestand in onze woonzorgcentra als gevolg van de huidige coronacrisis.

Jan Herregods
door Jan Herregods

Boris Johnson waarschuwt Britten in brief voor moeilijke tijden

De Britse premier Boris Johnson waarschuwt alle Britten in een brief voor de moeilijke tijden die het land de komende weken nog zal doormaken, in de strijd tegen het coronavirus. Bij Johnson werd eerder deze week ook corona vastgesteld.

Jan Herregods
door Jan Herregods

Franse ex-minister Patrick Devedjian overleden door coronavirus

In Frankrijk is Patrick Devedjian overleden, gewezen minister in de regering van Nicolas Sarkozy. De 75-jarige Devedjian overleed tijdens de nacht van zaterdag op zondag aan de gevolgen van het coronavirus.

De gewezen Franse minister, die bestempeld werd als een conservatieve politicus, werd eerder positief getest op COVID-19 en lag sinds woensdag in het ziekenhuis. Hij overleed er afgelopen nacht. (Belga)

Eva Schram
door Eva Schram

Baby in VS met coronabesmetting overleden

In de Amerikaanse staat Illinois is een baby gestorven die besmet was met het coronavirus. De plaatselijke gezondheidsdienst bracht in een verklaring naar buiten dat een 'uitgebreid onderzoek' licht moet werpen op de exacte doodsoorzaak. Het kind was nog geen jaar oud.

Gouverneur Jay Robert Pritzker van Illinois liet weten geschokt te zijn door het nieuws. 'Ik weet hoe moeilijk dit nieuws kan zijn, vooral omdat het over zo'n jong kind gaat', zei hij tijdens een persconferentie. 'Het is vooral verdrietig voor de familie van dit kleine kind. We moeten treuren.'

Tot nu toe zijn baby's wel besmet geraakt, maar is zover bekend geen enkele overleden aan de gevolgen van het longvirus. Vooral mensen met een verzwakt immuunsysteem, chronisch zieken, ouderen en zwangere vrouwen lopen extra risico te overlijden als ze geïnfecteerd raken. In Illinois is 85 procent van de sterfgevallen 60 jaar of ouder.

De gezondheidsdienst wees er echter op dat de ziekte bij mensen van alle leeftijden ernstig kan verlopen. (Belga)

Eva Schram
door Eva Schram

Trump plaatst New York dan toch niet in quarantaine

De Amerikaanse president Donald Trump gaat de staten New York, New Jersey en Connecticut dan toch niet in quarantaine plaatsen. Wel wordt gekeken naar reisbeperkingen. 'Quarantaine is niet nodig. De volledige details worden vanavond vrijgegeven door CDC (Centers for Disease Controle and Prevention)', zei Trump op Twitter.

Het staatshoofd zei dat hij de CDC wel heeft gevraagd om een 'stevige' kennisgeving te verspreiden om reizen naar en van deze staten af te raden. Eerder zaterdag liet Trump weten quarantaine voor deze drie staten te overwegen. Die zou voor twee weken moeten gelden om verspreiding van het virus tegen te gaan. (Belga)

Eva Schram
door Eva Schram

Al meer dan 2.000 doden in VS

Het aantal sterfgevallen als gevolg van de pandemie van het coronavirus in de Verenigde Staten overschreed zaterdag de kaap van 2.000. Het aantal besmettingen liep ondertussen op tot meer dan 120.000, zo blijkt uit cijfers van de Johns Hopkins University.

De Verenigde Staten zijn het land met het hoogste aantal bevestigde gevallen (121.117) ter wereld. Het dodental (2.010) is verdubbeld sinds woensdag, toen het de grens van 1.000 overschreed. De sterftecijfers blijven wel veel lager dan die van Italië (meer dan 10.000 doden) en Spanje (bijna 6.000), de landen waar het aantal gevallen van coronavirus momenteel het meeste stijgt. (Belga)

Lees ook: Amerika evolueert tot nieuw epicentrum corona-pandemie

Eva Schram
door Eva Schram

Aantal doden in Groot-Brittannië klimt boven de 1.000

Het aantal sterfgevallen als gevolg van het coronavirus in Groot-Brittannië is in één dag met 260 gestegen tot 1.019. Dat meldt het ministerie van Volksgezondheid van het land zaterdag.

Het aantal bevestigde infecties is gestegen naar 17.089, zei het ministerie van Volksgezondheid en Sociale Zorg in een tweet.

Als Groot-Brittannië het aantal doden onder de 20.000 kan houden, 'dan zullen we het heel goed hebben gedaan', zei Stephen Powis, het hoofd van de National Health Service (NHS) in Engeland, tijdens een persconferentie. Hij benadrukte dat dit alleen mogelijk is als de mensen zich massaal houden aan strikte sociale afstands maatregelen. De gezondheidsdienst in Londen, die bijzonder zwaar is getroffen door de uitbraak, functioneert nog steeds binnen haar capaciteit, zei hij.

Groot-Brittannië wachtte met het aankondigen van strikte regels omtrent sociale afstand tot vorige week vrijdag. Zowel premier Boris Johnson als minister van Volksgezondheid Matt Hancock kondigden vrijdag aan dat ze positief op het virus hadden getest. Prins Charles, de erfgenaam van de Britse troon, heeft ook het virus. (Belga)

Eva Schram
door Eva Schram

Spaanse werknemers zonder essentiële job moeten twee weken thuisblijven

Mensen die in Spanje geen essentiële job hebben, moeten de komende twee weken thuisblijven. Die maatregel heeft de Spaanse premier Pedro Sánchez zaterdag aangekondigd in de strijd tegen het coronavirus.

De maatregel geldt vanaf maandag. De werknemers behouden hun salaris en moeten de verloren uren later stapsgewijs inhalen, aldus Sánchez. Hij zei er in zijn tv-toespraak niet bij voor welke sectoren de maatregel is.

Sinds het afkondigen van de noodtoestand op 15 maart mochten werknemers ondanks de beperkingen wel naar hun werk. De bevolking werd tegelijk opgeroepen zo veel mogelijk thuis te werken.

In Spanje zijn inmiddels 5.690 mensen aan de gevolgen van het virus overleden en is bij 72.248 mensen het virus vastgesteld. Spanje is daarmee één van de zwaarst getroffen landen in de wereld. (Belga)

Eva Schram
door Eva Schram

Groot deel van Chinese mondmaskers voor Nederlandse ziekenhuizen deugen niet

Zo'n 600.000 mondmaskers die de Nederlandse overheid uit China heeft geïmporteerd, deugen niet. Omdat de maskers al waren verdeeld over ziekenhuizen, is het Nederlandse ministerie van Volksgezondheid een terugroepactie begonnen. Dat meldt de Nederlandse omroep NOS zaterdagavond.

Het gaat om bijna de helft van een partij van 1,3 miljoen zogeheten FFP2-maskers, 600.000 stuks. Zorgverleners gebruiken die bij de behandeling van ernstig zieke patiënten met een covid-infectie. Ondeugdelijke maskers brengen artsen en verpleegkundigen in gevaar.

De maskers zijn door TNO afgekeurd, omdat ze niet aan de veiligheidseisen voldoen. Ze passen niet goed om het gezicht of hebben membranen die niet goed functioneren, de hele fijne filters die virusdeeltjes moeten tegenhouden.

De maskers zijn al verdeeld over de ziekenhuizen. 'De mondkapjes die niet voldoen, worden teruggehaald', aldus het ministerie van Volksgezondheid tegen de NOS. 'Wij hebben geen overzicht of de ondeugdelijke mondkapjes ook gebruikt zijn in de ziekenhuizen.' (Belga)

Jan Herregods
door Jan Herregods

Al meer dan 10.000 doden in Italië

In Italië is het aantal overlijdens door het coronavirus over de kaap van 10.000 gegaan. Er kwamen in een dag 889 doden bij. Dat heeft de Italiaanse civiele bescherming zaterdag bekendgemaakt.

Met 10.023 doden is Italië het zwaarst getroffen land ter wereld. Er zijn intussen 92.472 besmettingen.

Jan Herregods
door Jan Herregods

New York wordt mogelijk in quarantaine geplaatst

Het openbare leven in het noordoosten van de Verenigde Staten is net als in grote delen van Europa volledig lamgelegd door het coronavirus. President Donald Trump overweegt de staten New York, New Jersey en delen van Connecticut in quarantaine te plaatsen. Die zou voor twee weken moeten gelden om verspreiding van het virus tegen te gaan.

"Reizen wordt aan banden gelegd omdat ze in Florida problemen hebben. Veel New Yorkers gaan daarheen en dat willen we niet", aldus Trump zaterdag. Hij zei het liever niet te doen, maar het land zou het nodig hebben. Eerder op de dag had de president met de gouverneurs van New York en Florida gesproken.

Gouverneur Andrew Cuomo van New York maakte zaterdagmiddag de nieuwste cijfers bekend uit zijn staat. Het aantal besmettingen loopt snel op en ook het dodental stijgt. Zaterdag stond de teller op 52.318 besmettingen en 728 doden. Het aantal ziekenhuisopnames daalde van donderdag op vrijdag wel van 1.154 naar 847. "Vanaf dag één lopen we achter het virus aan. Je wint niet door defensief te zijn, je wint met een offensief." Hoe dat er precies uit moet zien, liet hij in het midden.

Volgens Cuomo heeft zijn staat 30.000 beademingsapparaten nodig en 140.000 ziekenhuisbedden om de piek in het aantal besmettingen, die over twee tot drie weken wordt verwacht, op te kunnen vangen.

Ondertussen kampen de ziekenhuizen juist met steeds meer tekorten aan beschermende middelen als mondmaskers en cruciale apparaten voor beademing. Prijzen daarvan schieten omhoog. Een hospitaalschip van de Amerikaanse marine is onderweg en vier tijdelijke ziekenhuizen met elk duizend bedden worden met toestemming van het Witte Huis ingericht.

Jan Herregods
door Jan Herregods

Vliegtuig met 4 miljoen mondmaskers vanuit China geland in Madrid

In Madrid is zaterdag een vliegtuig van Airbus geland met aan boord 4 miljoen mondmaskers. Die komen uit China en worden vanuit de Spaanse hoofdstad verdeeld over ziekenhuizen in Spanje, Duitsland, Frankrijk en Groot-Brittannië in de strijd tegen het coronavirus. Dat heeft vliegtuigbouwer Airbus zelf aangekondigd.

De Airbus van het type A330-200 was donderdag in Spanje vertrokken en vrijdag in Tianjin, in het noordoosten van China, geland. Het werd onmiddellijk volgeladen met de mondmaskers en landde zaterdag in Madrid. (Belga)

Jan Herregods
door Jan Herregods

Wit-Russische president lacht weer met coronavirus

De Wit-Russische president Alexander Lukashenko lacht nog steeds om het coronavirus. Hij deed zaterdag mee met een ijshockeytoernooi in Minsk. Op foto's is te zien dat toeschouwers dicht bij elkaar stonden. Lukashenko maakte deel uit van het winnende team.

De president liet zich tussen de wedstrijden door uitgebreid interviewen. "Hier zijn geen virussen", zei hij. "Het lijkt hier wel een ijskast. Sport en vooral wintersport is het beste middel tegen het coronavirus." Lukashenko verraste vorige week al toen hij aankondigde dat de voetbalcompetitie van Wit-Rusland gewoon van start zou gaan. "Drink veel wodka, ga naar de sauna en werk hard", zei de president die het coronavirus ook al heeft vergeleken met een psychose die de economie in de wereld heeft stilgelegd.

Wit-Rusland is het enige Europese land waar nog met publiek gevoetbald wordt. Dit weekend wordt de tweede speelronde in de hoogste klasse afgewerkt.

In Wit-Rusland zijn volgens gezondheidsorganisaties minimaal 85 mensen besmet met het coronavirus. (belga)

Jan Herregods
door Jan Herregods

Rusland sluit zijn grenzen

Rusland gaat vanaf maandag 30 maart zijn grenzen volledig sluiten wegens het coronavirus. Dat heeft de regering zaterdag bekendgemaakt.

Alle grensovergangen via de weg, het spoor en het water worden gesloten vanaf maandag 00.00 uur in Moskou, aldus de regering. Dat is zondag om 22.00 uur in België. Alle internationale vluchten werden eerder al opgeschort. In de hoofdstad Moskou zijn de handelszaken, restaurants en grotere parken sinds zaterdag voor minstens een week gesloten. Ook elders in Rusland zijn alle cafés en restaurants toe. De Russische autoriteiten maakten eerder op de dag bekend dat er in het land 1.264 bevestigde besmettingen met het coronavirus zijn. Tot nu toe overleden vijf mensen aan de gevolgen van het virus. (Belga)

Jan Herregods
door Jan Herregods

Meer dan 600.000 besmettingen wereldwijd

Het aantal bevestigde besmettingen met het coronavirus wereldwijd is de kaap van 600.000 voorbijgegaan. Meer dan 28.000 mensen overleden aan de gevolgen van het virus, zo staat zaterdag op de website van de Johns Hopkins-universiteit in de VS.

Volgens de universiteit, die zich baseert op officiële bronnen, waren er zaterdagmiddag wereldwijd 607.965 bevestigde besmettingen. De Verenigde Staten staan helemaal bovenaan met meer dan 104.000 coronabesmettingen. Italië en China volgen met telkens meer dan 80.000 bevestigde gevallen.

De cijfers geven geen volledig beeld, omdat niet iedereen met het virus wordt getest.

Europa is het zwaarst getroffen werelddeel. Volgens een telling van het Franse persagentschap AFP werden er ruim 337.000 besmettingen bevestigd in Europa en werden er intussen meer dan 20.000 corona-overlijdens geregistreerd. Het gaat meer bepaald om 20.059 doden, van de 28.823 sterfgevallen tot nu wereldwijd. De dodentol is op dit moment het zwaarst in Italië (9.134 doden), gevolgd door Spanje (5.690), China (3.295) en Iran (2.517). Het aantal herstelde patiënten staat wereldwijd op meer dan 135.000.

(belga)

Jan Herregods
door Jan Herregods

'Tijd van sensibiliseren is voorbij'

Uit cijfers van de telecomsector blijkt dat momenteel tachtig procent van de Belgen hun tijd doorbrengen in de eigen gemeente. Dat heeft de woordvoerder van het Crisiscentrum, Yves Stevens, zaterdag gezegd tijdens het dagelijkse perspunt van het Crisiscentrum over de situatie in ons land.

Hij ziet daarin het bewijs dat de meeste mensen het principe van "blijf in uw kot" naleven. Maar, zegt hij, een aantal mensen ziet nog steeds de ernst van de situatie niet in. De politie zal de komende dagen en weken streng controleren en er zal sanctionerend worden opgetreden, waarschuwt Stevens. De woordvoerder van het Crisiscentrum erkent dat de komende weken moeilijk zullen zijn voor heel wat mensen, maar hij roept op om vooral niet creatief om te gaan met het naleven van de maatregelen. "Het is nu aan ons allemaal om onze verantwoordelijkheid te nemen en dit de komende weken vol te houden. We mogen absoluut geen stappen overslaan. De absolute prioriteit (...) is nu de volksgezondheid van alle inwoners van dit land en daarvoor moeten we met zijn allen verregaande inspanningen leveren."

Het is volgens Stevens duidelijk dat de tijd van sensibiliseren voorbij is: "iedereen moet de ernst van situatie inzien en er vooral ook naar handelen". De vrijdag bekendgemaakte beslissing van de regering om de lockdownmaatregelen in ons land met minimum twee weken te verlengen, is ook volgens de interfederale woordvoerders Steven Van Gucht en Emmanuel André een absolute noodzaak. "Al is de kracht van de epidemie afgenomen, we zitten nog altijd in de stijgende fase en zien nog altijd nieuwe gevallen. Er is ook nog altijd een heel hoge druk op onze hospitalen. Momenteel beschikken we nog over ruim voldoende capaciteit, maar we moeten ermee rekening houden dat er nog patiënten gaan bijkomen en dat zij daar ook enkele weken kunnen blijven liggen. Het is dus heel belangrijk dat we ervoor zorgen dat onze capaciteit niet overbelast wordt. Daarvoor dienen die maatregelen", zeggen ze het.

Van Gucht en André herhalen wat heel wat experts ook al zeiden, namelijk dat de maatregelen nog een hele tijd moeten aangehouden worden, ook wanneer de piek bereikt is. "We komen daarna in een neergaande fase, maar ook dan is het belangrijk om vol te houden. Anders riskeren we een opflakkering van het aantal ziektegevallen", besluiten ze. (Belga)

Jan Herregods
door Jan Herregods

64 nieuwe doden in België, 789 mensen op intensieve zorgen

In de afgelopen 24 uur zijn nog eens 64 mensen overleden aan het coronavirus in ons land. Het totale aantal doden in ons land is daarmee opgelopen naar 353. Dat werd zaterdag gemeld tijdens het dagelijkse perspunt van het Crisiscentrum over de situatie in ons land. Voor morgen/zondag is er geen briefing voorzien.

Van die 353 sterfgevallen, vielen er 147 overlijdens te betreuren in Vlaanderen. In Wallonië stierven 138 mensen aan het coronavirus, in Brussel 68. Het jongste dodelijke slachtoffer was amper 30 jaar oud, het oudste slachtoffer 104, maar, luidt het, meer dan 90 procent van de overledenen is nog altijd ouder dan 65 jaar. Vaak gaat het om mensen met één of meerdere onderliggende aandoeningen.

In de laatste 24 uur zijn 575 extra patiënten met COVID-19 in het ziekenhuis opgenomen, 205 mensen konden het ziekenhuis verlaten. Dat brengt het totaal aantal patiënten in de ziekenhuizen op dit moment op 3.717, van wie 789 op intensieve zorgen (+99). Zo'n 579 personen worden beademd (+81). Het goede nieuws: sinds het begin van de coronacrisis in ons land werden inmiddels al 1.063 patiënten uit het ziekenhuis ontslagen.

De ziekenhuizen beschikken ook nog steeds over voldoende capaciteit, want minder dan de helft van de bedden op intensieve zorgen (43 pct) zijn momenteel in gebruik, verklaarden de interfederale woordvoerders. Het aantal nieuwe COVID-19-patiënten neemt intussen wel nog steeds toe. De voorbije 24 uur werden er 1.850 nieuwe bevestigde gevallen van de ziekte gerapporteerd.

Dat is een forse stijging, zeggen de woordvoerders, maar die toename kan verklaard worden door twee factoren. Ten eerste is er een groot labo uit Wallonië dat tot hiertoe nog geen cijfers had gerapporteerd en die cijfers nu wel allemaal heeft doorgestuurd. Het gaat om 500 gevallen, maar die dateren niet allemaal van gisteren/vrijdag, luidt het.

Ten tweede wordt de labocapaciteit opgedreven en gebeuren er meer testen dan vroeger. Ook dat jaagt het getal sterk de hoogte in.

Er zijn nu in totaal 9.134 bevestigde besmettingen in ons land. Het gaat om 5.475 gevallen (60 pct) in Vlaanderen, 2.496 (27 pct) gevallen in Wallonië en 980 (11 pct) gevallen in Brussel. Dat is een onderschatting, want niet iedereen met symptomen wordt getest. De zwaarst getroffen provincie is Antwerpen, met 1.226 gevallen, gevolgd door Limburg (1.181) en Vlaams-Brabant (1.038). West-Vlaanderen telde sinds het begin van de epidemie al 1.027 gevallen, Henegouwen 1.011, Oost-Vlaanderen 1.003, Brussel 980 en Luik 849 gevallen. Waals-Brabant, Luxemburg en Namen registreerden respectievelijk 290, 178 en 168 bevestigde besmettingen. (belga)

Jan Herregods
door Jan Herregods

Aantal sterfgevallen in Spanje loopt nog op: 832 doden in 24 uur

In Spanje zijn de voorbije 24 uur maar liefst 832 mensen overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Dat is alweer een nieuw record, nadat vrijdag 769 sterfgevallen waren gemeld. De dodentol van het coronavirus in Spanje staat nu op 5.690, waarvan bijna de helft in hoofdstad Madrid.

Spanje staat op nummer twee op de wereldwijde lijst van landen met het grootste aantal coronadoden, na Italië. Het aantal bevestigde coronabesmettingen in Spanje nam de voorbije 24 uur toe tot meer dan 72.000, ongeveer 8.000 meer dan de dag ervoor. Ruim 12.000 mensen zijn intussen genezen verklaard. De zowat 46 miljoen inwoners van Spanje zijn al sinds 14 maart onderworpen aan een strikte lockdown, die woensdag nog werd verlengd tot 11 april.

Minister van Volksgezondheid Salvador Illa waarschuwde vrijdag dat het virus zijn piek nog niet bereikt heeft in Spanje. Het Spaanse ministerie van Volksgezonheid kondigde zaterdag ook aan dat het leger zal worden ingezet om de lichamen van overleden mensen te vervoeren.

(belga)

Jan Herregods
door Jan Herregods

Isolatie Wuhan versoepeld na maandenlange lockdown

De Chinese miljoenenstad waar het nieuwe coronavirus voor het eerst werd vastgesteld, is zaterdag deels heropend. Even na middernacht arriveerde weer een passagierstrein in Wuhan.

Jan Herregods
door Jan Herregods

De Backer wil na de piek Belgen testen die werk willen hervatten

Open Vld-minister Philippe De Backer, die een coronataskforce leidt, is niet van plan alle Belgen te testen. Wel denkt hij eraan om, nadat de piek in ons land bereikt is, de mensen te laten testen die het werk gaan hervatten. Dat zegt hij zaterdag in Le Soir. "Testen op antilichamen is nog niet volledig betrouwbaar, maar maakt het binnenkort mogelijk om de mensen te identificeren die immuniteit ontwikkeld hebben en dus weer aan de slag kunnen. Na een bloedproef duurt het nog amper vijftien minuten om het resultaat te kennen."

Alle Belgen testen is voor De Backer "onmogelijk en onnuttig". Eerder deze week werd al duidelijk dat België de testcapaciteit geleidelijk uitbreidt, van goed 2.000 tests per dag enkele dagen geleden, naar 10.000. In Gazet van Antwerpen zegt De Backer zaterdag dat er maandag wordt gestart met 10.000 PCR-tests, de meest betrouwbare. Dat laatste cijfer zal nog verder verhoogd worden, maar De Backer wilde in Le Soir geen precies cijfer geven. "Ik heb een cijfer in het hoofd, maar ik hou het erop dat we ons richten op 'het maximaal mogelijke'." (belga)

Jan Herregods
door Jan Herregods

Ook Duitsland houdt coronamaatregelen zeker tot einde paasvakantie aan

De maatregelen die in Duitsland zijn genomen om de verspreiding van het coronavirus in te dijken, zullen minstens tot het einde van de paasvakantie behouden blijven. "Er wordt niet gesproken over enige versoepeling tot 20 april. Tot dan zullen alle maatregelen in voege blijven", zo heeft de chef van de bondskanselarij, Helge Braun, gezegd in een interview met de Duitse krant Tagesspiegel.

Nog volgens Braun zullen oudere mensen langer dan jongeren rekening moeten houden met beperkingen van hun bewegings- en contactvrijheid. "Alle modellen hebben één ding gemeenschappelijk, wat we ook beslissen: dat oudere mensen en mensen met gezondheidsproblemen in onze samenleving beschermd moeten worden tegen infectie totdat er een vaccin is." (Belga)

Jan Herregods
door Jan Herregods

Amerikaans bedrijf: 'Test ontwikkeld om corona in vijf minuten op te sporen'

Het Amerikaanse bedrijf Abbot Laboratories heeft naar eigen zeggen een draagbaar toestel ontwikkeld waarmee in enkele minuten kan worden vastgesteld of een persoon besmet is met het nieuwe coronavirus of niet. Het wil vanaf volgende week 50.000 tests per dag leveren aan de gezondheidsdiensten in de Verenigde Staten.

Het bedrijf stelt in een persbericht dat het apparaat voor de nieuwe moleculaire test ongeveer zo groot is als een "kleine broodrooster" en daardoor ook goed gebruikt kan worden buiten ziekenhuizen. In vijf minuten is duidelijk of de COVID-19-test positief is, de resultaten van een negatieve test zijn er in dertien minuten.

De Amerikaanse toezichthouder (FDA) heeft de test nog niet formeel goedgekeurd, maar heeft via een spoedprocedure wel alvast toestemming gegeven voor het gebruik ervan door laboratoria en gezondheidsdiensten, zegt Abbott Laboratories. In de Verenigde Staten zijn meer dan 100.000 mensen besmet met het nieuwe coronavirus, zo bleek vrijdag uit een telling van de Johns Hopkins University.

Ruim 1.500 mensen overleden aan de gevolgen van het virus. (Belga)

Arthur Debruyne
door Arthur Debruyne

Opnieuw meer besmettingen in Zuid-Korea

Zuid-Korea meldde zaterdag 146 nieuwe gevallen van het nieuwe coronavirus. Dat zijn er een pak meer dan de 91 van de dag ervoor, meldt het Koreaanse Center for Disease Control and Prevention in Seoel.

Het totale aantal infecties in het land nam toe tot 9.478, terwijl het dodental met vijf steeg tot 144.

Zuid-Korea heeft sinds de vorige dag 283 volledig herstelde nieuwe coronaviruspatiënten ontslagen uit het ziekenhuis, wat het totaal op 4.811 brengt, aldus de KCDC.

Het was voor het eerst sinds de virusuitbraak dat het aantal genezen mensen het aantal in quarantaine geplaatste patiënten overschreed, meldt persbureau Yonhap.

Het virus werd voor het eerst ontdekt in het land op 20 januari.

De twee zwaarst getroffen regio's van het land, de zuidoostelijke stad Daegu en de naburige provincie Noord-Gyeongsang, meldden 73 van de nieuwe gevallen. (Belga)

Arthur Debruyne
door Arthur Debruyne

China meldt 54 nieuwe coronagevallen, geen lokale besmettingen

In China zijn sinds vrijdag 54 nieuwe gevallen van het coronavirus vastgesteld, één minder dan de 55 die een dag eerder werden gemeld. Dat maakte de nationale Gezondheidscommissie zaterdag bekend.

Volgens de autoriteiten zijn alle nieuwe patiënten in het buitenland besmet geraakt. Het aantal binnenlandse besmettingen is drastisch gedaald sinds de overheid ingrijpende maatregelen invoerde om de verspreiding van het virus in te dammen.

In totaal zijn in China nu 81.394 geïnfecteerden bekend. Er overleden in de afgelopen 24 uur drie mensen in het land aan het longvirus, het dodental komt daarmee op 3295. (Belga)

© Reuters
Arthur Debruyne
door Arthur Debruyne

Ook Ierland in lockdown

Ierland heeft zijn bevolking een volledige lockdown opgelegd tot 12 april om te strijden tegen de verspreiding van het nieuwe coronavirus. Dat heeft premier Leo Varadkar aangekondigd.

'Iedereen moet thuis blijven, in alle omstandigheden', verklaarde hij. Uitzonderingen zullen mogelijk zijn om te gaan werken, voeding te kopen, voor een medische afspraak of te sporten nabij de woonplaats. (Belga)

Arthur Debruyne
door Arthur Debruyne

Brussel gaat GAS-boetes uitschrijven voor wie zich niet houdt aan maatregelen

De Gewestelijke Veiligheidsraad van de hoofdstad heeft vrijdagavond besloten om GAS-boetes uit te schrijven voor mensen die zich in de openbare ruimte niet houden aan de maatregelen rond sociale afstand. Er komt een systeem van onmiddellijke inning van de boetes en het systeem zal geharmoniseerd worden op het niveau van 19 gemeenten, zegt het kabinet van minister-president Rudi Vervoort (PS) belast met de veiligheidscoördinatie in Brussel.

Per gemeente zullen ook de parken en groen in kaart worden gebracht, zodat de burgemeesters hun bevolking kunnen informeren over de beschikbaarheid van deze ruimtes. De kaart wordt ter beschikking gesteld via de website van Leefmilieu Brussel.

De buitengewone Gewestelijke Veiligheidsraad (CoReS) kwam vrijdag samen nadat de Nationale Veiligheidsraad vrijdag besliste de maatregelen tegen het coronavirus met twee weken te verlengen, tot en met 19 april. In de Cores zitten de burgemeesters van de 19 Brusselse gemeenten en de hoofden van de politiediensten.

'De crisis die we ervaren is ongekend en moeilijk, maar we moeten volhouden. We gaan er samen doorheen, respecteren de maatregelen maar tonen ook solidariteit, blijven alert op de meest kwetsbaren en zorgen voor onszelf en andere', aldus minister-president Rudi Vervoort, na de CoReS-bijeenkomst. (Belga)

Arthur Debruyne
door Arthur Debruyne

Brazilië gaat buitenlandse vliegtuigpassagiers weren

Brazilië weert vanaf maandag buitenlandse vliegtuigpassagiers om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Dat heeft het Braziliaanse ministerie van Justitie vrijdag bekendgemaakt.

De maatregel duurt dertig dagen en geldt niet voor buitenlanders die in Brazilië wonen. Een aantal staten en grote steden in het land is op last van gouverneurs en burgemeesters op slot gegaan vanwege de virusuitbraak.

De Braziliaanse president Jair Bolsonaro noemde de angst voor het coronavirus deze week 'hysterisch' en wil dat bestuurders coronamaatregelen terugdraaien. Vrijdag zei de president in een toespraak dat de honger die de huidige maatregelen op termijn kunnen creëren mogelijk dodelijker zal zijn dan het coronavirus zelf.

In Brazilië zijn 3.417 gevallen van het longvirus bekend en 92 patiënten overleden. (Belga)

© Reuters
Arthur Debruyne
door Arthur Debruyne

Verenigde Staten overschrijden drempel van 100.000 gevallen

De Verenigde Staten, waar het aantal gevallen van Covid-19 is geëplodeerd, hebben vrijdag de drempel van 100.000 geïnfecteerde gevallen overschreden. Dat blijkt uit een telling die vrijdag door Johns Hopkins University werd gepubliceerd.

De Verenigde Staten hebben donderdag Italië en China ingehaald en werden het land ter wereld met de meest gemelde gevallen van coronavirus. Ze telden vrijdag al bijna 15.000 meer gevallen dan Italië en 20.000 meer dan China.

Het dodental blijft in de Verenigde Staten echter lager dan in deze twee landen, met in totaal 1.544 sterfgevallen als gevolg van het coronavirus. (Belga)

Trui Engels
door Trui Engels

Studie: 'Na lockdown overschakelen op Zuid-Koreaanse model'

Professor in de bio-ingenieurswetenschappen Ingmar Nopens (Ugent) en doctoraatsstudent Tijs Alleman hebben een model uitgewerkt rond de verspreiding van het coronavirus en de effecten van regeringsmaatregelen. Volgens dat onderzoek, waarover ook de krant De Tijd al op zijn website berichtte, kan een te vroege opheffing van de huidige regeringsmaatregelen grote gevolgen hebben voor de gezondheidszorg. 'Als we de maatregelen nu zouden opheffen kunnen we een zeer grote versnelling krijgen van de stijging van het aantal infecties', legt Nopens uit aan Belga. In dat geval dreigen ziekenhuizen binnen een maand te bezwijken onder de toeloop aan patiënten.

Ook na het opheffen van de meest drastische maatregelen is een volledige normalisering nog niet aan de orde. Dat zal wellicht pas begin volgend jaar kunnen. Nopens pleit ervoor om na de lockdown over te schakelen op het Zuid-Koreaanse model, waarbij de potentiële coronagevallen worden getest, om daarna de contacten van de besmette personen op te sporen en te isoleren. 'Dat lijkt me een logische volgende fase, maar dat is nu nog niet werkbaar omdat er nog te veel mensen besmet zijn.'

Trui Engels
door Trui Engels

Lockdown Kinshasa uitgesteld

De volledige lockdown van Kinshasa die zaterdag moest beginnen om de verspreiding van het nieuwe coronavires tegen te gaan, is uitgesteld, zo heeft het provinciebestuur vrijdag laten weten.

'Sinds de aankondiging van de lockdown door de gouverneur, schieten de prijzen op de markt van basisgoederen omhoog', en de lockdown dreigde onveiligheid te veroorzaken bij de bevolking, zei Belise Okonda, een woordvoerster van de gouverneur van Kinshasa. Een eerste lockdown zou vier dagen duren, van zaterdag tot en met dinsdag.

Trui Engels
door Trui Engels

Record van 345 doden in 24 uur tijd in VS

De pandemie van het coronavirus heeft de voorbije 24 uur in de Verenigde Staten 345 mensen het leven gekost volgens een telling van de universiteit Johns Hopkins, een record. De totale balans in de VS stijgt daarmee tot 1.438 doden.

De VS tekenden ook bijna 18.000 nieuwe besmettingen in één dag tijd op, en hebben wereldwijd het hoogste aantal officieel geregistreerde besmettingen (94.238).

Trui Engels
door Trui Engels

Marc Van Ranst: 'Over twee weken zullen we heel stuk wijzer zijn'

Viroloog Marc Van Ranst heeft begrip voor de keuze van de Nationale Veiligheidsraad om de maatregelen tegen het coronavirus met twee weken te verlengen en niet meteen met een maand. 'Ik ben er zeker van dat we binnen twee weken een heel stuk wijzer zullen zijn dan nu over het verloop van deze epidemie', zei hij in VTM NIEUWS.

'Dan kan men nog eens een opsomming maken van alle feiten, van alle dingen die dan veranderen. Want pas op, dit zijn cruciale weken nu. Ik ben er zeker van dat we binnen twee weken een heel stuk wijzer zullen zijn dan nu over het verloop van deze epidemie', aldus de professor.

Belangrijk is vooral dat de maatregelen behouden én opgevolgd worden, beklemtoont Van Ranst. Net als collega-viroloog Steven Van Gucht ziet hij indicatoren dat de strenge maatregelen effect hebben. 'De mensen volgen de maatregelen wel heel goed en we beginnen daar de resultaten van te zien. De cijfers gaan nog blijven stijgen, maar ze zouden veel sneller stijgen zonder die inspanningen.'

Trui Engels
door Trui Engels

Nog niets beslist over muziekfestivals

Over de muziekfestivals komende zomer is nog niets beslist op de Nationale Veiligheidsraad. Daarvoor is het nog te vroeg, zo maakte premier Sophie Wilmès duidelijk. 'Firts thing first', zo klonk het.

Trui Engels
door Trui Engels

Bijna 300 nieuwe sterfgevallen in Frankrijk

In Frankrijk zijn door toedoen van het coronavirus op een dag tijd 299 mensen overleden in de ziekenhuizen. Het totale aantal dodelijke slachtoffers sinds het begin van de uitbraak van het virus ligt daarmee op 1.995. Dat heeft het hoofd van de gezondheidsdienst, Jérôme Salomon, vrijdag bekendgemaakt.

Reeds 15.732 mensen moesten worden opgenomen in het ziekenhuis, waarvan 3.787 op intensieve zorgen liggen. Dat is een toename van 412 mensen sinds donderdag.

Trui Engels
door Trui Engels

Paus: 'We zitten in hetzelfde schuitje'

Paus Franciscus heeft in het kader van de coronapandemie in een buitengewone Urbi et Orbi-zegening de mensen opgeroepen tot meer saamhorigheid in deze crisis. 'Er is diepe duisternis gevallen over onze pleinen, straten en steden. Het heeft ons leven overgenomen en alles gevuld met een oorverdovende stilte en een troosteloze leegte, die alles verlamt', zei de paus vrijdag voor een leeg Sint-Pietersplein in Rome.

De zegen Urbi et Orbi (voor de stad en de wereld) is de belangrijkste van de Katholieke Kerk en wordt eigenlijk alleen uitgesproken met Kerstmis, Pasen en na een pauselijke verkiezing. Maar voor de coronacrisis maakte de paus een uitzondering. 'We realiseren ons dat we allemaal in hetzelfde schuitje zitten, zwak en gedesoriënteerd, maar tegelijkertijd belangrijk en noodzakelijk, omdat we allemaal geroepen zijn om samen te roeien.'

Trui Engels
door Trui Engels

Situatie scholen blijft ongewijzigd

'De specialisten zullen bepalen wanneer het veilig en verstandig is om de scholen te heropenen', zegt Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) over de beslissing van de Nationale Veiligheidsraad om de coronamaatregelen met twee weken te verlengen.

'Voor het onderwijsveld is het geen eenvoudige zaak dat de planning en afspraken maar lopen tot aan het einde van de paasvakantie. Echter, als dat volgens de wetenschappers het beste is voor onze volksgezondheid, dan volgen wij. Al sinds het begin van deze crisis luidt ons devies: volg de virologen. Dit is geen onderwijskwestie, maar een gezondheidskwestie', aldus minister Weyts.

Trui Engels
door Trui Engels

Nationale Veiligheidsraad verlengt maatregelen met twee weken

De Nationale Veiligheidsraad verlengt de maatregelen in de strijd tegen het coronavirus met twee weken. Dat heeft minister-president van de Franse gemeenschap Pierre-Yves Jeholet (MR) verklaard bij het verlaten van het overleg. Meer details volgen op een persconferentie.

Wat heeft de Nationale Veiligheidsraad beslist? Een overzicht

Trui Engels
door Trui Engels

Derde van de bedden op intensieve zorgen bezet

In de ziekenhuizen is een derde van de bedden die zijn voorbehouden voor covid-19-patiënten op intensieve zorgen momenteel bezet. De capaciteit kan nog uitgebreid worden en er is ook een spreidingsplan op poten gezet om patiënten door te verwijzen als ziekenhuizen tijdelijk niet meer over bedden beschikken.

'Momenteel zijn 2.081 bedden op de intensieve zorgen gereserveerd voor COVID-19-patiënten. Daarvan zijn er 690 ingenomen, wat betekent dat nog twee derde van de bedden vrij en beschikbaar is', aldus Steven Van Gucht.

Vrijdag raakte bekend dat in totaal nu 3.042 coronapatiënten in de ziekenhuizen liggen, van wie dus 690 op intensieve zorgen. 498 patiënten worden beademd. Sinds 15 maart zijn ook al 858 COVID-19-patiënten genezen verklaard en uit het ziekenhuis ontslagen. Het aantal doden door het coronavirus is opgelopen tot 289, een stijging met 69 tegenover donderdag.

Trui Engels
door Trui Engels

Bijna 1.000 doden in 24 uur tijd in Italië

In Italië zijn 969 mensen bezweken aan het coronavirus in één dag, een nieuw record. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van de Italiaanse Civiele Bescherming. Daarmee komt het totale aantal doden in het land nu op 9.134.

Het totaal aantal besmettingen bedraagt 86.498. Dat betekent dat het aantal Italianen die besmet raakten China heeft overtroffen en ruwweg gelijk is aan dat van de Verenigde Staten.

Trui Engels
door Trui Engels

Extra middelen voor WATWAT, Awel, Tele-Onthaal, 1712 en de Zelfmoordlijn

De Vlaamse regering trekt in totaal 460.000 euro extra uit voor het jeugdinformatieplatform WAT WAT en de telefonische en online hulplijnen Awel, Tele-Onthaal, 1712 en de Zelfmoordlijn.

Dat hebben Vlaams minister van Jeugd Benjamin Dalle (CD&V) en minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) beslist. De extra ondersteuning zal gebruikt worden om de werking van de platformen en hulplijnen uit te breiden en het aantal hulpverleners en vrijwilligers op te trekken.

Trui Engels
door Trui Engels

Frankrijk verlengt lockdown tot 15 april

De lockdown wordt in Frankrijk met vijftien dagen verlengd, tot 15 april, en kan ook daarna nog verlengd worden. Dat heeft de Franse premier Edouard Philippe gezegd.

Myrte De Decker
door Myrte De Decker

IMF waarschuwt: opkomende economieën hebben 2.500 miljard dollar steun nodig

Het is duidelijk dat de wereldeconomie in een recessie is beland ten gevolge van het nieuwe coronavirus, dat zich ontwikkelde tot een pandemie. Dat heeft IMF-topvrouw Kristalina Georgieva vrijdag gezegd.

Georgieva verwacht een "eerder diepe" recessie dit jaar. In 2021 kan een herstel volgen, als de regeringen geschikte en gecoördineerde maatregelen nemen, zo voegde ze toe. 'We bevinden ons in een ongekende situatie waarin een wereldwijde gezondheidspandemie is uitgegroeid tot een economische en financiële crisis', aldus nog de topvrouw van het Internationaal Monetair Fonds (IMF).

Ze had eerder al gezegd dat de ontwikkelde economieën meestal beter gepositioneerd zijn om op de crisis te reageren, maar dat andere landen met "grote uitdagingen" geconfronteerd dreigen te worden. Georgieva schatte dat de opkomende economieën 2.500 miljard dollar aan steun nodig zullen hebben.

Het IMF denkt door de coronacrisis na over steunmaatregelen die afwijken van zijn traditionele noodkredieten. Zo onderzoekt het fonds of het mogelijk is om landen te helpen die kampen met een tekort aan vreemde valuta. Het IMF heeft eerder al tientallen miljarden opzijgezet om landen te ondersteunen bij het verzachten van de economische pijn. Als het nodig is kan het fonds zelfs voor zo'n 1.000 miljard dollar aan leningen toekennen. (Belga)

Trui Engels
door Trui Engels

Nationale Veiligheidsraad: komen er bijkomende maatregelen?

De Nationale Veiligheidsraad buigt zich vrijdagnamiddag over de maatregelen in de strijd tegen het coronavirus. De maatregelen worden ongetwijfeld verlengd.

'Iedereen denkt minstens, minstens tot na de paasvakantie', zei Brussels minister-president Rudi Vervoort. Zijn Waalse collega Elio Di Rupo denkt dat 'iets in de grootteorde' van vier weken mogelijk is.

Of er bijkomende maatregelen volgen, is nog niet duidelijk. De sociale partners zijn het in elk geval eens over een verfijning van de lijst met cruciale sectoren en essentiële diensten. Di Rupo waarschuwde er alvast voor om niet alles te willen sluiten. 'Door steeds maar te sluiten dreigen we een breuk te veroorzaken in de voedingsketen.'

Open VLD-vicepremier Alexander De Croo ziet een overaanbod aan maatregelen niet zitten. Volgens hem tonen telecomgegevens aan dat de overgrote meerderheid van de mensen de richtlijnen rond 'social distancing' goed opvolgen. 'Ik zou mij eerder baseren op het feit dat de overgrote meerderheid het zeer goed doet, dan steeds in een overaanbod te gaan', zei hij voor aanvang van de vergadering.

Het is niet duidelijk of er vrijdag al een beslissing komt of de scholen na de paasvakantie weer open gaan. 'Als het veilig is om de scholen te openen gaan we ze natuurlijk openen. Maar als het veiliger is dat de scholen volgens het huidige regime blijven verder werken, dan zal dat het zijn. Maar dat gaan we van de specialisten horen', zei Vlaams minister-president Jan Jambon

Myrte De Decker
door Myrte De Decker

Coronacrisis zorgt voor historisch lage stroomprijzen

De coronacrisis duwt de stroomprijs op de kortetermijnmarkt naar historisch lage niveaus. Dat blijkt uit cijfers van hoogspanningsnetbeheerder Elia.

De gemiddelde elektriciteitsprijs op de kortetermijnmarkt (de day-ahead markt in vakjargon) bedroeg in maart 18,7 euro/MWh. 'Prijzen die we in tien jaar tijd niet hebben gezien', klinkt het bij Elia.

Ter vergelijking: in maart vorig jaar bedroeg die gemiddelde prijs 37,6 euro/MWh. Dit betekent niet automatisch dat ook de stroomfactuur van de gezinnen zo fors zal dalen. Het zijn immers de leveranciers die de prijzen bepalen, en zij rekenen met langetermijnprijzen. Wel is het zo dat prijzen op de kortetermijnmarkt uiteindelijk wel doorsijpelen naar de langetermijnmarkt.

De historisch lage prijzen zijn het gevolg van een combinatie van factoren. De zon schijnt en er staat al dagen een strakke wind, waardoor er veel hernieuwbare energie beschikbaar is. Ook is er veel nucleaire capaciteit. Maar de grootste duw komt van het coronavirus: veel bedrijven liggen stil waardoor er minder vraag is naar stroom. Dat is ook zo in de buurlanden. Een hoog aanbod en een verminderde vraag leiden tot erg lage prijzen. (Belga)

Trui Engels
door Trui Engels

Ook Zweden gaat overstag: bijeenkomsten met meer dan 50 personen verboden

Publieke bijeenkomsten in Zweden worden vanaf zondag beperkt tot 50 personen om een verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Dat meldt de Zweedse premier Stefan Lofven.

Overtredingen op de nieuwe maatregel kunnen worden bestraft met een boete of met een gevangenisstraf tot zes maanden. Het verbod geldt ook voor demonstraties, openbare lezingen, culturele evenementen zoals theatervoorstellingen, concerten, religieuze diensten en sportevenementen.

Op 11 maart had de Zweedse regering al bijeenkomsten van meer dan 500 mensen verboden, waarna veel evenementen werden geannuleerd.

In vergelijking met haar buurlanden heeft Zweden veel minder strenge maatregelen genomen om de verspreiding van het virus tegen te gaan. In het Scandinavische land zijn 3.046 mensen besmet met het coronavirus, 92 zijn reeds overleden.

Waarom Zweden het coronavirus anders aanpakt

Trui Engels
door Trui Engels

AquaFlanders: 'Geen corona in kraanwater'

De bevolking moet zich geen zorgen maken over een eventuele overdracht via water. 'We maken kraanwater van grondwater en oppervlaktewater afkomstig van grotere rivieren. Coronavirussen houden moeilijk stand in water. Bovendien gebruiken de waterbedrijven filter- en desinfectietechnieken waarmee eventueel aanwezige bacteriën en virussen eenvoudig en efficiënt uit het water verwijderd worden', aldus AquaFlanders, de federatie van de Vlaamse waterbedrijven en rioleerbeheerders, vrijdag in een persbericht.

Internationale studies tonen aan dat het coronavirus nergens gedetecteerd wordt in drinkwatervoorzieningen.

Trui Engels
door Trui Engels

Waarom is Alken de zwaarst getroffen gemeente?

De Limburgse gemeente Alken blijkt volgens gegevens van Sciensano de zwaarst getroffen gemeente. Volgens burgemeester Marc Penxten (N-VA) heeft het sterke verenigingsleven, met begin maart nog onder meer twee fuiven, een grote rol in de besmettingen gespeeld.

Op 5 maart werd burgemeester Penxten op de hoogte gesteld van een eerste coronabesmetting in Alken. 'We hadden toen net een weekend gehad met nog twee fuiven: de ene van een jeugdbeweging en de andere was een 30+ fuif. Dat weekend zijn ook een kaas- en wijnavond en een eetdag doorgegaan. Wellicht zijn daar heel wat mensen naartoe geweest die ook op skiverlof zijn geweest', zegt Penxten.

Kevin Van der Auwera
door Kevin Van der Auwera

Livestream: neemt Nationale Veiligheidsraad nieuwe maatregelen?

De Nationale Veiligheidsraad buigt zich sinds 14 uur opnieuw over de maatregelen tegen het coronavirus. Of er nieuwe maatregelen komen, valt nog af te wachten. Daarvoor is het in de eerste plaats uitkijken naar wat de experten rond de tafel adviseren. Volg via deze livestream de persconferentie na afloop van de raad.

Myrte De Decker
door Myrte De Decker

BNP Paribas Fortis voorspelt economische krimp van 3,5 procent

BNP Paribas Fortis verwacht dat de Belgische economie dit jaar met 3,5 procent zal krimpen als gevolg van het coronavirus. Dat blijkt uit voorspellingen die de bank vrijdag heeft vrijgegeven. In het scenario van BNP Paribas Fortis wordt de economische activiteit van ons land het zwaarst verstoord in de tweede helft van maart en de hele maand april. Tegen juli zou een normalisatie volgen.

De bank komt zo uit op een krimp van de Belgische economie in het eerste kwartaal van 4,1 procent tegenover het voorgaande kwartaal, en van maar liefst 11,3 procent tijdens het tweede kwartaal. In het derde kwartaal zou een krachtig herstel volgen van +18,6 procent, en in het vierde kwartaal een normalisatie (+0,2 procent). Voor heel 2020 betekent dat een economische achteruitgang van 3,5 procent.

'Het totale verlies aan toegevoegde waarde komt uit op 23,6 miljard euro', stelt de bank. BNP Paribas Fortis benadrukt dat de voorspelling omgeven wordt door tal van onzekerheden. Zo bestaat de kans dat een min of meer normale productie sneller dan verwacht kan plaatsvinden. Maar er is ook het belangrijke neerwaarts risico van een herhaaldelijke opstoot van het virus. (Belga)

Trui Engels
door Trui Engels

Ook Britse minister van Volksgezondheid besmet

De Britse minister van Volksgezondheid Matt Hancock is eveneens besmet met het coronavirus. 'Op medisch advies heb ik me laten testen op het coronavirus. Ik heb positief getest', schrijft Hancock. 'Gelukkig zijn de symptomen mild. Ik werk van thuis en in afzondering.' Vrijdag had ook de Britse eerste minister Boris Johnson al bekendgemaakt dat hij positief heeft getest op het coronavirus.

Trui Engels
door Trui Engels

Aantal doden in Nederland met 112 gestegen

Het aantal mensen dat in Nederland is overleden aan het coronavirus, is opgelopen tot 546, meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Deze mensen zijn niet allemaal het afgelopen etmaal overleden. Als een patiënt overlijdt, wordt dat niet altijd direct doorgegeven aan het instituut.

Hetzelfde geldt voor het aantal ziekenhuisopnamen. Sinds het begin van de uitbraak zijn 8.603 mensen met covid-19 opgenomen in ziekenhuizen. Dat zijn er 1.172 meer dan donderdag bekend was.

Bart Osaer
door Bart Osaer

'Onze loopgravenoorlog tegen het coronavirus winnen we niet'

"We moeten dringend onze strategie herzien als we de oorlog tegen covid-19 op een aanvaardbare manier willen winnen. De huidige strategie van een 'lockdown light' maakt de economie kapot zonder het virus te verslaan", oordeelt Trends-hoofdredacteur Daan Killemaes. Lees meer

Kevin Van der Auwera
door Kevin Van der Auwera

Crisispsychiater: 'Wij verwachten meer opnames en breiden capaciteit uit'

'De mentale gevolgen van de coronacrisis gaan we nog lang voelen,' zegt Thomas Pattyn, hoofd van de spoedpsychiatrie in Leuven. Op zijn afdeling is het alle hens aan dek, want corona is voor psychisch kwetsbaren vaak de druppel. Lees een interview.

Tex Van berlaer
door Tex Van berlaer

BoJo test positief

De Britse premier Boris Johnson test positief op het coronavirus. Dat zegt hij zelf op Twitter.

Tex Van berlaer
door Tex Van berlaer

Nieuw triest dagrecord voor Spanje

De afgelopen 24 uur zijn er in Spanje 769 doden bijgekomen, een nieuw record in het land. Daar zijn in totaal al 4.858 dodelijke slachtoffers gevallen door de pandemie van het coronavirus. Dat blijkt uit de nieuwe cijfers van de Spaanse autoriteiten.

Het aantal doden op één dag is uitgestegen boven dat van Italië (dat volgens een balans van donderdagavond er 662 had). (Belga)

Tex Van berlaer
door Tex Van berlaer

De Wever: 'Regering, leg geen tegenstrijdige verklaringen af'

Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA) vraagt de leden van de federale regering 'geen tegenstrijdige verklaringen meer af te leggen' rond de huidige maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus. 'Het aanhoudend verfijnen en herinterpreteren tot in de details van FAQ's leidt tot chaos op het terrein voor onze veiligheidsdiensten', stelt De Wever vrijdag na een vergadering met de Antwerpse lokale crisiscel.

Volgens De Wever is het bestaande ministerieel besluit over het samenscholingsverbod 'erg duidelijk' en is het niet nodig om nog meer in detail te gaan. 'Laat voor de handhaving de lokale politie en toezichtsdiensten gewoon werken met gezond verstand', vindt De Wever.

'Dit is belangrijk voor het draagvlak bij de bevolking want onlogische, onuitlegbare interventies zijn nefast. De eenzame visser, de jonge sportieveling die alleen aan het basketten is, de senior die even uitrust op een bank, de fietser die enkele tientallen kilometers doet: we moeten ophouden met daar regeltjes rond te verzinnen die dit feitelijk verbieden.' Volgens De Wever zorgen tegenstrijdige verklaringen over de bestaande regels voor verwarring bij de bevolking en bemoeilijken ze de handhaving.

De Wever roept intussen wel op om voor de handhaving van het samenscholingsverbod GAS-boetes mogelijk te maken. 'Enkel met GAS kunnen we een eenvoudig afdwingbare strafmaat instellen voor zij die de regels overtreden', meent hij. 'Dat kunnen we niet enkel aan justitie overlaten.' (Belga)

Tex Van berlaer
door Tex Van berlaer

69 nieuwe overlijdens, meer dan 3.000 patiënten opgenomen

Er zijn in de afgelopen 24 uur nog eens 69 mensen overleden aan het coronavirus in ons land. Dat werd gemeld tijdens het dagelijkse perspunt van het Crisiscentrum over de situatie in ons land. In totaal liggen nu 3.042 mensen in de ziekenhuizen, van wie 690 op intensieve zorgen.

Er zijn de afgelopen 24 uur 490 patiënten extra opgenomen in de ziekenhuizen. Vijfentachtig extra patiënten werden opgenomen in de intensieve zorgen, wat het aantal op 690 patiënten brengt. 498 patiënten worden beademd (+78).

183 mensen hebben het ziekenhuis mogen verlaten. In totaal zijn sinds 15 maart al 858 COVID-19-patiënten genezen verklaard en uit het ziekenhuis ontslagen.

In ons land stierven nu al 289 mensen aan het coronavirus, een stijging met 69 tegenover donderdag. Het gaat om de sterkste stijging van het aantal overlijdens sinds het begin van de crisis. 'Het gaat voornamelijk om mensen met een hogere leeftijd', aldus viroloog Steven Van Gucht.

Van de 69 nieuw gerapporteerde sterfgevallen stierven er 46 op 25 maart, 21 op 26 maart en 2 vóór deze data. De melding van sterfgevallen kan enkele dagen duren omwille van de toegenomen werkdruk bij de ziekenhuizen en de gemeenschappen, meldt de FOD Volksgezondheid.

Ook werden nog eens 1.049 mensen positief getest, van wie er 772 in Vlaanderen leven, 137 in Brussel en 131 in Wallonië. Van negen besmette personen is niet bekend waar ze wonen. Het aantal bevestigde besmette personen ligt nu op 7.284.

Ook kat geïnfecteerd

'We hebben ook vernomen van de faculteit Dierengeneeskunde van de universiteit van Luik dat er een corona-infectie is van een kat die nauw contact had met zijn eigenaar en die een week nadat de eigenaar symptomen begon te vertonen ook symptomen kreeg. Het ging om diarree, braken en ademhalingsmoeilijkheden', aldus de woordvoerders. 'In de uitwerpselen van de kat werd het virus aangetroffen.'

(Belga)

Bart Osaer
door Bart Osaer

Becton Dickinson ontwikkelt snellere coronatest

Becton Dickinson, een medisch bedrijf dat ziekenhuizen voorziet van spuiten, naalden, katheters en infuuspompen, heeft een nieuwe test die sneller uitsluitsel geeft of een patiënt het coronavirus heeft opgelopen. Lees meer

Tex Van berlaer
door Tex Van berlaer

Vakbonden dringen aan op sluiting huishoudhulpsector

De vakbonden van de sector van de dienstencheques dringen vrijdag nog eens aan op een sluiting van de sector. 'We vragen de premier om de nodige maatregelen te nemen om de bijna 140.000 huishoudhulpen degelijk te beschermen', melden ze in een gezamenlijk persbericht.

Volgens Federgon, de federatie die onder meer de dienstenchequesector vertegenwoordigt, ligt de sector ondertussen de facto al voor 95 procent stil, omdat de bedrijven zelf hun verantwoordelijkheid genomen hebben om de deuren te sluiten en het risico op verspreiding van het coronavirus te beperken. (Belga)

Tex Van berlaer
door Tex Van berlaer

Europol ziet heel wat coronamisdrijven

De Europese politiedienst Europol noteert een snelle toename van misdrijven die verband houden met de pandemie van het coronavirus.

Lees hier meer: Europol ziet aantal coronamisdrijven exploderen: 'Onaanvaardbaar'

Tex Van berlaer
door Tex Van berlaer

Japanse beurs op forse winst

De Japanse aandelenbeurs is vrijdag met een stevige winst gesloten.

Lees hier meer: Japanse beurs eindigt week met stevige winst

Eva Schram
door Eva Schram

Nationale Veiligheidsraad komt opnieuw samen

De Nationale Veiligheidsraad komt vrijdagnamiddag opnieuw bijeen over de coronacrisis. Of er nieuwe maatregelen komen, valt nog af te wachten. Daarvoor is het in de eerste plaats uitkijken naar wat de experten rond de tafel adviseren.

De vorige vergaderingen van de Veiligheidsraad resulteerden tweemaal in strenge maatregelen om de verspreiding van het coronavirus verder in te dijken. Denk aan de sluiting van winkels, het opschorten van de lessen en het samenscholingsverbod. Die maatregelen lopen voorlopig tot en met 5 april.

De kans lijkt klein dat die termijn niet wordt verlengd, al hoeft dat niet per se vrijdag te gebeuren. Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) gaf bijvoorbeeld al aan zich weinig illusies te maken over de hervatting van de lessen na de paasvakantie. En ook viroloog Marc Van Ranst liet verstaan dat massa-evenementen nog niet voor meteen zijn.

Wat zeker zal gebeuren, is een precisering van het ministerieel besluit over de openingsuren van de voedingswinkels. Die werden vastgelegd van 07.00 tot 22.00 uur. De aanpassing bracht deining teweeg in vakbondskringen, waarop premier Sophie Wilmès benadrukte dat die er kwam om alle bestaande situaties te coveren, niet om de openingsuren te verlengen. Ze beloofde voor vrijdag alvast een verfijning van het bewuste artikel.

Wat ook aan bod zal komen, is de lijst met essentiële diensten en beroepen. De premier kondigde donderdag in de Kamer aan dat het Crisiscentrum met de sociale partners zal overleggen over mogelijke wijzigingen aan die lijst. De voorbije dagen is in die zin ook discussie ontstaan over wie nog aan de slag moet gaan. Volgens PVDA-frontman Raoul Hedebouw zijn er vandaag gewoon nog te veel mensen aan het werk, terwijl Vlaams minister-president Jan Jambon net opperde dat er opnieuw meer mensen aan de slag moeten gaan. Hij vindt dat in de bouw en de dienstenchequesector te snel een beroep wordt gedaan op technische werkloosheid.

Waar wel een beslissing over wordt verwacht, is een vorm van afstandbeperking. Voor de piste dat uitstapjes in coronatijden binnen een straal van 1 kilometer rond de eigen woning moeten gebeuren, lijkt er politiek geen draagvlak. Het lijkt ook praktisch weinig haalbaar. Maar dat er wel een kwantificeerbare maatregel komt, ligt wel in de lijn der verwachtingen. Een suggestie daarbij is bijvoorbeeld dat je binnen een uur thuis moet kunnen zijn. (Belga)

Eva Schram
door Eva Schram

Zeven bedrijven dicht omdat ze corona-regels niet volgen

Heel wat bedrijven in ons land volgen de nieuwe preventiemaatregelen voor het coronavirus niet voldoende op. Dat blijkt uit cijfers van het kabinet van minister van Werk Nathalie Muylle (CD&V). Daar kwamen in korte periode meer dan 170 klachten binnen, en de arbeidsinspectie heeft al 7 bedrijven gesloten, schrijven Het Nieuwsblad, Gazet van Antwerpen en Het Belang van Limburg vrijdag.

De arbeidsinspectie kreeg tussen 23 en 25 maart al 176 klachten binnen over de preventiemaatregelen voor het coronavirus. Zo'n 245 bedrijven werden daarom telefonisch gecontroleerd aan de hand van een checklist. En bij 96 bedrijven gingen de inspecteurs ter plaatse langs. Bij die laatste werden in totaal 84 inbreuken vastgesteld. Slechts 12 bedrijven waren in orde. Zo'n 77 bedrijven kregen een waarschuwing en moeten de deuren sluiten als er een nieuwe klacht binnenkomt. Een groot deel daarvan kreeg ook een termijn opgelegd waarin ze de nodige maatregelen in orde moesten brengen.

Bij 7 bedrijven stelde de inspectie vast dat er geen enkele maatregel gevolgd werd. Die bedrijven werden dan ook door de inspectie gesloten. 'We weten dat er veel bedrijven zijn die de nodige preventiemaatregelen met veel zorg uitvoeren, maar de klachten zijn alarmerend en de resultaten van de controles zijn niet goed', zegt minister van Werk Nathalie Muylle (CD&V). 'Gaan werken is heel belangrijk, maar dat moet wel veilig kunnen gebeuren.'

De minister roept daarom alle werkgevers en werknemers op om 'de preventiemaatregelen zeer strik in acht te nemen. De situatie is te ernstig om nonchalant om te gaan met de gezondheid van de mensen op de werkvloer.' (Belga)

Eva Schram
door Eva Schram

Na drie dagen weer binnenlandse besmetting in China

Voor het eerst in drie dagen tijd is in China iemand lokaal besmet geraakt met het coronavirus. Dat meldt de nationale gezondheidscommissie vrijdag.

De afgelopen 24 uur zijn er 55 gevallen van het coronavirus vastgesteld in het land, 12 minder dan een dag eerder. De afgelopen drie dagen waren alle nieuwe patiënten volgens de autoriteiten in het buitenland geweest, maar donderdag werd een binnenlandse besmetting vastgesteld bij een man uit de provincie Zhejiang.

Vijf mensen zijn in de afgelopen 24 uur overleden aan het longvirus. Zij stierven allemaal in de centrale provincie Hubei, waar het virus in december voor het eerst de kop opstak. In China zijn tot dusver 81.340 gevallen van het virus bekend en 3.292 patiënten overleden. Het aantal nieuwe infecties in het land is drastisch gedaald sinds de overheid ingrijpende maatregelen invoerde. (Belga)

Eva Schram
door Eva Schram

Macron werkt aan 'belangrijk initiatief' met Trump

De Franse president Emmanuel Macron werkt samen met zijn Amerikaanse evenknie Donald Trump en andere landen aan een 'nieuw belangrijk initiatief' in het kader van de coronapandemie. Dat maakte Macron in de nacht van donderdag op vrijdag bekend.

'Een zeer goede discussie met Donald Trump. Samen met andere landen werken we de komende dagen aan een belangrijk initiatief als reactie op de Covid-19-crisis', stelt de Franse president op Twitter. (Belga)

Eva Schram
door Eva Schram

Zwangere vrouwen kunnen virus overdragen op baby, blijkt uit studie

Uit een studie op 33 zwangere vrouwen die besmet waren met het coronavirus blijkt dat ze het virus kunnen doorgeven aan hun kind. De baby's van drie van de onderzochte vrouwen werden geboren met Covid-19. Dat staat in een studie gepubliceerd in het medisch tijdschrift JAMA Pediatrics.

De drie kinderen genazen van het virus nadat ze behandeld werden voor de symptomen, melden de artsen.

Een van de baby's werd bijna negen weken te vroeg geboren en kwam met een keizersnede ter wereld omdat zijn moeder een longontsteking had veroorzaakt door Covid-19. De gezondheidsproblemen van het kind waren te wijten aan zijn vroegtijdige geboorte en niet aan zijn besmetting met het coronavirus.

'De klinische symptomen van 33 pasgeborenen met of met risico op Covid-19 waren mild', schrijven de twee artsen die het onderzoek uitvoerden en pediaters zijn in Wuhan en Shangai. 'Omdat er strikte besmettingscontroles en preventieve procedures waren tijdens de bevalling, is het waarschijnlijk dat de moeders Covid-19 hebben doorgegeven', klinkt het nog. 'Het is noodzakelijk om zwangere vrouwen te screenen, strikte maatregelen te nemen voor infectiebeheersing en quarantaine van geïnfecteerde moeders en nauwgezette monitoring van pasgeborenen te implementeren.' (Belga)

Eva Schram
door Eva Schram

VS hebben wereldwijd meeste coronabesmettingen

De Verenigde Staten hebben wereldwijd het hoogste aantal besmettingen met het nieuwe coronavirus vastgesteld. Het gaat volgens een telling van persbureau Reuters donderdag om 81.378 coronagevallen en dat zijn er meer dan in landen als Italië en China.

China, het land waar het virus eind vorig jaar voor het eerst opdook, had voorheen het hoogste aantal besmettingen gemeld. Daar staat de teller op 81.285. Het virus maakte echter meer slachtoffers in Italië, waar meer dan 8.000 patiënten zijn overleden. Voorts zijn er 80.539 besmettingen in Italië.

Volgens het Johns Hopkins-ziekenhuis, dat een corona-tracker bijhoudt, zijn er in de VS inmiddels 1178 doden gevallen in de VS. Dat is aanzienlijk minder dan in Italië (8215) of China (3291), maar er zijn in de VS ook veel minder genezen patiënten bekend. In de VS zijn pas 619 patiënten genezen verklaard, tegen 74181 in China en 10361 in Italië.

De Verenigde Staten zijn qua bevolkingsomvang het derde grootste land op aarde. Er wonen 330 miljoen mensen. (Belga)

Lees ook: Amerika evolueert tot nieuwe epicentrum corona-pandemie

Eva Schram
door Eva Schram

Europese leiders vinden akkoord over aanpak economische crisis

Na vier uur vergaderen hebben de Europese staatshoofden en regeringsleiders donderdagavond een akkoord bereikt over de verdere stappen die ze willen zetten om de economische en financiële fall-out van de coronacrisis aan te pakken. Dat melden verschillende bronnen.

Wat het akkoord precies behelst, is nog onduidelijk. Voor aanvang van de videoconferentie van de Europese leiders was de verdeeldheid nog groot tussen de noordelijke en de zuidelijke lidstaten. Een handvol Zuid-Europese landen wil de crisis aanpakken door gemeenschappelijke obligaties uit te geven - coronaobligaties of eurobonds - maar de landen uit het noorden staan op de rem.

Mogelijk zien de leiders een rol weggelegd voor het Europese noodfonds ESM, een idee waar alvast de eurogroep voor gewonnen is.

Volgens Europese Raadsvoorzitter Charles Michel is de EU bereid om 'alles wat nodig is' te doen, maar komt het de eurogroep toe om concrete voorstellen te doen. De ministers van Financiën van de eurozone krijgen twee weken de tijd om voorstellen uit te werken.

In hun verklaring spreken de leiders wel hun steun uit voor andere initiatieven die al genomen werden in het kader van de coronacrisis, zoals een investeringsinitiatief van 37 miljard euro van de Europese Commissie, de mobilisering van de Europese Investeringsbank en de beslissing om de toepassing van de Europese begrotings- en schuldregels tijdelijk op te schorten.

Terwijl de leiders hun videoconferentie afrondden, liep het nieuws binnen dat het Europees Parlement drie Commissievoorstellen heeft goedgekeurd om de coronacrisis aan te pakken. Die stemming gebeurde vanop afstand, een primeur in de geschiedenis van het parlement. (Belga)

Gert Segers
door Gert Segers

Van Ranst over fietstochten: 'Aantal kilometer maakt het verschil niet'

Viroloog Marc Van Ranst is niet gewonnen voor het beperken van het aantal kilometers dat mensen mogen afleggen tijdens een fietstocht. "Het aantal kilometer maakt volgens mij het verschil niet. Als het risico op overdracht niet groter is, moet je zo'n maatregel niet nemen", zei hij in De Afspraak op Canvas.

Minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V) liet eerder op de dag verstaan dat fietstochten van 50 kilometer niet meer kunnen. Hij reageerde op uitspraken van voorzitter van de Vaste Commissie van de Lokale Politie, Nicholas Paelinck, die duidelijkere regels wil over wandelen, lopen en fietsen.

"Eigenlijk moeten we in deze crisis de virologische leer volgen", zegt Van Ranst. "Wat kan er niet? Dingen waarbij er gevaar is dat mensen bij elkaar komen en het virus overdragen van de ene op de andere persoon. Het aantal kilometer dat u fietst, maakt volgens mij het verschil niet." Afstand bewaren is belangrijker, aldus de viroloog.

Het zal evenwel de politiek zijn die een beslissing neemt. De Crem sloot niet uit dat de Nationale Veiligheidsraad tijdens een nieuwe bijeenkomst vrijdag toch een afstandsbeperking oplegt voor uitstapjes in coronatijden.

Gert Segers
door Gert Segers

De Block: 'Laat het ons leefbaar houden'

Minister van Volksgezondheid Maggie De Block vindt dat mensen kunnen fietsen zover als ze willen zolang ze de nodige afstand houden. "Laat het ons wat leefbaar houden", zei ze donderdagavond in "Het Journaal" op VRT. Minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem had eerder gezegd niet uit te sluiten dat de Nationale Veiligheidsraad vrijdag toch een afstandsbeperking oplegt voor uitstapjes in coronatijden.

"Waar het eigenlijk om gaat, is dat de mensen niet allemaal samen op hetzelfde moment op de dijk moeten gaan fietsen", aldus De Block aan VRT. Wel moeten de regels over de afstand tussen de verschillende mensen in acht worden genomen. "En dan kan je in feite fietsen zover als je wilt. Maar ik begrijp dat de politie dat wil controleren." Ook benadrukte ze dat "wandelen en fietsen gezond is voor de mensen".

Het onderwerp zal vrijdag ter sprake komen op de Nationale Veiligheidsraad. "Eerst en vooral is er een uiteenzetting en een stand van zaken van de wetenschappers. Dan moeten we zien waar we staan en of de mensen de regels voldoende hebben opgevolgd", aldus de minister van Volksgezondheid. Ook is het volgens haar ook zeer belangrijk dat de sociale contacten met minstens 50 procent zijn afgebouwd.

"Om het virus toch bij zijn nekvel te houden, zoals onze viroloog Steven Van Gucht het zegt, moeten we allemaal een inspanning doen. Anders gaat de snelheid waarmee het virus om zich heen grijpt, niet naar beneden en dan komen we in de problemen. De mensen die ziek worden, daar zitten echt zware gevallen bij", aldus nog De Block.

"Laat het ons wat leefbaar houden", zei ze. "In andere landen mag u soms zelfs niet meer de deur uit. Wij willen dat mensen toch nog hun vrijheid hebben om te bewegen, om met de kinderen te gaan wandelen, om een fietstocht te doen."

De voorzitter van de Vaste Commissie van de Lokale Politie, Nicholas Paelinck, bond donderdagochtend de kat de bel aan. Hij vroeg dat de Nationale Veiligheidsraad, die vrijdag opnieuw bijeenkomt, duidelijkere regels zou opleggen over wandelen, lopen en fietsen. Het advies luidt nu dat alles in de nabijheid van je huis moet gebeuren en dat het niet in groep mag, maar volgens Paelinck is dat te vaag. "Op basis hiervan kan de politie amper handhaven. Als we nu een wielertoerist aantreffen op 50 kilometer van zijn huis, hebben we niets in handen om te zeggen dat het niet mag."

Gert Segers
door Gert Segers

Buitenlandse Zaken zoekt nog oplossing voor 17.000 Belgen in het buitenland

Op het platform Travellers-online, waarop Belgen die naar het buitenland op reis gaan zich kunnen registreren, staan nog 17.000 personen ingeschreven. Dat zijn er 10.000 minder dan een week geleden. Minister van Buitenlandse Zaken Philippe Goffin (MR) maakt de cijfers donderdagavond bekend en zegt dat het een prioriteit is om voor elk van die 17.000 Belgen een oplossing te vinden.

Omwille van de coronacrisis geraken veel Belgen die in het buitenland verblijven maar moeilijk terug in België. Buitenlandse Zaken benadrukt dat evenwel niet iedereen gerepatrieerd moet worden.

Zelf heeft Buitenlandse Zaken al een twintigtal repatriëringsvluchten georganiseerd: 7 uit Marokko, 2 uit Tunesië, 8 van op de Canarische eilanden, 2 uit Senegal, 1 uit Gambia en vandaag/donderdag 1 uit Egypte. Voor de komende dagen staan er nog vluchten gepland vanuit Congo. Er worden ook repatriëringen vanuit Latijns-Amerika en Azië overwogen.

Vanuit Marokko zijn al 1.081 personen kunnen terugkeren, maar in het Noord-Afrikaanse land is de situatie de voorbije dagen alleen maar ingewikkelder geworden, luidt het. "Enerzijds heeft Marokko zijn luchtruim gesloten en anderzijds worden onze medeburgers die ook de Marokkaanse nationaliteit bezitten, niet meer toegelaten om Marokko te verlaten." Ongeveer 500 mensen die zich nu nog in Marokko bevinden, hebben laten weten naar België te willen terugkeren, onder wie 90 Belgen zonder de dubbele nationaliteit. "Verschillende personen met de Belgisch-Marokkaanse identiteit betreuren het feit niet te mogen terugkeren naar België", zegt Buitenlandse Zaken, dat benadrukt dat deze situatie het gevolg is van een beslissing van de Marokkaanse regering.

Minister Goffin zegt nog dat hij inzet op Europese en andere internationale coördinatie om oplossingen te vinden voor de Belgen die nog vastzitten in het buitenland. Hij raadt hen alvast aan om een kijkje te nemen op de Facebook-groep #BelgenVoorElkaar. "Onze landgenoten kunnen hier raad vinden van andere Belgen die permanent verblijven in het buitenland."

Bart Osaer
door Bart Osaer

Belgische bedrijven krabbelen overeind

Veel ondernemingen in ons land blijven aan de slag, maar de coronacrisis heeft zowat alles veranderd. Lees hoe ondernemers de coronacrisis aanpakken en overleven.

Gert Segers
door Gert Segers

Archief Gent vraagt hulp van bevolking om leven in coronatijd te documenteren

Het dagelijkse leven is als gevolg van de coronacrisis zwaar ontwricht en nagenoeg alles verloopt digitaal. Om deze crisistijd en alle veranderingen die ermee gepaard gaan te documenteren en bij te houden voor toekomstige generaties, is de archiefdienst van de Stad Gent op zoek naar getuigenissen, foto's, filmpjes en verhalen.

"De coronacrisis brengt niet alleen isolement. Her en der steken solidariteitsacties de kop op, vrijwilligers melden zich, online wordt er druk muziek gedeeld en doen er hartverwarmende boodschappen de ronde", zegt Archief Gent. Ons sociale leven speelt zich tegenwoordig volledig digitaal, maar digitale informatie blijft niet eeuwig online beschikbaar en is dus heel kwetsbaar om verloren te gaan, waarschuwt de archiefdienst.

Archief Gent doet daarom een oproep aan alle Gentenaars: "Stuur ons je persoonlijke verhalen, getuigenissen, gedichten, liedjes, foto's en filmpjes. Stuur je blogs, vlogs en dagboeken, je tekeningen en je kunstwerken." Aan de hand van alle materiaal hoopt de archiefdienst Gent binnen 100 jaar een beeld te kunnen geven van hoe Gentenaars deze crisis hebben beleefd en overleefd.

Wie nu al materiaal wil sturen, kan dat via het e-mailadres archief@stad.gent. Op de website van Archief Gent kunnen mensen ook hun gegevens achterlaten. Ze worden dan later door een medewerker van het archief gecontacteerd.

Gert Segers
door Gert Segers

Meer dan zesduizend nieuwe besmettingen in Italië

In Italië zijn donderdag, na een lichte teruggang, toch weer 6.153 nieuwe besmettingen met het nieuwe coronavirus geregistreerd, tegenover 5.120 woensdag, zo heeft de Civiele Bescherming bekendgemaakt.

Het is de grootste dagtoename in vijf dagen tijd. In totaal zijn er 80.539 besmettingen. Er zijn 62.013 "actieve gevallen", een toename van 4.492 gevallen. In de voorbije dagen was de stijging van het aantal infecties wat afgezwakt, wat hoop opwekte dat de strikte quarantainemaatregelen werkten. Nog eens 662 mensen bezweken aan het virus, tegen 683 woensdag.

In Italië heeft het virus al aan 8.165 mensen het leven gekost. Er waren op een dag tijd ongeveer 11 procent meer genezingen, om op 10.361 weer fitte mensen te komen. In de intensieve zorg liggen nu 3.162 mensen, een stijging met 3,5 procent.

Gert Segers
door Gert Segers

Bergamo meldt recordaantal overlijdens

Bergamo heeft donderdag een recordaantal overlijdens door het nieuwe coronavirus gemeld. Het blijft de meest door de pandemie getroffen stad van Italië.

Vorige week stierven er 313 mensen in Bergamo, dat is zeven keer meer dan het gemiddelde van 45 doden per week dat de stad in de laatste tien jaar liet optekenen, zo meldt het stadsbestuur in een persbericht. In de laatste week van februari waren er 65 doden, maar het aantal steeg naar 95 in de eerste week van maart en naar 296 in de tweede week van die maand. Tussen 1 en 24 maart waren er 858 sterfgevallen, daarbij ook wel overlijdens van mensen van elders die naar de ziekenhuizen van Begamo waren gebracht. Van Bergamo zelf waren er 446 overleden inwoners, tegen anders gemiddeld 100 op een maand.

© Belga Image
Gert Segers
door Gert Segers

Ruim 41.300 besmettingen in Duitsland, 230 doden

In Duitsland zijn er tot dusver ruim 41.300 besmettingen met het nieuwe coronavirus geregistreerd. Dat blijkt uit een telling van het Duitse nieuwsagentschap dpa, op basis van de cijfers die de verschillende bondstaten meedelen.

De hoogste cijfers komen uit de dichtstbevolkte staten Noord-Rijnland-Westfalen (10.800 bevestigde gevallen), Beieren (8.800) en Baden-Württemberg (7.200). Per honderdduizend inwoners heeft Hamburg met 88 de meeste infecties. In het hele land, met zijn ruim 80 miljoen inwoners, zouden 230 mensen overleden zijn aan een SARS-CoV-2-infectie. Twee andere Duitsers overleden op reis in Egypte, zegt het Robert Koch Instituut, de Duitse federale gezondheidsinstelling voor infectieziekten en niet-overdraagbare ziekten.

Ter vergelijking: in België overleden officieel al 220 mensen aan het nieuwe coronavirus. Het aantal bevestigde patiënten bedraagt er ruim 6.200, maar dit is een onderschatting omdat niet breder getest wordt. Eén mogelijke verklaring voor het relatief lage aantal dodelijke slachtoffers in Duitsland is dat er breed getest wordt, waardoor ook veel patiënten met milde symptomen in de cijfers vervat zijn.

Gert Segers
door Gert Segers

Europa wil online donorinitiatief opzetten voor ontwikkeling vaccin

De Europese Unie is bereid een online donorinitiatief op te zetten om voldoende financiering voor de ontwikkeling en inzet van een vaccin tegen Covid-19 te voorzien. Dat hebben Europese Raadsvoorzitter Charles Michel en Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen meegedeeld na afloop van een videoconferentie met de G20-leiders.

Het aanbod kadert in de vraag van de G20 aan de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) om een initiatief voor te bereiden om de wereld beter te wapenen tegen pandemieën. "In deze context is Europa bereid een internationale online donorevent op te zetten om adequate financiering voor de ontwikkeling en inzet van een vaccin tegen Covid-19 te voorzien", luidt het in een persmededeling van Michel en von der Leyen.

De Europese leiders bedankten de G20-leiders voor de solidariteit met Europa, dat momenteel het epicentrum van de coronapandemie is. Op hun beurt beloofden ze Europese bijstand voor "kwetsbare landen en gemeenschappen, met name in Afrika".

Michel en von der Leyen beklemtoonden dat "snelle, massale en gecoördineerde wereldwijde actie op vlak van volksgezondheid en economie noodzakelijk is om mensenlevens te redden en te voorkomen dat de economische crisis verder verergert", aldus de mededeling.

De landen van de G20 zijn goed voor twee derde van de wereldbevolking en 90 procent van het wereldwijde bruto binnenlands product. Samen beloven de leiders meer dan 5.000 miljard euro in de economie te injecteren om de gevolgen van de pandemie in te perken.

Bart Osaer
door Bart Osaer

Waarom Zweden het coronavirus anders aanpakt

Nederland en het Verenigd Koninkrijk verscherpten hun maatregelen om de verspreiding van het coronavirus in te dijken, maar Zweden blijft zweren bij zo veel mogelijk business as usual. Mikael Larsson, foreign investment advisor Scandinavia voor het exportagentschap Flanders Investment & Trade, legt uit waarom. Lees meer

Gert Segers
door Gert Segers

'Voorzie ook mondmaskers voor specialisten die buiten ziekenhuismuren werken'

De artsen-specialisten die bijvoorbeeld in een thuispraktijk werken, krijgen geen mondmaskers toebedeeld. Dat kaart het Verbond der Belgische Beroepsverenigingen van Artsen-Specialisten (VBS) aan in een brief aan de ministers De Block en De Backer.

"Alweer negeert het Belgische gezondheidssysteem de artsen-specialisten buiten het ziekenhuis", hekelt het VBS. Ziekenhuizen, rust- en verzorgingstehuizen, thuiszorgdiensten en de huisartsen krijgen wel mondmaskers, maar niet de specialisten die 'extra-muraal' werken. "Zij vormen het grijze gebied van onze gezondheidszorg. Er wordt geen rekening met hen gehouden."

Het VBS wijst erop dat deze specialisten momenteel net opdrachten uitvoeren in het belang van de volksgezondheid, ook omdat ze de ziekenhuizen momenteel bijspringen. Sommigen blijven patiënten ontvangen, klinkt het, maar zonder de maskers die nodig zijn om zichzelf te beschermen of de potentiële drager van het virus te kunnen isoleren.

Volgens VBS hebben zorgverleners zelf FFP2-en FFP3-maskers nodig. De artsen-specialisten die buiten het ziekenhuis werken, hebben recht op "hetzelfde respect en dezelfde veiligheid als alle andere zorgprofessionals", dixit het verbond van specialistenverenigingen.

Gert Segers
door Gert Segers

Zwitserland controleert mobiele telefoons om naleven beperkingen te checken

Zwitserland controleert de mobiele telefoons van zijn burgers om te kijken of ze zich aan de samenscholingsverboden houden. De overheid heeft telefoongegevens opgevraagd bij de nationale provider Swisscom.

Het gaat om gegevens van 24 uur oud. De data zijn anoniem, dus het is niet mogelijk om te zien wie waar is geweest, zegt het Bundesamt für Gesundheit. "Houden mensen zich aan de beperkingen? Zijn ze met minder mensen op pad? Zijn er plekken waar grotere groepen samenkomen? Dit wilden we controleren", stelt de overheidsinstantie.

In Zuid-Korea, Singapore en Taiwan controleren overheden de smartphonedata van coronapatiënten. Zo kunnen ze zien wie dicht bij hen in de buurt zijn geweest. Die mensen zijn misschien ook besmet geraakt, zonder dat ze het zelf al weten. Vanwege het coronavirus is het in Zwitserland verboden om met meer dan vijf mensen tegelijk samen te komen.

In het land hebben intussen 10.600 mensen positief getest op het virus, 161 mensen bezweken aan COVID-19. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie is Zwitserland het vijfde meest getroffen land van Europa op het vlak van besmetten. Het behoort ook wel tot de landen die het meest testen uitvoeren.

Gert Segers
door Gert Segers

Open VLD: 'NMBS laat mensen met beperking aan hun lot over'

De NMBS biedt geen assistentie meer aan voor mensen met een beperking in haar 'treindienst van nationaal belang'. Dat stelt Kamerlid Marianne Verhaert (Open Vld) donderdag aan de kaak. "Ik vind het niet kunnen dat mensen met een beperking aan hun lot worden overgelaten. Het geeft opnieuw een slecht beeld van een bedrijf dat niet begaan is met de toegankelijkheid voor al zijn reizigers."

Spoorwegmaatschapij NMBS en spoornetbeheerder Infrabel zijn maandag gestart met wat zij een treindienst van nationaal belang noemen, die ze minstens tot 5 april aanhouden. Ze willen daarmee tekorten vermijden die veroorzaakt worden door personeel dat wegens ziekte afwezig is, maar garanderen tegelijk dat wie zich nog met de trein moet verplaatsen, dat ook kan. Hoe dan ook rijden er minder treinen. Vooral 's avonds is dat het geval.

Open Vld-Kamerlid Marianne Verhaert heeft nu geleerd dat de aangepaste dienstregeling betekent dat de assistentie voor minder mobiele mensen wegvalt. "Medewerkers kunnen zich tijdens het verlenen van assistentie namelijk onvoldoende beschermen en in het bijzonder onvoldoende afstand houden", legt Verhaert uit. "Dit is een compleet verkeerd signaal. In tijden dat we solidair moeten zijn, laat de NMBS hulpbehoevende mensen koudweg op het perron achter en worden ze aan hun lot overgelaten."

Verhaert vraagt oplossingen op maat aan de NMBS. "Zo kan men voorlopig voor bijvoorbeeld rolstoelgebruikers toch nog via een rolstoellift of brug werken waar de afstand tussen de begeleider en de reiziger gevrijwaard blijft. Of de NMBS kan voorzien in extra beschermend materiaal voor de treinbegeleiders. En als er niks anders mogelijk is en het moeilijk is om de 'social distance'-regels te respecteren, dan kan men nog altijd een taxi inleggen."

Gert Segers
door Gert Segers

Bosch ontwikkelt corona-sneltest die in minder dan 2,5 uur resultaat geeft

De Duitse technologiegroep Bosch is bezig met het ontwikkelen van een test die slechts 2,5 uur nodig heeft om het coronavirus te diagnosticeren.

Deze snelle geautomatiseerde test is bedoeld voor ziekenhuizen, artsen en andere gezondheidsinstellingen, zo maakte het bedrijf donderdag bekend in een persmededeling.

Bosch schat dat de test, die voldoet aan de kwaliteitsnormen van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO, een betrouwbaarheid heeft van meer dan 95 procent. Momenteel duurt een coronavirus-test in Duitsland 4 tot 5 uur.

De snelle moleculaire diagnostische test verloopt via het Vivalytic-analyseapparaat van Bosch Healthcare Solutions. "Dit zal de identificatie en isolatie van geïnfecteerde patiënten versnellen", zegt Dr. Volkmar Denner, voorzitter van de raad van bestuur van het bedrijf.

Met behulp van een uitstrijkje wordt een staal uit de neus of de keel van de patiënt genomen. Vervolgens wordt de cartridge, die reeds alle reagentia bevat die nodig zijn voor de test, in het Vivalytic-apparaat geplaatst voor analyse. Tijdens de analyse kan het medisch personeel zich wijden aan andere taken, bijvoorbeeld de behandeling van patiënten.

De Vivalytic-analyser is zo gebruiksvriendelijk ontworpen dat zelfs medisch personeel dat er niet speciaal voor opgeleid is, de test betrouwbaar kan uitvoeren. Een Bosch Vivalytic-analyser kan tot tien testen uitvoeren in een tijdspanne van 24 uur. Dit betekent dat er slechts 100 apparaten nodig zijn om tot 1.000 tests per dag te evalueren. Gezien de dynamische verspreiding van het coronavirus SARS-CoV-2 werken de laboratoria al boven de capaciteit. De Bosch Vivalytic zal dus helpen om de beschikbare testcapaciteiten te verhogen.

Een ander voordeel van de sneltest is dat deze direct op de plaats van verzorging mogelijk is. Hierdoor is er geen transport van stalen nodig, iets wat kostbare tijd in beslag neemt. Patiënten krijgen zo ook snel zekerheid over hun gezondheidstoestand, terwijl besmette personen onmiddellijk kunnen worden geïdentificeerd en geïsoleerd. Bij de huidige tests moeten patiënten meestal één tot twee dagen wachten op een resultaat. "Tijd is van essentieel belang in de strijd tegen het coronavirus. Een betrouwbare, snelle diagnose direct ter plaatse - is het grote voordeel van deze oplossing.", zegt Denner.

Bovendien kan één enkel staal niet alleen worden getest op COVID-19, maar tegelijkertijd ook op negen andere luchtwegaandoeningen, waaronder influenza A en B. "Het bijzondere aan de Bosch-test is dat het een differentiaaldiagnose biedt, wat artsen de extra tijd bespaart die nodig is voor verdere tests. Bovendien krijgen ze snel een betrouwbare diagnose, zodat ze ook sneller met een passende behandeling kunnen beginnen", zegt Marc Meier, president van Bosch Healthcare Solutions. De nieuw ontwikkelde test zal vanaf april in Duitsland beschikbaar zijn, waarna andere markten in Europa en elders zullen volgen.

Bart Vereecke
door Bart Vereecke

Wat verandert er concreet voor werkgevers, werknemers en consumenten?

De overheden in ons land hebben maatregelen getroffen om de economie aan de beademing te houden tot het economische herstel weer kan worden ingezet. Tegelijkertijd kunnen heel wat activiteiten, zoals reizen en evenementen, niet langer doorgaan.

Wat zijn de mogelijkheden voor werknemers en werkgevers? Komt de verzekering tussenbeide wanneer u een reis annuleert? Wat kunt u doen wanneer u moeilijkheden hebt om uw energiefactuur te betalen? Wat met uw hypotheeklening?

U vindt alle praktische informatie in dit overzicht.

Bart Vereecke
door Bart Vereecke

Ook betalingsuitstel mogelijk voor bepaalde verzekeringen

Na de banksector, gaat ook de verzekeringssector een inspanning leveren om de negatieve impact van de coronacrisis te verzachten voor mensen die hierdoor in de financiële problemen zijn gekomen. Sectororganisatie Assuralia bereikte hierover een akkoord, met behulp van de Nationale Bank, de FSMA en de regering, zo raakte donderdag bekend. De verzekeraars beloven de volgende maanden 'soepel om te springen met klanten in nood en ervoor te zorgen dat ze blijvend beschermd worden'. (Belga)

Lees meer

Bart Osaer
door Bart Osaer

Bijna 3,3 miljoen nieuwe werklozen in VS door coronacrisis

De Amerikaanse arbeidsmarkt kreunt onder de coronacrisis die ook de grootste economie ter wereld teistert. Het aantal werkloosheidsaanvragen is er in een week tijd zowat vertienvoudigd, blijkt uit cijfers van het Labor Department.

Gert Segers
door Gert Segers

Bezettingsgraad bij NMBS bedraagt 5 procent

De bezettingsgraad van de treinen van de NMBS bedraagt nu ongeveer 5 procent. Dat zegt woordvoerder Bart Crols donderdag. De aangepaste "treindienst van nationaal belang" werkt volgens hem zoals voorzien. "De treindienst is op de eerste plaats bedoeld voor mensen die zich absoluut dienen te verplaatsen."

De absenteïsmegraad bij de spoorwegmaatschappij blijft overigens stabiel op 17 procent. Ook die bij het seinhuispersoneel van Infrabel blijft stabiel op ongeveer 15 procent, zo meldt de spoornetbeheerder donderdag.

© Belga Image
Gert Segers
door Gert Segers

Bijzondere trein brengt coronapatiënten naar westen van Frankrijk

Een hogesnelheidstrein (hst) is donderdagvoormiddag met coronapatiënten aan boord vanuit het oosten naar het westen van Frankrijk vertrokken. De speciale hst brengt twintig patiënten met COVID-19 naar de regio Pays de la Loire.

Per wagon zitten er vier patiënten in de hst, samen met medisch personeel, zegt het ministerie van Gezondheid. Het transport moet de diensten intensieve zorg in de departementen Haut-Rhin en Bas-Rhin ontlasten.

De gehele regio Grand Est is erg getroffen in Frankrijk. Volgens de regionale gezondheidsdiensten waren er woensdag al 3.068 patiënten met een SARS-CoV-2-infectie naar het ziekenhuis gebracht. Sinds het begin van de pandemie zijn er al ruim 500 dodelijke slachtoffers in de gehele regio.

De Franse president Emmanuel Macron bezocht woensdagavond een militair ziekenhuis in Mulhouse in de zuidelijke Elzas. Hij kondigde er een militaire operatie aan om de bevolking te ondersteunen. 'Opération Resilience' moet niet alleen de bevolking helpen, maar ook de publieke diensten, zei de zichtbaar afgematte president. Daarvoor zijn al twee helikoptercarriers uitgestuurd naar de Franse overzeese gebieden.

Gert Segers
door Gert Segers

De Crem sluit afstandsbeperking niet uit, maar 1 kilometer is te weinig

Minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V) is niet gewonnen voor het idee dat uitstapjes in coronatijden binnen een straal van 1 kilometer rond de eigen woning moeten gebeuren. Maar hij sluit niet uit dat de Nationale Veiligheidsraad vrijdag toch een afstandsbeperking oplegt. Dat zegt zijn woordvoerder donderdag aan Belga.

In Frankrijk zijn alle niet-essentiële verplaatsingen beperkt tot 1 uur per dag, 1 kilometer rond de woning. Alvast die laatste beperking vindt minister De Crem geen goed idee. "In bepaalde gebieden is dat misschien wel mogelijk, maar op dichtbevolkte plaatsen is dat net onmogelijk. In woonblokken en appartementsgebouwen wonen soms honderden mensen samen. Als je de afstand van hun verplaatsing beperkt tot 1 kilometer, krijg je net het omgekeerde van wat je wil: het vermijden van contact", zegt de woordvoerder van De Crem. Hij benadrukt dat de maatregel ook niet gesteund wordt door de politie zelf.

Maar toch sluit De Crem niet uit dat er een afstandsbeperking komt. "Wandelen, lopen, fietsen... We raden dat aan, maar het is nu niet het juiste moment om grote fietstochten te ondernemen. Iemand die in zijn eentje gaat fietsen stelt misschien geen probleem, maar als iedereen dat doet, kan het erg druk worden. Dit gaat bovendien in tegen de geest van de genomen maatregelen, die net tot doel hebben het sociale leven een aantal versnellingen lager te schakelen."

De Crem benadrukt nog dat hij zeer aandachtig luistert naar de politieagenten op het terrein. "Zij zijn niet immuun voor Covid-19 en kunnen in contact komen met mensen die het niet nauw nemen met de maatregelen. Wij nemen hun opmerkingen dan ook zeer ernstig. Als wie moet toezien op de naleving van de maatregelen nood heeft aan een kwantificatie van de toegelaten verplaatsingen, dan nemen wij die opmerking zeer ernstig."

Gert Segers
door Gert Segers

Franse politie dreigt te stoppen met lockdown-controles door gebrek aan maskers

De Franse politievakbonden hebben ermee gedreigd niet langer te zullen toezien op de lockdown, als het ministerie van Binnenlandse Zaken hen niet meer mondmaskers geeft. De dreigementen volgden op berichten dat het ministerie politiemensen heeft opgedragen om alle voorraden van maskers met filters over te dragen aan de gezondheidszorg.

In Frankrijk is er al een tijdje discussie over het tekort aan mondmaskers. Minister van Volksgezondheid Olivier Veran zei eerder deze maand dat Frankrijk een voorraad heeft van 86 miljoen chirurgische maskers, maar niet van filtermaskers. Die laatste zijn aangeraden voor gezondheidswerkers. Hij zei dat de regering 250 miljoen maskers besteld had.

Jan Herregods
door Jan Herregods

'Modellen die wij volgen voorspellen piek begin april'

De piek van de corona-epidemie in ons land zal mogelijk begin april bereikt worden. Dat hebben de interfederale woordvoerders, Steven Van Gucht en Emmanuel André, donderdag gezegd tijdens de dagelijkse persconferentie over COVID-19.

Momenteel zit de corona-uitbraak in België nog duidelijk in de stijgende fase. "Het aantal bevestigde gevallen neemt toe, het aantal hospitaliseringen neemt nog steeds toe. Dus we hebben die langverwachte piek nog niet bereikt", zegt Van Gucht. "Wanneer we de piek kunnen verwachten, hangt natuurlijk heel hard af van de evolutie van de cijfers. De modellen die wij volgen, voorspellen dat we een piek mogen verwachten ergens rond begin april."

Die voorspelling gaat er wel vanuit dat iedereen zijn contacten heeft gehalveerd. "Maar we weten niet zeker met hoeveel procent we onze contacten gereduceerd hebben", zegt Van Gucht. "Als dat meer dan 50 procent is, kan die piek wat vroeger vallen, is dat minder dan 50 procent, dan zal die wat later vallen en duurt de uitbraak ook langer." De modellen voorspellen in het meest gunstige scenario eind deze maand al het hoogtepunt.

Van Gucht benadrukt wel dat eens de piek bereikt is, we nog maar aan de helft van de uitbraak zitten. "Er gaan dan nog een aantal heel moeilijke weken volgen nadien." Volgens de interfederale woordvoerders is het nu zaak om de maatregelen gedisciplineerd op te volgen. "Het is belangrijk dat we een minimumafstand houden van anderhalve meter van elkaar", zegt Van Gucht.

Ook het belang van handhygiëne is cruciaal. "Dat kunnen we niet genoeg benadrukken." Over hoe de maatregelen zullen worden afgebouwd eens de corona-epidemie over haar piek is, is op dit moment overigens nog geen duidelijkheid. "Dat moeten we bekijken met de experten", zegt Yves Stevens, woordvoerder van het Crisiscentrum. "Ik denk niet dat we alles in één keer kunnen loslaten. Het zal stapsgewijs gaan."

Ook is nog niet zeker wanneer scholen weer open zullen kunnen gaan. "Het is te vroeg om daar nu een sluitend antwoord op te geven", aldus Stevens. "De situatie wordt opgevolgd door de experten en door alle betrokken instanties op een federaal coördinatiecomité. Laat de experten nu hun werk doen en hun advies geven aan de Nationale Veiligheidsraad." (Belga)

Jan Herregods
door Jan Herregods

Bijna drie vierde van coronapatiënten in ziekenhuis heeft al aandoening

Van de patiënten die met COVID-19 in het ziekenhuis liggen, heeft bijna drie vierde al een eerdere aandoening. Dat blijkt donderdag uit het epidemiologisch bulletin van het Belgisch gezondheidsinstituut Sciensano.

De statistieken zijn gebaseerd op een groep van 1.286 gehospitaliseerde patiënten met een bevestigde besmetting met het coronavirus. Sommige van de patiënten kunnen meerdere voorgaande aandoeningen hebben. Uit de gegevens blijkt dat 26,5 procent van de patiënten niet leed aan een eerdere aandoening. Mensen met een hoge bloeddruk (hypertensie) vertegenwoordigen de grootste groep: van alle patiënten vertoonde 35,5 procent die comorbiditeit. Daarnaast leed onder meer 28,5 procent van de patiënten aan hart- en vaatziekten, 19,6 procent aan diabetes en 16,3 procent aan een chronische longziekte. Niet verrassend stijgt het voorkomen van eerdere aandoeningen met de leeftijd.

Terwijl in de groep tot en met 44 jaar (172 patiënten) 60,5 procent geen eerdere aandoening had, daalt dat aandeel tot 41,4 procent bij de 45- tot 64-jarigen (355 patiënten) en tot slechts 11,5 procent bij de 65-plussers (740 patiënten). Zowel bij de 45- tot 64-jarigen als bij de 65-plussers vormen hypertensie, hart- en vaatziekten en diabetes de top drie van voorafbestaande comorbiditeiten. Bij de patiënten jonger dan 45 jaar komen chronische longziekten op de eerste plaats (8,1 procent), gevold door hypertensie (7 procent) en diabetes (6,4 procent). (Belga)

Jan Herregods
door Jan Herregods

Sterke twijfels over officiële sterftecijfer door coronavirus in Italië

Politici in Noord-Italië uiten steeds openlijker hun twijfels over het sterftecijfer door het nieuwe coronavirus. Ze vermoeden dat de officiële cijfers een sterke onderschatting zijn.

De gemeente Nembro, met zijn 12.000 inwoners, registreerde "officieel 31 overlijdens als gevolg van COVID-19", schrijven Luca Foresti, een lokale medische verantwoordelijke, en Claudio Cancelli, de burgemeester van de gemeente, in de krant Corriere della Sera. Nembro ligt in de buurt van Bergamo, de Italiaanse stad die het ergst getroffen is door de pandemie.

"Dat cijfer kon ons niet overtuigen en we zijn gaan kijken naar het gemiddelde sterftecijfer de voorbije jaren in de periode januari-maart", schrijven de twee. "Het aantal overlijdens in normale omstandigheden had ongeveer 35 moeten bedragen. Dit jaar zijn het er 158. Er zijn met andere woorden 123 bijkomende overlijdens, geen 31."

Dezelfde anomalie zou er zijn in de andere kleine gemeenten in de regio, vooral in Cernusco sul Naviglio. Daar is er een "abnormaal" aantal overlijdens dat 6,1 keer hoger ligt dan wat officieel toegeschreven wordt aan COVID-19. Woensdag al zei Emilio Del Bono, de burgemeester van Brescia, een andere stad in het noorden van Italië die erg getroffen is, dat het aantal besmettingen veel hoger ligt dan de officiële cijfers. "Veel zieken zitten thuis en we weten niet hoe het met hen gaat." Italië is het land dat het ergst getroffen is door het nieuwe coronavirus.

Officieel zijn er 7.503 doden en bijna 75.000 bevestigde gevallen. In de officiële cijfers zitten de overlijdens in ziekenhuizen én rusthuizen vervat. (Belga)

Jan Herregods
door Jan Herregods

Grote toevloed aan ernstig zieken in Londense ziekenhuizen

De openbare ziekenhuizen in Londen worden geconfronteerd met een "voortdurende tsunami" van ernstig zieken door het nieuwe coronavirus. Dat heeft Chris Hopson van de Britse nationale gezondheidsdienst NHS donderdag gezegd aan BBC Radio 4. Lichtpunt wel: zo'n 560.000 Britten hebben zich al als vrijwilliger opgegeven om een helpende hand toe te steken in de gezondheidszorg.

De druk op de ziekenhuizen wordt ook verhoogd door een absenteïsme "zonder voorgaande" onder de zorgverleners. Op sommige plekken is "30 pct, 40 pct of zelfs 50 pct" ziek, aldus Hopson. Critici zeggen dat de NHS de voorbije jaren kapot bespaard is. De gezondheidsdienst geldt als chronisch overbelast en geruïneerd. De voorbije weken werd de opvangcapaciteit op intensieve zorgen weliswaar danig opgedreven.

De Britse regering deed dinsdag een oproep om initieel een kwart miljoen vrijwilligers te vinden. Dat zijn er intussen 560.000. "Fantastisch", tweette minister van Volksgezondheid Matt Hancock donderdag. Daarbij zijn ook zo'n 12.000 vroegere artsen, verplegers en apothekers die zich bereid hebben verklaard hun job opnieuw op te nemen.

Volgens de jongste cijfers zijn in het Verenigd Koninkrijk 463 mensen overleden door het nieuwe coronavirus. Er zijn een kleine 10.000 officiële besmettingen. De regering nam aanvankelijk geen harde maatregelen, maar kondigde eerder deze week dan toch een algemene lockdown af. Volgende week wordt in een conferentiecentrum in Londen ook een tijdelijk veldhospitaal met 4.000 bedden geopend. (belga)

Jan Herregods
door Jan Herregods

'Rekenen op het gezond verstand van de mensen'

"We rekenen in eerste instantie op het gezond verstand van de mensen." Dat heeft Yves Stevens, de woordvoerder van het Crisiscentrum, donderdag gezegd tijdens de dagelijkse persconferentie over COVID-19. Hij reageerde daarmee op vraag van de politie naar duidelijkere regels over wandelen, lopen en fietsen in deze coronatijden.

Volgens Nicholas Paelinck, voorzitter van de Vaste Commissie van de Lokale Politie, zijn de regels die de Nationale Veiligheidsraad heeft uitgevaardigd, te vaag. Hij zou liever zien dat er concrete richtlijnen komen over de precieze afstand of tijdsduur van ontspannende activiteiten. Stevens benadrukt donderdag dat de basisregel blijft dat alle niet-essentiële verplaatsingen verboden zijn.

"Uiteraard kan u wel naar buiten gaan om boodschappen te doen, om hulp te bieden aan mensen die daar nood aan hebben, of om te gaan werken", aldus de woordvoerder van het Crisiscentrum. Wat de naleving van die basisregel betreft, kijkt de overheid in de eerste plaats op de burgers zelf. "De politie is er om te controleren, maar we rekenen in eerste instantie op het gezond verstand van de mensen", zegt Stevens. "Ik denk dat het nu niet het moment is om creatief aan de slag te gaan met deze maatregel. Respecteer ze. Het gaat over de gezondheid van ons allemaal." (Belga)

Jan Herregods
door Jan Herregods

42 nieuwe doden wegens coronavirus, 605 mensen op intensieve zorgen

Het aantal doden wegens het coronavirus in België is de voorbije 24 uur opgelopen tot 220. Het gaat om een stijging met 42. Dat hebben de interfederale woordvoerders, Steven Van Gucht en Emmanuel André, donderdag bekendgemaakt op de dagelijkse persconferentie.

In de ziekenhuizen zijn de afgelopen 24 uur 536 extra patiënten met COVID-19 opgenomen, terwijl 128 patiënten het ziekenhuis mochten verlaten. Dat brengt het totaal aantal patiënten op 2.652. Sinds 15 maart zijn in totaal al 675 patiënten ontslagen uit het ziekenhuis en genezen verklaard. Van de patiënten die momenteel nog gehospitaliseerd zijn, liggen 605 mensen op intensieve zorgen, een stijging met 131 op 24 uur. Er moeten 420 patiënten worden beademd, een toename van 98 personen.

Er zijn nu al 6.235 bevestigde besmettingen in ons land, een stijging met 1.298. Van de nieuwe gevallen komen er 857 uit Vlaanderen, 256 uit Wallonië, 164 uit Brussel, terwijl van 21 mensen de woonplaats nog onbekend is, aldus de interfederale woordvoerders.

Het aantal nieuwe besmettingen is een onderschatting, want niet iedereen met symptomen wordt getest. "We zijn volop bezig met het verhogen van de testcapaciteit in België", aldus Van Gucht. Het schoentje knelt daarbij niet zozeer bij de capaciteit van de laboratoria, maar wel bij de staalafnames en de opvolging. "Die stalen moeten afgenomen worden door artsen of verpleegkundigen die moeten beschikken over het juiste beschermingsmateriaal en wissers", benadrukt Van Gucht. "En ze moeten de vraag ook kunnen volgen. Dus dat vraagt een zeer grote mobilisatie."

Daarnaast moet er ook met die resultaten aan de slag worden gegaan. "Als mensen positief testen, moet daar ook een bepaald gevolg aan gegeven kunnen worden. Idealiter ga je dan ook alle contacten traceren die de persoon gehad heeft tijdens de besmettelijke periode en ga je die contacten ook opvolgen", aldus de interfederale woordvoerder. "Dat vraagt heel wat werk en mankracht. Dus daar moet nog heel had aan gewerkt worden om te zien hoever we dat gaan kunnen opdrijven."

.

Bart Osaer
door Bart Osaer

'De kosten voor de Belgische staatsschulden kunnen niet uit de hand lopen door de coronacrisis'

Volgens Jean Deboutte, directeur van het Federaal Agentschap van de Schuld, heeft België ruimte om meer schulden te financieren. Lees meer

Jan Herregods
door Jan Herregods

Met meer testcapaciteit kunnen ook huisartsen getest worden

De verhoogde testcapaciteit zal toelaten om huisarten te testen op het coronavirus. Dat heeft minister van Volksgezondheid Maggie De Block gezegd op het RTBF-radioprogramma Matin Première.

De werkgroep onder leiding van minister Philippe De Backer liet woensdagavond weten dat de testcapaciteit de komende dagen geleidelijk opgetrokken kan worden van 2.000 naar 10.000 tests per dag. "Nu testen we al diegenen die symptomen zoals koorts hebben en waar er twijfel is", zei minister De Block.

"Met meer testen zullen we ook huiartsen in de triagecentra kunnen testen. Huisartsen doen heel belangrijk werk, dat voorkomt dat patiënten die lichtjes ziek zijn de ziekenhuizen doen vollopen. Die eerste lijn speelt een zeer belangrijke rol. We moeten patiënten en dokters testen. Het toepassingsveld van de testen moet uitgebreid worden met een techniek die betrouwbaar is". (Belga)

Jan Herregods
door Jan Herregods

Moskou sluit restaurants en parken vanaf zaterdag

In de Russische hoofdstad Moskou worden alle restaurants, winkelcentra, parken en andere openbare plaatsen vanaf zaterdag voor negen dagen gesloten. Dat moet helpen om de verspreiding van het nieuwe coronavirus tegen te gaan.

Burgemeester Sergej Sobjanin noemt de maatregelen donderdag in een bericht op zijn website "absoluut noodzakelijk om de verspreiding van het coronavirus tegen te houden". Hij zegt wel dat leveringen van voedsel en andere producten nog steeds toegestaan zullen zijn, en dat kruidenierswinkels en apothekers openblijven.

Rusland heeft meer dan 800 gevallen gemeld van het nieuwe coronavirus, waaronder twee doden. (Belga)

Bart Osaer
door Bart Osaer

Urbain Vandeurzen en Rudi Pauwels investeren in Leuvens miDiagnostics

Investeerder Urbain Vandeurzen en ondernemer/wetenschapper Rudi Pauwels stappen in miDiagnostics. Het Leuvense bedrijf haalt daarbij 14 miljoen euro op in een tussentijdse kapitaalronde. De kapitaalinjectie helpt het bedrijf verder op weg naar de lancering van een revolutionair minisysteem voor snelle bloedanalyses. Daarmee wil het ook uitbraken zoals die van het coronavirus sneller in de kiem smoren. Rudi Pauwels is duidelijk: 'Voor diegenen die denken dat we het met het coronavirus wel gehad hebben: het is niet de laatste keer dat we dit zullen meemaken. Het is slechts een kwestie van tijd voor andere uitbraken zich manifesteren.' Lees meer

Jan Herregods
door Jan Herregods

Extra steun voor daklozenopvang en voedselbanken

Ministers van Maatschappelijke Integratie Denis Ducarme en minister van Armoedebestrijding Nathalie Muylle voorzien extra steun voor de daklozenopvang en de voedselbanken. Zo maakt minister Ducarme 286.000 euro vrij voor de voedselbanken en voorziet minister Muylle 652.000 euro voor het langer open houden van de noodopvang voor daklozen in Brussel. Dat meldt minister Ducarme donderdag in een persbericht.

Veel voedselbanken en -bedelingen in ons land zitten met de handen in het haar. Door het hamstergedrag van mensen zijn de overschotten van onverkochte winkelartikelen sterk geslonken. Daarom stellen ministers Ducarme en Muylle voor om bijna 300.000 euro vrij te maken voor de voedselbanken en voedselbedeling.

Daarnaast voorziet minister Muylle ook extra steun voor de daklozenopvang. Zo zal de Brusselse noodopvang twee maanden langer open blijven, met name tot eind mei. "In dit centrum zijn recentelijk 15 geïsoleerde kamers gecreëerd voor daklozen die besmet kunnen zijn met het coronavirus en kan medische controle worden uitgevoerd om de verspreiding van het virus te voorkomen", aldus Muylle. Verder voorziet Muylle ook 200.000 euro zodat ook in Gent, Antwerpen, Luik en Charleroi zieke daklozen op een veilige en geïsoleerde manier kunnen opgevangen worden.

Jan Herregods
door Jan Herregods

Kritiek op uitspraken van Jambon over tijdelijke werkloosheid

Er komt kritiek op de oproep van Vlaams minister-president Jan Jambon om in sommige sectoren, zoals de bouw en de dienstenchequebedrijven, opnieuw meer mensen aan de slag te krijgen.

"Ik denk dat men niet altijd een goed beeld heeft van hoe huishoudhulpen moeten werken. Zij gaan van gezin naar gezin, van jonge gezinnen met kinderen naar serviceflats met bejaarde mensen. Onze mensen zijn bang dat ze ongewild het virus zouden verspreiden", reageert Kristel Bracke van dienstenchequebedrijf Partena Hulp in Huis in De Ochtend op Radio 1.

Vlaams minister-president Jan Jambon zei woensdag in het Vlaams Parlement dat hij graag opnieuw meer mensen aan het werk ziet gaan. Onder meer in de bouw en bij de dienstenchequebedrijven wordt er volgens hem soms te snel beroep gedaan op de regeling van technische werkloosheid. Volgens Jambon kunnen dienstenchequebedrijven de regels van social distancing respecteren. "De meeste mensen kunnen toch gerust boven gaan zitten als de poetsvrouw beneden bezig is? Ik ben het er niet mee eens om heel die sector stil te leggen", zo zei hij in het Vlaams Parlement.

Maar zowel vanuit de bouw als vanuit de dienstenchequesector komt er kritiek op de uitspraken van Jambon. Volgens Kristel Bracke, directeur van Partena Hulp aan Huis, een dienstenchequebedrijf met meer dan 2.000 huishoudhulpen, hebben sommigen een verkeerd beeld van het werk van huishoudhulpen. Zo gaan die medewerkers van gezin naar gezin en komen ze zowel bij jonge gezinnen met kinderen als in serviceflats met bejaarde mensen. "Onze mensen zijn bang dat ze ongewild het virus zouden verspreiden", aldus Bracke.

Nu quasi iedereen gedwongen is thuis te blijven, is het voor de huishoudhulpen ook moeilijker om de regels rond 'social distancing' te respecteren. "In een gezin met drie kinderen, zit je dan samen met de poetshulp erbij met zes mensen in huis. Onze poetshulpen hebben niet altijd het gezag om de sociale afstand af te dwingen", aldus Bracke. Bracke countert ook de suggestie van minister-president Jambon dat sommige sectoren misschien te snel een beroep willen doen op het systeem van de tijdelijke werkloosheid. "Dat komt hard aan", zegt Bracke.

"Dit is voor ons ook geen gemakkelijke beslissing. Wij willen onze klanten graag bedienen. Onze huishoudhulpen, die nu al geen hoog loon hebben, op een verminderd loon zetten, is helemaal geen gemakkelijke beslissing geweest".

Partena Hulp aan Huis stuurt al meer dan een week geen huishoudhulpen meer uit. Volgens Bracke hebben heel wat klanten ook zelf gevraagd om de dienstverlening tijdelijk te stoppen, vaak omdat ze ongerust zijn over een mogelijke besmetting. (Belga)

Jan Herregods
door Jan Herregods

Begrotingstekort loopt al op tot meer dan 30 miljard euro

De coronacrisis doet het tekort op de Belgische begroting exploderen tot 7 procent van het bbp. Dat schrijft De Tijd op basis van bronnen rond de Nationale Bank.

Jan Herregods
door Jan Herregods

Griepepidemie loopt ten einde

Tussen 16 en 22 maart hebben 678 personen per 100.000 inwoners de huisarts geconsulteerd voor griepsymptomen. Die toename is wellicht te verklaren door de ongerustheid over het coronavirus, waardoor mensen met dergelijke symptomen sneller een huisarts raadplegen. Slechts een klein percentage van de geteste stalen bleek positief voor griep, zo meldt het onderzoeksinstituut Sciensano in het wekelijkse griepbulletin.

Het aantal mensen dat zich meldde met een griepaal syndroom, steeg van 448 personen per 100.000 inwoners de week voordien, tot 678. Daarmee wordt de epidemische drempel (153) nog altijd overschreden. Er is een stijging te zien bij alle leeftijdsgroepen in Vlaanderen, behalve bij kinderen van 5 tot 14 jaar, meldt Sciensano. "Deze stijging hangt wellicht samen met een stijgend aantal gevallen van COVID-19 in ons land", zo wordt benadrukt.

Wel wijzen analyses erop dat het griepvirus nog maar weinig in omloop is. Het Nationaal Referentiecentrum Influenza van Sciensano ontving vorige week 12 stalen uit de peilpraktijken, een netwerk van een honderdtal huisartspraktijken verspreid over heel België. In slechts 8 procent van de stalen werd het griepvirus bevestigd. "Het einde van de griepepidemie is dus duidelijk in zicht", zo klinkt het. (Belga)

Jan Herregods
door Jan Herregods

N-VA: 'Ernstig rekening houden met kritiek Raad van State'

Open Vld-Kamerlid Egbert Lachaert erkent dat de volmachtenwet geen "schoonheidsprijs" zal krijgen, maar dringt er wel op aan om snel vooruit te gaan met de wet. N-VA wil dat er ernstig rekening gehouden wordt met de kritiek van de Raad van State.

Jan Herregods
door Jan Herregods

Al 135.000 zelfstandigen hebben vervangingsinkomen gevraagd

Ongeveer 135.000 zelfstandige ondernemers hebben een aanvraag ingediend voor een vervangingsinkomen. Dat zegt minister van Middenstand en Zelfstandigen Denis Ducarme (MR) donderdag in de krant L'Echo.

Het vervangingsinkomen moet zelfstandigen vergoeden die hun activiteiten geheel of gedeeltelijk moeten staken als gevolg van de maatregelen die genomen werden tegen de verspreiding van het coronavirus. "Die maatregel is voor hen een financiële oppepper en komt tegemoet aan de verwachtingen van heel wat zelfstandigen, in de eerste plaats de handelaars en de horecasector", zegt Ducarme.

"Op basis van een eerste rondvraag bij de sociale verzekeringsfondsen, hebben al 135.000 zelfstandigen een aanvraag ingediend voor een vervangingsinkomen voor de maand maart", luidt het op zijn kabinet. Dat cijfer kan de komende dagen nog evolueren. (Belga)

Jan Herregods
door Jan Herregods

Parlement stemt over volmachten regering

Zonder onverwachte wendingen keurt het parlement donderdagnamiddag een wet goed die de federale regering volmachten geeft in de strijd tegen het coronavirus. Tien partijen hebben het wetsvoorstel daarover mee ondertekend.

De "bijzondere machten" moeten de regering toelaten kordaat op te treden en snel maatregelen uit te vaardigen zonder daarvoor telkens te moeten wachten op groen licht van het parlement. In het verleden maakten verschillende regeringen er al gebruik van.

In de jaren 80 kregen de regeringen Martens-Gol volmachten voor een economisch herstelbeleid. Eind jaren 90 vroeg en kreeg de regering van Jean-Luc Dehaene volmachten om de nodige maatregelen te treffen zodat ons land aan de voorwaarden zou voldoen om de euro te mogen invoeren. Nu krijgt de minderheidsregering van Sophie Wilmès (MR) dus ook volmachten en dat voor een periode van drie maanden, mogelijk verlengbaar tot zes maanden. Een heel brede meerderheid in de Kamer heeft daarvoor steun toegezegd.

Het akkoord daarrond werd anderhalve week geleden gesloten, na een woelig overleg tussen partijen. Een piste om een noodregering op de been te brengen met zowel N-VA als PS landde toen uiteindelijk in een tijdelijke upgrade van het ontslagnemende kabinet. Dat kreeg in de Kamer het vertrouwen van negen partijen. N-VA stemde dat vertrouwen niet, maar gaat wel de volmachten goedkeuren.

De Vlaams-nationalisten dringen wel aan op een grondige bijsturing van de wet, om tegemoet te komen aan het vrij kritische advies van de Raad van State. Die mogelijke bijsturing is in de eerste plaats een klus voor de Kamercommissie Binnelandse Zaken. Die komt donderdagvoormiddag bijeen. In de namiddag of 's avonds zou de voltallige Kamer in principe groen licht moeten geven voor de volmachten. Wellicht krijgt ook de Senaat nog zijn zeg. (Belga)

Lees ook:Grondwetspecialist Stefan Sottiaux over volmachten regering: 'Raad van State waarschuwt voor onze grondrechten'

Eva Schram
door Eva Schram

Amerikaanse Senaat stemt unaniem voor historische coronawet van 2000 miljard

De Amerikaanse Senaat heeft donderdag unaniem ingestemd met een steunpakket van 2000 miljard dollar om de economische schade van de coronacrisis te beperken. De wet moet vrijdag nog langs het Huis van Afgevaardigden maar de minister van Financiën Steven Mnuchin verwacht dat de wet ook daar zal worden aangenomen.

President Donald Trump zei eerder al de wet meteen te ondertekenen zodra die door het Congres is geloodst. Uit het pakket worden belastingverlichtingen, leningen en compensaties voor getroffen ondernemingen betaald. Ook wordt meer dan 100 miljard dollar in de gezondheidszorg geïnvesteerd.

Een belangrijk onderdeel is het gratis beschikbaar stellen van virustests. Eerder moesten mensen die niet verzekerd waren de kosten zelf betalen, die in sommige gevallen konden oplopen tot enkele duizenden euro's.

Het plan moet de grootschalige economische schade als gevolg van het coronavirus verlichten. Economen waarschuwden eerder al dat de werkeloosheid in de Verenigde Staten kan oplopen tot 30 procent. (Belga)

Lees ook: Zo ziet de grootste bail-out uit de Amerikaanse geschiedenis eruit

Eva Schram
door Eva Schram

Bijna 70.000 coronabesmettingen in VS, meer dan 1.000 doden

In de Verenigde Staten zijn inmiddels ruim 68.000 mensen besmet geraakt met het coronavirus. Ook zijn er 1.031 mensen overleden aan de gevolgen van het virus, blijkt uit cijfers van de Amerikaanse John Hopkins-universiteit.

Woensdag stond het aantal dodelijke slachtoffers nog op 827.

Het aantal Amerikaanse besmettingen stijgt hard: een week geleden werden er nog ruim 13.000 gevallen gemeld. Vooral de stad New York is zwaar getroffen. Daar zijn bijna 18.000 mensen positief getest.

De Verenigde Staten is het op twee na zwaarst getroffen land, na China en Italië. Veel Amerikaanse staten hebben maatregelen getroffen, zoals een inreisverbod of het sluiten van winkels en horeca. Desondanks heeft president Donald Trump meerdere keren aangegeven de economie zo snel mogelijk weer te willen laten draaien, zo mogelijk al rond Pasen. Dit kwam hem op veel kritiek te staan van gouverneurs, die juist pleiten voor strengere regels. (Belga)

Eva Schram
door Eva Schram

Spaans parlement keurt verlenging van uitgaansverbod goed

Het Spaanse parlement heeft donderdagochtend de verlenging van de noodtoestand tot 11 april goedgekeurd. Daardoor geldt het strikte uitgaansverbod voor de Spanjaarden twee weken langer dan eerst was voorzien.

In het parlement werd tot in de vroege uurtjes vergaderd over de uitbreiding van de noodtoestand. Tegen 2 uur werd het voorstel unaniem goedgekeurd. Slechts 43 van de in totaal 350 parlementsleden namen deel aan het debat en de daaropvolgende stemming. De andere parlementsleden stemden vanop afstand.

In zijn toespraak sprak premier Pedro Sánchez over een 'nachtmerrie' die 'binnenkort voorbij zal zijn'. Daar beloofde hij samen met zijn regering alles voor te doen.

De regering hoopt dat dankzij de strikte maatregelen deze week de piek van de crisis wordt bereikt. Mensen mogen alleen buitenkomen om naar het werk, de dokter, de supermarkt of de apotheek te gaan. Verder kan dat nog om kinderen, ouderen of hulpbehoevenden te helpen of om de hond uit te laten.In tegenstelling tot andere landen, mogen Spanjaarden niet naar buiten om te sporten of voor andere wandelingen. Wie zich daar niet aan houdt, riskeert een zware boete of zelfs een gevangenisstraf.

In Spanje zijn al 3.434 mensen aan het coronavirus bezweken. Dat is meer dan het aantal doden dat China heeft geteld. In 24 uur tijd overleden er 738 patiënten aan de gevolgen van het virus. Het land telt inmiddels 47.610 besmettingen. Dat blijkt woensdag uit een nieuwe balans van de autoriteiten. (Belga)

Eva Schram
door Eva Schram

Noord-Korea zoekt internationale hulp voor coronatests

De Noord-Koreaanse overheid is naarstig op zoek naar meer testmateriaal voor het coronavirus en probeert internationale contacten aan te sporen het land te helpen. Volgens de Amerikaanse krant The Financial Times heeft het regime in Pyongyang inmiddels meerdere verzoeken verstuurd.

Het Noord-Koreaanse zorgsysteem is ernstig verzwakt en een groot deel van de bevolking is ziek of ondervoed. Een uitbraak van het coronavirus in het land kan catastrofaal uitpakken, schrijft de krant.

Noord-Korea claimt dat er nog niemand besmet is, maar experts en diplomaten twijfelen hier sterk aan. Bondgenoten als Rusland zouden inmiddels met spoed medische hulpmiddelen gestuurd hebben om een mogelijke gezondheidscrisis af te wenden.

Kim Jong-Un, de leider van Noord-Korea, sloot eerder het toch al geïsoleerde land nog verder af om het virus te weren. De Chinese bevolking die aan de grens met Noord-Korea woont, werd gewaarschuwd niet te dicht in de buurt te komen omdat Noord-Koreaanse grenswachters met scherp schieten op eenieder die het land probeert binnen te komen. (Belga)

Eva Schram
door Eva Schram

Viroloog Marc Van Ranst: 'We bereiken de jongeren nog onvoldoende'

'We bereiken sommigen groepen nog onvoldoende met onze communicatie, zoals de jongeren.' Dat heeft professor Marc Van Ranst woensdagavond gezegd in De Afspraak. De viroloog zei dat bij de jongeren die vandaag op de diensten intensieve zorgen liggen en kunstmatig beademd worden een aantal jongeren liggen die hebben deelgenomen aan de fameuze lockdownparty's van vrijdag 13 maart, net voor middernacht, toen de strenge maatregelen van kracht werden.

Ons land krijgt dan wel lof toegezwaaid, onder meer in The Financial Times, voor de communicatie naar het brede publiek toe door de virologen, maar toen Van Ranst daarmee geconfronteerd werd in De Afspraak, antwoordde hij meteen dat je nooit te veel kan communiceren. 'Je kunt daarmee nooit overshooten', aldus Van Ranst, en hij verbond er meteen de vaststelling aan dat bepaalde groepen nog niet genoeg bereikt worden. 'Jongeren vormen zo een groep', aldus Van Ranst,'aan hen moeten we nog veel uitleggen. Van Ranst zei te rekenen op influencers om die groep te bereiken, 'want wij worden daar niet gepercipieerd als betrouwbaar of als een voorbeeld.'

De communicatie naar de jongeren mag volgens hem ook wat 'afschrikwekkend' zijn. 'Bij de jongeren die nu in de intensieve bedden liggen en kunstmatig beademd worden, zijn er verschillende die betrokken waren bij de lockdownparty's', zei Van Ranst.

Volgens de virloog van de KU Leuven moet aan de jongeren duidelijk gemaakt worden: 'Dit is geen computerspel. Hier gaan mensen echt dood.' (Belga)

Eva Schram
door Eva Schram

'Totale chaos' in de distributie van mondmaskers aan verpleegsters

De distributie van mondmaskers in thuisverplegingssector is woensdag niet van een leien dakje verlopen. Dat hekelt de Franstalige Belgische federatie van zelfstandige verplegers (FiiB). Die spreekt over een 'totale puinhoop'.

'In verschillende regio's zijn de lijsten verouderd, gepensioneerde of overleden uitkeringsgerechtigde zijn nog ingeschreven, de actieve verpleegkundigen worden er niet op teruggevonden en het aantal mondmaskers (50 per verpleegkundige) komt niet overeen met het aantal uitkeringsgerechtigden', klinkt het in een mededeling. Het is zo erg zelfs 'dat de mensen die in de eerste lijn werken zelfs geen beschermend materiaal krijgen', luidt het.

Volgens de FiiB hebben de verplegers zelf initiatief genomen om de lijst te actualiseren, maar 'weigeren de provinciegouverneurs ernaar te verwijzen'. Er wordt al meer dan tien jaar gevraagd om een officieel register, aldus de federatie nog. (Belga)

Eva Schram
door Eva Schram

Dyson maakt beademingsapparatuur voor Verenigd Koninkrijk

Stofzuigermaker Dyson gaat beademingsapparatuur maken voor Britse ziekenhuizen. Het bedrijf heeft een eigen ontwerp gemaakt voor die medische ventilatoren, dat momenteel ter goedkeuring ligt bij de verantwoordelijke autoriteiten. Dat schrijft persbureau Reuters dat een interne e-mail inzag.

De Britse regering heeft in eerste instantie een bestelling van 10.000 stuks geplaatst. Daarnaast is Dyson volgens de Britse omroep BBC van plan nog 5.000 van de apparaten te maken. Daarvan schenkt het bedrijf 1.000 stuks aan de Britse regering, de andere 4.000 zijn voor andere landen.

Dyson zegt te kijken naar mogelijkheden om ook internationale bestellingen voor de beademingsapparatuur te kunnen accepteren. (Belga)

Eva Schram
door Eva Schram

Frankrijk haalt militairen terug uit Irak door coronavirus

Frankrijk trekt vanwege de coronacrisis militairen terug die in Irak zijn gelegerd. Het gaat volgens de autoriteiten om ongeveer honderd manschappen.

'Frankrijk heeft het besluit genomen om tot nader order het personeel terug te halen dat in het kader van operatie Chammal wordt ingezet in Irak', aldus een officiële verklaring. Die operatie is bedoeld om terreurgroep Islamitische Staat te bestrijden in Irak en buurland Syrië. (Belga)

Eva Schram
door Eva Schram

Duizenden mondmaskers teruggevonden onder kathedraal VS

De Washington National Cathedral in de Amerikaanse hoofdstad heeft duizenden mondmaskers gedoneerd aan ziekenhuizen. Die maskers waren meer dan tien jaar geleden ingekocht en lagen opgeslagen in de catacomben onder het gebouw, bericht de krant Washington Post.

De vondst van de mondmaskers is te danken aan een medewerker. Die hoorde over de groeiende vraag naar medische voorraden en herinnerde zich dat het gebedshuis rond 2006 een aankoop had gedaan die nu goed van pas komt. Hij ging op onderzoek uit en ontdekte dozen met meer dan 5.000 maskers. De kathedraal deed navraag bij de gezondheidsdienst CDC en de producent en kon zo vaststellen dat de maskers nog steeds gebruikt kunnen worden.

Ze waren oorspronkelijk aangekocht zodat geestelijken zouden kunnen doorwerken tijdens een gezondheidscrisis, zegt een woordvoerder. (Belga)

Eva Schram
door Eva Schram

Ambulances met patiënten aangevallen in Spanje

Ambulances met coronapatiënten zijn in Spanje bekogeld met stenen. Tientallen mensen probeerden te verhinderen dat 28 ouderen met het virus in hun gemeente zouden worden opgevangen, meldde de politie woensdag. Agenten hebben twee arrestaties verricht.

Het protest vond dinsdag plaats in La Línea de la Concepción, een stad bij Gibraltar. De betogers probeerden het konvooi tegen te houden met de zieke ouderen. Ze schreeuwden beledigingen en probeerden volgens de politie de weg te blokkeren met een auto. Ook zou vanaf daken met spullen zijn gegooid.

De ouderen moeten worden verplaatst omdat hun verpleeghuis bij Alcalá del Valle 'wordt ontsmet', aldus een bron binnen de politie. Ze gaan nu in quarantaine in La Linea. Daar zouden de overwegend jonge betogers duidelijk hebben gemaakt dat ze zich ook zullen verzetten tegen de komst van andere patiënten met het virus.

De bron bij de politie zegt dat de strenge maatregelen om het virus te bestrijden hebben geleid tot een gespannen sfeer in de stad. 'Degenen die betrokken zijn bij illegale activiteiten zoals de smokkel van tabak of hasj kunnen niets meer doen, omdat ze hun huizen niet zomaar meer mogen verlaten. En als ze dat toch doen, hebben we ze direct te pakken. Omdat er verder niemand op straat is zijn patrouilles veel sneller.'

Eva Schram
door Eva Schram

N-VA dringt aan op grondig werk rond volmachtenwet na kritisch advies Raad van State

De N-VA wil dat de Kamer ernstig rekening houdt met de opmerkingen van de Raad van State op het wetsvoorstel dat de regering volmachten geeft om de coronacrisis aan te pakken. De Vlaams-nationalisten willen die volmachtenwet niet vertragen, maar willen evenmin dat een tekst die later voor problemen zorgt 'op een drafje' door het parlement gejaagd wordt.

De N-VA steunt het wetsvoorstel dat volmachten wil geven aan de regering omdat de coronacrisis efficiënt aan te kunnen pakken. Maar een omstandig advies van de Raad van State uit nogal wat kritiek op het concrete wetsvoorstel. 'De kritiek van de Raad van State is op sommige vlakken zeer ernstig. Dit gaat over een delegatie van machten aan de regering, waardoor het parlement de facto buitenspel wordt gezet. Het spreekt voor zich dat we daar uitermate omzichtig mee moeten omgaan', zegt N-VA-Kamerlid Joy Donné.

N-VA is naar eigen zeggen steeds vragende partij geweest om de volmachten te beperken tot drie maanden. 'Ook de Raad van State beoordeelt het systeem waarbij de volmachten pro forma verlengd zouden kunnen worden zonder een debat en stemming in het parlement ongrondwettig. Daarnaast merkt ze een aantal andere schendingen van de Grondwet op, zijn de delegaties véél te ruim en onduidelijk geformuleerd en is het niet duidelijk wanneer de regering al dan niet langs de Raad van State moet gaan wanneer zij wetskrachtige besluiten zal nemen', zeggen de Vlaams-nationalisten.

N-VA vindt dat de Kamerleden over de meest fundamentele opmerkingen van de Raad van State moeten remediëren. 'Het is geenszins onze bedoeling om de volmachten aan de regering te vertragen', benadrukt Donné. (Belga)

Lees ook: Grondwetspecialist Stefan Sottiaux over volmachten regering: 'Raad van State waarschuwt voor onze grondrechten'

Eva Schram
door Eva Schram

'Jambon kent realiteit op terrein poets- en huishoudhulpen helemaal niet'

Group Daenens, actief in de sector van de dienstencheques en deel van een netwerk met 14.000 werknemers, reageert met verbijstering op een uitspraak van Jan Jambon. De Vlaamse minister-president stelde dat de sector van de poets- en huishoudhulpen een sector is waar zonder veel problemen opnieuw gewerkt kan worden, omdat het volstaat de 'social distancing' te respecteren. 'De uitspraak "de meeste mensen kunnen toch gerust boven gaan zitten als de poetsvrouw beneden bezig is?" bewijst dat de minister-president de realiteit op het terrein helemaal niet kent', reageert CEO Nico Daenens.

Poets- en huishoudhulpen zijn meestal gedurende meerdere uren aan de slag bij de gezinnen waar ze komen. 'Vaak gaat het om bejaarde mensen die zelfs in eigen huis minder mobiel zijn en dus niet zomaar "even boven kunnen gaan zitten". Daarnaast gaan het ook om gezinnen waar momenteel ook de kinderen thuis zijn en waar de poetshulp niet, zoals anders, in een leeg huis aan de slag gaat. Feit is ook dat het overgrote deel wat gebruikers momenteel zelf aangeven geen gebruik te willen maken van de dienstverlening van poets- en huishoudhulpen uit vrees voor de risico's op besmetting', voert Nico Daenens aan.

De bedrijfsleider somt vijf voorwaarden op waaraan 'absoluut' moet worden voldaan om eventueel gericht de activiteiten te hernemen. Vooreerst degelijke richtlijnen, op studies gebaseerd, die duidelijk aangeven wat wel en niet kan; de veiligheid van hulpen en klanten moeten 100 procent gegarandeerd kunnen worden (o.a. beschermende middelen zoals mondmasker en handgel); gegarandeerde kinderopvang; poets- en huishoudhulpen moeten zelf vrijwillig de keuze kunnen maken om aan het werk te gaan en de overheid moet de sector beter ondersteunen. Zo zouden zieke werknemers (of met coronasymptomen) in deze uitzonderlijke periode ten laste komen van de mutualiteit en niet van de betrokken werkgever. (Belga)

Eva Schram
door Eva Schram

Geen akkoord tussen vakbonden en werkgevers uit handel, definitief antwoord tegen vrijdag

Op het overleg tussen detailhandelsfederatie Comeos en de vakbonden is er woensdagavond geen akkoord uit de bus gekomen. Dat is vernomen van vertegenwoordigers van de Franstalige vakbonden. De werkgevers hebben een "gedeeltelijk" voorstel op tafel gelegd, maar dat zal wellicht als 'onvoldoende' beoordeeld worden, luidt het. Er komt een tegenvoorstel en de vakbonden verwachten een definitief antwoord tegen vrijdag.

Comeos laat weten tijdens de onderhandelingen geen verklaringen te geven. 'De onderhandelingen met de vakbonden zijn nog niet afgerond en worden verdergezet', luidt het woensdagavond.

Door het hamstergedrag in deze coronatijden was het de voorbije periode zeer druk in de voedingswinkels. De vakbonden trokken in een gezamenlijke mededeling woensdag aan de alarmbel. Het personeel is door de drukte en de werkomstandigheden 'moreel en fysiek uitgeput', luidde het.

De vakbonden vroegen onder meer om de supermarkten 's avonds vroeger te sluiten, zonder loonverlies. Andere pistes waren, op sectorniveau, extra verlof en recuperatiedagen en premies.

Tijdens het overleg legde Comeos een 'gedeeltelijk' voorstel op tafel, dat de vakbonden nu gaan evalueren. 'Maar ik kan nu al zeggen dat dat voorstel onvoldoende is', aldus Myriam Delmée van de Franstalige socialistische vakbond Setca, zonder in te gaan op de inhoud. 'We gaan zeer snel een tegenvoorstel doen en hebben een definitief antwoord gevraagd tegen vrijdag.'

Eenzelfde geluid bij Delphine Latawiec van de Franstalige christelijke vakbond CNE. 'Het algemene gevoel is dat het absoluut onvoldoende is. Er moet verder gegaan worden dan wat er op tafel ligt.' Ze pleit voor verdere stappen op het vlak van openingsuren en de aanmoedigingspremie.

Lidl liet eerder woensdag weten haar winkels een uurtje vroeger te sluiten dan gewoonlijk. Volgens Delmée positief, maar dat zijn maar gedeeltelijke oplossingen en geen antwoord op sectorniveau, aldus de vakbondsvrouw. (Belga)

Eva Schram
door Eva Schram

Ook Senaat moet instemmen met volmachten

Naast de Kamer moet ook de Senaat de wet goedkeuren die de regering volmachten geeft om maatregelen te nemen in de strijd tegen het coronavirus. Dat blijkt uit het advies van de Raad van State over het wetsvoorstel rond de volmachten. De Kamer keurt dat voorstel donderdag goed. Ook de Senaat zal het voorstel donderdag al stemmen.

Tien partijen hebben een wetsvoorstel ondertekend dat de minderheidsregering van Sophie Wilmès 'bijzondere machten' geeft om de strijd tegen het coronacrisis efficiënt te kunnen voeren. Naast liberalen, socialisten, groenen, christendemocraten hebben ook N-VA en DéFI het voorstel ondertekend.

De volmachten zorgen ervoor dat de regering niet telkens op de goedkeuring van het parlement moet wachten om maatregelen te kunnen nemen. De volmachten beperken zich tot de coronacrisis en wat er mee samenhangt. Het gaat om dringende bepalingen met betrekking tot de volksgezondheid, de openbare orde, sociale zaken en de bescherming van de economie en de mensen. Het wetsvoorstel legt een termijn van drie maanden vast, die de Kamer éénmaal met eenzelfde periode kan verlengen.

Onder andere over die termijn heeft de Raad van State opmerkingen. Naast juridische opmerkingen stipt het advies ook aan dat die regeling eigenlijk overbodig is, omdat het parlement sowieso kan beslissen om die termijn nog eens te verlengen, als dat nodig mocht blijken.

De Raad van State merkt ook op dat een aantal bepalingen in het wetsvoorstel 'optioneel bicameraal' zijn, wat in mensentaal betekent dat de Senaat er zich over mag uitspreken, indien dat parlement dat wil. De Senaat heeft daar vijftien dagen de tijd voor.

Het bureau van de Senaat heeft woensdag al beslist om, indien nodig, donderdag meteen na de stemming in de Kamer een plenaire zitting te houden om de tekst goed te keuren. (Belga)

Lees ook: Grondwetspecialist Stefan Sottiaux over volmachten regering: 'Raad van State waarschuwt voor onze grondrechten'

Tex Van berlaer
door Tex Van berlaer

De Backer breidt testcapaciteit uit

Het aantal testen op het coronavirus zal de volgende dagen gevoelig uitgebreid worden. De taskforce onder leiding van minister Philippe De Backer volgt een strategie die moet toelaten om de capaciteit geleidelijk op te drijven van 2.000 testen per dag nu tot 10.000 testen per dag. Voorlopig blijft het wel zo dat enkel zieke mensen in het ziekenhuis getest worden. (Belga)

Tex Van berlaer
door Tex Van berlaer

Jambon: 'Er wordt te makkelijk naar technische werkloosheid gegrepen'

Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) wil opnieuw meer mensen aan het werk. Onder meer in de bouw en bij de dienstenchequebedrijven wordt er soms te snel beroep gedaan op de regeling van technische werkloosheid, zei hij in de plenaire zitting van het Vlaams Parlement.

De Vlaamse regering heeft momenteel niet de intentie om de hinderpremie uit te breiden, zei Jambon woensdag. 'Dat neemt niet weg dat we geen oog hebben voor alle andere vragen. De freelancers, de culturele sector, de sportsector, de jeugdsector, de evenementensector, de reisbureaus, de autocarbedrijven,... Die zijn natuurlijk ook getroffen', aldus de minister-president. 'Ik engageer mij dat er ook voor die mensen een regeling komt. Maar de hinderpremie blijft voorbehouden voor zij die gedwongen worden te sluiten door de regels van de Nationale Veiligheidsraad.'

In de nieuwe maatregelen die de regering nog zal aankondigen, moet de focus liggen op meer activiteit, vindt Jambon. Als het in veilige omstandigheden kan, moeten er opnieuw meer mensen aan het werk.

'Ik denk dat er te makkelijk naar technische werkloosheid gegrepen wordt. Het is vandaag ook goed burgerschap om te zorgen dat de maatschappij blijft draaien. Ik roep daar ook de privésector op om haar verantwoordelijkheid te nemen.'

Jambon noemde de bouw en de dienstenchequebedrijven als sectoren waar de social distancing kan worden gerespecteerd. 'De meeste mensen kunnen toch gerust boven gaan zitten als de poetsvrouw beneden bezig is? Ik ben het er niet mee eens om heel die sector stil te leggen. Ik denk dat daar meer gewerkt kan worden dan er vandaag gewerkt wordt.'

Tex Van berlaer
door Tex Van berlaer

Al meer dan 7.500 doden in Italië

In Italië zijn op 24 uur tijd nog eens 683 mensen overleden aan het nieuwe coronavirus. Dat heeft de civiele bescherming woensdag meegedeeld.

Het aantal dodelijk slachtoffers ligt daarmee iets lager dan dinsdag. In totaal zijn nu al 7.503 mensen in Italië bezweken aan COVID-19. Het aantal nieuwe besmettingen daalt wel voor de vierde dag op rij. Er werden woensdag 5.210 bevestigde gevallen gemeld. Dat brengt het totale aantal bevestigde besmettingen, inclusief overlijdens en genezen patiënten, op 74.386.

Het aantal nog 'actieve besmettingen' bedraagt 57.521. Het aantal patiënten op intensieve zorgen, een cijfer dat wegens het tekort aan ziekenhuisbedden angstvallig in het oog wordt gehouden, groeide met 2,7 procent tot 3.489 patiënten. (Belga)

Tex Van berlaer
door Tex Van berlaer

'Kinderen blijven prikkelen is moeilijk zonder nieuwe leerstof'

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) vindt dat scholen eventueel toch nieuwe leerstof mogen geven tijdens de periode van sluiting. Dat zei hij woensdag in de plenaire zitting van het Vlaams Parlement. Hij herhaalde er nogmaals dat hij weinig optimistisch is over een heropening na de paasvakantie.

Momenteel is de richtlijn dat de scholen tijdens de sluiting geen nieuwe stof geven en niet evalueren. 'Maar ik denk dat we daar een volgende stap moeten zetten', zei Weyts. 'Als je de aandachtsboog gespannen wil houden en jongeren wil blijven prikkelen, is dat moeilijk als er geen nieuwe leerstof en geen evaluatie is. Dat is des mensen.'

De minister wil daarom 'voorzichtig' de mogelijkheid geven om nieuwe inhoud aan te bieden. 'We kunnen dat doen via pre-teaching, waarbij je nieuwe lesinhoud geeft, maar daar later op terugkomt, als de scholen weer open zijn.' Er moet volgens hem dan wel uitdrukkelijk voor worden gezorgd dat alle leerlingen worden bereikt.

Weyts herhaalde nogmaals zijn twijfels bij een heropening na de vakantie. 'Ik ben niet optimistisch gestemd, maar het zullen de experts zijn die oordelen en wij zullen hun oordeel volgen.'

Ook voor het hoger onderwijs had Weyts nieuws. Momenteel is er, volgens de Vlaamse decreten, geen overlap mogelijk tussen twee academiejaren. Hij wil overleggen met de universiteiten en hogescholen of dat moet worden aangepast. (Belga)

Tex Van berlaer
door Tex Van berlaer

Asielcentra in Limburg sluiten elke dag om 18 uur de deuren

De asielcentra in Limburg sluiten vanaf vrijdag elke dag om 18 uur de deuren. Private bewakingsagenten zullen de toegang tot de centra bewaken. Dat is woensdag beslist na overleg tussen waarnemend gouverneur Michel Carlier, Fedasil, het Rode Kruis en de burgemeesters van Heusden-Zolder, Lanaken, Sint-Truiden, Lommel, Pelt, Houthalen-Helchteren en Leopoldsburg.

De burgemeesters van Houthalen-Helchteren en Leopoldsburg vroegen dinsdag aan de federale overheid en het Rode Kruis nog een lockdown voor de asielcentra in hun gemeente, omdat er signalen zijn dat bewoners de 'social distancing' niet naleven. Woensdag is een akkoord bereikt om de asielcentra in Limburg op een uniforme wijze te benaderen. Dat moet maximale garanties bieden aan zowel bewoners, personeel als omgeving.

Zo is beslist dat de asielcentra elke dag vanaf 18 uur de deuren zullen sluiten, maar dat er geen lockdown komt. Private bewakingsagenten zullen er wel de toegang tot de centra bewaken met focus op het respecteren van de maatregelen. Er wordt benadrukt dat coronamaatregelen van de federale overheid maximaal moeten worden toegepast, zowel intern als extern.

De bewegingsvrijheid in de centra wordt beperkt tot wandelen, fietsen en joggen in de directe omgeving of binnen het asielcentrum. De 'social distancing' moet strikt worden nageleefd bij het verlaten van het asielcentrum om te gaan werken, te winkelen of om dringende medische redenen.

Na één week volgt er een evaluatie van de maatregelen. Indien blijkt dat ze onvoldoende worden nageleefd, dan vragen de burgemeesters in een tweede fase dat de werking van de opvangcentra in een tijdelijke lockdown gaat. 'We zijn er echter van overtuigd dat Fedasil en het Rode Kruis binnen deze samenwerking alle bovenstaande maatregelen ten volle ter harte zullen nemen', stellen de burgemeesters. 'We wensen Fedasil en het Rode Kruis reeds te danken voor alle reeds geleverde inspanningen in het kader van het beheer van deze crisis.' (Belga)

Tex Van berlaer
door Tex Van berlaer

Brusselse beurs zet herstel voort

Een dag na de sterkste stijging in bijna tien jaar kon de Brusselse beurs woensdag haar herstel consolideren. De Bel20-index ging er nog 1,82 procent op vooruit tot 2.919,65 punten nadat hij in de loop van de handel zelfs even boven de 3.000 punten was gegaan. De beleggers trokken zich op aan een steunpakket van 2.000 miljard dollar dat in de VS op de sporen werd gezet om de gezinnen en de bedrijven financieel door de coronacrisis te loodsen. (Belga)

Bart Osaer
door Bart Osaer

Belgisch ondernemersvertrouwen krijgt grootste klap ooit

De coronacrisis hakt stevig in het vertrouwen van de ondernemers in ons land, blijkt uit de maandelijkse bevraging van de Nationale Bank van België. De indicator die dat vertrouwen peilt, daalt in maart in vergelijking met een maand eerder met 8,2 punten tot -10,9 punten, de grootse terugval ooit. Aangezien de bedrijfsleiders werden gepolst in de periode bij het begin van de draconische veiligheidsmaatregelen die door de overheid werden ingevoerd, houdt de Nationale Bank er rekening mee dat het pessimisme nog zal toenemen. Lees meer

Tex Van berlaer
door Tex Van berlaer

Thuisquarantaine voor wie aankomt op luchthaven Zaventem

Alle reizigers die met het vliegtuig aankomen op Brussels Airport, krijgen de instructie om zichzelf gedurende twee weken in thuisquarantaine te plaatsen. Dat staat op een informatieblad over het coronavirus dat alle aankomende reizigers krijgen, meldt de luchthaven woensdag op Twitter.

'De federale overheid heeft besloten dat elke aankomende passagier zo'n informatieblad moet krijgen', zegt Ihsane Chioua Lekhli, woordvoerster van Brussels Airport. 'Wij werken hier graag aan mee en zorgen voor de goede uitvoering van de beslissing.'

Het informatieblad geeft reizigers die terugkeren van een verblijf in het buitenland de boodschap: 'U dient een quarantaine van 14 dagen in uw domicilie te respecteren.' Ook gaan werken is uit den boze, tenzij dat van thuis kan. En de reizigers krijgen de instructie om de regels van 'social distancing' te eerbiedigen.

Bovendien gelden dezelfde instructies - dus inclusief thuisquarantaine - ook voor familie of vrienden die de reiziger gaan oppikken op de luchthaven om hem of haar naar huis te brengen.

De voorbije dagen werden de inspanningen opgevoerd om de coronamaatregelen ook op de luchthaven stipt te laten naleven. Want regels zoals 'social distancing' werden door passagiers niet altijd even goed gevolgd, bijvoorbeeld aan de bagageband, ondanks stickers op de vloer, posters aan de muren en omgeroepen boodschappen. Daarom werd dinsdag een deel van de reserve van de federale politie naar de luchthaven gestuurd voor extra controles.

Net als aan grensovergangen wordt ook op de luchthaven gecontroleerd of de verplaatsingen van reizigers wel degelijk essentieel zijn, met andere woorden of ze terugkeren naar huis of moeten vliegen voor het werk. 'Er zijn al enkele reizigers na aankomst op Brussels Airport met het vliegtuig teruggestuurd', aldus Chioua Lekhli.

Een andere maatregel is dat alleen wie op de luchthaven werkt of zelf reist, de gebouwen mag betreden. (Belga)

Tex Van berlaer
door Tex Van berlaer

'1266 mensen besmet in woonzorgcentra'

Bij 1.266 mensen in de woonzorgcentra is een besmetting met het coronavirus vastgesteld. Dat zei Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke woensdag in de plenaire zitting van het Vlaams Parlement.

Volgens de officiële cijfers van het crisiscentrum zijn er nu 4.937 mensen besmet met het virus in België. Vlaanderen heeft echter een eigen registratiesysteem voor de situatie in de woonzorgcentra. Daaruit blijkt dat er al 1.266 ouderen het virus hebben opgelopen. 'Dat zijn niet altijd mensen die geregistreerd staan', zei Beke woensdag. 'Het zijn degenen waarvan men zegt: alles wijst erop dat ze het virus hebben.'

Van de besmette personen in de woonzorgcentra werden er 92 naar het ziekenhuis gebracht en 55 overleden.

Het registratiesysteem werd opgestart op 18 maart. 'Sindsdien zijn er in totaal 449 mensen overleden in de woonzorgcentra', zei Beke. 'Omdat er elke dag mensen overlijden in de centra.'

Van het personeel in de woonzorgcentra is zowat 5 procent afwezig. (Belga)

Bart Osaer
door Bart Osaer

VBO: 'Coronacrisis kost Belgische economie wekelijks 2,4 miljard euro'

Volgens berekeningen van het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) doet de coronacrisis de Belgische economie elke week met 0,55 procent of 2,4 miljard euro krimpen. 'Als dat zes weken aanhoudt, dan komen we dit jaar uit op een negatieve groei van 2 procent', zegt VBO-hoofdeconoom Edward Roosens. Lees meer

Tex Van berlaer
door Tex Van berlaer

VN trekt 2 miljard dollar uit voor kwetsbare landen

De Verenigde Naties lanceren woensdag een wereldwijd humanitair responsplan van 2 miljard dollar om in 51 landen in Zuid-Amerika, Afrika, het Midden-Oosten en Azië het nieuwe coronavirus te bestrijden. Dat is nodig omdat miljoenen mensen in gevaar worden gebracht, indien we nu kwetsbare landen niet helpen en het virus vrij laten circuleren, klinkt het. (Belga)

Tex Van berlaer
door Tex Van berlaer

China heft beperkingen in provincie Hubei op

China heeft woensdag de drastische restricties die sinds maanden in de provincie Hubei opgelegd waren, opgeheven. In 24 uur tijd werd geen enkel lokaal geval gedetecteerd, wel 47 'ingevoerde' besmettingen, meldden de nationale gezondheidsautoriteiten.

Peking had dinsdag al aangekondigd dat de reisbeperkingen voor de meer dan 50 miljoen inwoners van Hubei zouden worden opgeheven. Verschillende luchthavens en treinstations in Hubei gaan woensdag weer open. De scholen houden de deuren voorlopig wel nog dicht. Arbeiders worden ertoe opgeroepen weer te gaan werken. Ook de toeristische attracties gaan weer open.

De stad Wuhan, waar het coronavirus in december vorig jaar uitbrak, blijft voorlopig wel nog afgesloten. Daar worden de beperkingen pas op 8 april opgeheven.

Volgens de Chinese autoriteiten vormen alleen nog mensen die naar China komen, bijvoorbeeld terugkerende studenten, een besmettingsgevaar. Tot nu toe zijn in heel China 81.200 infecties en 3.281 coronadoden geteld. (Belga)

Tex Van berlaer
door Tex Van berlaer

Zaakvoerder reageert na mislukte mondmaskerlevering

Mahmut Öz, zaakvoerder van de firma M.O.s.s.A. uit Temse, ontkent dat er sprake zou zijn van oplichting bij de bestelling van 5 miljoen mondmaskers. 'Als de FOD Volksgezondheid op tijd betaald had, dan waren die maskers geleverd', klinkt het.

Lees hier meer: Zaakvoerder reageert na mislukte levering mondmaskers: 'Als de FOD Volksgezondheid op tijd betaald had, dan waren ze geleverd'

Tex Van berlaer
door Tex Van berlaer

België pleit voor 'corona-obligaties'

Negen Europese leiders breken in een brief aan Europese Raadsvoorzitter Charles Michel een lans voor de uitgifte van corona-obligaties. Met zo'n Europees schuldpapier moeten de financiële middelen gemobiliseerd kunnen worden om de gevolgen van de coronacrisis het hoofd te bieden. Belgisch premier Sophie Wilmès is een van de ondertekenaars.

Over de uitgifte van gezamenlijke Europese schulden wordt al jaren gediscussieerd. Tijdens de financiële crisis stak het idee opnieuw de kop op, maar door verzet van Duitsland en andere Noord-Europese lidstaten stierven de 'eurobonds' een stille dood.

De coronacrisis plaatst het idee van zo'n Europees schuldpapier weer helemaal op de voorgrond. Daags voor de videoconferentie van de 27 staatshoofden en regeringsleiders van de Europese Unie zeggen negen van hen in een brief aan voorzitter Charles Michel dat 'een gezamenlijk schuldinstrument' noodzakelijk is om de gevolgen van de coronacrisis te dragen. De ondertekenaars zijn behalve Belgisch premier Wilmès onder meer de Franse president Emmanuel Macron, de Spaanse premier Pedro Sanchez en de Italiaanse premier Giuseppe Conte. Dankzij de uitgifte van coronaobligaties 'kan de financiering op lange termijn gegarandeerd worden van het beleid dat nodig is om de kwalijke gevolgen van deze pandemie aan te pakken', luidt het in hun brief.

Opvallend: opnieuw toont geen enkele noordelijke EU-lidstaat zich openlijk voorstander van pan-Europese obligaties. De leiders van Duitsland, Nederland, Finland, Denemarken... hebben geen van allen hun handtekening onder de brief gezet. Het klassieke argument tegen de uitgifte van Europees schuldpapier is dat het individuele landen van hun plicht ontslaat om hun financiën op orde te brengen.

Nochtans valt er veel te zeggen voor een gemeenschappelijk schuldinstrument, betogen de ondertekenaars. 'Geen enkel land draagt te verantwoordelijkheid voor deze externe shock, maar we dragen er wel allemaal de negatieve gevolgen van. En we moeten samen verantwoording afleggen voor een effectief en verenigd Europees antwoord' op de crisis. Europese coördinatie is immers cruciaal, zo luidt het. (Belga)

Bart Osaer
door Bart Osaer

Congres bereikt akkoord over de grootste bail-out uit de Amerikaanse geschiedenis

Concreet geeft het Amerikaanse Congres aan de regering-Trump de toestemming 2000 miljard dollar uit te geven in de strijd tegen het coronavirus. Dat komt overeen met ongeveer 10 procent van het Amerikaanse bbp. Nergens ter wereld wordt meer geld tegen de crisis gegooid dan in de VS: Zo ziet de grootste bail-out uit de Amerikaanse geschiedenis eruit

© reuters
Kamiel Vermeylen
door Kamiel Vermeylen

PS wil sociale partners betrekken bij socio-economische besluiten

De PS vraagt de regering de sociale partners te betrekken bij de besluiten die ze op sociaal-economisch vlak neemt in de strijd tegen de coronacrisis. Aan de vooravond van de stemming in de Kamer over de volmachtenwet, zeggen de Franstalige socialisten te willen vermijden dat zou worden gemorreld aan de sociale wetgeving.

'Het spreekt voor zich dat de regering moet beschikken over de middelen om tegen de pandemie te strijden. Dat is een zaak van leven of dood', zegt fractieleider Ahmed Laaouej. 'Maar de bijzondere machten mogen geen Paard van Troje worden. Wij waarschuwen dat ze niet mogen dienen om het arbeidsrecht en de sociale bescherming uiteen te halen.'

De uitspraken kunnen niet los worden gezien van de vragen die in vakbondskringen zijn gerezen over de openingsuren van de voedingswinkels. Premier Sophie Wilmès benadrukte dat het besluit daarover niet dient om de openingsuren te verlengen. Ze belooft dat de tekst vrijdag zal worden verduidelijkt.

Kamiel Vermeylen
door Kamiel Vermeylen

Benzine tanken weer goedkoper, maar 'dramatische' verkoopcijfers voor pomphouders

Benzine tanken wordt vanaf donderdag opnieuw wat goedkoper. Dat meldt de federale overheidsdienst Economie woensdag. Een liter benzine 95 (E10) mag vanaf donderdag nog maximaal 1,1420 euro per liter kosten, een daling met 4 eurocent. Volgens de Belgische federatie van brandstoffenhandelaars (Brafco) gaat het om het laagste peil sinds januari 2009. De maximumprijs van benzine 98 (E5) zakt met 3,6 eurocent tot 1,2210 euro per liter.

Kamiel Vermeylen
door Kamiel Vermeylen

Verspreiding coronavirus lijkt af te remmen in Nederland

De verspreiding van het coronavirus in Nederland lijkt af te remmen. Die voorzichtige positieve prognose sprak Jaap van Dissel van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) woensdag uit in de Tweede Kamer.

Van Dissel benadrukt dat alle ontwikkelingen erg gevoelig zijn voor de mate waarin mensen zich aan de maatregelen houden die door de regering zijn afgekondigd. 'De exponentiële groei is waarschijnlijk tot staan gebracht. Het is gevoelig voor gedrag, maar vooralsnog is er een positieve trend.'

Die ontwikkeling is te danken aan de maatregelen die zijn genomen om de opmars van het virus te stoppen, meent Van Dissel. Hij licht met name het maandag afgekondigde voorschrift uit dat alle huisgenoten van een zieke met bijvoorbeeld koorts thuis moeten blijven. Die maatregel, 'die we misschien nog meer op de voorgrond moeten zetten', geeft nu mogelijk het laatste zetje waardoor de intensivecareafdelingen van de ziekenhuizen de uitbraak aankunnen.

Zonder de maatregelen van maandag zouden er vermoedelijk te veel mensen tegelijk ziek worden en zou er te weinig plaats zijn op de intensive care van de ziekenhuizen. De groei van het aantal coronapatiënten vlakt volgens de ramingen die het RIVM gebruikt, nu waarschijnlijk zo af dat de ic's genoeg bedden hebben voor de toestromende patiënten. (Belga)

Kamiel Vermeylen
door Kamiel Vermeylen

Aantal coronadoden in Spanje opgelopen tot 3.434 - meer dan in China

In Spanje zijn al 3.434 mensen aan het coronavirus bezweken. Dat is meer dan het aantal doden dat China heeft geteld. In 24 uur tijd overleden er 738 patiënten aan de gevolgen van het virus. Het land telt inmiddels 47.610 besmettingen. Dat blijkt woensdag uit een nieuwe balans van de autoriteiten.

Enkel Italië telt tot op heden meer doden door het coronavirus, meer dan 6.800. In China vielen tot nog toe 3.281 dodelijke slachtoffers. Meer dan 5.300 Spaanse patiënten zijn genezen verklaard. Sinds 14 maart gelden er strengere maatregelen in Spanje en de inwoners mogen er nauwelijks hun huis uit. Het parlement stemt vandaag/woensdag over een verlenging van de noodtoestand tot 11 april. De Spaanse regering verwacht wel dat het hoogtepunt van de crisis in zicht is. In april zouden een aantal beperkingen kunnen worden opgegeven. (Belga)

Kamiel Vermeylen
door Kamiel Vermeylen

668 nieuwe bevestigde coronagevallen, 56 nieuwe overlijdens

Er zijn de afgelopen 24 uur 668 nieuwe bevestigde coronagevallen in ons land bijgekomen. Het gros komt opnieuw uit Vlaanderen (429). Het totaal aantal bevestigde coronabesmettingen stijgt tot 4.937.

De voorbije 24 uur werden ook434 nieuwe patiënten met COVID-19 in het ziekenhuis opgenomen. In totaal liggen nu 2.152 coronapatiënten in een Belgisch ziekenhuis, 474 mensen liggen op intensieve zorg tegenover 381 gisteren. Het aantal sterfgevallen stijgt met 56 naar in totaal 178 sterfgevallen.

Kamiel Vermeylen
door Kamiel Vermeylen

Centrum voor Cybersecurity waarschuwt opnieuw voor gijzelsoftware

Het Belgische Centrum voor Cybersecurity (CCB) heeft vorige week nog eens een algemene waarschuwing uitgestuurd naar bedrijven en instellingen om waakzaam te zijn voor gijzelsoftware. Na een probleem in een Tsjechisch ziekenhuis, zijn de ziekenhuizen in het bijzonder gewaarschuwd.

Tijdens de coronacrisis zou een IT-blokkering door ransomware bijzonder ongelegen komen. Ziekenhuizen worden bovendien niet gespaard, zo bleek al in Tsjechië. "We hebben ziekenhuizen daarom specifiek gewaarschuwd dat het nu heel belangrijk is om zich te beschermen", zegt CCB-woordvoerster Katrien Eggers, die berichtgeving van De Tijd daarover bevestigt. Eerder waarschuwde het CCB al dat cybercriminelen het coronavirus misbruiken in phishingberichten. Valse berichten over aankopen van mondmaskers, ontsmettingsmiddelen en andere producten doen de ronde. Via die phishingberichten kunnen de criminelen ook ransomware installeren, dus waakzaamheid is geboden. Dat geldt ook voor mensen die van thuis uit werken, benadrukt het CCB. (Belga)

Kamiel Vermeylen
door Kamiel Vermeylen

Trump noemt corona niet langer het 'Chinese virus'

President Donald Trump zegt dat hij het coronavirus niet langer het 'Chinese virus' zal noemen. 'Iedereen weet dat het uit China is gekomen. Maar ik heb besloten dat we er geen grote kwestie meer van moeten maken', zei Trump in een interview met Fox News.

De benaming 'Chinees virus', die de president geregeld in de mond nam, leidde tot grote spanningen tussen de twee grootmachten. Het lijkt erop dat Trump daar nu de angel uit wil halen, al zegt hij wel dat de Chinezen alles aan zichzelf te wijten hadden: 'Het begon allemaal nadat zij hadden gezegd dat onze militairen waren begonnen.' Hij doelt op een theorie die in China rondging dat het Amerikaanse leger het coronavirus in China heeft geïntroduceerd en dat de oorsprong dus niet in de zwaargetroffen stad Wuhan lag.

In een tweet sprak Trump verzoenende woorden richting Aziatische Amerikanen, die na de uitbraak van corona met toenemend racisme te maken kregen: 'De verspreiding van het virus is op geen enkele manier hun schuld'.

Kamiel Vermeylen
door Kamiel Vermeylen

Voka raamt economische schade nu al op 40 miljard euro

Het ondernemersnetwerk Voka raamt de economische schade door de coronapandemie nu al op 40 miljard euro. Dat zegt de werkgeversorganisatie op basis van een nieuwe bevraging. Vorige week schatte Voka de schade nog op 16 miljard euro.

Volgens Voka ziet 84 procent van de Vlaamse bedrijven zijn omzet dalen, en valt die bij 30 procent zelfs bijna volledig weg. Uit de bevraging komt ook naar voren dat al de helft van de bedrijven tijdelijke werkloosheid heeft aangevraagd en nog eens 10 procent zegt dit nog in de komende weken te doen. Voorts zegt de helft van de bedrijven liquiditieitsproblemen te hebben.

'We berekenden ook de impact van de crisis op de economie aan de hand van de cijfers van onze enquête', zegt gedelegeerd bestuurder Hans Maertens. 'De schade bedraagt nu al 40 miljard euro. Er zal dit jaar een recessie van zo'n 7 procent komen als de maatregelen aanhouden tot eind april. Het gevolg is dat deze crisis zeker drie keer zo zwaar riskeert te worden als de financiële crisis van 2008-2009.'

Voka is dankbaar voor de maatregelen die de overheden al hebben genomen, maar schuift zelf nu nog 'drie bijsturingen' naar voren. De werkgeversorganisatie wil dat de federale overheid de eerste maand gewaarborgd inkomen bij ziekte op zich neemt, vraagt een prestatiepremie van 150 euro voor werknemers die buitenshuis aan de slag blijven, en wil de mogelijkheid om tijdlijke werkloosheid te combineren met een andere job. (Belga)

Kamiel Vermeylen
door Kamiel Vermeylen

Europol neemt voor 13 miljoen euro aan potentieel gevaarlijke medicijnen in beslag

Europol heeft voor 13 miljoen euro aan potentieel gevaarlijke medicijnen in beslag genomen, bedoeld voor consumenten die zich zorgen maken over het coronavirus. Tijdens operatie Pangea, die van 3 tot 10 maart liep, werden 121 arrestaties verricht en zijn 37 criminele bendes ontmanteld, zo meldt Europol.

De pandemie betekent voor criminelen een zakelijke opportuniteit. Wereldwijd namen de autoriteiten bijna 34.000 valse chirurgische maskers in beslag, waarmee dit het meest verkochte medische product online is. Daarnaast werden meer dan 2.000 links naar producten die verband houden met Covid-19 opgespoord, aldus Europol. De resultaten van de operatie, waarbij maar liefst 90 landen betrokken waren, laten een verontrustende toename zien van niet-vergunde antivirale medicatie en het malariamedicijnen hydroxychloroquine.

Daarnaast werden ook hoeveelheden vitamine C, dat bekendstaat om zijn immuniteit versterkende eigenschappen, en andere voedingssupplementen in beslag genomen. Een ander deel van de vangst had betrekking op pijnstillers en antibiotica. Alles samen werden tijdens de operatie wereldwijd 4,4 miljoen eenheden illegale drugs in beslag genomen, evenals 37.000 niet-vergunde en nagemaakte medische hulpmiddelen (voornamelijk chirurgische maskers en zelftestkits voor hiv en glucosemonitoring). Ook werden 2.500 links naar websites, sociale media, online verkoopplaatsen en advertenties neergehaald. (Belga)

Kamiel Vermeylen
door Kamiel Vermeylen

Wallonië gaat zelf maskers produceren

Een 'task force' in Wallonië werkt aan de productie van eigen mondmaskers. Dit melden L'Echo en Le Soir woensdag. Het doel is een productie-eenheid voor maskers in Wallonië te creëren en een proces in te voeren voor de ontsmetting van de gebruikte maskers.

De oprichting van een productie-eenheid voor maskers en het herbruikbaar maken ervan worden bestudeerd door een 'task force'. Die werd een paar dagen geleden opgericht door Willy Borsus, minister van Economie. Vier bedrijven zijn benaderd om naast hun huidige activiteiten een productielijn voor maskers op te zetten.

Het tweede project betreffende de ontsmetting en het hergebruiken van maskers wordt geleid door Eric Haubruge, professor aan de Universiteit van Luik, en Pierre Léonard, vertegenwoordiger van de financiële partner Sowalfin. (Belga)

Kamiel Vermeylen
door Kamiel Vermeylen

Reiziger moet kunnen kiezen tussen voucher en cash

Consumenten die door corona hun pakketreis kwijtspelen, moeten de keuze krijgen tussen een reischeque of een terugbetaling door de touroperator. Dat zegt Europees commissaris voor Consumentenzaken Didier Reynders (MR), zo schrijven meerdere kranten.

Eind vorige week liet minister van Consumentenzaken Nathalie Muylle weten dat mensen die een pakketreis hebben geboekt een reischeque zouden krijgen, als hun reis geannuleerd wordt omwille van het coronavirus. Als iedereen om een terugbetaling vraagt, zou dat een te grote impact hebben op de sector, was de redenering.

Maar dat strookt niet met de Europese regels, zegt Reynders. Reizigers kunnen zo'n voucher aanvaarden, maar ze hebben ook het recht op een terugbetaling als zij dat zouden willen. 'Het is beter voor de sector dat we mensen stimuleren om te kiezen voor een voucher, maar het moet wel een vrije keuze zijn.' Om de risico's voor de consument in te perken, wil Reynders met de lidstaten werken aan een garantieregeling. (Belga)

Kamiel Vermeylen
door Kamiel Vermeylen

Nikkei fors hoger na historische rally Wall Street

De Japanse aandelenbeurs is woensdag opnieuw fors hoger gesloten. Het was de derde winstbeurt op rij. Beleggers trokken zich op aan de historische opmars op Wall Street, waar de Dow-Jonesindex met een winst van 11 procent de sterkste eendaagse stijging liet zien sinds de Grote Depressie in 1933. Het nieuws dat de Amerikaanse regering en de Senaat een akkoord hebben bereikt over het omvangrijke noodpakket voor de grootste economie ter wereld, leidde tot optimisme.

De Nikkei in Tokio eindigde met een winst van 8 procent op 19.546,63 punten en bereikte het hoogste niveau in twee weken tijd. Een dag eerder won de hoofdindex al ruim 7 procent. Beleggers reageerden ook opgelucht op het nieuws dat de Olympische Spelen van Tokio niet dit jaar worden gehouden vanwege de coronacrisis, maar uiterlijk in de zomer van 2021. Het Japanse advertentiebedrijf Dentsu, het belangrijkste marketingbureau voor de Zomerspelen, en sportkledingmaker Asics werden flink hoger gezet. Ook aandelen in de zwaar getroffen vastgoedsector waren in trek.

Ook elders in de Aziatische regio gingen de beurzen verder vooruit. De hoofdindex in Shanghai noteerde tussentijds 2,2 procent in de plus en de Hang Seng-index in Hongkong kreeg er 3 procent bij. De Kospi in Seoel steeg 5,7 procent. De All Ordinaries in Sydney ging met een winst van 5,5 procent de dag uit onder aanvoering van de grote Australische banken. De beursgraadmeter in India won 1 procent. Het dichtbevolkte land gaat 21 dagen op slot om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. (Belga)

Kamiel Vermeylen
door Kamiel Vermeylen

PVDA wil onderzoekscommissie naar tekort in strategische voorraad mondmaskers

PVDA wil dat een onderzoekscommissie na de corona-pandemie nagaat waarom achtereenvolgende regeringen hebben nagelaten een strategische reserve mondmaskers aan te leggen. Nochtans waarschuwen experts volgens de extreemlinkse partij al jaren voor het belang van een strategische reserve en dat besparen op dergelijke uitgaven ethisch onaanvaardbaar is.

Volgens de documenten legde de toenmalige regering in 2006 op aanraden van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) een strategische reserve van 38 miljoen mondmaskers aan. Dat gebeurde om ons land voor te bereiden op een mogelijke uitbraak van een grieppandemie. De maskers hebben maar een levensduur van vijf jaar en moeten daarom regelmatig vervangen worden.

'Dat gebeurde minstens één keer, in 2009, bij het uitbreken van de Mexicaanse griep. Maar nadien lieten de verschillende regeringen het na om de strategische reserve te vernieuwen', verklaart Kamerlid Sofie Merckx. Volgens de partij hebben alle regeringen sindsdien het advies van de experten in de wind geslagen en geen stock aangelegd van voldoende mondmaskers.

In 2018 besliste minister van Volksgezondheid Maggie De Block om 6 miljoen mondmaskers die hun vervaldatum hadden bereikt te vernietigen en niet te vervangen. 'Dat is schuldig verzuim van verschillende regeringen', zegt Merckx. 'En daar dragen we nu de gevolgen van. (Belga)

Kamiel Vermeylen
door Kamiel Vermeylen

47 nieuwe gevallen in China, 100 in Zuid-Korea

In China zijn woensdag 47 nieuwe gevallen van het coronavirus en 4 doden gemeld. Dat blijkt uit cijfers van de nationale gezondheidscommissie. In Zuid-Korea zijn dan weer honderd nieuwe gevallen geregistreerd, een derde daarvan is geïmporteerd.

In China zijn er geen nieuwe gevallen in de provincie Hubei, waar de pandemie uitbrak. Daar worden vanaf woensdag de lockdownmaatregelen na twee maanden opgeheven. Wie gezond is, mag opnieuw buitenkomen. Enkel voor de inwoners van de stad Wuhan geldt die maatregel niet. Zij moeten nog geduld hebben tot 8 april. Volgens de Chinese gezondheidsautoriteiten zijn alle nieuwe gevallen geïmporteerd. Sinds de uitbraak van het coronavirus begin december zijn op het Chinese vasteland 81.218 gevallen gemeld. Er zijn 73.650 mensen genezen. In totaal stierven 3.281 mensen.

In Zuid-Korea zijn woensdag dan weer honderd nieuwe gevallen geregistreerd, een derde daarvan is geïmporteerd. De regering zal later deze week striktere procedures opleggen voor reizigers die vanuit de VS het land binnenkomen, liet premier Chung Sye-kyun weten. In het land zijn in totaal 9.137 mensen besmet. De dodentol steeg tot 126. (Belga)

Arthur Debruyne
door Arthur Debruyne

Waarom we ons moeten voorbereiden op nog meer coronavirussen

Het heeft amper 15 genen en 27 eiwitten, terwijl de mens ongeveer 25.000 genen en 20.000 eiwitten heeft. En toch slaagt het nieuwe coronavirus - een miljardste van een meter groot - erin onze hele samenleving tot stilstand te brengen. Wat weten we over deze ongemeen efficiënte doder?

Lees hier meer.

© Reuters
Arthur Debruyne
door Arthur Debruyne

Verlengd verlof voor 306 gevangenen

Om de cipiers en gedetineerden te beschermen, is dinsdag aan 306 gevangenen een verlengd penitentiair verlof toegekend. Het gaat om gedetineerden die al bezig zijn met hun re-integratie in de maatschappij. Zij mogen de gevangenis verlaten tot de coronacrisis voorbij is, schrijven De Standaard en Het Nieuwsblad woensdag.

'Het zijn gedetineerden die al een positieve evaluatie kregen omdat zij druk aan hun reclassering in de maatschappij aan het werken zijn', verduidelijkt woordvoerder Kathleen Van De Vijver. 'De gedetineerden in kwestie hebben buiten de gevangenis een opvangplaats waar zij terechtkunnen. In plaats van 36 uur tijdens een gewoon penitentiair verlof mogen zij buiten tot 5 april.'

Gevangenen die opgesloten zitten wegens terrorisme of zedenfeiten, komen niet in aanmerking. Ook veroordeelden met straffen boven de tien jaar niet, net zoals veroordeelden die geen vast adres hebben. (Belga)

Arthur Debruyne
door Arthur Debruyne

Historicus Walter Scheidel: 'Als je iedereen 1500 euro geeft, los je de ongelijkheid niet op'

Pandemieën hebben in de menselijke geschiedenis telkens weer voor meer gelijkheid gezorgd, toonde historicus Walter Scheidel aan. Zal dat ook nu zo zijn?

Lees hier meer.

© Reuters
Arthur Debruyne
door Arthur Debruyne

Bolsonaro wil dat Brazilië dagelijks leven weer oppakt

De Braziliaanse president Jair Bolsonaro noemt de angst voor het coronavirus 'hysterisch' en wil dat bestuurders coronamaatregelen weer terugdraaien. 'We moeten terug naar de normale situatie', zei de president dinsdag in een toespraak.

Eerder deed hij het virus af als 'een fantasie', vergelijkbaar met 'een klein griepje', ondanks dat er wereldwijd sinds vorig jaar december meer dan 400.000 mensen zijn besmet en meer dan 18.000 mensen eraan zijn overleden.

De uitspraken kwamen Bolsonaro op veel kritiek te staan. In Brazilië zijn meer dan 2.000 mensen besmet, bijna 50 mensen stierven aan de gevolgen van het virus.

Bolsonaro lijkt dezelfde lijn te volgen als zijn Amerikaanse ambtsgenoot Donald Trump. Die zei dinsdag dat de Amerikaanse economie rond Pasen, op 12 april, weer moet gaan draaien.

Tijdens de speech van de Braziliaanse president demonstreerden mensen door het hele land tegen zijn uitspraken door op potten en pannen te slaan. Volgens opiniepeilingen is de populariteit van Bolsonaro tijdens de coronacrisis gedaald. (Belga)

© Reuters
Arthur Debruyne
door Arthur Debruyne

Medisch personeel krijgt bonussen in Letland

Letland gaat bonussen tot 50 procent van het loon geven aan het medisch personeel dat direct betrokken is bij de strijd tegen het coronavirus. Dat kondigde de minister van Volksgezondheid Ilze Vinkele dinsdag aan.

'Specialisten op het vlak van de volksgezondheid, apothekers en ondersteunend personeel worden vandaag bedankt voor hun werk, verantwoordelijkheidsgevoel en patriottisme in de strijd tegen de verspreiding van Covid-19', verklaarde Vinkele in een videoconferentie aan journalisten.

De gezondheidswerkers krijgen een bonus van maximaal 50 procent van hun salaris voor de maand maart en nog eens een van ongeveer 20 procent van hun loon in de komende twee maanden.

De beslissing wordt woensdag officieel door de regering bekrachtigd.

In Letland, dat 1,9 miljoen inwoners telt, zijn 197 gevallen van het coronavirus vastgesteld. (Belga)

Arthur Debruyne
door Arthur Debruyne

Amerikanen die in New York zijn geweest moeten in quarantaine

De Amerikaanse regering heeft burgers met klem aangeraden om zelf in quarantaine te gaan wanneer zij in de afgelopen twee weken in New York zijn geweest. De stad is het epicentrum van de Amerikaanse coronacrisis. Ongeveer 60 procent van alle besmettingen in de VS zijn vast gesteld in New York.

In New York zijn bijna 15.000 mensen besmet met het virus, meer dan 130 stierven als gevolg van de infectie.

Reizigers die per vliegtuig vanuit New York aankomen in de staat Florida moeten aangeven hoe ze invulling geven aan hun thuisquarantaine, maakte die staat bekend als reactie op de regering. Ook moeten ze opgeven met wie ze contact hebben gehad.

De Amerikaanse vice-president Mike Pence zei dat de regering veel middelen, zoals beademingsapparatuur, naar New York stuurt om zieke mensen te helpen. Andrew Cuomo, gouverneur van de gelijknamige staat, riep president Trump op zijn bevoegdheden in te zetten om fabrikanten te dwingen tot het produceren van meer beademingsapparaten.

De gouverneur en de president staan vanwege de aanpak van het virus op gespannen voet met elkaar. 'Geen enkele Amerikaan wil de economie aanjagen ten koste van mensenlevens', zei Cuomo. Trump zei eerder dat hij de economie snel weer wil laten draaien om verdere schade te voorkomen.

Het aantal besmettingen loopt in het hele land in rap tempo op. Na Italië en China zijn de Verenigde Staten met ruim 50.000 besmettingen en 700 doden het zwaarst getroffen land. (Belga)

Arthur Debruyne
door Arthur Debruyne

Boetes tot 3.000 euro voor Italianen die zich niet houden aan lockdown

De Italiaanse regering komt met zwaardere boetes voor mensen die zich niet houden aan de regels rond de lockdown. In een pas goedgekeurd decreet staat dat die boetes variëren tussen de 400 en 3.000 euro, meldt premier Giuseppe Conte.

Het decreet stelt de regionale autoriteiten ook in staat om verder te gaan dan de maatregelen die op nationaal niveau zijn genomen. Zo kunnen ze strengere beperkingen opleggen, aldus Conte.

Italië is sinds 10 maart in lockdown. Tot nu toe riskeerden mensen die zich niet aan de regels houden boetes tot 206 euro of een gevangenisstraf tot drie maanden. (Belga)

Jan Herregods
door Jan Herregods

'Beetje bij beetje werd duidelijk dat dit geen normaal verblijf zou worden'

Johan Vandersmissen blikt terug op zijn ervaring als coronapatiënt in het ziekenhuis. Hier leest u zijn verslag.

Arthur Debruyne
door Arthur Debruyne

'Brede steun' onder eurolanden om noodfonds in stelling te brengen

Er is 'brede steun' onder de eurolanden om het Europese noodfonds ESM in te schakelen in de strijd tegen de economische impact van de coronapandemie. Een akkoord is er echter nog niet. Dat heeft eurogroepvoorzitter Mario Centeno dinsdagavond aangegeven na afloop van een videoconferentie met de ministers van Financiën.

Het ESM zou preventieve kredietlijnen ter beschikking stellen van eurolanden die dat wensen. Elk land zou in eerste instantie tot 2 procent van zijn bruto binnenlands product ter beschikking kunnen krijgen voor uitgaven in de gezondheidszorg of voor de ondersteuning van de economie.

Een akkoord is er nog niet. 'Er is brede steun onder de leden over de kenmerken, maar er is nog meer werk nodig om de details uit te klaren', zo erkende Centeno. De Portugees speelt het dossier door naar de staatshoofden en regeringsleiders, die donderdag een videoconferentie houden.

Het ESM is opgericht tijdens de eurocrisis en beschikt over een leencapaciteit van 410 miljard euro. De kredietlijnen zouden 'ons een bijkomende verdedigingslinie voor de euro verschaffen en fungeren als verzekering die ons beschermt tegen deze crisis', stelde Centeno.

Landen als Griekenland, die hun openbare financiën hadden laten ontsporen, moesten in de eurocrisis zware saneringen en hervormingen doorvoeren om leningen van het fonds te bekomen. Centeno hamerde erop dat de huidige crisis anders is. Ditmaal is de shock van externe aard en treft ze alle eurolanden.

'De kenmerken van dit instrument zouden consistent moeten zijn met de externe, symmetrische aard van de shock die COVID-19 teweegbrengt. Dat geldt ook voor de voorwaarden die eraan verbonden worden', zei Centeno, die benadrukte dat op termijn opnieuw naar stabiele openbare financiën moet gestreefd worden.

Volgens ESM-directeur Klaus Regling is 2 procent van het bbp alvast een 'substantieel bedrag'. Het komt overeen met de gemiddelde omvang van de budgettaire maatregelen die de lidstaten de voorbije weken hebben genomen om de crisis aan te pakken. Eurolanden die beroep willen doen op de kredietlijn, kunnen die inspanningen daarmee financieren, of hun inspanning verdubbelen, legde hij uit. (Belga)

Arthur Debruyne
door Arthur Debruyne

Leopoldsburg en Houthalen-Helchteren vragen lockdown asielcentra

De burgemeesters van Houthalen-Helchteren en Leopoldsburg vragen aan de federale overheid en het Rode Kruis een lockdown voor de asielcentra in hun gemeente. Dat schrijft Het Belang van Limburg.

'We vragen om er tijdelijk gesloten centra van te maken, omdat er heel veel signalen zijn dat bewoners de social distancing niet naleven', zegt burgemeester van Leopoldsburg Marleen Kauffmann (CD&V).

'Iedereen moet gelijk voor de wet zijn, zowel binnen als buiten het centrum. Het kan niet dat er twee snelheden zijn', vult burgemeester van Houthalen-Helchteren Alain Yzermans (SP.A) aan. Woensdag vindt er overleg tussen beide gemeenten, Fedasil en het Rode Kruis plaats.

Maandag besliste de gemeente Koksijde al om het asielcentrum op haar grondgebied in lockdown te plaatsen, omdat de bewoners zich niet aan de regels van social distancing hielden. Dat gebeurde zonder medeweten van het Rode Kruis, en ook Fedasil betreurde de eenzijdige beslissing van de gemeente Koksijde.

De burgemeesters van Houthalen-Helchteren en Leopoldsburg, Yzermans en Kauffmann, willen de sluiting niet zelf opleggen, maar trekken wel samen aan de alarmbel. 'Wij hebben de vraag gesteld of er verstrengde maatregelen kunnen komen. We zien dat de bewoners social distancing niet garanderen en ook binnen het noodopvangcentrum horen we dat ze er niet dezelfde regels als wij naleven', legt Kauffmann uit. 'Wij vragen een tijdelijk gesloten centrum, voor hun eigen veiligheid en ook die van onze inwoners. Dat is een stukje zelfbescherming, maar daar zitten ook 500 mensen samen. Stel je voor dat daar ook corona aanwezig is.'

'Je kan niet vragen van de mensen om de regels te respecteren, als dat in het centrum anders wordt benaderd. Het is niet omdat je in een bepaald gebied leeft, dat het anders moet worden aangepakt. Ze leggen de regels in het centrum wel op, maar als ze niet worden gerespecteerd, is er een andere methode nodig', stelt Yzermans. 'Het gaat over een aantal dingen: sommigen lopen nog in groep naar de bushalte, of ze gaan samen wifi zoeken. Ze lopen voor zichzelf risico en voor de anderen. Het is in hun eigen belang en dat van hun gezondheid dat ze mee op de kar stappen van dezelfde principes.'

Nog voor de vraag van beide Limburgse gemeenten had het Rode Kruis dinsdag laten weten dat de asielcentra in Vlaanderen waaraan het logistieke ondersteuning biedt, niet in lockdown gaan. De gemeenten Leopoldsburg en Houthalen-Helchteren vragen een dringend overleg met het doel verdere dwingende stappen te vermijden. Als er na het overleg van woensdag maatregelen worden genomen, heeft dat waarschijnlijk ook gevolgen voor de andere asielcentra van het Rode Kruis.

'Wij slaken nu samen de noodkreet, omdat beide centra door het Rode Kruis worden uitgebaat. Maar maandag was er ook al Koksijde, dus ik denk dat deze problematiek niet alleen bij ons leeft. We vragen daarom om deze maatregel op federaal niveau te nemen en ons als lokaal bestuur niet aan ons lot over te laten', stelt Kauffmann. 'Ik heb duidelijk gesteld dat ik een zeer ernstige wijziging van de koers wil', besluit Yzermans. (Belga)

Arthur Debruyne
door Arthur Debruyne

Franse experts vinden verlenging van lockdown-maatregelen 'noodzakelijk'

De wetenschappelijke raad die de Franse president Emmanuel Macron adviseert over de aanpak van het coronavirus, zegt dat het 'noodzakelijk' is om de huidige lockdown-maatregelen te verlengen. Dat hebben de experts dinsdag bekendgemaakt.

Sinds dinsdag 17 maart zijn niet-essentiële verplaatsingen in Frankrijk verboden. De maatregelen weden afgekondigd voor een periode van twee weken.

Maar de experts in de Franse wetenschappelijk raad stellen nu dat er een langere lockdown nodig zal zijn om het virus aan te pakken. Ze pleiten voor een periode van minimaal zes weken, dus vier weken langer dan oorspronkelijk voorzien.

Een concrete datum voor de opheffing van de maatregelen, kan niet worden gegeven wegens de onzekerheid over de manier waarop de epidemie zich verder zal ontwikkelen.

Volgens de wetenschappers moet er ook nagedacht worden over een versterking van de lockdown-maatregelen. Maar er wordt niet vermeld welke maatregelen genomen moeten worden.

Het is nog niet duidelijk of de aanbevelingen gevolgd zullen worden door de regering. Minister van Volksgezondheid Olivier Véran zegt in een reactie dat het gaat om 'een inschatting' en benadrukt dat er nog andere rapporten komen. 'Het zal duren zo lang het moet duren', klinkt het. (Belga)

Arthur Debruyne
door Arthur Debruyne

Congo roept noodtoestand uit en plaatst Kinshasa in afzondering

De Congolese president Félix Tshisekedi heeft dinsdagavond de noodtoestand uitgeroepen, als gevolg van de coronapandemie. De hoofdstad Kinshasa wordt geïsoleerd van de rest van het land.

Tshisekedi maakte de beslissing bekend tijdens een tv-toespraak. Hij stelde een verbod in op 'alle reizen' vanuit Kinshasa naar de rest van het land, en omgekeerd. Op die manier moet de hoofdstad, de haard van de corona-epidemie in Congo, worden afgezonderd.

In Congo zijn er 45 bevestigde besmettingen met het coronavirus. Drie mensen zijn er al aan COVID-19 overleden. (Belga)

Arthur Debruyne
door Arthur Debruyne

Poetin: G20 houdt donderdag spoedzitting per videoconferentie

De G20-landen gaan donderdag een spoedzitting houden over de aanpak van de coronapandemie. Dat heeft de Russische president Vladimir Poetin dinsdag gezegd. Het overleg zal via videoconferentie plaatsvinden.

VN-secretaris-generaal Antonio Guterres had de twintig belangrijkste economieën ter wereld dinsdag nog opgeroepen tot 'een respons zoals in oorlogstijd' tegen de huidige coronapandemie.

'De leiders van die landen moeten massaal middelen in hun economie injecteren', staat in een brief van Guterres. 'Biljoenen dollars van dat stimulusprogramma moeten dienen om de arme landen te helpen.' (Belga)

Jan Herregods
door Jan Herregods

Frankrijk: in totaal al meer dan 1.000 doden

Het nieuwe coronavirus heeft in Frankrijk in totaal al aan meer dan duizend personen het leven gekost. Dat blijkt dinsdag uit de meest recente gegevens van het Franse departement Volksgezondheid.

Er werden dinsdag 240 nieuwe doden gemeld, waarmee voor het eerst de kaap van duizend overlijdens wordt gerond. Het totale dodental door COVID-19 in Frankrijk staat nu op 1.100, meldt algemeen directeur van het departement Volksgezondheid Jérôme Salomon.

Het totale aantal bevestigde besmettingen steeg op 24 uur tijd van 19.856 naar 22.300. Er liggen 10.176 mensen met het coronavirus in de Franse ziekenhuizen. Daarvan liggen 2.516 patiënten op intensieve zorgen. Salomon erkent dat het huidige dodental enkel betrekking heeft op mensen die sterven in ziekenhuizen, waardoor het cijfer "slechts een beperkt deel van de sterfgevallen" in Frankrijk vertegenwoordigt. De overlijdens in de rusthuizen zijn niet in de statistieken vermeld.

Het is wel de bedoeling om "de komende dagen" werk te kunnen maken van een dagelijkse opvolging van de sterftes in de rusthuizen, zegt Salomon. Ook minister van Volksgezondheid Olivier Véran had dinsdag al gezegd dat er informatie verzameld wordt over de situatie in de rusthuizen. "We kunnen niet al die informatie in realtime hebben, maar we willen volledig transparant zijn", stelde hij.

(Belga)

Jan Herregods
door Jan Herregods

Ruim derde van wereldbevolking gevraagd om zich te isoleren

Met de lockdown in India, die om middernacht plaatselijke tijd (19.30 uur Belgische tijd) in zal gaan, worden wereldwijd nu al meer dan 2,6 miljard mensen door hun autoriteiten gevraagd om thuis te blijven en zo de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Dat leidt het Franse persagentschap AFP dinsdag af uit cijfers in een eigen database. Aangezien de totale wereldbevolking door de Verenigde Naties wordt geschat op 7,8 miljard, gaat het om ruim een derde van alle mensen die op deze aardbol rondlopen.

Het merendeel van de betrokken landen hebben hun inwoners verplicht om zichzelf in hun woning te isoleren. De maatregels hebben betrekking op minstens 2,24 miljard mensen, verspreid over minstens 42 landen of grondgebieden. Onder meer heel wat landen in Europa - waaronder België, Frankrijk, Groot-Brittannië, Italië en Spanje - maar ook bijvoorbeeld Colombia, Argentinië, Nepal, Irak, Madagaskar en de Amerikaanse deelstaat Californië hebben inmiddels voor deze aanpak geopteerd. India en Nieuw-Zeeland hebben zich zopas aan dat lijstje toegevoegd.

Vanaf donderdag doet ook Zuid-Afrika mee. In de meeste van deze gebieden mogen de mensen wel nog hun huis uit om te gaan werken, levensnoodzakelijke inkopen te doen of om zorg te bieden.

Minstens vijf landen of grondgebieden - goed voor meer dan 226 miljoen personen - zoals Iran, Duitsland en Canada hebben hun bevolking opgeroepen om thuis te blijven en verplaatsingen en contacten zo veel mogelijk te mijden, maar zonder de aanbevelingen een verplicht karakter te geven. Verder hebben minstens vijftien landen en gebieden - goed voor meer dan 189 miljoen inwoners - een avondklok ingesteld. Dat is onder meer het geval voor Saoedi-Arabië, Ivoorkust, Chili, Manilla en Servië. Egypte volgt woensdag.

Tot slot zijn er ook een paar landen die hun voornaamste steden in quarantaine hebben gezet. Al die steden samen - zoals de 27 grootste steden van Bulgarije, Almaty en Nur-Sultan in Kazachstan en Bakoe in Azerbeidzjan - vertegenwoordigen zo'n 10 miljoen inwoners. (Belga)

Jan Herregods
door Jan Herregods

Ook in paasvakantie wordt in noodopvang jeugd voorzien

Ook in de paasvakantie wordt er voorzien in opvang voor kinderen van ouders met een cruciaal beroep, sociaal of medisch kwetsbare kinderen en kinderen met een moeilijke thuissituatie. Dat bleek dinsdag na een breed overleg op initiatief van minister van Onderwijs Ben Weyts, in aanwezigheid van de Vlaamse ministers Bart Somers, Benjamin Dalle en Wouter Beke, en de onderwijskoepels, onderwijsvakbonden, het Agentschap Opgroeien, de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten, de Vlaamse Dienst Speelpleinwerk, enzovoort.

De lokale besturen wordt gevraagd de regierol op te nemen, in samenwerking met scholen en opvanginitiatieven. Het algemene principe blijft dat kinderen zoveel mogelijk thuis worden opgevangen tijdens de paasvakantie. Maar voor kinderen voor wie dat niet kan, wordt er voorzien in vakantieopvang. Er worden geen lesopdrachten gegeven, maar wel spel en sport, "met aandacht voor de huidige hygiëne-maatregelen", klinkt het. (Belga)

Jan Herregods
door Jan Herregods

Europa wil mobiele data inzetten om verspreiding in kaart te brengen

Eurocommissaris voor Interne Markt Thierry Breton heeft met de ceo's van de Europese telecombedrijven overleg gepleegd over het delen van geanonimiseerde data om de verspreiding van het coronavirus in kaart te brengen en te voorspellen, zo heeft de Europese Commissie dinsdag meegedeeld.

Jan Herregods
door Jan Herregods

Opnieuw snellere stijging van dodental in Italië: 743 nieuwe doden

Het aantal doden door het nieuwe coronavirus kent in Italië opnieuw een snellere stijging. Er zijn dinsdag 743 doden gemeld, wat het totaal op 6.820 brengt.

De voorbije twee dagen was er sprake van een daling van het nieuwe aantal doden. Nadat op zaterdag nog een recordaantal van 793 COVID-19-doden was gemeld, daalde het aantal dodelijke slachtoffers zondag en maandag tot respectievelijk 650 en 602. Het optimisme over het afvlakken van de curve krijgt met de nieuwe stijging van dinsdag evenwel een deuk.

De afname van het aantal nieuwe besmettingen wordt wel nog voortgezet. Er is dinsdag nog sprake van een stijging van het totale aantal infecties met 8,2 procent. In totaal hebben al 69.176 mensen in Italië positief getest op het virus, zo meldt Angelo Borrelli, het hoofd van de Italiaanse civiele bescherming. Er zijn al 8.326 mensen genezen. (belga)

Bart Osaer
door Bart Osaer

Ivan Van de Cloot: 'De banken moeten doen wat van hen verwacht wordt'

De overheid bereikte een akkoord met de banksector om de economische gevolgen van de coronacrisis op te vangen. De banken moeten de eerste klap incasseren. Volgens Ivan Van de Cloot, de hoofdeconoom van de denktank Itinera Institute, moeten de banken doen wat van hen verwacht wordt en de reserves aanspreken die ze de afgelopen jaren hebben aangelegd. Lees meer

Jan Herregods
door Jan Herregods

Meer dan 7.000 mensen melden zich als vrijwilliger bij Vlaanderenhelpt.be

Er hebben 7.113 mensen zich ingeschreven via VlaanderenHelpt.be, de website waarop alle acties van vrijwilligers in het kader van het coronavirus verzameld zijn. De meesten willen helpen door boodschappen te doen. Dat meldt directeur Eva Hambach van Vlaanderenhelpt.be dinsdagnamiddag.

De website biedt een overzicht van de verschillende acties die vrijwilligers in alle Vlaamse gemeenten op poten zetten om buren en kwetsbare mensen te helpen. Meer dan 7.000 mensen hebben zich totnogtoe gemeld. Er zijn nog tal van mensen die rechtstreeks via hun lokaal bestuur zijn ingeschreven, dus volgens Hambach is het mogelijk dat er hier en daar wat dubbeltellingen zijn. Voorts zijn er mensen die zich rechtstreeks aanmelden via het Agentschap Zorg en Gezondheid. Die cijfers zitten hier niet bij want dat zijn vooral medische functies.

De meeste mensen geven zich op om boodschappen te doen (4.300). Het wandelen met de hond is ook populair (1.250). Opvallend is dat het afleggen van bezoek op een erg laag pitje staat (93). Er zijn ook tal van mensen die briefjes leggen in de winkel of de apotheek om aan te geven dat ze bereid zijn een taak op te nemen. Hambach benadrukt nog dat vrijwilligers een gratis verzekering krijgen als ze zich registreren, maar het gaat om een basisverzekering die niet alle soorten van activiteiten dekt. Die dekt bijvoorbeeld besmetting niet. (Belga)

Jan Herregods
door Jan Herregods

Rusland heeft 'geen duidelijk' beeld van de omvang van de epidemie

Rusland heeft geen "duidelijk beeld" van de omvang van het aantal besmettingen in het land en zou de maatregelen tegen het coronavirus moeten opvoeren. Dat meldt Sergej Sobjanin, burgemeester van Moskou, dinsdag. "Het probleem is dat het aantal tests erg laag is en dat niemand een duidelijk beeld heeft" van de realiteit in Rusland en de wereld, aldus Sobjanin, die ook aan het hoofd staat van de anticoronavirus-werkgroep binnen de Russische Veiligheidsraad.

Sobjanin wil dat de Russische regio's hun anticoronavirusmaatregelen opvoeren als zij geen hoog aantal besmettingen willen hebben. "Niet alle gebieden begrijpen de ernst van de situatie", zei de burgemeester. "Ongeacht of ze zieke mensen hebben of niet, ze zouden zich allemaal klaar moeten maken." Tot nu was het aantal geïdentificeerde gevallen in Rusland (495) erg laag vergeleken met West-Europa. Volgens Sobjanin ligt het werkelijke aantal mensen dat besmet is met het coronavirus "aanzienlijk" hoger dan de officiële cijfers aangeven.

De burgemeester van Moskou heeft in zijn stad de strengste maatregelen genomen: de quarantaine van reizigers, de beperking van openbare bijeenkomsten en de sluiting van scholen en uitgaansgelegenheden. Hij vroeg ook aan alle 65-plussers om thuis te blijven. Sobjanin wil bovendien reizigers uit het buitenland identificeren.

Poetin daarentegen heeft herhaaldelijk gezegd dat de uitbraak van het coronavirus onder controle is in Rusland. Het land heeft geleidelijk aan de beperkingen aangescherpt, culturele en sportevenementen stopgezet en scholen en fitnessclubs gesloten.

In tegenstelling tot veel andere landen in Azië en Europa heeft de nationale regering echter niet opgeroepen om binnen te blijven. (Belga)

Jan Herregods
door Jan Herregods

Ministers en experts vragen burgemeesters te stoppen met uitdelen mondmaskers aan burgers

Experts en de bevoegde ministers roepen in een gezamenlijke mededeling de burgemeesters op om te stoppen met het opeisen van mondmaskers bij bedrijven op hun grondgebied om ze dan uit te delen aan burgers.

"Het is belangrijk dat maskers beschikbaar blijven voor ons zorgpersoneel. Maskers uitdelen aan burgers op straat heeft weinig zin. Een goede basishygiëne blijft het belangrijkste, in combinatie met het opvolgen van de bijkomende maatregelen", stelt viroloog Steven Van Gucht van het wetenschappelijk comité. Ook verschillende ministers sluiten zich hierbij aan.

"Een oproep aan iedere burgemeester om de terbeschikkingstelling van maskers zo goed mogelijk te laten verlopen. Individuele opeisingen door enkele burgemeesters helpen de zaken niet vooruit", stelt federaal minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem.

Voor Vlaams minister-president Jan Jambon moeten we ervoor zorgen dat de mondmaskers die we in voorraad hebben, zo gericht en zo efficiënt mogelijk worden ingezet. "Individuele beslissingen door burgemeesters zijn ongetwijfeld goed bedoeld, maar helpen ons niet vooruit. Daarom wil ik de burgemeesters mee oproepen niet langer mondmaskers op te eisen", aldus Jambon.

Voor zijn Waalse collega Elio Di Rupo moeten "de zorgverleners voorrang krijgen voor de mondmaskers, want zij staan aan de frontlinie tegen deze epidemie van het coronavirus".

Brussels minister-president Rudi Vervoort rekent "op de solidariteit en de verantwoordelijkheidszin van eenieder om mondmaskers prioritair voor te behouden voor het medisch personeel dat in contact komt met covid-19 en geïdentificeerde risicopatiënten. We moeten te allen tijde vermijden dat hun veiligheid in gevaar komt."

De federale ministers Maggie De Block en Philippe De Backer vragen "met aandrang aan iedereen die mondmaskers gaat opeisen bij bedrijven, om hiermee onmiddellijk te stoppen. De maatregelen zijn duidelijk, iedere burger voorzien van een mondmasker hoort daar niet bij. Als iedereen zich houdt aan de maatregelen zoals handen wassen met water en zeep en anderhalve meter afstand houden, zijn maskers voor burgers overbodig. We moeten die voorbehouden voor al onze zorgverleners en de mensen die onze economie draaiende houden. Bedrijven die op dit moment gebruik maken van mondmaskers, houden onze economie en onze dienstverlening draaiende. We staan erop dat dit niet tegengewerkt wordt. We vragen onze burgemeesters dan ook met aandrang om geen mondmaskers op te eisen voor hun burgers. Ze doen dat natuurlijk met de beste bedoelingen, maar het doet meer kwaad dan goed. Burgers beschermen zichzelf het best door zich strikt te houden aan de getroffen maatregelen en social distancing." (belga)

Jan Herregods
door Jan Herregods

Heel India gaat voor drie weken in lockdown

India wordt dinsdag vanaf middernacht (lokale tijd) voor een periode van drie weken in lockdown geplaatst. Dat heeft eerste minister Narendra Modi dinsdag meegedeeld. Met die maatregel moet de verspreiding van het coronavirus worden ingeperkt.

Modi maakte de beslissing dinsdag bekend tijdens een tv-toespraak. "Op basis van de huidige situatie, geldt de lockdown voor 21 dagen", zo deelde hij mee. Die beslissing werd genomen in samenspraak met gezondheidsexperts, werd beklemtoond. "Als we dit niet in 21 dagen geregeld krijgen, dan zal het land 21 jaar worden teruggeworpen in de tijd", aldus Modi. "Er is geen enkele andere manier om aan het coronavirus te ontsnappen."

De regering zal instaan voor de bevoorrading van essentiële diensten en goederen voor de mensen, deelde de eerste minister nog mee. Verschillende Indiase staten hadden de bewegingsvrijheid van hun burgers al met strikte maatregelen beperkt. Maar het was nog niet duidelijk voor welke periode dat zou gelden. Ook was er nog geen sprake van een volledige lockdown.

India telt ongeveer 1,3 miljard inwoners. Er hebben bijna 500 mensen positief getest op het nieuwe coronavirus. Dat aantal, dat wellicht een forse onderschatting is, is bovendien duidelijk toegenomen sinds het afgelopen weekend. Negen mensen zijn in India al gestorven aan COVID-19. (Belga)

Jan Herregods
door Jan Herregods

'VS mogelijk op weg om nieuwe epicentrum van pandemie te worden'

Bart Osaer
door Bart Osaer

'Europese economie heeft het nu al harder te verduren dan in 2008'

Zoals bekend kreunt de Europese economie onder de draconische maatregelen die genomen worden om het coronavirus te bestrijden. Dat blijkt nogmaals uit de zogenaamde PMI-indicator van het onderzoeksbureau Markit, dat de economische activiteiten in de eurozone peilt. Volgens hoofdeconoom Chris Williamson krijgt de Europese economie nu al af te rekenen met een scherpere terugval dan tijdens het hoogtepunt van de wereldwijde financiële crisis in 2008.

Jan Herregods
door Jan Herregods

VN roept op om sancties op te schorten gedurende coronacrisis

De Hoge Commissaris voor de Mensenrechten van de Verenigde Naties roept op tot opschorting van sancties gedurende de coronapandemie. Michelle Bachelet doelt hiermee op de sancties tegen Iran, Cuba, Noord-Korea, Venezuela en Zimbabwe.

Jan Herregods
door Jan Herregods

Nog 4 op de 10 bouwbedrijven actief - Bouwunie roept op om bouw niet stil te laten vallen

De Bouwunie roept dinsdag in een mededeling op om de bouw niet te laten stilvallen door de coronamaatregelen. Nog maar vier op de tien bouwbedrijven zijn momenteel aan de slag en dat aantal zal de komende dagen nog zakken, zo blijkt uit een bevraging.

"Door gebrek aan materiaal en de verplichte afstandsmaatregelen dreigt de bouw compleet stil te vallen", waarschuwt Bouwunie. "Minder dan de helft van de bedrijven die vorige week werkten, verwacht deze week nog aan de slag te kunnen blijven. Vorige week moest meer dan de helft van de bouwbedrijven al noodgedwongen zijn activiteit terugschroeven. Ondertussen zijn nog maar vier op tien bouwbedrijven aan de slag."

De beroepsvereniging vraagt om de mogelijkheid tot werken in de bouw optimaal te ondersteunen. "In 59 procent van de gevallen is het gebrek aan materiaal de voornaamste reden om de activiteiten te stoppen, voor 44 procent zijn de afstandsmaatregelen (social distancing) moeilijk na te leven. In beperktere mate kan er niet gewerkt worden wegens gebrek aan personeel of het stilleggen van de werven door de hoofdaannemer of bouwheer." Jean-Pierre Waeytens, gedelegeerd bestuurder van Bouwunie, zegt dat er met de nodige voorzorgsmaatregelen nog kon worden gewerkt.

"Op voorwaarde dat de veilige afstand van 1,5 meter te allen tijde gewaarborgd blijft, zowel op de werf als tijdens de verplaatsingen", klinkt het. "Uit de bevraging blijkt dat 82 procent van de nog actieve bouwbedrijven maatregelen heeft genomen om nog aan de slag te kunnen blijven."

Waeytens rekent op een extra duwtje in de rug vanuit de overheden. "De bouw mag niet volledig stilvallen. Een van de knelpunten is het vervoer van en naar de werf. Om veiligheid in transport te garanderen vragen we een financiële tussenkomst om bijkomende of grotere voertuigen te huren om collectief vervoer te vrijwaren. Dit is efficiënter dan individueel vervoer." Bouwunie vraagt ook om de toevoer van materialen niet volledig te laten stilvallen. (Belga)

Jan Herregods
door Jan Herregods

Volksgezondheid start onderzoek naar zwaar getroffen Sint-Truiden

Het ministerie van Volksgezondheid start een onderzoek om te achterhalen waarom Sint-Truiden zo zwaar getroffen wordt door het coronavirus, zo zegt burgemeester Veerle Heeren (CD&V) dinsdag aan Radio 2 Limburg. In het Sint-Trudo Ziekenhuis van Sint-Truiden zijn 37 coronapatiënten opgenomen, van wie 9 mensen op intensieve zorgen liggen. "Daarmee is Sint-Truiden verhoudingsgewijs de hardst getroffen regio en daarmee samenhangend ook ons ziekenhuis", meldt Heeren.

Het ziekenhuis en de stad Sint-Truiden bekijken samen met de federale overheid of er potentiële besmettingshaarden gedetecteerd kunnen worden. Hotspots van besmetting zijn er tot dusver echter niet aangetroffen, in tegenstelling tot andere zwaar getroffen regio's waar dat wel het geval is. Voorlopig wordt dus geconcludeerd dat de besmettingen via verschillende wegen de Truienaars hebben getroffen.

De situatie in het Sint-Trudo Ziekenhuis is momenteel onder controle. Zo is er maandagavond een derde volledige quarantaine-afdeling in gebruik genomen. Een week geleden werd de tweede intensieve afdeling al geopend. Elke afdeling is goed voor ongeveer 18 bedden. Daarnaast is het oorspronkelijk aantal intensieve bedden verdubbeld. Zo zijn er nu 10 bedden exclusief ter beschikking voor intensieve zorgen van coronapatiënten. "In totaal zijn er 20 intensieve bedden, waarvan er 10 al in gebruik zijn. We zijn nu op 250 procent van onze capaciteit aan het werken", zegt Miet Driesen, communicatiemanager van Sint-Trudo.

Omdat het ziekenhuis daarmee op zijn limieten botst, worden stabiele patiënten vervoerd naar de intensieve afdelingen van het RZ Heilig Hart Tienen, het Jessa Ziekenhuis in Hasselt, het AZ Vesalius in Tongeren en het Ziekenhuis Oost-Limburg in Genk. Dinsdagmiddag waren er in totaal 5 patiënten overgebracht naar de andere ziekenhuizen.

In het Sint-Trudo Ziekenhuis zijn al acht patiënten overleden aan het coronavirus. Acht patiënten mochten het ziekenhuis verlaten om thuis in quarantaine te blijven. (Belga)

Bart Osaer
door Bart Osaer

Wat zijn de kritieke punten voor de voedselvoorziening in het land?

België heeft nog altijd meer dan genoeg voeding om ons te bevoorraden, wordt ons verzekerd. Maar het blijft moeilijk werken voor de sector, blijkt uit een rondvraag bij enkele specialisten van de voedselproductie. Lees meer

Jan Herregods
door Jan Herregods

'Solidariteit met gedupeerde ouders van kotstudenten?'

Lotte Philipsen
door Lotte Philipsen

Ook kappers moeten sluiten en hebben recht op hinderpremie

Ook kappers hebben recht op de coronahinderpremie. Dat meldt Vlaams minister van Werk en Economie Hilde Crevits (CD&V), die verwijst naar de beslissing van de Nationale Veiligheidsraad dat kappers hun zaak volledig moeten sluiten. Op die manier kunnen ook zij een beroep doen op de premie van vierduizend euro.

Jan Herregods
door Jan Herregods

Meer dan zestig nieuwe sterfgevallen en 800 nieuwe patiënten in Nederland

In Nederland zijn op een dag tijd nog eens 63 mensen aan COVID-19 overleden, waardoor er in Nederland al 276 sterfgevallen zijn. Dat heeft het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu dinsdag bekendgemaakt.

De leeftijd van de overledenen ligt tussen de 55 en 97 jaar. Er zijn op 24 uur tijd ook nog eens 811 mensen positief getest op het nieuwe coronavirus. Daarmee komt het totaal aantal positief geteste mensen op 5.560. Onder hen zijn 1.495 mensen die in het ziekenhuis opgenomen zijn (geweest). De meeste positief geteste mensen wonen in de aan België grenzende provincie Noord-Brabant, namelijk 1.739 mensen. Daarna zijn de meeste positief geteste mensen gemeld in Zuid-Holland (758) en Noord-Holland (740). (Belga)

Jan Herregods
door Jan Herregods

Meer dan 1 miljoen mensen in tijdelijke werkloosheid

Liefst 1,075 miljoen mensen zitten momenteel in het systeem van tijdelijke werkloosheid als gevolg van de coronacrisis. Dat heeft minister van Werk Nathalie Muylle (CD&V) dinsdag verklaard aan de VRT. Minder dan een week geleden stond de teller nog maar op een half miljoen.

Het systeem van tijdelijke werkloosheid moet massale ontslagen en faillissementen voorkomen. De werknemers krijgen een uitkering van 70 procent van hun loon. Daar komt een vergoeding van ongeveer 150 euro per maand bovenop. De regering vereenvoudigde intussen ook de procedure. Volgens een eerdere raming zouden 800.000 tot 1 miljoen mensen in het systeem van tijdelijke werkloosheid terecht komen.

Minister Muylle schatte dat de kostprijs tot 1,8 miljard euro per maand kan oplopen. (Belga)

Jan Herregods
door Jan Herregods

'Ook artsen beginnen nu uit te vallen'

Zoals virologen eerder al hebben voorspeld, beginnen nu ook huisartsen en specialisten uit te vallen, doordat ze een coronabesmettting hebben opgelopen. Het is moeilijk om daar een realistisch beeld van te krijgen, maar dokter Marc Moens, ere-voorzitter van het artsensyndicaat BVAS, heeft al weet van zeker 14 artsen die zijn uitgevallen. "En dat is allicht nog een onderschatting."

"Gisteren liet ik me in een krant ontvallen, dat ik weet had van vijf artsen die niet meer beroepsactief konden zijn wegens besmetting, en daarna heb ik bericht gekregen van alleen al in Vlaanderen 14 artsen, het overgrote merendeel specialisten. In een paar gevallen heeft een volledige dienst moeten sluiten, omdat vier van de vijf artsen zijn uitgevallen", zegt dr. Moens.

"In mijn post kunnen we de toeloop nog aan", zegt dr. Sylvie Geurts, bestuurslid van BVAS en huisarts in Meise, omdat we niet-acute, chronische behandelingen hebben uitgesteld naar later. De Covid-19-verdachten gaan naar de triageposten. De extra inspanningen die daar worden geleverd omdat verschillende artsen shiften doen, worden eerlijk verdeeld", vindt Sylvie Geurts. "En artsen die niet meer actief kunnen zijn, omdat ze zwanger zijn of bijvoorbeeld zwaar suikerziek zijn, helpen dan weer met de coördinatie van de triagepost en doen telefonische consultaties." (Belga)

Jan Herregods
door Jan Herregods

Rode Kruis: 'Geen lockdown in onze asielcentra'

De vijftien asielcentra in Vlaanderen waaraan Rode Kruis logistieke ondersteuning biedt, gaan niet in lockdown. Dat zegt Ine Tassignon van Rode Kruis Vlaanderen. Wel zijn de binnenhuisactiviteiten afgeschaft en worden de regels van social distancing aan alle bewoners individueel uitgelegd. Maandag besliste de gemeente Koksijde zonder medeweten van Rode Kruis om het asielcentrum op haar grondgebied in lockdown te plaatsen omdat de bewoners zich niet aan de regels van sociale afstand hielden.

De inwoners van de vijftien asielcentra van Rode Kruis Vlaanderen worden door medewerkers goed geïnformeerd over de coronacrisis. "Zij volgen de Belgische media niet zoals wij en zijn zich vaak van geen kwaad bewust", zegt Ine Tassignon. "We leggen in één-op-één gesprekken goed uit wat er aan de hand is en welke maatregelen zij moeten volgen.

Fedasil heeft er een topprioriteit van gemaakt om hen goed te informeren." De activiteiten die normaal binnenshuis werden georganiseerd, zijn tijdelijk geschrapt. De buitenactiviteiten kunnen enkel doorgaan indien ze in overeenstemming zijn met de regels van sociale afstand en niet tegen het samenscholingsverbod ingaan. "Wandelen per twee of in gezinsverband kan nog, voetballen niet meer want dat is een contactsport."

Ook de maaltijden verlopen lichtjes anders door de coronamaatregelen. Mensen die alleen op een kamer slapen, kunnen hun maaltijd afhalen en in hun kamer opeten. Zij die een kamer delen, kunnen nog steeds in de eetplaats terecht maar daar werden tafels en stoelen wat verschoven om de sociale afstand zoveel als mogelijk te respecteren.

Rode Kruis Vlaanderen heeft absoluut geen intentie om de asielcentra in lockdown te plaatsen. "Die mensen zitten al in een heel onzekere situatie, waarbij we in normale omstandigheden zoveel als mogelijk proberen om hen te verstrooien, maar we gaan hen zeker niet verbieden om het gebouw nog te verlaten", zegt Tassignon. "Externen zijn niet toegelaten in onze centra, maar bewoners kunnen nog steeds naar buiten."

In april opent een zestiende asielcentrum van Rode Kruis Vlaanderen in het West-Vlaamse Sijsele. Die opstart gaat gewoon door zoals voorzien. "We kunnen die 300 mensen niet zomaar op straat achterlaten en zullen hen uiteraard opvangen", besluit Tassignon.

Bart Osaer
door Bart Osaer

Farma racet tegen de coronaklok

De farmasector is koortsachtig op zoek naar een medicijn en vaccin om het coronavirus te bestrijden. Hoever staan we?

Gert Segers
door Gert Segers

Nog eens meer dan 500 extra doden in Spanje

In Spanje zijn op een dag tijd nog eens 514 mensen aan het niewe coronavirus bezweken, zo hebben de autoriteiten dinsdag bekendgemaakt. De Britse openbare omroep BBC gewaagt van een dagrecord voor het land. Er zijn in Spanje nu al 2.696 mensen aan de longziekte bezweken.

Op een dag tijd is het aantal besmettingen met zowat zesduizend stuks of twintig procent toegenomen tot zowat 39.673 bevestigde gevallen. Madrid blijft het zwaarst getroffen met 12.352 besmettingen en 1.535 sterfgevallen, aldus de krant El Mundo. Daarna komen Catalonië en Baskenland.

Wegens het snel stijgend aantal doden tengevolge van corona is de ijspiste in de hoofdstad Madrid als mortuarium in gebruik genomen. De eerste lijkkisten zouden er nog in de loop van de dag aankomen, zei burgemeester José Luis Martínez-Almeida tegenover televisiezender RTVE. (Belga)

Gert Segers
door Gert Segers

'Ongehoord dat sommigen deze periode beschouwen als alternatieve vakantie'

"Het is ongehoord om vast te stellen dat door een aantal personen deze periode wordt aanzien als een soort van alternatieve vakantie", zegt Yves Stevens, woordvoerder van het crisiscentrum van Binnenlandse Zaken, dinsdag bij de dagelijkse persconferentie over het coronavirus in ons land.

"De cijfers tonen op een zeer pijnlijke manier aan dat we volop in een crisissituatie zitten, een periode waarin iedereen zijn verantwoordelijk moet opnemen", aldus Stevens. "Het is dan ook ongehoord om vast te stellen dat door een aantal personen deze periode wordt aanzien als een alternatieve vakantie." De woordvoerder stelt te begrijpen dat iedereen wil profiteren van de eerste lentezon, "maar het is nu niet het moment om met vrienden te gaan rondhangen in het park of een aperitief te organiseren met uw buren". "De basisregel is heel eenvoudig: blijf zoveel mogelijk thuis." Stevens riep iedereen nog op om de sociale contacten tot een maximum te beperken. Op die manier heeft het virus geen kans zich te verspreiden. "Hou de cirkel met wie u deze dagen contact heeft, zo klein mogelijk. Zo vermijden we dat het virus vrij spel krijgt", zei hij.

De woordvoerder herhaalde nog eens dat alle recreatie verboden is. Enkel wandelen, fietsen en lopen is toegestaan als dat kan in de directe omgeving. Het is niet toegestaan om een auto te nemen en zich te verplaatsen naar een park, de zee of de Ardennen. "Lopen, fietsen, wandelen kan met alle gezinsleden die onder één dak wonen of met één vriend of vriendin. Maar hou daarbij rekening met de social distancing en hou een afstand van 1,5 meter", aldus Stevens. Ook thuis zijn er verschillende mogelijkheden om zich bezig te houden, zoals klussen, koken en tuinieren. "We hebben maar één kans en dat is nu. Dit is de enige manier om de verspreiding van het virus te beperken. We rekenen op u", beklemtoonde hij ook nog.

Gert Segers
door Gert Segers

526 nieuwe besmettingen en 34 mensen gestorven in België

Het aantal doden wegens het coronavirus in België is de voorbije 24 uur opgelopen tot 122. Het gaat om een stijging met 34. Dat heeft de FOD Volksgezondheid dinsdag bekendgemaakt. In de ziekenhuizen zijn in totaal 1.859 patiënten opgenomen, een stijging van 256 patiënten. Op intensieve zorgen liggen 381 patiënten, een stijging van 59 patiënten.

Er zijn 526 nieuwe besmettingen vastgesteld, van wie 381 in Vlaanderen wonen, 87 in Wallonië en 38 in Brussel. Van de overige 20 gevallen heeft de FOD Volksgezondheid geen informatie over de woonplaats. Het totale aantal bevestigde besmette personen ligt op 4.269. Het aantal positieve gevallen is een onderschatting, omdat lang niet iedereen getest wordt.

Gert Segers
door Gert Segers

Thaise premier roept noodtoestand uit

De Thaise premier heeft wegens het nieuwe coronavirus de noodtoestand uitgeroepen. Dat moet toelaten de verspreiding van het virus af te remmen, zei generaal Prayut Chan-o-cha dinsdag in een televisietoespraak.

In het zog van de reeds bestaande maatregelen moeten de mensen binnen blijven, voegde hij eraan toe. Dinsdag worden nog nieuwe maatregelen aangekondigd. Volgens de autoriteiten is het aantal besmettingen maandag naar 721 opgelopen. Meer en meer zijn er gevallen buiten de hoofdstad Bangkok waar het openbare leven reeds een stevige deuk heeft gekregen.

Gert Segers
door Gert Segers

Rusland drijft zijn hulp aan Italië op

Rusland voert zijn hulp aan het zwaar door het nieuwe coronavirus getroffen Italië op.

Nabij de hoofdstad Rome zijn nog eens drie vliegtuigen van het type Iljoesjin IL-76 geland, zo heeft volgens het staatspersbureau Tass het Russische ministerie van Defensie dinsdag meegedeeld. Daarmee zijn al veertien vliegtuigen met medische uitrusting naar het NAVO-land gevlogen. Aan boord was uitrusting voor diagnose en desinfectie. Rusland gaat door met Italië te helpen, zo verluidt.

Het was president Vladimir Poetin die Rome de hulp had toegezegd. Geen land kan deze pandemie alleen aan, zei Kremlinwoordvoerder Dmitri Peskov. Rusland verwacht geen tegenprestaties, ondanks de gespannen betrekkingen met het Westen.

Gert Segers
door Gert Segers

Filipijnse president Duterte krijgt bijzondere machten in strijd tegen corona

Het Filipijnse parlement heeft president Rodrigo Duterte bijzonder machten toegekend voor het optreden tegen de corona-epidemie. Op de Filipijnen zijn al zeker 500 mensen besmet met het virus.

De beide kamers van het Filipijnse Congres - het Huis van Afgevaardigden en de Senaat - hebben na aparte marathonvergaderingen beslist om Duterte bijzondere machten toe te kennen. De president kan omgerekend 5,5 miljard Amerikaanse dollar besteden in de strijd tegen het coronavirus.

Met dat geld kan de regering Duterte testkits en ander medisch materiaal aankopen, noodfondsen opzetten voor gezinnen in moeilijkheden of andere medische onkosten dekken. Verder kan de Filipijnse regering privébedrijven als hotels of transportmaatschappijen inzetten om zorgpersoneel onder te brengen en van vervoer te voorzien. Volgens cijfers van het Filipijnse ministerie van Volksgezondheid zijn 500 mensen op de Filipijnen besmet met Covid-19. Zeker 33 patiënten overleden al aan de gevolgen van de ziekte, onder wie 4 artsen. (Belga)

© Belga Image
Gert Segers
door Gert Segers

Beveren blokkeert grensovergangen, alle verkeer langs een grenspost

De Oost-Vlaamse gemeente Beveren communiceert dinsdag over de sluiting van de grens met Nederland. Die verloopt voortaan langs de grenspost aan de Kouterstraat-Hulsterloostraat. Aan de Muggenhoek mag alleen landbouwverkeer passeren.

Vanaf dinsdag 24 maart zijn alle grensovergangen in Beveren gesloten voor verkeer, met uitzondering van de Kouterstraat-Hulsterloostraat. Die overgang is geopend voor alle verkeer, met politiecontrole.

Grensarbeiders in vitale sectoren en met cruciale beroepen kunnen een vignet gebruiken. Grensarbeiders die niet in een vitale sector werken of een cruciaal beroep vervullen, moeten met een werkgeversverklaring aantonen dat zij voor hun werk de grens oversteken. De grensovergang aan de Muggenhoek blijft open voor landbouwverkeer. (Belga)

Gert Segers
door Gert Segers

Van Ranst: 'Ons systeem kan nog wel wat aan'

Hoewel enkele ziekenhuizen in bijvoorbeeld Antwerpen en Brussel aardig vol beginnen lopen met coronapatiënten wordt de ziekenhuiscapaciteit in het algemeen 'zeker nog niet getest'. Dat zei viroloog Marc Van Ranst dinsdag in De Ochtend op Radio 1. 'We hebben het geluk in een land te wonen waar heel wat intensieve bedden zijn. Ons systeem kan nog wel wat aan.'

In de Belgische ziekenhuizen lagen tot gisteren/maandag 1.643 coronapatiënten, van wie 322 op intensieve zorgen. Heel wat gehospitaliseerden dus, maar het gezondheidssysteem 'kan nog wel wat aan', verzekerde Marc Van Ranst in De Ochtend. 'In sommige ziekenhuizen in Antwerpen, Brussel en in een aantal kleinere ziekenhuizen begint het aardig vol te lopen. Maar in het hele land wordt de capaciteit zeker nog niet getest', klonk het. 'Ook op de intensieve afdelingen is nog wel plaats. We hebben het geluk in een land te wonen waar heel wat intensieve bedden zijn. In Nederland en het Verenigd Koninkrijk zijn die er bijvoorbeeld een stuk minder.'

Volgens Van Ranst is het nu vooral zaak om de inspanning om medisch hulpmateriaal zoals mondmaskers of handschoenen te bekomen, vol te houden. Erg breed gaan testen op mogelijke besmettingen met coronavirus is minder prioritair, zegt hij. 'Van iemand testen is nog nooit iemand genezen. Alleen kan je dan beter isoleren, maar we vragen dat nu eigenlijk ook al van iedereen die ziek is, dus dat gaat het verschil niet maken.'

Op dit moment wordt enkel een beperkte groep mogelijke coronapatiënten effectief getest, omdat er anders een tekort dreigt aan testmateriaal. Volgens Van Ranst begint het dreigende tekort aan reagentia nu wel stilaan opgelost te geraken, 'maar ook de wissertjes die nodig zijn om diep in de neus stalen af te nemen, zijn niet oneindig beschikbaar', klonk het. 'Je krijgt een opeenvolging van logische problemen, daar kun je weinig aan doen.'

Gert Segers
door Gert Segers

Druk op Spelen wordt hoger: ook Amerikaans Olympisch Comité wil uitstel

Het Amerikaanse olympische en paralympische comité (USOPC) is vanwege de pandemie van het coronavirus voorstander van uitstel van de Olympische en Paralympische Spelen van komende zomer in de Japanse hoofdstad Tokio, zo werd maandag bekendgemaakt.

Lees meer hier.

© Belga Image
Gert Segers
door Gert Segers

Meer dan honderd sterfgevallen in Duitsland

In Duitsland zijn op een dag tijd nog eens 28 mensen aan het nieuwe coronavirus overleden, waardoor de kaap van de 100 is overschreden, zo heeft het Robert Koch-Institut dinsdag meegedeeld.

In Duitsland zijn nu al 114 mensen aan de longziekte bezweken. Er kwamen ook 4.764 besmettingen bij om op een totaal van 27.436 te komen. Maandag was er voorzichtig optimisme over een afvlakkende groei: 4.062 bijkomende besmettingen en 31 bijkomende sterfgevallen. Dinsdag ontstond een wat ander beeld.

Noord-Rijnland-Westfalen blijft het ergst getroffen met 1.764 besmettingen, een toename met 281 gevallen, en 33 sterfgevallen. De deelstaten Beieren en Baden-Württemberg blijven op de plaatsen twee en drie staan.

Gert Segers
door Gert Segers

Miljardair Elon Musk biedt beademingsapparatuur aan

Technologiemiljardair Elon Musk heeft zijn hulp aangeboden in de strijd tegen het nieuwe coronavirus.

De topman van de elektrische wagenbouwer Tesla en raketbouwer SpaceX heeft in China 1.255 beademingstoestellen gekocht en naar Los Angeles gebracht, zo twitterde de 48-jarige. 'Indien u gratis een beademingstoestel wilt bekomen, laat het ons weten.'

Tesla heeft vorige week ermee ingestemd de productie in zijn hoofdfabriek in het Californische Fremont stil te leggen. 'We houden ons aan de wettelijke voorschriften', deelde het bedrijf mee. Voorafgaandelijk waren er wel zware discussies met de vakbonden.

SpaceX lanceerde vorige week van op Cape Canaveral in Florida met zijn Falcon-9 draagraket nog zestig satellieten voor zijn Starlink-netwerk voor wereldomvattend breedbandinternet. Zaterdag volgde de, naar verluidt aan de rand van bankroet staande, concurrent OneWeb dit voorbeeld door van op Bajkonoer in Kazachstan met een Russische Sojoez 34 kunstmanen voor zijn netwerk in de ruimte te brengen.

Gert Segers
door Gert Segers

'Sanitaire noodtoestand' van kracht in Frankrijk

In Frankrijk is woensdag voor twee maanden een "sanitaire noodtoestand" van kracht gegaan. Daardoor zijn enkele maatregelen mogelijk die de bewegingsvrijheid van de Fransen nog beperken.

Het Franse parlement had zondag de tekst rond de noodtoestand goedgekeurd, die dinsdag in het staatsblad is gepubliceerd. Het parlement baseerde zich op de noodtoestand die werd aangekondigd na de aanslagen van november 2015.

De oppositieleden waren kritisch voor de 'zware' bewegingsbeperkingen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. In Frankrijk zijn minstens al 860 mensen gestorven aan de gevolgen van Covid-19. Wie zich niet aan de regels houdt, riskeert boetes tot 135 euro. Bij recidivisme binnen de vijftien dagen lopen die op tot 1.500 euro. Wie vier keer tegen de lamp loopt binnen de dertig dagen, riskeert een boete van 3.700 euro en een gevangenisstraf van maximum zes maanden.

Gert Segers
door Gert Segers

Reisbeperking voor Wuhan wordt opgeheven

China zal de reisbeperkingen voor Wuhan en de omliggende regio vanaf 8 april opheffen. Dat melden de Chinese autoriteiten.

In de stad Wuhan, waar het coronavirus begin december vorig jaar uitbrak, worden de beperkingen op 8 april opgeheven, maar in de rest van de provincie Hubei gebeurt dat al op woensdag 25 maart. In het begin zullen enkel gezonde mensen zich vrij kunnen verplaatsen.

De 11 miljoen inwoners van Wuhan moesten vanaf 23 januari binnenblijven om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Sinds december zijn 81.171 mensen besmet geraakt met het virus op het vasteland in China. Daarvan zijn 73.159 mensen genezen. In totaal vielen 3.277 doden. (Belga)

Eva Schram
door Eva Schram

Zwakste rusthuisbewoners met corona gaan niet naar ziekenhuis

Bewoners van woonzorgcentra die ernstig verzwakt zijn en met corona besmet geraken, worden niet naar het ziekenhuis gebracht voor een behandeling. Dat is de richtlijn die de Belgische Vereniging Geronto­logie en Geriatrie en de diensten geriatrie van het UZ Leuven en het UZ Gent aan de coördinerende artsen van de woonzorgcentra en de geriatrische diensten in de ziekenhuizen hebben bezorgd. Dat schrijven De Tijd en De Morgen dinsdag.

Het gaat om de zwakste rusthuisbewoners van wie duidelijk is dat ze aan het coronavirus zullen sterven. 'In het ziekenhuis kunnen we voor hen niet meer doen dan de goede palliatieve zorg te bieden die een woonzorgcentrum hen ook kan bieden. Hen naar het ziekenhuis transporteren om er te sterven zou mens­onwaardig zijn', vindt professor Nele Van Den Noortgate van het UZ Gent.

Voor rusthuisbewoners die door dementie of lichamelijke problemen zodanig verzwakt zijn dat de kans groot is dat ze binnen het jaar sterven, wordt gevraagd om met de familie na te denken over een oplossing. 'Het gaat om patiënten waar een behandeling levensverlengend kan werken, maar de kans op genezing zeer klein is', zegt Van Den Noortgate.

Van Den Noortgate benadrukt dat de richtlijnen in het verlengde liggen van wat gangbaar is bij andere aandoeningen. 'Goede zorg is soms durven te beseffen dat mensen sterven en dat proces niet onnodig rekken.'

Door oudere bewoners zonder overlevingskansen in de rusthuizen te houden, verdwijnt bovendien het besmettingsgevaar voor bijvoorbeeld het ambulance- of ziekenhuispersoneel. En wordt vermeden dat ziekenhuizen worden belast.

Margot Cloet, de topvrouw van de zorgkoepel Zorgnet-Icuro, zegt begrip te hebben voor de richtlijnen. 'Maar dan moet er wel voldoende beschermend materiaal voorhanden zijn om het personeel in de ouderenzorg te beschermen.' (Belga)

Eva Schram
door Eva Schram

Criminaliteit zakt met 30 procent door corona

Door de strenge coronamaat­regelen is de criminaliteit fors gedaald in ons land. Dat blijkt uit een rondvraag bij verschillende lokale politiekorpsen en wordt bevestigd door Nicholas Paelinck, de voorzitter van de Vaste Commissie van de Lokale Politie, die alle politiekorpsen in ons land overkoepelt, schrijft De Tijd dinsdag.

Lees meer hier.

Eva Schram
door Eva Schram

Stranden en parken in Californië worden gesloten

In de Amerikaanse staat Californië verscherpt gouverneur Gavin Newsom de maatregelen nadat duizenden inwoners zich niet hadden gehouden aan het uitgaansverbod en massaal naar de stranden en parken trokken.

'We gaan alle parkings' langs de stranden en parken 'onmiddellijk' sluiten, stelde de gouverneur op een persconferentie. 'We willen niet hetzelfde laten gebeuren als wat er dit weekend gebeurd is.'

Op beelden is te zien hoe duizenden mensen op de stranden van bijvoorbeeld Malibu of Santa Monica zitten. Daarmee lappen de ze regels rond social distancing, die de staat vorige week had afgekondigd, aan hun laars. Gouverneur Newsom zet voorlopig nog geen politie in om erop toe te zien dat de regels worden nageleefd. (Belga)

Eva Schram
door Eva Schram

Trump: Aziatische Amerikanen niet verantwoordelijk voor virus

De Amerikaanse president Donald Trump heeft gezegd dat de Aziatisch-Amerikaanse bevolking niet verantwoordelijk is voor de coronacrisis en dat de groep bescherming verdient. Hem werd eerder racisme verweten, nadat hij vorige week sprak van 'het Chinese virus' en kritiek had op de handelswijze van de Chinese overheid.

De Amerikaanse krant The New York Times berichtte maandag dat belangengroepen en onderzoekers een grote stijging hadden geconstateerd van zowel verbaal als fysiek geweld tegen Aziatische Amerikanen. 'Het zijn geweldige mensen en de verspreiding van het virus is niet hun fout op wat voor manier dan ook', schreef Trump op Twitter. 'Ze werken nauw samen met ons om het virus te bestrijden. Samen zullen we overwinnen.'

De president zei verder 'veel respect te hebben' voor zijn Chinese ambtsgenoot Xi Jinping. Tussen beide landen was eerder wrevel ontstaan, vanwege wederzijdse kritiek over de aanpak van het coronavirus. De banden waren al verslechterd door de handelsoorlog tussen China en Amerika. (Belga)

Lees ook: Waarom Trump plotseling spreekt van het 'Chinese virus'

Eva Schram
door Eva Schram

Amerikaanse staat Washington kondigt uitgaansverbod aan

De Amerikaanse staat Washington heeft een uitgaansverbod aangekondigd om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. 'Blijf thuis', roept gouverneur Jay Inslee op.

De komende twee weken mogen de Amerikanen in de staat niet buiten komen, behalve om naar de supermarkt of naar de dokter te gaan. Wandelingen zijn nog steeds toegestaan, maar mensen moeten afstand houden.

In Washington zijn meer dan 2.200 gevallen van het coronavirus gemeld. In de staat vielen tot nu toe 110 doden. Met een uitgaansverbod volgt Washington verschillende andere staten, waaronder Californië, New York, New Jersey, Connecticut, Ohio, Delaware en Louisiana.

Het aantal besmettingen in de VS is maandag gestegen tot ongeveer 44.000. (Belga)

Eva Schram
door Eva Schram

Trump: 'VS snel weer open voor business'

Hij waarschuwde eerder op Twitter dat 'de oplossing niet erger mag zijn dan het probleem.' Volgens de president is de Amerikaanse economie 'niet gemaakt' om drie tot vier maanden stil te liggen en zou de economie op z'n vroegst volgende week weer kunnen opstarten. Vooral staten die het minst zijn getroffen door het virus zouden weer open kunnen. In gebieden die wel veel last hebben van het virus, zoals New York, zouden noodmaatregelen langer kunnen gelden.

Trump kondigde verder aan het hamsteren van medisch hulpmateriaal tegen te gaan en een noodpakket ter waarde van twee biljoen dollar in te zetten om de economie te ondersteunen. Dit noodplan haalde het niet in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden nadat de Democraten tegen stemden. Er wordt over een nieuw pakket onderhandeld.

In de VS zijn inmiddels bijna vijfhonderd patiënten overleden aan de gevolgen van het virus, meer dan 35.000 Amerikanen zijn besmet. Maandag stierven voor het eerst meer dan honderd mensen in de VS op één dag aan het virus, meldde CNN. (Belga)

Eva Schram
door Eva Schram

Eenzijdige opzegging contract Olympisch Comité en organisatiecomité kan leiden tot miljardenclaims

Hoewel er steeds meer stemmen opgaan om de Olympische Spelen in Tokio uit te stellen, talmt het Internationaal Olympisch Comité om de knoop door te hakken. Een eenzijdige opzegging van het contract tussen het IOC en het Organisatiecomité (TOCOG) kan dan ook leiden tot miljarden schadeclaims, legde sportadvocaat John Mehrzad de BBC uit. Om een dergelijk scenario bij contractbreuk te vermijden, kan er dus maar beter een akkoord komen tussen het IOC en het TOCOG.

De partij die het contract opzegt, zou de coronapandemie als overmacht kunnen inroepen. 'Maar die overmacht is er eigenlijk niet', zegt Mehrzad. 'Op dit ogenblik is er immers geen indicatie dat de Spelen echt onmogelijk op de geplande data door kunnen gaan. Geen enkele verzekeraar gaat dat aanvaarden.'

Veel liever zou het IOC hebben dat het organisatiecomité zelf de beslissing neemt om de Spelen uit te stellen. Maar dat zal niet gebeuren. 'Het is de beslissing van het IOC', klinkt het in Japan. Daar spelen ook emotionele beweegredenen mee. Uitstel van de Spelen zou - hoe begrijpelijk ook gezien de situatie - als enorm gezichtsverlies gezien worden.

Tenslotte werden nooit eerder Spelen naar een nieuwe datum verschoven. Alleen tijdens de Eerste en Tweede Wereldoorlog werden er Spelen gecanceld.

De boycot van nationale comités als Australië en Canada kan het IOC en het TOCOG uit de patstelling helpen. Beide partijen kunnen claimen dat de Spelen zonder die landen incompleet zijn en dat het vooropgestelde schema volgen daarom niet meer mogelijk is. Daarmee zouden ze zich kunnen beschermen tegen mogelijke rechtszaken van hun commerciële partners. (Belga)

Eva Schram
door Eva Schram

New York City goed voor een derde van de gevallen in VS

New York City is nu goed voor 35 procent van de gevallen van coronavirus in de Verenigde Staten, met meer dan 12.300 infecties. Dat zegt de burgemeester van de stad.

'We zien mijlpalen in de groei van deze ziekte die gewoonweg duizelingwekkend zijn', zei burgemeester Bill de Blasio op een persconferentie. Hij had het over 'toestanden die we ons twee weken geleden gewoonweg niet konden inbeelden'.

De Blasio zegt dat hij dankbaar is dat de Amerikaanse regering een 'eerste stap' heeft gezet en 400 beademingstoestellen uit de federale voorraad naar New York City heeft gestuurd om viruspatiënten te helpen behandelen. Maar hij waarschuwde ook dat er duizenden van die toestellen nodig zullen zijn. 'Jullie zullen veel ordehandhaving zien, veel personeel', om de sociale afstand in parken en speeltuinen te doen naleven, aldus nog de burgemeester, nadat de stad erop had aangedrongen geen bijeenkomsten meer te houden. Hij zei ook dat 75 mensen zijn vrijgelaten uit stadsgevangenissen, en dat er nog honderden gevangenen worden beoordeeld op een mogelijke vrijlating. (Belga)

Eva Schram
door Eva Schram

Jean-Michel Javaux test positief op COVID-19

Burgemeester van Amay en voormalig co-voorzitter van de Franstalige groene partij Ecolo, Jean-Michel Javaux, heeft positief getest op COVID-19. Dat meldt zijn echtgenote, die ook met het coronavirus is besmet, maandagavond op Facebook.

Javaux ligt nog in observatie in het ziekenhuis. Zijn echtgenote zit thuis in isolatie met de kinderen. De burgermeester was zondag voor observatie in het ziekenhuis opgenomen. Hij had zelf op zijn Facebookpagina gemeld dat hij lijdt aan een virale longontsteking. (Belga)

Kamiel Vermeylen
door Kamiel Vermeylen

Boris Johnson kondigt nationale lockdown aan voor minstens drie weken

De Britse premier Boris Johnson heeft maandagavond in een televisietoespraak vanuit Downing Street een nationale lockdown aangekondigd voor minstens drie weken. Alle niet-essentiële winkels moeten maandagavond de deuren sluiten, en publieke bijeenkomsten van meer dan twee mensen zijn verboden.

Johnson vroeg de Britten om hun huis enkel te verlaten om essentiële dingen te gaan kopen, en om maar één keer per dag buiten te komen om te bewegen, alleen of met hun huisgenoten. Ook als ze medische hulp nodig hebben of moeten zorgen voor een kwetsbare persoon mogen mensen buiten komen. Naar het werk gaan mag enkel als het absoluut noodzakelijk is, en de taken niet thuis kunnen gedaan worden. Afspreken met vrienden of familieleden waarmee niet onder hetzelfde dak geleefd wordt is niet toegestaan. Eten mag wel aan huis geleverd worden.

De politie mag boetes opleggen aan mensen die de maatregelen niet naleven, en kan optreden als er toch bijeenkomsten plaatsvinden. Huwelijken, doopsels en andere ceremonies mogen niet plaatsvinden, maar voor begrafenissen wordt een uitzondering gemaakt. De premier zei dat de maatregelen binnen drie weken opnieuw bekeken zullen worden, en indien mogelijk versoepeld. Tot nu toe stierven in Groot-Brittannië 335 mensen aan het coronavirus. De Britse regering nam tot nu toe geen harde maatregelen, wat haar op felle kritiek kwam te staan. (Belga)

Kamiel Vermeylen
door Kamiel Vermeylen

Fransen mogen niet verder dan 1 kilometer van huis gaan

De Franse premier Edouard Philippe heeft maandagavond een lichte verstrenging aangekondigd van de maatregelen tegen het coronavrius. De Franse mogen vanaf dinsdag maximum een uur per dag hun huis verlaten, en moeten zich daarbij beperken tot een afstand van 1 kilometer van hun woonst.

'Als u met uw kinderen gaat wandelen of sporten, moet het binnen een straal van maximaal 1 kilometer van uw huis zijn, gedurende 1 uur, en uiteraard helemaal alleen en eenmaal per dag', zei de premier aan televisiezender TF1.

Vanaf dinsdag zullen ook voedselmarkten in de openlucht gesloten worden. 'Maar op het advies van de burgemeesters mogen prefecten van dit verbod afzien', zei de premier, omdat verse producten in sommige dorpen enkel op de markt gekocht kan worden. Ook de sancties op niet-naleving worden verstrengd.

Momenteel riskeren overtreders boetes van 135 euro, maar die zouden volgens Philippe opgetrokken kunnen worden naar 375 euro, en 1.500 euro bij herhaling. Hij waarschuwde ook dat de maatregelen nog enkele weken van kracht kunnen blijven. Frankrijk behoort tot de Europese landen die het zwaarst getroffen zijn door het coronavirus. Maandagavond raakte bekend dat het aantal doden is opgelopen tot 860, een toename van 186 op 24 uur tijd. (Belga)

Kamiel Vermeylen
door Kamiel Vermeylen

Opnieuw geen overeenstemming in Amerikaanse Senaat over stimuleringspakket

In de Amerikaanse Senaat is opnieuw geen overeenstemming bereikt over een groot stimuleringspakket van 2000 miljard dollar om de economie door de coronacrisis te loodsen. De Democraten weigerden het Republikeinse voorstel goed te keuren.

Het was al de tweede stemming over het pakket, maar alweer konden niet genoeg stemmen gevonden worden om het goed te keuren. De Democraten vinden dat de plannen te veel focussen op bedrijven, en te weinig hulp bieden aan medisch personeel en ziekenhuizen. Amerikaanse media schrijven dat de gesprekken tussen de partijen en het Witte Huis zullen worden verdergezet. (Belga)

Kamiel Vermeylen
door Kamiel Vermeylen

België vernietigde vorig jaar stock FFP2-maskers, zonder ze te vervangen

België heeft vorig jaar een strategische voorraad van miljoenen beschermende mondmaskers van het type FFP2 vernietigd. De maskers hadden hun vervaldatum bereikt, maar uit besparingsoverwegingen werden ze niet vervangen. Dat schrijft het Franstalige weekblad Le Vif maandag op zijn website.

De zowat zes miljoen FFP2-mondmaskers werden aangekocht naar aanleiding van de H1N1-griepepidemie in 2009. Omdat de maskers hun vervaldatum hadden bereikt, werd vorig jaar besloten om ze te vernietigen. Uit besparingsoverwegingen heeft minister Maggie De Block besloten de stock niet te hernieuwen, zo schrijft le Vif.

Het weekblad baseert zijn informatie op een kopie van het proces-verbaal van de bijeenkomst van de Risk Management Group op 6 februari. Sinds de uitbraak van het nieuwe coronavirus SARS-CoV-2 zoeken de Belgische autoriteiten alom naar beschermingsmaskers, onder meer van het type FFP2.

Kamiel Vermeylen
door Kamiel Vermeylen

Nederland verbiedt alle bijeenkomsten tot 1 juni, zonder ondergrens van 100 personen

De Nederlandse regering verbiedt alle bijeenkomsten tot 1 juni, en dat zonder ondergrens van honderd personen. Dat heeft minister van Justitie Ferd Grapperhaus maandagavond aangekondigd, na een crisisberaad over de aanpak van het coronavirus. Aanvankelijk waren alle bijeenkomsten tot 6 april verboden.

De regering koos om de maatregelen in te stellen tot 1 juni, omdat dit duidelijkheid verschaft. Voor begrafenissen en kerkelijke bruiloften gelden wel enkele uitzonderingen. Burgemeesters kunnen ook specifieke locaties sluiten waar te veel mensen samenkomen, en er kunnen boetes tot 400 euro opgelegd worden aan mensen die zich niet houden aan de maatregelen en aanwijzingen.

Het kan bijvoorbeeld gaan om mensen die met zijn drieën buiten lopen en geen anderhalve meter afstand houden. Ook kunnen stranden, parken en campings gesloten worden als dat noodzakelijk blijkt voor de volksgezondheid. Winkels kunnen ook verplicht worden een 'scherp deurbeleid te voeren' om ervoor te zorgen dat klanten binnen genoeg afstand van elkaar houden.

'Winkels die zich er niet aan houden, kunnen door de burgemeester gesloten worden', aldus Grapperhaus. De minister hekelde verder het gedrag van de mensen die afgelopen weekend toch massaal bij elkaar kwamen, bijvoorbeeld op stranden of bij bouwmarkten. 'Dat is slordig, laconiek en daarom asociaal. Het kost levens, onnodig. Gebruik je verstand.'

Premier Mark Rutte verklaarde dat de strengere maatregelen de verspreiding van het coronavirus moeten indammen. Als dit niet werkt, is het hele land op slot gooien de volgende stap, zei hij. 'Ik hoop dat dat niet nodig is.' (Belga)

Kamiel Vermeylen
door Kamiel Vermeylen

China en Frankrijk willen speciale G20-top

De Franse president Emmanuel Macron en zijn Chinese collega Xi Jinping willen een speciale G-20-top over de aanpak van de coronacrisis, heeft het Élysée maandag meegedeeld.

Macron en Xi bespraken het idee tijdens een telefoongesprek. Op de top zou het moeten gaan over een gemeenschappelijke aanpak samen met de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) voor het ontwikkelen van behandelingen en een vaccin voor het virus. Er zou ook gepraat worden over gecoördineerde budgettaire maatregelen om de wereldeconomie te stabiliseren, en om hulp te bieden aan kwetsbare landen.

Macron en Xi willen ook samenwerken rond het antwoord van de wereld op het coronavirus in hun hoedanigheid van permanente leden van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties, zei het Élysée. Tot de G20 behoren negentien grote economieën en de Europese Unie. Samen zijn zij goed voor meer dan 80 procent van de wereldhandel. (Belga)

Kamiel Vermeylen
door Kamiel Vermeylen

Chemie- en farmabedrijven bezorgden zorgverleners 75.000 mondmaskers

De chemie- en farmabedrijven hebben in groten getale gereageerd op de oproep die hun sectorfederatie essenscia een week geleden lanceerde om beschermingsmateriaal te schenken aan zorgverleners. Er werden onder meer 75.000 mondmaskers gedoneerd, aldus essenscia-woordvoerder Gert Verreth maandag.

Daarnaast gaven de bedrijven ook ander beschermingsmateriaal, zoals handschoenen, beschermingspakken en veiligheidsbrillen. Wat de mondmaskers betreft, gaat het vaak om hoogkwalitatieve maskers (type FFP), aldus nog Verreth. De sector zegt nog zo goed mogelijk mee te werken met de taskforce die als doel heeft tekorten in de strijd tegen het coronavirus aan te pakken en die onder leiding staat van minister Philippe De Backer.

Daarbij gaat de meeste aandacht van de chemie- en farmabedrijven nu naar de nood aan diagnostische tests en naar het produceren van alcoholgels. Zo werd zondag bij Janssen Pharmaceutica in Geel nog een lijn opgestart voor de productie van desinfecterende handvloeistof. (Belga)

Kamiel Vermeylen
door Kamiel Vermeylen

Publicatie van gratis bladen De Streekkrant en De Zondag wordt voor 5 weken stopgezet

Roularta Media Group zet de publicatie van de gratis bladen De Streekkrant en De Zondag voor 5 weken stop. Het mediabedrijf moet immers rekening houden met de sluiting van de lokale handelszaken. Tijdelijke werkloosheid wordt ingevoerd voor de hiermee gerelateerde activiteiten. Dat meldt Roularta maandagavond.

Kamiel Vermeylen
door Kamiel Vermeylen

Opnieuw 601 doden in Italië maar aantal nieuwe besmettingen vertraagt

In Italië zijn er de afgelopen 24 uur opnieuw 601 mensen gestorven aan het nieuwe coronavirus. De totale dodentol komt daarmee al op 6.077. Maar voor de tweede dag op rij is er sprake van een vertraging: zowel in het aantal dodelijke slachtoffers als het aantal nieuwe besmettingen. Eindelijk een beetje licht aan het einde van de tunnel voor de Italianen, hoopt men.

Zondag werden er in Italië 651 coronadoden geteld en zaterdag nog een record van 793. Het totale aantal besmettingen bedraagt nu 63.927. Dat is een toename met 8,1 procent op 24 uur tijd. Maar zondag bedroeg de stijging nog meer dan 10 procent en twee weken geleden zelfs 20 procent. In Italië geldt nu een zeer strikte lockdown. (Belga)

Kamiel Vermeylen
door Kamiel Vermeylen

Duitsland neemt patiënten van Italië over

De Duitse deelstaat Saksen gaat zes coronapatiënten uit Italië opvangen. Dat heeft minister-president Michael Kretschmer maandag aangekondigd.

'Onze solidariteit eindigt niet aan de landsgrenzen. We helpen onze Italiaanse buren', zo kondigde Kretschmer op Twitter aan. De zes Italiaanse patiënten, die ernstig ziek zijn, worden opgenomen in ziekenhuizen in Leipzig en Dresden. Met bijna 64.000 besmettingen is Italië het zwaarst getroffen land in Europa. Het land kampt met een nijpend tekort aan ziekenhuiscapaciteit. Ongeveer 6.000 mensen lieten het leven. Nergens ter wereld maakte het coronavirus tot dusver meer doden.

De overbrenging van Italiaanse patiënten is een signaal van solidariteit, legt regionaal minister van Sociale Zaken Petra Köpping in de lokale krant Leipziger Volkszeitung uit, maar het stelt lokale artsen ook in staat om meer te weten te komen over de ziekte en de behandeling. In Saksen zijn volgens Köpping 865 besmettingen geregistreerd. Het voorbije weekend boden de Duitse deelstaten Baden-Württemberg, Saarland en Rijnland-Palts ook al aan om patiënten over te nemen uit de Franse Elzas.

Ook Zwitserland en Luxemburg toonden zich bereid een inspanning te doen voor Franse patiënten. In het oosten van Frankrijk slaat het coronavirus bijzonder hard toe. In de regio Grand Est worden volgens de lokale gezondheidsdiensten bijna 2.000 mensen behandeld in ziekenhuizen. 480 van hen liggen op intensieve zorgen. President Emmanuel Macron dankte de buurlanden voor hun geste. 'De Europese solidariteit redt levens', schreef hij op Twitter. (Belga)

Kamiel Vermeylen
door Kamiel Vermeylen

EU vraagt internationale gemeenschap om hulp te leveren aan Iran

De Europese Unie roept de internationale gemeenschap op om humanitaire hulp te leveren aan Iran, een van de landen die het zwaarst getroffen is door de verspreiding van het nieuwe coronavirus. De EU hoopt dat er 20 miljoen euro aan hulp kan worden vrijgemaakt, en benadrukt dat daarmee het Amerikaanse sanctieregime tegen het land intact zou blijven.

Volgens de officiële cijfers die maandag werden vrijgegeven, geraakten in Iran al 23.049 mensen besmet met het coronavirus. 1.812 personen stierven aan de gevolgen van hun besmetting. De hoge vertegenwoordiger van het Europese buitenlandbeleid, Josep Borrell, verklaarde maandag dat de EU de vragen van Iran en Venezuela om financiële steun van het IMF zal steunen.

'Deze landen bevinden zich in een erg moeilijke situatie, vooral omwille van de Amerikaanse sancties, die hen niet in staat stellen inkomsten te halen uit de verkoop van olie', zei Borrell na video-overleg met de Europese buitenlandministers. Borrell benadrukte dat voeding, medicijnen en medisch materiaal buiten het toepassingsgebied van de sancties vallen.'Dat moet herbevestigd worden, want velen denken dat ze gesanctioneerd kunnen worden als ze humanitaire hulp leveren.'

De Spanjaard lanceerde maandag ook een oproep aan de luchtvaartmaatschappijen om Europese burgers die in het buitenland vastzitten naar Europa te helpen repatriëren. Vorige week vrijdag sprak hij nog over 300.000 EU-burgers die niet thuis geraken. 'Het is onze prioriteit om deze mensen thuis te krijgen', zei hij maandag. "Maar dit moet eerst en vooral door de luchtvaartmaatschappijen gedaan worden, via commerciële vluchten." De Europese civiele bescherming is niet in staat om honderdduizenden mensen te repatriëren, zei Borrell. (Belga)

Bart Osaer
door Bart Osaer

Angel Gurria (OESO): 'Wereldeconomie zal nog jaren lijden onder coronacrisis'

De wereldeconomie zal nog 'jarenlang' lijden onder de coronacrisis, en het is 'onrealistisch te denken' dat er een snelle heropleving komt. De economische schok wordt heviger dan die na de financiële crisis van 2008, voorspelt Angel Gurria, secretaris-generaal van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO), in een interview met de BBC.

Bart Osaer
door Bart Osaer

Federal Reserve draait geldkraan wijd open

De Amerikaanse koepel van centrale banken, de Federal Reserve, lanceert een nieuw hulpprogramma van 300 miljard dollar om 'de kredietenstroom naar de werkgevers, consumenten en bedrijven te ondersteunen'. Lees meer

Myrte De Decker
door Myrte De Decker

Tijdelijk werklozen kunnen uitkering combineren met vrijwilligerswerk of bijberoep

Wie tijdelijk werkloos is door het coronavirus kan die werkloosheidsuitkering combineren met vrijwilligerswerk of een bijberoep. Normaal gezien kunnen tijdelijke werklozen hun uitkering niet combineren met een loon of de uitoefening van eender welk soort arbeid, maar minister van Werk Nathalie Muylle (CD&V) versoepelt die regels: vanaf 13 maart tot 30 juni mogen mensen een tijdelijke werkloosheidsuitkering combineren met vrijwilligerswerk of een bijberoep, mits aan een aantal voorwaarden is voldaan. (Belga)

Kamiel Vermeylen
door Kamiel Vermeylen

Douane gaat federale politie helpen bij grenscontroles

Minister van Financiën Alexander De Croo (Open Vld) heeft daarvoor het licht op groen gezet na een vraag van de federale politie.

Vanaf woensdag zullen tot honderd douaniers worden ingezet om de federale wegpolitie bijstand te leveren. Ze zullen ondersteuning bieden bij de controles van de grenzen, die gesloten zijn voor niet-essentiële verplaatsingen. Minister De Croo benadrukt dat de andere activiteiten van de douane in lucht- en zeehavens blijven doorgaan. 'Ook de strijd tegen de illegale drughandel gaat onverminderd verder', luidt het.

Kamiel Vermeylen
door Kamiel Vermeylen

IJslandse premier uit voorzorg in quarantaine

De IJslandse premier Katrin Jakobsdottir zei maandag dat ze thuis zou blijven in afwachting van de testresultaten van het coronavirus, nadat iemand op de school van haar jongste zoon besmet was geraakt. De premier kon daarom niet aanwezig zijn bij een parlementszitting.

Op IJsland hebben meer dan 580 mensen intussen het coronavirus opgelopen, waaronder een parlementslid van de Piratenpartij en een medewerkster van het kabinet van de minister van Milieu, Gudmundur Ingi Gudbrandsson. Tot nu toe is er op het eiland één persoon overleden aan COVID-19, een Australische toerist.

Vanaf maandag geldt er op het eiland ook een verbod op publieke evenementen met meer dan 20 personen. Scholen voor studenten tussen 6 en 15 jaar en kleuterscholen blijven open tot nader order, maar moeten wel de veilige afstand van 2 meter respecteren. Zwembaden en sportscholen werden wel gesloten. (Belga)

Kevin Van der Auwera
door Kevin Van der Auwera

'Bouwbedrijven die nu doorwerken, brengen de hele sector in de problemen'

Terwijl een resem grote bouwbedrijven hun werven hebben stilgelegd, blijven veel kleinere aannemers doorwerken. 'Over een dikke week is het beton op en zullen alle aannemers wel moeten stoppen met werken, zegt CEO Thomas Van Poucke van de West-Vlaamse Groep Huyzentruyt. Lees meer.

Kamiel Vermeylen
door Kamiel Vermeylen

Duitse regering kondigt forse steunmaatregelen aan

De Duitse overheid gaat met een ongezien miljardenpakket aan steunmaatregelen families, huurders, werknemers, zelfstandigen en bedrijven in de coronacrisis ondersteunen. Dat meldt het Duitse persagentschap dpa maandag op basis van bronnen binnen regeringskringen.

De Duitse regering voorziet enorme bedragen voor het hulppakket. Na zes jaar zonder nieuwe schulden wordt in de begroting nu rekening gehouden met nieuwe schulden ten belope van 156 miljard euro. Het hulppakket waartoe maandag beslist werd is erg breed.

Zo zullen kleine ondernemingen en zelfstandigen zoals artiesten of zorgverschaffers over drie maanden directe subsidies tot 15.000 euro kunnen bekomen. Met een stabiliseringsfonds zullen grote ondernemingen met kapitaal versterkt kunnen worden en de overheid zou indien nodig ook een belang kunnen nemen.

Daarnaast wordt uitstel van betalingen voorzien voor huurders die door de coronacrisis hun huur niet meer kunnen betalen. Duitse ziekenhuizen worden met meer dan drie miljard euro ondersteund.

Bondskanselier Angela Merkel nam maandag telefonisch deel aan de regeringsvergadering. Zij bevindt zich sinds zondagavond in quarantaine in haar woning in Berlijn, nadat een arts met wie ze vrijdag in contact kwam positief getest had op het coronavirus.

Kamiel Vermeylen
door Kamiel Vermeylen

Steeds minder kinderen in schoolopvang

Het aantal leerlingen dat gebruikmaakt van de schoolopvang, blijft dalen. In het basisonderwijs gaat het nog maar om 1,5 procent van de leerlingen en in het gewone secundair onderwijs gaan er nog amper leerlingen naar de opvang. Dat blijkt uit een steekproef die de diensten van Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) hebben uitgevoerd bij 270 basisscholen en 275 secundaire scholen.

Vorige week scherpte de Vlaamse regering de richtlijnen voor de opvang in scholen verder aan. De opvang is sindsdien enkel toegankelijk voor kinderen met ouders die in een cruciale sector werken (bv. de zorg), voor kinderen die medisch of sociaal kwetsbaar zijn en voor kinderen met een moeilijke thuissituatie. Het aantal kinderen in de opvang lag al laag, maar lijkt nog verder te zakken.

In het gewone middelbaar onderwijs daalt het aantal opgevangen leerlingen zelfs stilaan naar de 0 procent. In het buitengewoon secundair onderwijs wordt vandaag wel nog altijd opvang geboden aan 1,6 procent van de leerlingen (tegenover 2 procent vorige week maandag).

In het gewone basisonderwijs wordt vandaag nog 1,5 procent van het totale aantal leerlingen (ca. 700.000 kinderen) opgevangen. Vorige week maandag 16 maart lag dat cijfer nog op 6,5 procent. In het buitengewoon onderwijs wordt vandaag nog 2,7 procent van de leerlingen opgevangen (tegenover 6,5 procent vorige week maandag).

'De focus blijft liggen op opvang voor kinderen met ouders die in een cruciale sector werken, voor kinderen die medisch of sociaal kwetsbaar zijn en voor kinderen met een moeilijke thuissituatie', zegt minister Weyts. 'Scholen en leerkrachten blijven levensnoodzakelijk om ander levensnoodzakelijk werk mogelijk te maken en om een goede omgeving te bieden voor kinderen die anders geen veilige haven hebben.' (Belga)

Myrte De Decker
door Myrte De Decker

Tijdelijke werkloze krijgt maximaal 1.500 euro

Een werknemer die door de coronacrisis terugvalt op tijdelijke werkloosheid - volgens minister van Werk Nathalie Muylle (CD&V) naar schatting 800.000 à 1 miljoen mensen - krijgt tijdelijk een RVA-uitkering van 70 procent van het brutoloon, maar begrensd tot 2.754,76 euro. Die uitkering zal aangevuld worden met een supplement waartoe de regering vrijdag besliste.

Concreet betekent dit volgens hr-dienstverlener SD Worx dat de meeste werknemers zullen terugvallen op een nettoloon tussen 1.000 en 1.500 euro. 'Extra steunmaatregelen, zoals van de banksector, zijn dan ook zeer welkom', meldt SD Worx maandag.

Door de instroom van aanvragen is het voor de RVA onmogelijk om meteen voor iedereen het juiste bedrag te berekenen. Minister Muylle heeft daarom beslist dat iedereen meteen een forfaitaire vergoeding krijgt van 1.450 euro op maandbasis. De eindberekening van de uitkering zal dan later volgen. (Belga)

Lees meer: Thuis in tijden van coronavirus: wanneer krijgen werknemers loon, werkloosheidsuitkering of helemaal niets?

Trui Engels
door Trui Engels

Meer dan 2.500 kinesitherapeuten geven zich op als vrijwilliger

Zo'n 2.581 kinesitherapeuten hebben zich opgegeven als vrijwilliger om in te springen op plaatsen waar de zorgnood precair wordt. Dat meldt AXXON, de Belgische beroepsvereniging voor kinesitherapeuten, maandag.

Kinesitherapeuten beschikken dankzij hun academische opleiding over voldoende competenties om kwalitatieve basiszorg te verstrekken en zijn daarom multifunctioneel inzetbaar, klinkt het. De vrijwilligers houden zich klaar als zorgreserve om ingezet te worden in onder andere woonzorgcentra, ziekenhuizen, triagecentra en schakelcentra.

Trui Engels
door Trui Engels

Inwoners Wuhan mogen weer aan het werk

De inwoners van de Chinese stad Wuhan, waar in december het nieuwe coronavirus voor het eerst en in alle hevigheid uitbrak, hernemen stilaan hun normale leven. Ze mogen opnieuw aan het werk. Ook het openbaar vervoer is weer toegankelijk, na twee maanden op slot te zijn geweest.

De versoepeling van de maatregelen komt er op een moment dat het Chinese ministerie van Gezondheid al vijf dagen op rij geen nieuwe besmettingen meer vaststelde in deze metropool van 11 miljoen inwoners. In de rest van China werden er wel een 40-tal nieuwe besmettingen geregistreerd, maar het ging steeds om mensen die het land zijn binnengekomen.

De Chinese overheid plaatste Wuhan op 23 januari in lockdown.

Bart Osaer
door Bart Osaer

Picanol sluit fabriek

Weefmachineproducent Picanol legt de productie in zijn fabriek in Ieper tijdelijk stil door de wereldwijde uitbraak van het coronavirus. Op basis van de huidige omstandigheden verwacht de groep dat het enige tijd kan duren voordat de productieactiviteiten weer volledig operationeel zijn, luidt het in een persbericht.

Eva Kestemont
door Eva Kestemont

Groenten- en fruittelers vragen open grenzen voor seizoensarbeiders

De onrust in de landbouwsector groeit. Doordat heel wat grensovergangen worden afgesloten, kunnen de duizenden seizoensarbeiders niet meer reizen en dreigen de oogsten de komende weken in de problemen te komen. 'We moeten er alles aan doen dat de voedselketen blijft draaien', zegt het Verbond van Belgische Tuinbouwcoöperaties (VBT).

Trui Engels
door Trui Engels

Nog eens 462 sterfgevallen in Spanje

In Spanje zijn op 24 uur tijd nog eens 462 mensen aan het nieuwe coronavirus bezweken, zo hebben de autoriteiten maandag meegedeeld.

Sinds de uitbraak van de ziekte hebben 2.182 mensen in Spanje ze niet overleefd. Op drie dagen tijd is het aantal sterfgevallen meer dan verdubbeld in het tweede meest getroffen land van Europa.

Waar zondag 28.572 besmettingen waren geregistreerd, klom dit maandag naar 33.089 gevallen. Meest getroffen in Spanje blijft Madrid met 10.575 besmettingen en 1.263 sterfgevallen.

Trui Engels
door Trui Engels

Al meer dan 2.500 mensen in medische reserve

Er blijven zich mensen aanmelden voor de medische reserve die Vlaanderen heeft aangelegd in de strijd tegen het coronavirus. Volgens Vlaams minister van Volksgezondheid Wouter Beke (CD&V) hebben zich intussen 2.550 artsen, verpleegkundigen, enz... geregistreerd.

De reserve bestaat uit artsen, verpleegkundigen of ander zorgpersoneel waarop een beroep kan gedaan worden als er versterking nodig is. De vrijwilligerslijst wordt ter beschikking gesteld aan de woonzorgcentra, ziekenhuizen en huisartsenkringen. Zij kunnen zelf de vrijwilligers contacteren om afspraken te maken.

Volgens Vlaams minister Beke kunnen mensen die interesse hebben, zich ook nog altijd aandienen. Dat kan op: www.zorg-en-gezondheid.be/aanmelding-medische-reserve-covid-19.

Bart Osaer
door Bart Osaer

Wat België kan leren van een autoritaire staat als Singapore

Hoewel Singapore met ijzeren hand geregeerd wordt - de doodstraf wordt er nog uitgevoerd -, toch kunnen de westerse democratieën lessen trekken uit de Singaporese strategie om het virus in de kiem te smoren, vinden Belgische expats in Singapore: 'België kan veel leren van dit kleine land'

Kevin Van der Auwera
door Kevin Van der Auwera

BOIC: 'Verder werken richting Tokio, optimist en gemotiveerd blijven'

Het Belgisch Olympisch Comité bereidt zich tot nader order voor op Tokio 2020 alsof de Olympische Spelen gewoon doorgaan. 'Maar dat de volksgezondheid voorgaat, snapt zelfs de meest fanatieke atleet,' zegt directeur Olav Spahl. Lees meer.

© Belga Image
Gert Segers
door Gert Segers

Organisatie Olympische Spelen onder grote druk gezet

Gaan de Olympische Spelen dit jaar gewoon door of niet? Zondag besliste het Internationaal Olympisch Comité dat het nog vier weken ging afwachten. Intussen hebben tal van landen en sportbonden hun ongenoegen daarover geüit en vragen uitstelling van het grootste sportevenement ter wereld.

Canada en Australië, twee grote sportlanden, hebben alvast beslist om niet te zullen deelnemen aan de Spelen van deze zomer. Daarmee wordt de druk op het IOC steeds groter.

Volg alles hier live.

Trui Engels
door Trui Engels

Nog eens 13 mensen gestorven, daling van besmettingen en ziekenhuisopnamesaties

De afgelopen 24 uur zijn in ons land nog eens 13 mensen overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Dat meldt de FOD Volksgezondheid maandag. In totaal zijn nu al 88 mensen overleden.

De FOD Volksgezondheid stelt ook een lichte een daling vast van het aantal positieve tests en het aantal ziekenhuisopnames. Er zijn 342 nieuwe besmettingen vastgesteld, 173 in Vlaanderen, 118 in Wallonië en 45 in Brussel. Van zes besmettingen is nog niet duidelijk waar de patiënt vandaan komt.

In de ziekenhuizen zijn nu 1.643 mensen opgenomen, een stijging met 290. Op de intensieve zorgen liggen 322 mensen, een stijging met 32.

Steven Van Gucht: 'Bemoedigend, maar nog niet uit de gevarenzone'

Trui Engels
door Trui Engels

98.869 mensen ter wereld genezen van Covid-19

Van de bijna 350.000 bevestigde besmettingen ter wereld zijn in totaal 98.869 mensen genezen, van wie 59.882 in China. Italië staat derde met 7.024 weer fitte patiënten en Spanje vijfde met 2.575 genezingen. Dat meldt de befaamde Johns Hopkins universiteit.

Trui Engels
door Trui Engels

Oprichting 'zorghotels' voor patiënten die uit ziekenhuizen komen

Nog in de loop van deze week wordt er meer info verwacht over de 'zorghotels': voorzieningen waar patiënten heen kunnen die niet meer de zorg van een ziekenhuis nodig hebben, maar evenmin al naar huis kunnen. Op die manier moet er ook plaats vrijkomen in de ziekenhuizen. 'Zondag sloten we met het Riziv een akkoord over de triagecentra, over de instroom in de ziekenhuizen', zegt Roel Van Giel van Domus Medica. 'Nu moeten we ons ook op de uitstroom beginnen richten. Maandag zitten we nog samen met de Vlaamse regering, en ten laatste dinsdag wordt een draaiboek verwacht dat lokaal geïmplementeerd kan worden.'

In Vlaanderen zal het de eerstelijnszorg zijn die de zorghotels organiseert. Zijn daar al concrete locaties voor? 'Ik weet dat er binnen de eerstelijnszorg al druk naar mogelijke locaties gekeken wordt', aldus Van Giel. 'In de eerste plaats is dat natuurlijk de al bestaande infrastructuur, zoals woonzorgcentra, om die maximaal in te zetten. Maar op heel wat plaatsen wordt er ook al verder gekeken, omdat men weet dat die centra niet zullen volstaan. Er zal ook met de praktische kant van de zaak rekening gehouden moeten worden - de logistiek, en er zal sanitair en keuken nodig zijn.'

Trui Engels
door Trui Engels

Koen Geens: 'Ook mondmaskers besteld voor cipiers'

Minister van Justitie Koen Geens (CD&V) heeft ook voor de cipiers mondmaskers besteld bij het crisiscentrum. Dat heeft hij maandag gezegd in De Ochtend op Radio 1. 'De gevangenen betekenen geen gevaar, omdat zij niet buiten kunnen komen. Maar de cipiers moeten voorzichtig zijn. We hebben mondmaskers voorradig voor interventies, maar we hebben er nu ook een heleboel besteld bij het crisiscentrum, zodat we ze ook zonder interventies kunnen gebruiken.'

Er zijn eerder al coronamaatregelen genomen in gevangenissen. Bewegingen in en uit de gevangenissen worden beperkt. Zo mogen gevangenen bijvoorbeeld voorlopig geen bezoek meer krijgen. Als compensatie krijgen de gedetineerden wel 20 euro extra belkrediet om contact te kunnen houden met familie en vrienden.

Trui Engels
door Trui Engels

Voeren houdt slechts 2 grensovergangen open

De Limburgse gemeente Voeren heeft maandag bekendgemaakt dat er slechts twee grensovergangen open blijven met politiecontrole. Het gaat om de grensovergangen Withuis (Moelingen) en De Plank (Sint-Martens-Voeren). Alle andere overgangen en sluiproutes naar Nederland worden geblokkeerd.

Afgelopen weekend bleven personen de grenzen oversteken voor niet-essentiële verplaatsingen. Mensen mogen alleen nog van en naar Nederland voor werk, co-ouderschap en zorg voor een hulpbehoevend familielid. Personen, die de maatregel aan hun laars lappen, riskeren een boete tot 4.000 euro.

Trui Engels
door Trui Engels

Aantal besmettingen in Duitsland neemt toe

In Duitsland zijn op een dag tijd nog eens 4.062 mensen met het nieuwe coronavirus besmet geraakt, om op een totaal te komen van 22.672 gevallen, zo heeft maandagochtend de Duitse gezondheidsorganisatie Robert Koch-Institut (RKI) gemeld.

In Duitsland zijn al 86 mensen aan Covid-19 gestorven. Op een dag tijd zijn er 31 bijgekomen. Zondag meldde het RKI 18.610 gevallen en 55 sterfgevallen, maar waarschuwde ervoor dat het werkelijke aantal waarschijnlijk hoger was omdat niet alle lokale gezondheidsautoriteiten hun cijfers in het weekeinde hadden ingediend.

Trui Engels
door Trui Engels

Philips voert productie medische ventilatoren flink op

Philips gaat de productie van medische ventilatoren de komende tijd flink verhogen om zo aan de sterke vraag van ziekenhuizen vanwege de coronacrisis te voldoen. Het is de bedoeling dat binnen acht weken een verdubbeling van de productie wordt behaald en tegen het derde kwartaal moet dat een verviervoudiging zijn.

Philips neemt extra personeel aan, voegt productielijnen toe en gaat werknemers meer diensten laten draaien. 'Er is een ongekende wereldwijde vraag naar medische apparatuur om te helpen met de diagnose en behandeling van patiënten met het coronavirus', aldus topman Frans van Houten van Philips.

Het Nederlandse zorgtechnologieconcern heeft productiefaciliteiten in Noord-Amerika, Europa en Azië.

Philips verwacht wel dat het coronavirus een negatieve impact op zijn resultaten in de eerste helft van dit jaar zal hebben, omdat de vraag naar zijn consumentenproducten wordt geraakt en de toeleveringsketen wordt verstoord. Het bedrijf kan nog niet zeggen hoe groot die impact uiteindelijk zal zijn.

Trui Engels
door Trui Engels

Tiense Suikerraffinaderij produceert voortaan ook desinfecterende gel

De Tiense Suikerraffinaderij gaat vanaf maandag naast suiker ook desinfecterende gel op basis van ethanol uit tarwe en bieten produceren. 'De eerste 2.000 liter worden aan het einde van de dag gebotteld', meldt ceo Guy Paternoster.

Bedoeling is dat het productievolume geleidelijk aan zal toenemen. De gel wordt gratis geleverd naargelang de behoeften van de overheid. Het bedrijf werd naar eigen zeggen ook al benaderd door ziekenhuizen uit de regio Tienen en door de gemeente Wanze (prov. Luik) voor hun rusthuizen. Daarnaast zal de gel worden gebruikt om de eigen medewerkers te beschermen.

In eerste instantie zal de desinfecterende gel geproduceerd worden op de site van BioWanze. Zodra de overheid daarvoor het licht op groen zet, zal er ook worden geproduceerd op de site in het West-Vlaamse Oostkamp. Het bedrijf hoopt hiermee de capaciteit te verdubbelen.

Trui Engels
door Trui Engels

Picanol zet productie in fabriek in Ieper tijdelijk stop

Weefmachineproducent Picanol legt de productie in zijn fabriek in Ieper tijdelijk stop vanwege de wereldwijde uitbraak van het coronavirus. Dat meldt Picanol Group maandag in een persbericht. Enkel de onderdelen en leveringen die nodig zijn voor de klantenservice en de cruciale toeleveringsketens voor OEM-klanten (original equipment manufacturer) blijven actief.

Op basis van de huidige omstandigheden verwacht de groep dat het enige tijd kan duren voordat de productieactiviteiten weer volledig operationeel zijn, klinkt het. Aangezien het niet duidelijk is wanneer de herstart van de productieactiviteiten zal gebeuren, kan Picanol Group op dit moment geen indicatie geven van de financiële impact van deze productieonderbreking.

Trui Engels
door Trui Engels

Vliegtuig met 6 miljoen mondmaskers geland op luchthaven van Luik

Het vliegtuig dat 6 miljoen chirurgische mondmaskers transporteerde is maandagochtend om 6.22 uur op de luchthaven van Luik-Bierset geland. Dat heeft de woordvoerder van de luchthaven, Christian Delcourt, bevestigd.

De lading bestaat uit 6 miljoen chirurgische mondmaskers en 147.000 maskers van het type FFP2, en verschaft België een grotere voorraad maskers om het hoofd te bieden aan de pandemie van Covid-19. De maskers zijn een aanvulling op de 5 miljoen mondmaskers die in de nacht van donderdag op vrijdag gearriveerd zijn.

Volgens Vlaams minister-president Jan Jambon en minister van Volksgezondheid Wouter Beke zijn 4,6 miljoen van de 6 miljoen maskers bestemd voor Vlaanderen, de rest is voor Brussel. 'De maskers worden prioritair bezorgd aan de woonzorgcentra en gelijkaardige verzorgingsinstellingen met kwetsbare personen, de gezinszorg en de thuisverpleging', zo stellen Jambon en Beke in een gezamenlijk persbericht.

Daarnaast heeft Vlaanderen ook een levering van 100.000 FFP2-maskers ontvangen, voor gebruik in de revalidatieziekenhuizen.

© Belga
Eva Schram
door Eva Schram

NMBS en Infrabel starten met 'treindienst van nationaal belang'

Spoorwegmaatschapij NMBS en spoornetbeheerder Infrabel zijn maandag gestart met wat zij een 'treindienst van nationaal belang' noemen. Ze houden die minstens tot 5 april aan. Vooral 's avonds rijden er veel minder treinen. 'De enige optie om een robuuste, stabiele en voorspelbare treindienst te behouden', noemen beide bedrijven het.

Er zijn bij de spoorbedrijven steeds meer zieken, waardoor stilaan tekorten dreigen op cruciale plaatsen, zoals op de trein, in seinhuizen ... Dat zou zware gevolgen kunnen hebben: van 'honderden geschrapte treinen per dag' tot zelfs een volledige stopzetting van het spoorverkeer 'op sommige delen of zelfs op het volledige spoornet'.

Door over te schakelen op een 'treindienst van nationaal belang', weten reizigers waar ze aan toe zijn en zouden ze niet voor onverwachte verrassingen mogen komen te staan. Het aangepaste aanbod is vooral gericht op essentiële verplaatsingen, dus op mensen die de trein moéten nemen. Er rijden bijvoorbeeld één of twee IC-treinen per uur, en twee tot drie L- en S-treinen per uur tijdens de spitsuren (maar amper daarbuiten). En ook de meeste P-treinen (piekuurtreinen) rijden niet meer.

De spoorbedrijven waarschuwen dat er 's avonds nog weinig treinen rijden. De meeste L- en S-treinen vanaf 20.00 uur en IC-treinen vanaf 21.00 uur zijn geschrapt. 'Reizigers wordt aangeraden om in het bijzonder voor vertrekken na 19.00 uur de routeplanner te raadplegen', klinkt het.

NMBS en Infrabel beloven dat er ook met de nieuwe dienstregeling genoeg plaats is op de treinen voor 'social distancing'. De voorbije dagen was gemiddeld maar 8 pct van de zitjes bezet, en 10 procent tijdens de spitsuren, terwijl de 'treindienst van nationaal belang' een treinaanbod biedt dat overeenkomt met ongeveer 75 procent van het aantal beschikbare plaatsen op een normale weekdag (inclusief de piekuren). 'Het aantal aangeboden zitplaatsen biedt tweemaal de gevraagde capaciteit, waardoor de gepaste voorwaarden op het vlak van volksgezondheid worden gegarandeerd', zeggen de spoorbedrijven. (Belga)

Eva Schram
door Eva Schram

Laagst aantal besmettingen in Zuid-Korea in maand tijd

Zuid-Korea heeft maandag het laagste aantal nieuwe besmettingen gemeld van het coronavirus. Volgens het Koreaanse Center for Disease Control and Prevention (KCDC) zijn er de afgelopen 24 uur 64 nieuwe besmettingen bijgekomen.

Dat is het laagste aantal sinds 25 februari. In totaal zijn 8.961 mensen besmet in het land. Er kwamen de afgelopen 24 uur 7 mensen om het leven, waardoor de dodentol is gestegen tot 111. De meerderheid van de overledenen kampten met onderliggende ziektes, aldus het KCDC.

Zo'n 60 procent van de Zuid-Koreanen die het virus hebben opgelopen zijn lid van dezelfde kerk in de stad Daegu, de Shincheonji-kerk die beschouwd wordt als een sekte. Van de nieuwe gevallen zijn er 24 vastgesteld in die stad.

In China zijn er zelfs helemaal geen nieuwe lokale besmettingen vastgesteld. Wel zijn er 39 gevallen die geïmporteerd zijn uit het buitenland, klinkt het. Er vielen 9 doden in China. (Belga)

Eva Schram
door Eva Schram

Japanse premier: uitstel Spelen is een optie

Het uitstellen van de Olympische Spelen 'kan onvermijdelijk' worden als de uitbraak van het nieuwe coronavirus het onmogelijk maakt het evenement in zijn 'volledige vorm' te houden. Dat heeft de Japanse premier Shinzo Abe maandag gezegd.

Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) bracht zondag na een spoedvergadering naar buiten dat binnen vier weken duidelijk moet zijn of de Olympische Spelen van Tokio komende zomer doorgaan of dat ze worden uitgesteld. Het IOC heeft de nationale comités per brief laten weten diverse scenario's te onderzoeken en dat uitstel van de Spelen een optie is.

Abe zei dat het IOC-besluit van zondag in overeenstemming is met de opvatting dat het sportevenement in zijn volledige vorm moet worden gehouden. 'Als dat moeilijk wordt, hebben we misschien geen andere keuze dan te overwegen de Spelen uit te stellen', aldus Abe.

De premier zei tegen het Japanse parlement dat het annuleren van de Spelen geen optie is. Het IOC stelt zich op datzelfde standpunt, zo liet het zondag weten. (Belga)

Eva Schram
door Eva Schram

Trump zegt 'een beetje boos te zijn' op China

De Amerikaanse president Donald Trump heeft zondag gezegd 'een beetje boos' te zijn op China. Hij beschuldigde het land ervan cruciale informatie over de epidemie niet of te laat te hebben gedeeld.

De Chinese autoriteiten 'hadden ons moeten informeren' zei de president tijdens een persconferentie in het Witte Huis. 'Ik ben een beetje boos op China. Ook al heb ik president Xi (Jinping) graag en ook al respecteer en bewonder ik het land.'

Trump benadrukte dat de onderlinge relatie tussen beide landen 'zeer goed' is, maar toonde zich ook kritisch. 'Ik wou dat ze ons drie maanden eerder over dit probleem hadden geïnformeerd. We hadden wereldwijd veel levens kunnen redden.' (Belga)

Lees ook: Waarom Trump plotseling spreekt van het 'Chinese virus'

Eva Schram
door Eva Schram

Amerikaanse Democraten blokkeren steunpakket van 1 biljoen dollar

De Democraten in de Amerikaanse Senaat hebben een pakket aan steunmaatregelen tegen de economische klap van het nieuwe coronavirus tegengehouden. Het steunpakket, dat goed is voor 1 biljoen dollar, moet bedrijven in de VS die door het coronavirus in de problemen zijn gekomen en werklozen helpen.

De Democraten drongen aan op meer financiële hulp voor medisch personeel en ziekenhuizen, en zeiden dat het Republikeinse voorstel te veel gericht is op het helpen van bedrijven die getroffen zijn door de ziekte-uitbraak. Omdat ze weigeren het plan in deze vorm te steunen, gaan de Democraten en de Republikeinen weer rond de tafel om tot een voor beide partijen acceptabel steunpakket te komen.

In de Verenigde Staten zijn minstens 400 mensen overleden aan de gevolgen van het longvirus, meer dan 33.000 inwoners zijn besmet. Ongeveer een derde van de bevolking moet thuisblijven vanwege de ziekte-uitbraak en veel bedrijven zijn getroffen door de maatregelen die zijn genomen om verdere verspreiding tegen te gaan. (Belga)

Eva Schram
door Eva Schram

Meer Amerikaanse staten kondigen uitgaansverbod aan

Om de verspreiding van het nieuwe coronavirus te vertragen, hebben de Amerikaanse staten Ohio en Louisiana nu ook een vergaand uitgaansverbod ingesteld. Daardoor zijn ongeveer 100 miljoen Amerikanen in verschillende staten gehouden aan uitgaansbeperkingen.

'We zijn in oorlog', zei gouverneur Mike DeWine van Ohio zondag op Twitter. 'In oorlogstijd moeten we offers brengen', verklaarde hij. Het decreet 'thuis blijven' treedt in werking op maandagavond en geldt in eerste instantie tot 6 april. De gouverneur zei dat alleen belangrijke diensten zoals supermarkten en de gezondheidssector zijn uitgesloten. In Ohio waren tot zondag 350 bevestigde coronagevallen.

De gouverneur van Louisiana, John Bel Edwards, zei op zijn beurt dat het opleggen van een uitgaansverbod maandagavond noodzakelijk is om de volksgezondheid te beschermen. In de staat, waar New Orleans ligt, waren op zondag meer dan 800 bevestigde besmettingen.

De staten Californië, New York, New Jersey, Connecticut en Illinois hadden eerder al uitgebreide uitgaansbeperkingen opgelegd. De regering van de Amerikaanse president Donald Trump heeft tot dusver een landelijke 'lockdown' afgehouden. Het aantal besmettingen in de Verenigde Staten is zondag gestegen tot circa 30.000. (Belga)

Eva Schram
door Eva Schram

VS gaat veldhospitalen installeren in getroffen staten

De Amerikaanse president Donald Trump heeft zondag bekendgemaakt dat hij opdracht heeft gegeven voor de installatie van veldhospitalen. Die zullen een totale capaciteit hebben van 4.000 bedden, en komen er in de staten die het zwaarst zijn getroffen door de coronaviruspandemie: Californië, New York en Washington.

Tijdens een persconferentie in het Witte Huis kondigde de Amerikaanse president aan dat hij het Amerikaanse agentschap voor het beheer van noodsituaties (FEMA) heeft 'opgedragen' deze federale centra voor spoedeisende geneeskunde op te zetten. Het zou gaan om 1.000 bedden in de staat New York, die het zwaarst getroffen is, 2.000 bedden in Californië en 1.000 bedden in de staat Washington. (Belga)

Eva Schram
door Eva Schram

Harvey Weinstein positief getest op coronavirus

Harvey Weinstein is positief getest op het nieuwe coronavirus. Dat meldt de Niagara Gazette. De voor seksueel misbruik veroordeelde producent zit op dit moment in isolatie in de Wende Correctional Facility, een gevangenis in New York.

De oud-producent werd afgelopen week overgeplaatst van Rikers Island naar de nieuwe streng beveiligde gevangenis. Hij ondergaat sinds zijn aankomst verschillende medische onderzoeken, omdat hij al meerdere keren naar het ziekenhuis moest door hartklachten en te hoge bloeddruk. Weinstein is niet op de hoogte gebracht van zijn besmetting.Ook een andere gevangene werd positief getest op het virus.

Weinstein werd afgelopen maand veroordeeld tot 23 jaar cel wegens aanranding en verkrachting. Hij vierde vrijdag nog zijn 68-jarige verjaardag achter de tralies. (Belga)

Eva Schram
door Eva Schram

Eerste klinische test in Europa voor vier behandelingen

Een eerste Europese klinische test is zondag in zeven Europese landen, waaronder België, gelanceerd om vier experimentele behandelingen tegen het coronavirus uit te testen, waarbij in totaal 3.200 patiënten worden betrokken. Dit heeft het Franse ministerie van Gezondheid zondag bekendgemaakt.

Volgens een mededeling van Inserm, het bestuur van het medisch onderzoek in Frankrijk, nemen behalve België ook Nederland, Luxemburg, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Spanje en misschien nog andere landen deel. Voor Frankrijk gaat het om minstens 800 patiënten met Covid-19. Een andere internationale klinische test wordt onder de auspiciën van de Wereldgezondheidsorganisatie gelanceerd. (Belga)

Eva Schram
door Eva Schram

Lokale politie Brussel-Noord: meer dan 100 processen-verbaal in afgelopen vier dagen

De politiezone Brussel-Noord heeft in de afgelopen vier dagen van 19 tot en met 22 maart in totaal 117 processen-verbaal uitgeschreven voor mensen die het samenscholingsverbod niet respecteerden. Er werden ook vijf pv's uitgeschreven voor handelszaken die de sluitingsmaatregel niet respecteerden en vijf personen werden administratief aangehouden omwille van het niet naleven van de beperkingsmaatregelen.

De verstrengde maatregelen van de Nationale Veiligheidsraad traden op 18 maart om 12 uur 's middags in werking. De lokale politie van de zone Brussel-Noord schreef op donderdag 19 maart 22 GAS-boetes uit en hield twee personen administratief aan omwille van het niet respecteren van de maatregelen. Ook drie handelszaken kregen een pv.

Op vrijdag 22 maart werden er zes GAS-boetes uitgeschreven en drie administratieve aanhoudingen uitgevoerd.

Op zaterdag 21 maart groeide dat aantal naar 39 GAS-boetes en twee pv's voor handelszaken die nog open waren, terwijl ze dat niet mochten zijn. Vandaag, zondag werden er liefst 50 pv's uitgeschreven voor mensen die de regels rond het samenscholingsverbod niet naleefden. (Belga)

Eva Schram
door Eva Schram

Minister De Backer: Miljoenen mondmaskers komen deze week nog toe

De regering verwacht deze week nog 14 miljoen chirurgische mondmaskers en 1,2 miljoen mondmaskers van het type FFP2. Dat heeft minister Philippe De Backer zondagavond bekendgemaakt.

Zondagnacht ontvangt ons land, zoals eerder aangekondigd, een levering van meer dan 6 miljoen mondmaskers. De levering bestaat uit 6 miljoen chirurgische mondmaskers en 147.000 mondmaskers van het type FFP2. De vliegtuigen, richting Luik, zijn onderweg.

Eerder deze week werden ook al 5,5 miljoen chirurgische mondmaskers en 253.000 FFP2-maskers geleverd in ons land. Minister van Volksgezondheid Maggie De Block zegt blij te zijn met de komst van de maskers. 'Daarmee kunnen we onze zorgverleners, de mensen die in de frontlinie staan, de bescherming bieden die ze nodig hebben'.

De regering zegt er alles aan te doen om geplaatste bestellingen te ontvangen. 'We verwachten deze week nog 14 miljoen chirurgische mondmaskers én 1,2 miljoen mondmaskers van het type FFP2', preciseert De Backer.

Wanneer de maskers precies zullen toekomen, is niet duidelijk. 'We blijven dit zeer nauw opvolgen en zullen er, net zoals de voorbije weken, alles aan doen om elke bestelling te securiseren en de leveringen tijdig te laten plaatsvinden. We verdelen de mondmaskers in het land volgens het huidige model. We benadrukken dat we niemand in de steek laten', aldus nog minister De Backer.

Nog volgens de minister laat de regering geen kans onbenut zoveel mogelijk mondmaskers naar België te halen. 'Op dit moment blijven we permanent de markt onderzoeken, en zorgen we ervoor dat we zoveel mogelijk mondmaskers naar België blijven halen.'

Minister De Backer staat aan het hoofd van de taskforce die als doel heeft tekorten aan te pakken. (Belga)

Eva Schram
door Eva Schram

Vijf grensovergangen in Berendrecht en Zandvliet afgesloten met containers

In het Antwerpse district Berendrecht-Zandvliet hebben medewerkers van de stad Antwerpen zondagnamiddag vijf grensovergangen met Nederland afgesloten door middel van containers. Door deze barrières wil de politie het aantal mensen dat zonder reden de grens oversteekt zoveel mogelijk beperken.

De overgangen aan Weeltjens, de Antwerpsebaan, de Koeleweg, de Grote Stoppelbergen en de Kalmthoutsebaan werden gesloten. De grensovergang van de Hollandsebaan blijft wel beschikbaar voor essentiële verplaatsingen door inwoners van Berendrecht en Zandvliet. De politie zal hierop toezien. (Belga)

Eva Schram
door Eva Schram

Totaal van 674 overlijdens en 7.240 ziekenhuisopnames in Frankrijk

Frankrijk telde tot zondagavond 674 overlijdens in de ziekenhuizen en 7.240 mensen die in ziekenhuizen werden opgenomen door het coronavirus, zo heeft Jérôme Salomon, algemeen directeur van Gezondheid, bekendgemaakt. Dat zijn 112 bijkomende overlijdens in 24 uur tijd.

In de Franse ziekenhuizen liggen 1.746 zwaar zieken en meer dan duizend mensen werden zondag gehospitaliseerd, preciseerde de directeur op een persbriefing. Acht regio's zijn getroffen, de jongste is Occitanie.

Het Franse parlement keurde zondagavond een wetsontwerp goed voor de invoering van een gezondheidsnoodtoestand gedurende twee maanden om tegen de epidemie aan te gaan.

Eva Schram
door Eva Schram

Sint-Trudo Ziekenhuis Sint-Truiden bereikt maximumcapaciteit voor coronapatiënten

Het Sint-Trudo Ziekenhuis in Sint-Truiden heeft de maximumcapaciteit op de intensieve zorgen voor coronapatiënten bereikt. Dat schrijft HLN en wordt door het ziekenhuis bevestigd. Zondag zijn er al twee patiënten overgebracht naar het RZ Heilig Hart Tienen en het Jessa Ziekenhuis in Hasselt.

In het Sint-Trudo Ziekenhuis verbljven momenteel 32 coronapatiënten, waarvan 9 op de intensieve zorgen. Daarmee heeft het ziekenhuis haar maximumcapaciteit bereikt. 'In onze normale intensieve zorgen, die nu volledig ingericht is als corona-afdeling. zitten we inderdaad aan onze limiet', zegt communicatiemanager Miet Driesen. 'Ondertussen zijn er effectief al transfers gebeurd naar andere ziekenhuizen.'

Het ziekenhuis heeft nog een intensieve zorgen van 6 bedden voor niet-coronapatiënten. Er wordt wel gewerkt om 5 extra bedden in te richten om intensieve zorgen aan te bieden op de corona-afdeling. 'Het is een kwestie van enkele dagen voordat we die ook in gebruik kunnen nemen', legt Driesen uit. 'Als er voldoende artsen en verpleegkundigen zijn opgeleid om coronapatiënten te verzorgen, kunnen zij er ook meedraaien.'

Zaterdag overleden 2 coronapatiënten in het Truiense ziekenhuis, zondagochtend overleed een derde persoon. In totaal zijn er 5 coronapatiënten overleden in het ziekenhuis. 'We hebben ook 5 mensen naar huis mogen sturen die thuis in quarantaine mogen blijven', stelt Driesen. 'We zijn blijkbaar wel het zwaarst getroffen, dus er wordt gekeken hoe iedereen binnen of buiten ons ziekenhuis geholpen kan worden. We krijgen ook heel veel steun van anderen.' (Belga)

Trui Engels
door Trui Engels

Merkel gaat in quarantaine na contact met arts die positief testte

De Duitse regeringsleider Angela Merkel zit in haar huis in zelf-isolatie omdat de arts die bij haar was, besmet is met het coronavirus. De dokter gaf haar vrijdagmiddag een vaccinatie tegen pneumokokken. Hij bleek positief. De bondskanselier ging, nadat ze dat had vernomen, meteen in quarantaine in haar woning.

Trui Engels
door Trui Engels

Duitsland verscherpt coronamaatregelen

Duitsland verscherpt de maatregelen tegen het coronavirus. Zo mogen in principe niet meer dan twee personen in het openbaar bij elkaar zijn, behalve families en andere huishoudens. De regel geldt zeker twee weken.

Verder moeten overal in Duitsland alle restaurants en andere eetgelegenheden dicht, als ze nog open zijn.

Trui Engels
door Trui Engels

In Italië 651 doden op één dag en totaal van bijna 5.500 doden

In totaal 5.476 mensen hebben in Italië het leven verloren door de pandemie van het coronavirus en 651 mensen zijn de voorbije 24 uur aan de ziekte gestorven, zo blijkt uit cijfers die de civiele bescherming zondag heeft bekendgemaakt.

Het aantal overlijdens ligt lager dan dat van zaterdag (793, een record). Het aantal geregistreerde besmettingen steeg met ruim 10 procent (59.158 gevallen, 5.560 meer dan zaterdag).

Trui Engels
door Trui Engels

Sporten in quarantaine: hoe doe je dat?

De quarantainemaatregelen maken sporten moeilijker, maar zeker niet onmogelijk.

Lees meer.

© getty
Trui Engels
door Trui Engels

Di Rupo: '6 miljoen chirurgische mondmaskers komen deze avond aan'

Zes miljoen chirurgische mondmaskers zullen zondagavond aankomen op de luchthaven van Luik-Bierset. Dat heeft Waals minister-president Elio Di Rupo op RTL-TVi gezegd. De maskers zijn een aanvulling op de 5 miljoen mondmaskers die in de nacht van donderdag op vrijdag gearriveerd zijn. De mondmaskers zullen onmiddellijk over het hele land verdeeld worden onder rust- en verzorgingscentra en thuisverpleegkundigen.

Trui Engels
door Trui Engels

Paul Stoffels van Johnson&Johnson: 'Tegen einde van de maand weten we welk vaccin we kiezen om te produceren'

Er wordt met man en macht aan een vaccin gewerkt. Paul Stoffels van Johnson&Johnson verwacht dat wel ten vroegste binnen een tiental maanden. 'Of het nu 10, 12 of 18 maanden duurt, het komt er. Ik heb er alle vertrouwen in', klonk het in De Zevende Dag op Eén. 'Tegen het einde van de maand weten we welk vaccin we kiezen om te produceren, maar tegelijk moeten we 100 procent zeker zijn dat het veilig is.'

Gezien de wereldwijde pandemie verwacht de chief scientific officer bij Johnson&Johnson dat 'honderden miljoenen, zoniet miljarden' vaccins nodig zullen zijn. Maar dat is volgens hem geen probleem, ook verwijzend naar de wereldwijde samenwerking tussen overheden, wetenschappelijke instellingen en bedrijven. 'Dat kunnen we.'

Eva Kestemont
door Eva Kestemont

Situatie in supermarkten normaliseert

Er wordt nog steeds veel gekocht in de supermarkten, maar het is er wel al iets minder druk. Dat zeggen de woordvoerders van verschillende ketens.

Trui Engels
door Trui Engels

Corona-uitbraak in woonzorgcentrum Sint-Pauwels: 19 bewoners met symptomen, 1 overleden

In een woonzorgcentrum Sint-Jozef in Sint-Pauwels, in de provincie Oost-Vlaanderen, is een uitbraak van Covid 19 vastgesteld. Dat meldt het Agentschap Zorg en Gezondheid, dat op de hoogte werd gebracht van de situatie. Eén persoon is overleden, 19 andere bewoners van het woonzorgcentrum vertonen ook de symptomen, van wie er 3 zijn opgenomen in het ziekenhuis. Het woonzorgcentrum treft alle noodzakelijke maatregelen.

Trui Engels
door Trui Engels

759 extra bedden op intensieve zorgen

De diensten 'intensieve zorg' van de Belgische ziekenhuizen tellen vandaag 759 extra bedden, bovenop de 1.900 bedden die in normale tijden beschikbaar zijn. Dat heeft minister van Volksgezondheid Maggie De Block zondag gezegd in De Zevende Dag op één. En die capaciteit zal nog stijgen.

In de intensieve zorgen liggen momenteel 290 patiënten besmet met COVID-19, zo maakte de FOD Volksgezondheid zondag bekend.

Trui Engels
door Trui Engels

Centra voor leerlingenbegeleleiding breiden chathulp uit

Zolang de lessen opgeschort zijn, leveren de Centra voor Leerligenbegeleiding (CLB's) inspanningen om hun chathulpaanbod (www.clbchat.be) uit te breiden, zodat ze méér bereikbaar zijn voor leerlingen en ouders.

Leerlingen en ouders kunnen nu op clbchat.be terecht op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag van 14-21u. Voorheen was de chat enkel op woensdagen geopend tijdens de namiddag. Zo kunnen de vragen van ouders en leerlingen meer gespreid worden.

Tijdens de nieuwe openingsuren van clbchat.be is altijd een multidisciplinair team online. Het bestaat uit professionele psychologen en pedagogen, maatschappelijk werkers, paramedisch werkers en artsen.

CLB-medewerkers voeren daarnaast steeds vaker hun begeleidingsgesprekken via elektronische media en chatten met leerlingen en/of ouders die reeds in begeleiding zijn.

Trui Engels
door Trui Engels

Van Ranst zet kanttekening bij relatief laag overlijdenscijfer van zondag

Het aantal nieuwe overlijdens door Covid-19 lag zondagmiddag relatief laag, met slechts acht gerapporteerde overlijdens in de afgelopen 24 uur. Daags voordien waren dat er nog dertig. Toch betekent dat niet dat de piek al bereikt is, waarschuwde viroloog Marc Van Ranst nogmaals in De Zevende Dag. De rapportering loopt in het weekend soms wat trager.

'We weten dat cijfers in het weekend niet altijd even vlot doorkomen, maar dat we moeten rekening houden dat dit nog even erger wordt voor het beter wordt', zo formuleerde Van Ranst het.

Het valt dus af te wachten hoe de cijfers in de komende dagen verder zullen evolueren.

Trui Engels
door Trui Engels

'Jagen en vissen zijn verboden buitenactiviteiten'

Ondanks het mooie weer blijven jagen en vissen verboden activiteiten. Dat benadrukken Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) en het Agentschap voor Natuur en Bos. De minister herhaalt ook de oproep aan alle Vlamingen om zich niet te verplaatsen als dat niet strikt noodzakelijk is.

'Veel mensen hebben de ernst van de situatie nog altijd niet begrepen. Verplaatsingen voor het plezier of de uitoefening van de hobby zijn niet toegelaten. Enkel absoluut noodzakelijke verplaatsingen zijn toegelaten zoals doktersbezoeken of het voor het aankopen van etenswaren. Fiets-, wandel- en looptochten om de eigen mentale en fysieke gezondheid op peil te houden zijn de enige toegelaten activiteiten in de eigen omgeving, op voorwaarde dat er voldoende afstand wordt gehouden en indien het niet in groep gebeurt. Alle andere recreatieve activiteiten zijn verboden', laat Demir weten.

Trui Engels
door Trui Engels

1,5 miljoen Britten met medische aandoening moeten 3 maanden thuis blijven in quarantaine

De Britse autoriteiten hebben 1,5 miljoen Britten met een medische aandoening gevraagd om drie maanden thuis te blijven in quarantaine. De maatregel moet ervoor zorgen dat ze het nieuwe coronavirus niet oplopen. Het gaat bijvoorbeeld om mensen met leukemie of een zware longaandoening, of om patiënten met een orgaantransplantatie.

De Britse gezondheidsdienst NHS zal de betrokken Britten de komende dagen informeren over specifieke maatregelen, meldt de regering. Indien nodig kunnen ze ook hulp krijgen om voedsel en/of medicijnen in huis te halen.

Volgens het Britse persbureau Press Association hebben al 240 Britten het leven gelaten aan het nieuwe coronavirus.

De Britse premier Boris Johnson zegt zondag dat de regering 'maatregelen die nooit eerder gezien zijn in oorlogs- en vredestijd' oplegt, maar dat ze noodzakelijk zijn. 'De aantallen zijn heel grimmig, en ze versnellen. We zijn maar enkele weken, twee à drie, verwijderd van Italië. Italië heeft een geweldig gezondheidssysteem. En toch worden hun dokters en verplegers volledig overspoeld door de vraag', zei de premier.

De conservatieve regering kreeg eerder kritiek voor een te zwakke en te trage reactie op de coronacrisis.

Trui Engels
door Trui Engels

43 nieuwe doden in Nederland

Inmiddels zijn 179 mensen in Nederland overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) maakte zondag bekend dat er sinds zaterdag 43 doden zijn bijgekomen. De leeftijd van de overledenen ligt tussen de 57 en 97 jaar.

Volgens de laatste update van de Nationale Intensive Care Evaluatie, die continu nieuwe informatie krijgt over de situatie in ziekenhuizen, liggen er momenteel 327 personen met de longziekte Covid-19 op de intensive care in het ziekenhuis.

Trui Engels
door Trui Engels

Akkoord met de banken over garantieregeling

Er is een akkoord uit de bus gekomen bij het overleg tussen de federale regering, de Nationale Bank en de banksector. Er is onder meer sprake van een overheidswaarborg voor de kredieten die de banken verlenen aan bedrijven.

Minister van Financiën Alexander De Croo en de rest van de federale regering hebben de voorbije dagen tot in de nachtelijke uren vergaderd met de Nationale Bank en de bankensector om tot een regeling te komen om de bedrijven te hulp te komen, zo werd uit goede bron vernomen.

Trui Engels
door Trui Engels

Testcapaciteit in België wordt uitgebreid

Om de stijgende vraag naar testen op het coronavirus te coördineren, heeft minister van Volksgezondheid Maggie De Block een taskforce opgericht onder leiding van minister Philippe De Backer. Deze taskforce heeft als eerste doel de Belgische testcapaciteit significant uit te breiden. Daarbij rekenen de autoriteiten op een gezamenlijke inspanning van klinische- en hospitaallabo's, universiteiten, biotech- en farmabedrijven en leveranciers van machines en reagentia, die zich onmiddellijk bereid toonden om te helpen.

Het Nationaal Referentielabo van de KULeuven en het Geneesmiddelenagentschap FAGG zullen de kwaliteit van de testen garanderen.

Trui Engels
door Trui Engels

Nog eens 8 mensen gestorven in België

Zaterdag zijn in ons land acht mensen gestorven aan het coronavirus. Dat meldt de FOD Volksgezondheid zondag. In totaal zijn nu al 75 mensen overleden.

In de ziekenhuizen zijn nu al 1.380 patiënten opgenomen, een stijging met 355 patiënten op één dag tijd. 290 patiënten liggen in de intensieve zorgen, 52 meer dan een dag eerder.

Er werden op 24 uur tijd 586 nieuwe besmettingen gerapporteerd in België, wat het totale aantal bevestigde besmettingen op 3.401 brengt.

Van de 586 nieuwe coronabesmettingen, zijn er 412 in Vlaanderen, 99 in Wallonië en 70 in Brussel. Van vijf besmette personen heeft de FOD geen informatie over de woonplaats.

Sinds 13 maart zijn ook al 340 mensen ontslagen uit het ziekenhuis en genezen verklaard.

Trui Engels
door Trui Engels

Tommelein: 'Andere katten te geselen dan belastingvermindering voor tweedeverblijvers'

De burgemeester van Oostende Bart Tommelein (Open Vld) ontvangt heel wat vragen van tweedeverblijvers die vragen om minder belastingen te betalen nu ze niet naar de zee mogen reizen. 'Er zijn talrijke eigenaars van tweede verblijven die ons bestoken met eisen voor een belastingsverlaging', postte Tommelein zaterdag op Twitter.

Door de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus mogen zij niet langer naar hun appartement of huisje aan de kust. In Oostende betalen ze hiervoor een forfaitaire belasting van duizend euro per jaar. Velen vragen nu om een korting van 80 euro per maand dat ze niet naar Oostende kunnen. 'Ik begrijp dat zij dat niet leuk vinden, maar als burgemeester is het mijn taak om de regels van de Veiligheidsraad te handhaven', vertelt Tommelein aan Belga.

'Als je je dan moet bezighouden met dit soort vragen, zakt de moed je in de schoenen. Op die manier kunnen in theorie alle Oostendenaren korting vragen op hun belastingen, want zij hebben op dit moment ook geen toegang containerparken, speeltuinen en zwembaden waarvoor ze belastingen betalen. Ik hoor dat ook mijn collega's in andere kustgemeenten gelijkaardige vragen krijgen. Ik ben altijd voorstander om belastingen waar mogelijk te verlagen, maar dan moeten we dit voor iedereen doen. De stad heeft voorlopig de inning van alle belastingen stopgezet, maar kortingen toekennen is nu absoluut niet aan de orde. We hebben wel andere katten te geselen.'

Trui Engels
door Trui Engels

Marouane Fellaini test positief op coronavirus

Voormalig Rode Duivel Marouane Fellaini heeft bij zijn terugkeer in China positief getest op het nieuwe coronavirus, zo bevestigde zijn club Shandong Luneng zondag.

Fellaini heeft geen koorts en wordt momenteel behandeld in een ziekenhuis. 'De club wenst de speler alvast een spoedig herstel', zo klinkt het in de mededeling. 'Marouane sprak ook zijn dank uit aan de fans en vrienden die om hem geven. Hij heeft er vertrouwen in dat hij snel beter zal worden en sterker zal zijn wanneer hij terugkeert.'

Fellaini is niet de eerste voetballer in China die positief test op het coronavirus, maar wel de eerste speler uit de Super League. Sinds februari vorig jaar is hij er aan de slag bij Shandong Luneng Taishan. Hij ligt er nog onder contract tot eind volgend jaar.

Trui Engels
door Trui Engels

De Block: 'Ik zie dat mijn Nederlandse collega ontslag heeft genomen, nadat hij is ingestort. Ik ga proberen op mijn voeten te blijven staan'

Minister van Volksgezondheid Maggie De Block blikt in De Zondag terug op de voorbije week.

Lees hier het interview.

© Belga
Trui Engels
door Trui Engels

Containers sluiten sluipwegen tussen België en Nederland af

De maatregel om het grensverkeer tot strikt noodzakelijke verplaatsingen te beperken, wordt in Hoogstraten nog altijd massaal genegeerd, zowel door Nederlanders als door Vlamingen. Daarom hebben de stad en de politiezone Noorderkempen beslist om de kleinere toegangswegen tussen België en Nederland af te sluiten met containers.

'We moesten deze maatregel wel nemen. Er bleef immers een grote toestroom van Nederlanders die België probeerden binnen te komen, om te winkelen, om te tanken of om te komen fietsen of wandelen. We zouden de sluipwegen liever niet afsluiten, maar onze politiediensten kunnen nu eenmaal niet elke invalsweg vanuit Nederland controleren', zegt Hoogstraats burgemeester Marc Van Aperen.

Door de kleinere toegangswegen af te sluiten, kan al het verkeer uit Nederland en België omgeleid worden naar de grote controlepunten, waar de politie kan nagaan of de verplaatsingen gerechtvaardigd zijn. Burgemeester Van Aperen begrijpt dat dit geen fijne maatregel is voor de landbouwers die velden hebben in beide landen en die gewend zijn om de kleine wegen te gebruiken. Hij roept op tot solidariteit.

Trui Engels
door Trui Engels

Tijdelijk werklozen krijgen 200 euro op rekening gestort voor water- en energiefactuur

Tijdelijk werklozen krijgen van de Vlaamse overheid automatisch 202,68 euro op hun rekening gestort, waarmee zij een maand hun water- en energiefactuur kunnen betalen. Dat heeft Vlaams minister van Energie Zuhal Demir (N-VA) op Facebook gemeld.

De vergoeding van 202,68 euro is gebaseerd op een gemiddelde water- en energiefactuur van alle huishoudens. Een gezin met meerdere tijdelijk werklozen krijgt meerdere tussenkomsten. Ook wie geen rechtstreekse klant is, woont in een appartement of een wooneenheid van een sociale huisvestingsmaatschappij die collectief verwarmd wordt of wie beschikt over een budgetmeter, zal het bedrag op zijn rekening krijgen.

De getroffen werknemers moeten zelf niets doen.

Trui Engels
door Trui Engels

Cuba stuurt ebola-artsen naar Italië

Cuba heeft een team van 52 artsen en verpleegsters naar Italië gestuurd, waarvan er een deel in Afrika gestreden hebben tegen ebola in Afrika, om het zwaar getroffen land te helpen in de strijd tegen het coronavirus.

Het team is zaterdag aangekomen in Lombardije, de noordelijke regio die het ergst getroffen is door Covid-19.

In een maand tijd zijn in Italië 4.825 mensen gestorven aan het virus, waarvan 3.095 in Lombardije. De 36 artsen, 15 verplegers en een verantwoordelijke zijn bereid om zonder ophouden Italië te helpen om de Covid-19-epidemie het hoofd te bieden, in samenwerking met de gezondheidswerkers ter plaatse, aldus verantwoordelijke Carlos Ricardo Perez.

Zaterdag raakte ook al bekend dat Rusland medisch materiaal en specialisten naar Italië stuurt.

© reuters
Arthur Debruyne
door Arthur Debruyne

Rampgebied Noord-Italië: 'Iedereen heeft hier vrienden en familie die gestorven zijn aan corona'

Italië blijft het epicentrum van de coronapandemie. Vijf mensen uit het rampgebied getuigen over de catastrofe die het coronavirus aanricht in Noord-Italië. 'Zodra een coronapatiënt in het ziekenhuis wordt opgenomen, mag je hem niet meer bezoeken. Zelfs niet als hij sterft.'

© Reuters
Arthur Debruyne
door Arthur Debruyne

Aantal nieuwe besmettingen in Zuid-Korea opnieuw onder de 100

Zuid-Korea telde zondag 98 nieuwe gevallen van het nieuwe coronavirus. Volgens het Koreaanse Center for Disease Control and Prevention (KCDC) stierven de afgelopen 24 uur nog twee mensen aan Covid-19, waardoor het totale dodental in het land op 104 kwam.

De meerderheid van de overledenen waren oudere patiënten met onderliggende ziekten, volgens het KCDC. Tot nu toe zijn slechts twee mensen onder de 50 overleden en meer dan 10 procent van de slachtoffers is in de tachtig.

Na een stijging met 147 gevallen op zaterdag, brachten de 98 nieuwe infecties het totaal in het land op 8.897. De opleving van de afgelopen dagen volgde een dagenlange neerwaartse trend. Maandag meldde het land zijn kleinste dagelijkse stijging in bijna drie weken, met 74 nieuwe infecties.

Ongeveer 60 procent van de bevestigde gevallen - waaronder 43 van de nieuwe - is in verband gebracht met een tak van de religieuze sekte Shincheonji in de zuidoostelijke stad Daegu.

Op 13 maart overschreed het aantal mensen dat op een dag werd genezen voor het eerst het aantal dagelijkse nieuwe infecties, zei het Zuid-Koreaanse persbureau Yonhap. (Belga)

© Reuters
Arthur Debruyne
door Arthur Debruyne

Coronatest bij Amerikaanse vicepresident Mike Pence negatief

De Amerikaanse vicepresident Mike Pence en zijn echtgenote zijn niet besmet met het nieuwe coronavirus. Dat wees een test bij het stel uit. Pence had eerder zaterdag al aangekondigd dat hij een test zou ondergaan. Pence is namens de Amerikaanse regering de leider van de strijd tegen de uitbraak van het coronavirus.

Pence had naar eigen zeggen geen ziekteverschijnselen, maar liet zich uit voorzorg toch testen nadat vrijdag iemand in zijn team besmet was geraakt met het virus.

De Amerikaanse president Donald Trump testte eerder al negatief op besmetting met het virus. De resultaten van zijn test werden vorig weekend bekend. Trump is twee weken geleden met zeker zes mensen in contact geweest die besmet zijn met het longvirus.

In de Verenigde Staten zijn tot nu toe ruim 26.000 mensen besmet en vielen 324 doden. Alleen zaterdag al kwamen er ruim 6.700 besmettingen bij. Dat is de grootste groei van alle landen. (Belga)

Arthur Debruyne
door Arthur Debruyne

Al vier dagen geen nieuwe besmettingen in Hubei

In de Chinese provincie Hubei, waar in december vorig jaar het nieuwe coronavirus voor het eerst uitbrak, kwamen voor de vierde dag op rij geen nieuwe besmettingen meer naar boven. Dat maakten de Chinese gezondheidsautoriteiten bekend.

Verspreid over heel China vielen de afgelopen 24 uur zes doden, drie meer dan het voorgaande etmaal. Er raakten 46 mensen besmet, tegen 41 een dag eerder. Volgens de autoriteiten gaat het net als de afgelopen dagen om mensen die buiten het land geïnfecteerd zijn geraakt met het longvirus.

In heel China zijn nu 81.054 besmettingsgevallen bekend en zijn 3.261 doden te betreuren. Wereldwijd passeerde het totaalaantal besmettingsgevallen zaterdag de 300.000 en zijn er ruim 13.000 doden gevallen. In Italië kwamen er zaterdag binnen een dag bijna 800 doden en het land telt tot nu toe ook de meeste dodelijke slachtoffers: 4.825. (Belga)

Arthur Debruyne
door Arthur Debruyne

Johnson: 'We lopen amper twee of drie weken achter op Italië'

Groot-Brittannië loopt qua verspreiding van het nieuwe coronavirus slechts 'twee of drie weken' achter op Italië. Dat zegt de Britse premier Boris Johnson zondag in verschillende landelijke kranten.

Volgens Johnson is het mogelijk dat de nationale gezondheidsdienst NHS overbelast raakt door het virus.

'Tenzij we samenwerken, tenzij we de heroïsche en collectieve nationale inspanning leveren om de verspreiding te vertragen, dan is het maar al te waarschijnlijk dat onze eigen NHS op dezelfde manier overweldigd zal worden', zei Johnson, refererend naar de situatie in Italië.

'De Italianen hebben een uitstekend gezondheidszorgsysteem. En toch zijn hun artsen en verpleegsters volledig overweldigd door de vraag.'

De premier roept op deze zondag, tijdens de Britse Moederdag, niet op bezoek te gaan bij ouders op leeftijd. Eerder drong de regering er bij anderhalf miljoen Britten die volgens de NHS tot risicogroepen behoren op aan voorlopig niet de deur uit te gaan.

In het Verenigd Koninkrijk zijn ruim 5.000 duizend gevallen van het coronavirus bekend en 233 patiënten overleden. Sinds vrijdagavond zijn alle cafés, theaters en andere uitgaansgelegenheden in het land dicht om het virus beter te kunnen bestrijden.

© Reuters
Arthur Debruyne
door Arthur Debruyne

Eerste dode in Kinshasa

De Democratische Republiek Congo meldde zaterdag een eerste coronadode in Kinshasa. Het gaat om de derde dode in Afrika bezuiden de Sahara, waar Rwanda, Congo-Brazzaville en Angola de sluiting van de grenzen hebben aangekondigd.

'Het INRB (Institut national de recherches bio-médicales) heeft vijf nieuwe gevallen bevestigd. We hebben een eerste dode door Covid-19', zei minister van Volksgezondheid Eteni Longondo zaterdagochtend op Twitter.

DRC heeft sinds 10 maart in totaal 23 gevallen geregistreerd.

Het gaat om de derde dode in Afrika bezuiden de Sahara. De twee andere slachtoffers vielen woensdag in Burkina Faso en vrijdag in Gabon.

DRC kondigde zaterdag 'de onmiddellijke sluiting van alle grenzen' aan na de bekendmaking van een vierde slachtoffer.

Ook Rwanda, dat de isolatie van zijn bevolking heeft bevolen, sluit zijn grenzen met DRC. Het Land verbood zaterdagavond bovendien alle niet-essentiële verplaatsingen. (Belga)

© Belga
Arthur Debruyne
door Arthur Debruyne

Mexicaanse president zweert bij geluksbrengers om coronavirus te bestrijden

Met 203 bevestigde besmettingen staat Mexico nog maar aan het begin van wat een veel ernstigere epidemie kan worden. President Andrés Manuel López Obrador blijft de dreiging minimaliseren. Om de economie te beschermen schuwt de regering voorlopig drastische maatregelen. Experts vrezen een aanzienlijke epidemie.

Lees hier meer.

© Youtube
Arthur Debruyne
door Arthur Debruyne

Conte: 'Alle niet-essentiële bedrijven in Italië moeten dicht'

De Italiaanse regering heeft besloten dat alle 'niet-strategische bedrijven' voor 15 dagen de deuren moeten sluiten. Dat maakte premier Giuseppe Conte zaterdagavond bekend tijdens een toespraak op de Italiaanse televisie.

Het regeringsbesluit betekent dat alleen de supermarkten, apotheken, postkantoren en banken open mogen blijven. Ook blijven cruciale overheidsdiensten en het vervoersstelsel zoveel mogelijk in bedrijf.

In Italië zijn sinds vrijdag 800 mensen overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Dat is het hoogste aantal op één dag sinds de uitbraak van het virus in het land. Het totale aantal doden in het land steeg tot 4825. (Belga)

Arthur Debruyne
door Arthur Debruyne

Riemst plaatst wegversperringen tegen niet-essentiële verplaatsingen

Nadat Kinrooi barricades had gezet op de sluipwegen aan de grensovergangen naar Nederland, heeft de gemeente Riemst zaterdag wegversperringen geplaatst om mensen er attent op te maken dat ze voor niet-essentiële verplaatsingen niet naar België of niet naar Nederland hoeven af te zakken. Dat liet burgemeester Mark Vos (CD&V) zaterdagavond weten.

'De politiemensen hebben vastgesteld dat er nog heel veel verplaatsingen van en naar Nederland gebeuren. We hebben nu wegversperringen geplaatst om aan te geven dat het niet de bedoeling is', zegt Mark Vos.

De wegversperringen bestaan uit nadarhekken en verbodsborden. 'Alle 'toeristische' verplaatsingen zoals tanken, winkelen of wandelen, zullen worden afgeblokt. Als het niet gaat beteren, zien we ons genoodzaakt de grensovergangen volledig te blokkeren. Dan zal er nog maar een doorgang zijn, waar de politie gaat controleren', gaat Vos verder.

Riemst heeft maar liefst vijf grensovergangen naar Maastricht, onder meer in Vroenhoven en Kanne. 'We kunnen die vijf locaties niet constant bemannen. We krijgen nu al bijstand van een ploeg van de federale politie', aldus de burgemeester van Riemst. (Belga)

Arthur Debruyne
door Arthur Debruyne

Eerste dode in Chili, strenge maatregelen in verschillende Zuid-Amerikaanse landen

In Chili is een eerste persoon overleden aan het coronavirus. Dat hebben de gezondheidsautoriteiten gemeld. Ondertussen hebben andere Zuid-Amerikaanse landen strenge maatregelen genomen tegen het virus. Zo heeft de Boliviaanse overheid beslist om het land volledig in quarantaine te plaatsen, terwijl in Colombia de mensen alleen nog buiten mogen voor essentiële verplaatsingen.

In Chili werden al 537 besmettingen met het coronavirus geregistreerd. De persoon die overleed is een 83-jarige vrouw. In het land zijn nog geen maatregelen aangekondigd om de verspreiding van het virus tegen te gaan, maar mensen komen uit zichzelf niet meer samen op openbare plaatsen en de traditionele manifestaties op vrijdagavond vinden niet meer plaats. De stranden worden wel nog druk bezocht. President Sebastian Piñera heeft woensdag een uitzonderingstoestand afgekondigd, waardoor het leger kan opgeroepen worden om te helpen bij de bestrijding van het virus.

In Bolivia, waar tot nu toe 19 coronabesmettingen werden geregistreerd, heeft de interimregering ondertussen beslist om het land in quarantaine te plaatsen vanaf zondag. 'We moeten 24 uur op 24 thuis blijven, want zo kunnen we het coronavirus overwinnen', aldus president Jeanine Añez. Slechts één persoon per gezin zal in een beperkt aantal winkels inkopen kunnen doen. De winkels sluiten 's middags. Ook wordt door het coronavirus de presidentsverkiezing van 3 mei uitgesteld.

In Colombia geldt dan weer een uitbreid uitgaansverbod vanaf woensdag tot 13 april. Vanaf dan mogen de mensen enkel nog hun huis verlaten voor dringende aangelegenheid, zoals het aankopen van voedsel en andere levensmiddelen, of om naar de dokter of de apotheek te gaan. Het land telt tot nu toe 158 besmettingen met het virus. Eerder had ook al Argentinië beslist dat mensen tot 31 maart hun woningen enkel mogen verlaten voor essentiële verplaatsingen.

In Brazilië tot slot wordt de staat Sao Paulo vanaf dinsdag in quarantaine geplaatst gedurende twee weken. De niet-essentiële winkels en diensten worden gesloten. De staat met 46 miljoen inwoners is samen met Rio de Janeiro het zwaarst getroffen door de coronapandemie. In het land zijn al 904 besmettingen geregistreerd en 11 mensen kwamen om het leven. (Belga)

Arthur Debruyne
door Arthur Debruyne

Rusland gaat materiaal en specialisten naar Italië sturen

Rusland gaat specialisten en materiaal naar Italië sturen om te helpen bij de strijd tegen het coronavirus. Dat heeft het Kremlin zaterdag gemeld. Italië meldde zaterdag nog dat op een dag tijd een recordaantal van bijna 800 mensen omkwam.

President Vladimir Poetin heeft in een telefoongesprek met de Italiaanse premier Giuseppe Conte bevestigd dat Rusland de nodige operationele hulp wil bieden, en hij heeft ook concrete details gecommuniceerd, aldus het Kremlin in een persbericht.

Concreet gaat Rusland beschermingsmateriaal, mobiele verzorgingssystemen en medisch materiaal naar Italië sturen. Ook zullen specialisten praktische bijstand bieden in de zwaarst getroffen zones.

De twee leiders zijn akkoord gegaan met een 'nauwe samenwerking in de strijd tegen het coronavirus'. Conte toonde zich volgens het Kremlin dankbaar voor de steun in deze moeilijke tijden.

Italië is het zwaarst getroffen land door het coronavirus met meer dan 50.000 besmettingen en 793 doden. In Rusland werden officieel 306 gevallen van COVID-19 geregistreerd. Niemand overleed er tot nog toe aan het virus. (Belga)

Arthur Debruyne
door Arthur Debruyne

Nederland laat geen vliegtuigen meer toe uit Spanje

Nederland laat tijdelijk geen vliegtuigen meer toe uit Spanje, behalve 'geplande en ongeplande' vluchten met alleen Nederlanders aan boord die terugkeren naar huis. Dat heeft de Nederlandse regering gemeld.

Er gelden nog enkele andere uitzonderingen, zoals het vervoer van medisch personeel en patiënten 'wanneer dit in het belang is van de volksgezondheid in Nederland', meldt minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) aan de Tweede Kamer.

Het verbod is zaterdagavond om 20.00 uur ingegaan en geldt in principe tot 4 april, tenzij de regeling voor die tijd wordt verlengd.

Vorige week kondigde het kabinet aan vluchten te weren uit de risicogebieden China, inclusief Hongkong, Iran, Zuid-Korea en Italië. Vrachtvluchten mogen nog wel landen. Van Nieuwenhuizen zei toen al dat er landen kunnen worden toegevoegd aan de lijst. Als bepaalde gebieden minder risicovol zijn, kunnen ze ook van de lijst worden gehaald.

Spanje is zwaar getroffen door het coronavirus, met in totaal al 24.926 geregistreerde besmettingen en 1.326 overlijdens. Ook in België gaan er stemmen op om geen vliegtuigen meer toe te laten, nadat beelden waren opgedoken van enorme mensenmassa's op Brussels Airport. (Belga)

Arthur Debruyne
door Arthur Debruyne

'Trump wil Noord-Korea helpen bij bestrijding coronavirus'

De Amerikaanse president Donald Trump heeft de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un in een brief aangeboden om samen te werken bij de bestrijding van het coronavirus. Dat hebben Noord-Koreaanse staatsmedia gemeld.

Volgens de staatsmedia heeft Kim een brief van Trump ontvangen waarin de Amerikaanse president zegt dat hij hulp wil bieden in de strijd tegen epidemieën, alluderend op het coronavirus. Ook zou Trump schrijven dat hij de relaties tussen Pyongyang en Washington wil verbeteren.

Het is niet duidelijk wanneer de brief werd verstuurd.

Noord-Korea noemde de brief een teken van de 'de speciale en zeer hechte persoonlijke betrekkingen' tussen de twee leiders, ondanks recente wrijvingen.

Het bericht komt er kort nadat Noord-Korea een 'niet-geïdentificeerd projectiel' had afgevuurd in de Japanse Zee. Begin maart vuurde het nucleair bewapende land al twee keer soortgelijke projectielen af.

Volgens Japan ging het om ballistische raketten. De laatste lancering vond plaats aan het einde van de onderhandelingen tussen Washington en Pyongyang over de Noord-Koreaanse nucleaire en ballistische programma's. (Belga)

Kevin Van der Auwera
door Kevin Van der Auwera

Ook Frankrijk registreert sterke stijging van aantal coronadoden

In een etmaal waren er 112 sterfgevallen en steeg het totaal tot 562. Van de besmette personen liggen er 6172 in een ziekenhuis. Ruim 1500 zijn er ernstig aan toe, aldus het ministerie van Gezondheid. Dat zijn er ruim 200 meer binnen een dag.

Volgens de gezondheidsautoriteiten evolueert Frankrijk snel naar een algemene epidemie op het volledige territorium. Ze roepen de mensen op om de lockdownmaatregelen goed na te leven, voldoende afstand te houden en hun handen regelmatig te wassen. Maandag beslist Frankrijk over een mogelijke uitbreiding van de maatregelen om het coronavirus in te dijken.

In het Verenigd Koninkrijk is het aantal doden door het coronavirus gestegen tot 233, nadat zaterdag 53 sterfgevallen werden gemeld, aldus Britse media. In totaal telt het VK al 5018 besmettingen. De overleden patiënten waren tussen de 41 en 94 jaar oud en hadden allemaal al gezondheidsproblemen, meldt de Nationale Gezondheidsdienst NHS.

De laatste cijfers zijn bekendgemaakt, nadat premier Boris Johnson opdracht had gegeven tot sluiting van cafés, pubs, restaurants en sportscholen. Johnson had veel kritiek gekregen op zijn lakse aanpak van de coronacrisis, maar het Verenigd Koninkrijk voert ondertussen dan toch de maatregelen op om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Zaterdag nog heeft de overheid een akkoord gesloten met de private gezondheidszorg, die duizenden extra bedden, ventilatoren en personeel beschikbaar zal stellen.

Kevin Van der Auwera
door Kevin Van der Auwera

Italië: 793 doden in voorbije 24 uur

De Italiaanse autoriteiten melden 793 nieuwe overlijdens als gevolg van Covid-19 in de afgelopen 24 uur, alweer een nieuw dagrecord. De situatie blijft in Italië, het zwaarst getroffen land in Europa, ondanks de strenge maatregelen dus nog altijd verergeren. In totaal zijn in Italië volgens de officiële cijfers nu 4825 mensen overleden aan de ziekte.

Bijna de helft van de overlijdens werd geregistreerd in Lombardije, de zwaarst getroffen regio in Italië. Daar stierven op een dag 546 mensen. In totaal ligt het aantal overlijdens in Lombardije op 3095.

Lees ook: Burgemeester van Bergamo: 'Schokkende taferelen in onze ziekenhuizen'

Het aantal besmettingen in Italië is toegenomen van 47.021 tot 53.578, een stijging van 13,9 procent. Van hen werden al 6072 genezen verklaard.

De Italiaanse overheid heeft vrijdag de lockdownmaatregelen nog aangescherpt. De regio's in het noorden vragen echter een compleet uitgaansverbod in de hoop het virus zo te kunnen indammen.

Kevin Van der Auwera
door Kevin Van der Auwera

Politie vraagt navigatiesystemen om controles niet te laten ontwijken

De politie heeft naar aanleiding van de grens- en verkeerscontroles tegen het coronavirus contact opgenomen met de verschillende navigatiebedrijven. Bepaalde bedrijven zoals Waze kregen de vraag om in de routebegeleiding van hun app niet op omleidingen te wijzen om grens- en verkeerscontroles te ontwijken. Dat bevestigt de federale politie na een bericht van de VRT.

Bedrijven die zo'n functie aanbieden, gaan hun software op vraag van de politie aanpassen zodat die controles niet meer ontweken kunnen worden. Momenteel zijn niet-essentiële verplaatsingen omwille van de uitbraak van het nieuwe coronavirus niet meer toegelaten. Aan de grenzen voert de politie controles uit.

'Het is heel jammer vast te stellen dat mensen controles willen omzeilen', zegt woordvoerster Sarah Frederickx van de federale politie. 'We staan er niet om te pesten of om de boeman te zijn.'

Navigatiesysteem Coyote benadrukt dat, in tegenstelling tot wat eerder gecommuniceerd werd, het nooit alternatieve routes voorstelt om politiecontroles te vermijden, dus ook niet in dit geval. Het bedrijf wijst erop dat het stopt met de verspreiding van alle waarschuwingen zodra een bestuurder dichter dan 15 kilometer bij de grens komt.

Het navigatiesysteem dat bestuurders waarschuwt voor bijvoorbeeld snelheidscontroles maar ook ongevallen, verspreidt onder de Coyote-gebruikers momenteel de boodschap om alle niet-essentiële verplaatsingen te vermijden. (Belga)

Kevin Van der Auwera
door Kevin Van der Auwera

'Derde van cipiers heeft zich ziek gemeld'

Volgens de liberale overheidsvakbond VSOA heeft een derde van de cipiers zich ziek gemeld naar aanleiding van het coronavirus. De situatie verschilt erg van instelling tot instelling, zegt vakbondssecretaris Eddy De Smedt. De cipiers vrezen een tekort aan beschermend materiaal.

In de gevangenissen van Leuven en Mechelen zijn veel mensen afwezig, klinkt het. Een groot deel van die mensen heeft zelf al een medisch probleem en zit volgens de vakbondsman in de risicogroep.

VSOA drukt zijn respect uit voor de cipiers, omdat ze in moeilijke omstandigheden moeten werken om de veiligheid te garanderen. 'Het is een groep die nu tussen de verplegers en andere zorgverleners niet echt de media haalt', zegt De Smedt. Hij wijst erop dat dit een ander beeld geeft dan dat van de stakende cipier. (Belga)

Kevin Van der Auwera
door Kevin Van der Auwera

Expert openbare financiën: 'Geef elke eurozoneburger cheque 3000 euro'

Willen we deze coronacrisis aanpakken en snel het negatieve tij snel keren, dan zullen we 'out of the box' moeten denken, zegt Herman Matthijs, hoogleraar Openbare Financiën (UGent, VUB) en lid van de Hoge Raad Financiën. Hij doet zelf een voorstel: een cheque van 3000 euro van de Europese Centrale Bank voor elke burger. Lees zijn opinie.

Kevin Van der Auwera
door Kevin Van der Auwera

Politie valt sluiks geopend café in Tienen binnen

De politie is vrijdagavond binnengevallen in een sluiks geopend café in het stadscentrum van Tienen. De uitbater en vier aanwezigen kregen een proces-verbaal. Dat bevestigt burgemeester Katrien Partyka (CD&V).

'De uitbater van het café in het centrum van de stad heeft vrijdagavond zijn zaak opengesteld voor enkele klanten', zegt Partyka. 'Inspecteurs van de politiezone Getevallei zijn de zaak binnengevallen. Naast de uitbater waren er vier klanten aanwezig. Zij kregen allen een proces-verbaal.'

De burgemeester spreekt van een 'sluikse opening'. Er was hoegenaamd geen lockdownfeestje aan de gang.

De processen-verbaal gaan naar het parket in Leuven, volgens de gewone procedure. Het parket bepaalt de boete. Die varieert van 200 tot 4.000 euro, opdeciemen inbegrepen. De vervangende gevangenisstraf bedraagt drie maanden. (Belga)

Kevin Van der Auwera
door Kevin Van der Auwera

Leuven schort tijdelijk parkeercontroles op

Leuven schort de parkeercontroles tijdelijk op vanaf maandag en tot en met 5 april. De stad zal niet langer parkeerwachters uitsturen om te controleren op betalend parkeren en in de blauwe zones. 'Zorgverleners kunnen zo onbeperkt bij patiënten parkeren in het kader van de bestrijding van het coronavirus', meldt het stadsbestuur in een persbericht.

Met de beslissing wil de stad ook de parkeerwachters beschermen. De maatregel impliceert niet dat auto's om het even waar geparkeerd mogen worden. De politie zal flagrante overtredingen beboeten. Zo is parkeren in de voetgangerszone nog altijd verboden. Bewonersplaatsen blijven voorbehouden. (Belga)

Kevin Van der Auwera
door Kevin Van der Auwera

Gevangenissen zoeken vrijwilligers om naailes te geven

De Belgische gevangenissen zijn begonnen met het produceren van mondmaskers. De gedetineerden hebben genoeg textiel voor 11.000 maskers en ondertussen hebben ze ook voldoende naaimachines. Wat nu nog ontbreekt, zijn vrijwilligers die enkele uren naailes willen geven. Lees meer.

Lees ook #SamenTegenCorona: 5 solidariteitshashtags

Kevin Van der Auwera
door Kevin Van der Auwera

136 overlijdens in Nederland, meer dan 11.000 wereldwijd

In een dag tijd zijn 30 mensen in Nederland overleden aan de ziekte Covid-19, die wordt veroorzaakt door het coronavirus. Het totale aantal doden komt daarmee op 136, zo maakte het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) bekend. Verder werden sinds vrijdag 637 mensen positief getest op het virus, waardoor het totale aantal besmettingen nu op 3.631 staat. De leeftijd van de overledenen ligt tussen de 63 en 95. De meeste overledenen zijn tussen de 80 en 84 jaar.

Spanje heeft tot dusver 1326 overlijdens door het coronavirus geregistreerd, een stijging met 32 procent in één dag, zo heeft het ministerie van Gezondheid meegedeeld. Het aantal geregistreerde besmettingen nam sinds vrijdag met 25 procent toe, van 19.980 tot 24.926. De regio Madrid blijft het zwaarst getroffen, met 8921 besmettingen.

Bekijk een infografiek van de evolutie van het aantal coronabesmettingen per miljoen inwoners per land

Wereldwijd heeft het nieuwe SARS-coronavirus minstens 11.401 mensenlevens geëist sinds het in december 2019 opdook, zo blijkt uit een telling door het Franse persbureau AFP op basis van officiële bronnen. Sinds vrijdag 20 uur maakten ook de Verenigde Arabische Emiraten, Litouwen, Israël en Paraguay eerste overlijdens door het virus op hun grondgebied bekend. (Belga)

Kevin Van der Auwera
door Kevin Van der Auwera

Afgelasting Spelen niet op tafel, zegt IOC-baas

IOC-voorzitter Thomas Bach heeft zaterdag herhaald dat een afgelasting van de Olympische Spelen in Tokio momenteel niet op tafel ligt. 'Het zou de olympische droom doorkruisen van 11.000 atleten uit 206 nationale comités en het IOC-vluchtelingenteam', vertelde de 66-jarige Bach op de Duitse radio. 'Zo'n afgelasting zou de minst eerlijke oplossing zijn.' Lees meer over de gevolgen van de coronacrisis voor de sportwereld.

Kevin Van der Auwera
door Kevin Van der Auwera

Skigebied Ischgl is broeihaard van virus: 'Echte catastrofe'

In het Tiroolse skigebied Ischgl hebben honderden mensen het coronavirus opgelopen. Burgemeester Werner Kurz vindt niet dat de plaatselijke overheid veel te verwijten valt. 'Wij waren het eerste skigebied in Tirol dat zijn pistes en bars heeft gesloten.' Lees een interview.

© Belga Image
Kevin Van der Auwera
door Kevin Van der Auwera

'Weinig waarschijnlijk dat we na 5 april alle isolatiemaatregelen loslaten'

Het is volgens interfederaal woordvoerder Steven Van Gucht moeilijk te voorspellen wanneer de piek van de corona-epidemie in ons land ongeveer zal vallen. 'Het is zo dat onze maatregelen een sterke impact hebben op het verdere verloop van de epidemie. Onze maatregelen vlakken de piek wat af, maar verleggen die ook in de tijd. Het kan dus nog een tijdje duren voor ze er komt. Maar als we niet hadden gehandeld, zouden de cijfers hoger geweest zijn dan ze nu zijn.'

Van Gucht achte het overigens 'weinig waarschijnlijk' dat we na 5 april alle isolatiemaatregelen zullen kunnen loslaten. 'Welke zullen aangehouden worden, welke misschien versoepeld, zal afhangen van de cijfers en van de evaluatie van de komende dagen en weken.' (Belga)

Kevin Van der Auwera
door Kevin Van der Auwera

558 nieuwe bevestigde besmettingen en 30 overlijdens in België

In ons land is het aantal bevestigde besmettingen met het nieuwe coronavirus SARS-CoV-2 opgelopen met 558 (op basis van 2150 tests). In totaal zijn er nu 2815 bevestigde gevallen. Dat melden de interfederale woordvoerders Steven Van Gucht en Emmanuel André.

Zoals steeds: de cijfers zijn een onderschatting, want niet iedereen met vermoedelijke symptomen wordt getest.

De voorbije 24 uur zijn er 30 personen overleden door het nieuwe coronavirus. Dat brengt het totaal op 67.

Het gaat om de grootste stijging tot dusver op één dag. 'Het is op dit moment te vroeg om een impact van de maatregelen te voelen', zei Van Gucht op een persconferentie.

Er liggen momenteel ook 238 personen op intensieve zorg, een stijging met 74. Daarvan worden 167 personen beademd (+53). In totaal liggen er 1089 COVID-19-patiënten in het ziekenhuis. De ziekenhuizen namen de voorbije 24 uur 299 nieuwe patiënten op, 58 mochten het ziekenhuis verlaten.

Minder dan een derde van de ongeveer 1.900 beschikbare bedden op intensieve zorg is op dit moment bezet. De ziekenhuizen werken momenteel nog aan een verdere uitbreiding van de capaciteit.

De personen die de voorbije dagen overleden zijn bijna allemaal 65-plussers. Twee van hen waren tussen 45 en 64, één tussen 25 en 44. Bijna altijd speelden ook onderliggende aandoeningen.

Van Gucht benadrukte dat alle leeftijden kunnen besmet raken. 'Het is zo dat jonge mensen gelukkig geen ernstige ziekte meemaken. Maar ze kunnen het virus wel verspreiden. Het is daarom belangrijk dat iedereen, ook jonge mensen, hun gedrag aanpassen. Verspreid de boodschap, niet het virus,' besloot hij. (Belga)

© Belga Image
Kevin Van der Auwera
door Kevin Van der Auwera

UCLouvain onderzoekt invloed van lockdown op geestelijke gezondheid

De UCLouvain gaat in samenwerking met de UAntwerpen de impact onderzoeken van een lockdown op het psychologisch en sociaal welzijn van de bevolking. Ze doet dit via een enquête die zaterdag in België, Frankrijk en Nederland gelanceerd wordt. Lees meer.

Kevin Van der Auwera
door Kevin Van der Auwera

VUB-ingenieurs ontwerpen prototype beademingstoestel

Een team van ingenieurs zijn in het Fablab Brussels van de Vrije Universiteit Brussel begonnen met de bouw van een eenvoudig beademingstoestel. Het prototype is klaar en zal nu getest worden om nadien een mogelijk dreigend tekort aan beademingstoestellen op te vangen.

Het ontwerp van het prototype is gebaseerd op een ontwerp van MIT (Massachusetts Institute of Technology) en werd uitgebreid met sensoren op basis van specificaties van onderzoekers van Johns Hopkins University en het UZ Brussel. De VUB-ingenieurs die eraan werken, staan dankzij hun nationaal en internationaal netwerk in direct contact met collega's uit de academische wereld en uit het bedrijfsleven, die voortdurend feedback geven over het ontwerp en suggesties maken ter verbetering.

'Die input is essentieel. Sommige bedrijven hebben ook componenten ter beschikking gesteld. In normale tijden zou dit allemaal minder snel gaan, maar nu leeft overal het besef dat er moet worden samengewerkt,' zegt Mark Runacres, professor stromingsmechanica en hoofd van het FabLab Brussels. 'Snelheid is nu van groot belang. Artsen in de eerste lijn hebben nu geen tijd om losse ideeën uit te wisselen met ingenieurs. Het FabLab-team heeft er daarom voor gekozen om niet te praten maar te bouwen', verklaart Runacres. (Belga)

Kevin Van der Auwera
door Kevin Van der Auwera

Boetes voor dagjestoeristen aan de kust

De politie aan de kust voert dit weekend strenge controles uit. Zo wil ze vermijden dat mensen naar de kustgemeenten afzakken om te gaan uitwaaien. Wie geen geldige reden heeft, riskeert een boete.

De politiezone Blankenberge/Zuienkerke start zaterdagochtend met wegblokkades op alle belangrijke invalswegen. Daarnaast controleren motorrijders de duinen en is ook de federale politie te paard aanwezig. In samenwerking met de strandreddingsdiensten wordt ook een drone ingezet.

Vooral voor werkgevers die de regels niet respecteren, kunnen de boetes oplopen. Vrijdag werden ook al verschillende boetes uitgeschreven. In de namiddag stond de teller op 17, en daar kwamen er 's avonds nog eens 15 bij. (Belga)

Lees ook: drones manen mensen aan om coronamaatregelen na te leven (video)

Kevin Van der Auwera
door Kevin Van der Auwera

Sport Vlaanderen, wetenschappers en artsen roepen op om te sporten

Sport Vlaanderen, wetenschappers en artsen roepen de bevolking op om te blijven sporten, ook al heeft het coronavirus het vereningingsleven in ons land helemaal lamgelegd. Dat doen ze zaterdag in een gezamenlijke open brief, die door heel wat vooraanstaande artsen en Vlaams minister van Sport Ben Weyts (N-VA) ondertekend werd.

'Dat sportclubs en andere sportorganisaties, maar ook individuele burgers geen sportactiviteiten meer mogen organiseren of faciliteren', zo klinkt het, 'betekent niet dat mensen niet meer mogen bewegen of sporten. De Nationale Veiligheidsraad geeft aan dat fysieke activiteit (individueel of met een huisgenoot of vriend(in) toegelaten en zelfs aanbevolen wordt.'

Heel wat sporters en bekende Vlamingen schaarden zich achter het initiatief en kwamen met tien praktische richtlijnen tijdens het sporten.

'Als je nu pas begint met sporten of bewegen, bouw dan heel langzaam op', is de eerste richtlijn. 'Beweeg, train of sport, maar doe het kalm aan: niet intensief en niet te lang aan één stuk.

'Doe je normaal duurinspanningen, kies dan nu voor intervalactiviteiten. Oefen wanneer het kan in de open lucht. Binnen sporten of bewegen is nog altijd veel beter dan niet bewegen.

'Sport nu bij voorkeur in je eentje (of beperk je tot je huisgenoten of 1 niet-huisgenoot). Kom je tijdens het sporten in de buurt van anderen, hou dan 1,5 meter afstand en doe geen high fives, handshakes of hugs.

'Doe niets samen in de marge van je sportactiviteit: niet samen met de auto naar de sportactiviteit, niet samen omkleden, etc. Raak alleen je eigen materiaal aan: gebruik je eigen drinkbus en handdoek, en ook alleen persoonlijk sportmateriaal.

'Sport niet als je ziek bent, ook niet individueel. Onthoud ook dat je na koorts niet meteen weer mag sporten, maar nog evenveel dagen moet rusten als dat je koorts hebt gehad. Na bijvoorbeeld drie dagen koorts begin je dus pas op dag zeven weer te sporten.' (Belga)

Kevin Van der Auwera
door Kevin Van der Auwera

Singapore meldt eerste coronadoden

In Singapore zijn twee mensen omgekomen als gevolg van het coronavirus. Dat meldt de minister van Volksgezondheid. Het gaat om de eerste doden in Singapore wegens de pandemie. De slachtoffers zijn een 75-jarige vrouw uit Singapore, en een 64-jarige Indonesiër. Singapore heeft voorlopig 385 bevestigde besmettingen met het coronavirus. (Belga)

Eva Schram
door Eva Schram

Opnieuw stijging aantal gevallen in Zuid-Korea

Zuid-Korea meldde zaterdag een stijging van het aantal nieuwe coronavirusinfecties met 147 nieuwe gevallen. Dat zijn er opnieuw een pak meer dan de 87 van een dag eerder, zegt het Koreaanse Center for Disease Control and Prevention in Seoel.

De nieuwe cijfers brengen het totale aantal besmettingen in het land op 8.800. Het dodental steeg met acht tot 102. De autoriteiten maakten zich onder meer zorgen over de toename van de infecties in kerkgemeenten en verpleeghuizen en van besmette mensen die uit het buitenland aankomen. Het aantal geregistreerde infecties bij die laatste groep steeg met zes tot 23.

Vanaf zondag worden alle reizigers of gerepatrieerden uit Europa getest op het virus. Zelfs als de test negatief is, moeten die in quarantaine.

Afgezien van een piek van 152 gemelde gevallen op donderdag, is het aantal dagelijks gerapporteerde nieuwe gevallen de afgelopen zeven dagen onder de 100 gebleven.

De meeste gevallen zijn geconcentreerd in de zuidoostelijke stad Daegu en de omliggende provincie North Gyeongsang. (Belga)

Eva Schram
door Eva Schram

Website matcht ziekenhuizen met vrijwilligers

Vlamingen die ziekenhuizen en zorgcentra willen helpen in de strijd tegen het coronavirus, kunnen zich voortaan registreren op de website hulpvoorhelden.be. Zorginstellingen kunnen zich kosteloos aansluiten en via het platform meteen de juiste vrijwilligers contacteren.

Ziekenhuizen en zorginstellingen kunnen wegens de coronacrisis alle extra hulp gebruiken. De grote toestroom aan vrijwilligersacties kwam de laatste dagen echter niet altijd terecht bij de juiste zorginstelling en overbelastte soms de administratieve diensten. Kleinere instellingen hebben dan weer vaak niet de middelen en mensen om snel vrijwilligers te zoeken.

Om daar een oplossing voor te bieden, ontwikkelden drie IT-ondernemers op vraag van Vlaamse ziekenhuizen op 48 uur tijd de website hulpvoorhelden.be. Vrijwilligers kunnen er zich aanmelden voor een aantal diensten. De lijst is samen met de zorginstellingen opgesteld en zal regelmatig worden aangepast naargelang de noden. Voorbeelden van vrijwillige diensten zijn: mondmaskers maken, kinderopvang, boodschappen doen of koken, de was doen, speelgoed bezorgen aan kinderen of mensen met een zware handicap, en telefonisch een praatje maken met ouderen.

Het Antwerpse zorgnetwerk Emmaüs maakt er al gebruik van. 'Het is hartverwarmend om te zien hoeveel mensen contact opnemen om hulp aan te bieden. Hulpvoorhelden.be zal al deze vragen stroomlijnen en zorgen dat de hulp op de juiste plaats terechtkomt', zegt voorzitter Inge Vervotte. 'Ik roep dan ook op dat iedereen die een handje wil toesteken, gebruikmaakt van deze website. Dat zal ook de administratieve diensten in onze voorzieningen ontlasten.' (Belga)

Eva Schram
door Eva Schram

PVDA vraagt tijdelijke opschorting ziektebriefjes

Kamerlid Sofie Merckx (PVDA) pleit ervoor tijdens de coronacrisis de ziektebriefjes tijdelijk op te schorten. Huisartsen verliezen volgens haar immers tijd en energie aan de administratieve rompslomp voor het schrijven en versturen van ziektebriefjes. Merckx stelt daarom voor het Zweedse voorbeeld te volgen en tijdelijk alle doktersbriefjes van minder dan veertien dagen te laten vallen.

'In deze tijden van corona-epidemie kunnen we ons niet langer veroorloven dat huisartsen hier tijd aan verliezen', vindt Merckx. 'Deze maatregel is dringend omdat het aantal patiënten elk dag sterk toeneemt'.

Ze wijst er op dat er ook steeds meer patiënten zijn die met milde klachten preventief thuis moeten blijven tot de symptomen volledig verdwenen zijn. Ook die hebben een briefje nodig en daar verliezen huisartsen veel tijd mee, luidt het. (Belga)

Eva Schram
door Eva Schram

Een op de vier Belgische bedrijven in nood door coronavirus

Een bedrijf op de vier kan de schok niet aan als twee maanden geen inkomsten binnenvloeien. Ze beschikken over ­onvoldoende eigen middelen als buffer om die crisisperiode door te komen. Dat blijkt uit onderzoek dat de bedrijfsdataexpert Graydon de voorbije week begon om de impact van het coronavirus op de Belgische economie in kaart te brengen, schrijft De Tijd zaterdag.

Omdat bij het beoordelen van bedrijven nooit eerder rekening moest worden gehouden met een economie die zo goed als stilvalt, gaat het om een compleet nieuwe studie.

De sectoren die zich het meest in de gevarenzone bevinden, zijn de horeca en het hotelwezen, de groot- en detailhandel, reisbureaus, uitzendkantoren, verhuur- en leasebedrijven, transporteurs, garagehouders en autohandelaars.

De crisis dreigt niet alleen bijzonder breed in het Belgische bedrijfsleven te hakken, maar ook bijzonder diep. Terwijl een op de vier bedrijven bij twee maanden omzetverlies in acute nood terechtkomt, wordt nog eens 30 procent van alle ondernemingen zeer labiel.

Omgekeerd slinkt de groep van kern­gezonde ondernemingen zienderogen naarmate de omzet wegvalt. Voor de corona­crisis telde Graydon er een kleine 110.000 in België. Na twee maanden zonder inkomsten halveert dat cijfer. Na drie maanden schieten er nog 42.000 over, ongeveer een op de tien Belgische bedrijven.

De studie beschrijft de situatie voor de noodmaatregelen zijn genomen. Graydon zegt de resultaten uitsluitend te willen gebruiken om steunmaatregelen beter te kunnen richten op waar de nood en het effect het hoogst zijn. (Belga)

Eva Schram
door Eva Schram

Trump vindt de term 'Chinees virus' helemaal niet racistisch

De Amerikaanse president Donald Trump verdedigt het feit dat hij het nieuwe coronavirus steeds vaker het 'Chinese virus' noemt. In China wordt boos gereageerd op Twitterberichten waarin hij die term gebruikte, maar volgens Trump is het gewoon een feitelijke mededeling. 'Het is helemaal niet racistisch', zei hij volgens The New York Times. 'Het komt uit China, dat is de reden.'

China en de VS hebben elkaar de afgelopen tijd herhaaldelijk verwijten gemaakt over het coronavirus. Een woordvoerder van het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken schreef vorige week op Twitter dat 'het Amerikaanse leger de epidemie misschien wel naar Wuhan heeft gebracht'.

Het virus dook eind vorig jaar voor het eerst op in die Chinese metropool. Trump deed eerder deze week zijn beklag over die bewering. 'Ik stel het niet op prijs dat China zegt dat ons leger erachter zit', zei hij dinsdag tegen verslaggevers. Een dag later sprak de president op Twitter expliciet over het 'Chinese virus'.

Dat kwam hem ook in eigen land op kritiek te staan. Critici vrezen dat dergelijke uitspraken kunnen leiden tot een hetze tegen Amerikanen van Aziatische afkomst. (Belga)

Lees ook: Waarom Trump plotseling spreekt van het 'Chinese virus'

Eva Schram
door Eva Schram

Erdogan vraagt Turken thuis te blijven

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan heeft er vrijdag bij zijn medeburgers sterk op aangedrongen om thuis te blijven nadat in het land nog eens vijf mensen bezweken aan het coronavirus.

'U moet beslist niet buitengaan om niet-essentiële redenen', zei het staatshoofd op Twitter. Hij drong er op aan alle maatregelen te volgen om de epidemie in bedwang te houden, van hygiëneadviezen tot de beperking van alle contacten, met name door van thuis uit te bidden.

Turkije voerde de maatregelen de vorige dagen op en beval onder meer de sluiting van scholen en culturele plaatsen en de opschorting van de luchtverbindingen met 20 landen. De religieuze autoriteiten sloten de moskeeën vóór het vrijdaggebed en de politie was ingezet om de ingang te blokkeren.

In Turkije zijn sinds het begin van de epidemie 670 besmettingen geregistreerd, zei minister van Volksgezondheid Fahrettin Koca op Twitter. Het land telde negen doden, waaronder vijf op één dag. (Belga)

Eva Schram
door Eva Schram

Starbucks sluit gros van vestigingen in VS en Canada

Koffieketen Starbucks heeft het merendeel van de vestigingen in de VS en Canada dichtgedaan vanwege het coronavirus. De zaken blijven twee weken dicht, maakte het hoofdkantoor van het bedrijf vrijdag bekend.

Vestigingen met een drive-in blijven open, maar dan alleen bij het afhaalgedeelte. Ook sommige Starbucks-zaken in de buurt van ziekenhuizen zijn open, zegt het bedrijf.

In de VS klonk de afgelopen dagen kritiek op Starbucks, doordat de keten veel koffiezaken openhield ondanks de uitbraak van het coronavirus. Afgelopen week ging een aantal vestigingen al dicht. Medewerkers van de koffieketen krijgen hun salaris de komende dertig dagen doorbetaald. (Belga)

Eva Schram
door Eva Schram

Medewerker Amerikaans vicepresident test positief

Een medewerker van vicepresident van de Verenigde Staten, Mike Pence, is positief getest op het coronavirus. Dat maakte een woordvoerster van de nummer twee van de VS vrijdag bekend. Ze voegde daar aan toe dat noch Pence, noch president Donald Trump in 'nauw contact' staan met deze persoon.

'We kregen vanavond bericht dat een lid van het team van de vicepresident positief is getest op coronavirus', zei woordvoerster Katie Miller in een verklaring.

Mike Pence is door Donald Trump aangesteld als hoofd van de taskforce om de verspreiding van de pandemie in de Verenigde Staten te bestrijden.

Eva Schram
door Eva Schram

Verschillende Amerikaanse staten beperken niet-essentiële activiteiten

De staat New York en verschillende andere Amerikaanse staten hebben vrijdag besloten een einde te maken aan alle niet-essentiële activiteiten om de pandemie van het coronavirus aan te pakken. Ze treden daarmee in de voetsporen van Californië.

De gouverneur van Californië, Gavin Newsom, had de dag voordien al soortgelijke maatregelen aangekondigd. De maatregelen in Californië, New York, Illinois, New Jersey en Connecticut zijn restrictiever dan de maatregelen die tot dusver op federaal niveau zijn genomen.

De zet haalde president Donald Trump in, die vrijdag een landelijke sluiting uitsloot. 'Ik denk niet dat we dat ooit nodig zullen vinden', zei hij. 'Het is gebeurd in Californië, het is gebeurd in New York, dit zijn twee hotspots (...) Maar als je naar het Midwesten gaat of ergens anders, hebben ze niet dezelfde problemen', voegde hij eraan toe.

De vijf staten die nu de beperkende maatregelen nemen, tellen meer dan 85 miljoen mensen, waaronder 60 voor Californië en New York.

'Dit is de meest radicale stap die we kunnen nemen', zei gouverneur van de staat New York, Andrew Cuomo. Hij voegde daar aan toe dat activiteiten die als essentieel worden beschouwd, niet worden beïnvloed. Hij noemde onder meer supermarkten, apotheken en alles wat met gemeenschapsdiensten te maken heeft, inclusief wateronderhoud of openbaar vervoer. Ook restaurants en voedingswinkels kunnen blijven leveren. Elke samenkomst van mensen die geen verband houdt met deze essentiële activiteiten echter is nu verboden, ongeacht de grootte, kondigde Andrew Cuomo nog aan. (Belga)

Trui Engels
door Trui Engels

Ook familiebedrijf van Trump moet clubs en restaurants sluiten

Ook het familiebedrijf van de Amerikaanse president Donald Trump krijgt te maken met de gevolgen van de coronapandemie. Hotels worden op een laag niveau gezet of nemen geen reserveringen meer aan. Enkele golfbanen en restaurants zijn gesloten. Ook bij de exclusieve Mar-a-Lago-club in Florida is het geen 'business as usual' meer.

Volgens de Amerikaanse krant The New York Times zijn er al tientallen medewerkers in New York en Washington ontslagen. De Trump Organization grijpt vooral daar in waar de autoriteiten het verplichten. Op andere plekken probeert het bedrijf de zaken zo veel en lang mogelijk open te houden. Er loopt zelfs nog reclame voor op sociale media.

Trui Engels
door Trui Engels

Overheid steunt ziekenhuizen met 1 miljard euro

De federale overheid ondersteunt ziekenhuizen door hen een thesaurievoorschot toe te kennen van 1 miljard euro. Hierdoor kunnen ze een gebrek aan inkomsten overbruggen en beschikken ze over voldoende middelen om de strijd tegen de coronapandemie aan te gaan.

'Om te garanderen dat de ziekenhuizen hun personeel kunnen blijven betalen, kennen we hen een voorschot van één miljard euro toe. Op die manier komen ze zeker niet in betalingsproblemen', aldus minister van Volksgezondheid Maggie De Block.

De FOD Volksgezondheid en het Riziv zullen de oefening ook maken voor de andere zorgverleners.

Trui Engels
door Trui Engels

Romelu Lukaku schenkt 100.000 euro aan Milanees ziekenhuis

Romelu Lukaku gaat 100.000 euro schenken aan het San Raffaele-ziekenhuis nabij Milaan, dat zwaar getroffen is door het coronavirus. Dat heeft de spits vrijdag laten weten in een videoboodschap op de Twitterpagina van zijn club Inter Milaan.

Inter Milaan verwijst in de tweet met Lukaku's videoboodschap naar een crowdfundingcampagne op Facebook om het Luigi Sacco-ziekenhuis financieel te steunen. In het ziekenhuis wordt gewerkt aan de ontwikkeling van een vaccin tegen Covid-19.

Trui Engels
door Trui Engels

VRT en Hooverphonic nemen in 2021 deel aan Eurovisiesongfestival

In 2021 nemen de VRT en Hooverphonic deel aan het Eurovisiesongfestival. Dat meldt de openbare omroep vrijdagavond. Het muziekfestival vindt normaal in de Nederlandse stad Rotterdam plaats, maar moest voor de editie van 2020 geschrapt worden door de coronacrisis in Europa.

De RTBF vindt het een logische beslissing om Hooverphonic en de VRT deze kans te bieden en schuift zijn deelname een jaartje op tot

Trui Engels
door Trui Engels

Italië beperkt bewegingsvrijheid nog meer

De Italiaanse regering voert nog scherpere lockdownmaatregelen in om de verspreiding van het nieuwe coronavirus in te dammen. Het ministerie van Volksgezondheid heeft de sluiting van alle parken en speeltuinen bevolen. Activiteiten in open lucht zijn taboe, individuele sportbeoefening is toegelaten mits het dicht bij huis is. Bars en restaurants in trein- en benzinestations gaan dicht. Er even tussenuit knijpen naar een tweede verblijf is verboden, aldus het ministerie. 'We moeten zelfs nog meer doen om de besmetting in te perken. Het garanderen van efficiënt social distancing is de sleutel', zegt minister van Volksgezondheid Roberto Speranza.

Trui Engels
door Trui Engels

78 nieuwe sterfgevallen in Frankrijk

In Frankrijk zijn er op 24 uur tijd 78 sterfgevallen bijgekomen. In het land heeft het nieuwe coronavirus al aan 450 mensen het leven gekost. 87 procent van de sterfgevallen is ouder dan 70 jaar.

Er moesten 5.226 mensen naar het ziekenhuis, van wie er bijna 1.300 in de intensieve zorg terechtkwamen. De helft van hen is jonger dan zestig jaar.

Trui Engels
door Trui Engels

Novartis doneert 130 miljoen dosissen hydroxychloroquine

De Zwitserse farmareus Novartis gaat tot 130 miljoen dosissen hydroxychloroquine doneren in de strijd tegen het coronavirus. De stof wordt gebruikt ter voorkoming en bestrijding van malaria, maar zou mogelijk ook efficiënt kunnen zijn tegen het coronavirus.

Uit een Chinese studie van midden februari in een tiental ziekenhuizen bleken veelbelovende resultaten na tests op meer dan 100 patiënten met het coronavirus.

Momenteel zijn meerdere onderzoeken aan de gang, met name in de Verenigde Staten en Frankrijk, om hierover al dan niet bevestiging te krijgen en om eventuele neveneffecten op te sporen van het gebruik van de stof bij de behandeling van het coronavirus.

Ook andere farmabedrijven, waaronder het Franse Sanofi en Israëlische Teva, hebben aangekondigd stocks hydroxychloroquine te willen leveren.

Hydroxychloroquine is niet duur en wordt ook al decennialang gebruikt voor de behandeling van auto-immuunziekten als lupus erythematodes en reumatoïde artritis. Lees meer over hydroxychloroquine.

Trui Engels
door Trui Engels

Verenigd Koninkrijk sluit nu ook cafés en restaurants

De Britse cafés en restaurants moeten vanaf vrijdagavond dicht in de strijd tegen het coronavirus. Ook nachtclubs, theaters, bioscopen, recreatiecentra en sportscholen moeten sluiten. Dat heeft de Britse premier Boris Johnson vrijdag aangekondigd op een persconferentie.

Eerder had Johnson al aangeraden om deze plaatsen te vermijden en sociale contacten met 75 procent te verminderen, om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Trui Engels
door Trui Engels

Europese Commissie schort regels over begrotingsdiscipline op

Om de coronapandemie te bestrijden heeft de Europese Commissie vrijdag voorgesteld om de afspraken over het begrotingstraject van de lidstaten op te schorten. Dat heeft voorzitter Ursula von der Leyen in een videoboodschap op twitter meegedeeld.

Lees meer

Trui Engels
door Trui Engels

Meer dan 620 nieuwe sterfgevallen in Italië

n Italië heeft het nieuwe coronavirus op een dag tijd aan nog eens 627 mensen het leven gekost, de grootste stijging op een dag tijd, zo heeft de Civiele Bescherming vrijdag bekendgemaakt. De ziekte heeft nu al aan meer dan 4.000 mensen op het schiereiland het leven gekost. Er zijn ook bijna 6.000 nieuwe gevallen vastgesteld, wat een record is voor een dag.

Bart Osaer
door Bart Osaer

Coronacrisis verlamt woningverkoop

Door de lockdown-maatregelen van de overheid kunnen potentiële kopers in principe geen woningen bezichtigen. En hoe reageert de markt na de crisis? Volgens Daniel Buschman van de beroepsvereniging voor makelaars en syndici CIB Vlaanderen kunnen verkopers in de problemen komen.

Bart Osaer
door Bart Osaer

AB InBev doet beroep op tijdelijke werkloosheid en past verschil in loon bij

Bierreus AB InBev doet voor een aantal medewerkers uit de verkoop, horecaondersteuning en evenemententeams een beroep op tijdelijke werkloosheid. De brouwer compenseert het verschil tussen de RVA-uitkering en het loon zodat de betrokken werknemers geen loonverlies lijden. Dat heeft de brouwer vrijdag bekendgemaakt.

In de lijn met de voorzorgsmaatregelen van de overheid kunnen de werknemers die aan de slag blijven indien mogelijk thuis werken. Voor de anderen, die ter plekke nodig zijn, heeft de brouwer de nodige voorzorgsmaatregelen genomen, zoals 'social distance' op de werkvloer, zodat ze optimaal beschermd zijn en veilig kunnen werken.

Vanaf maandag wordt de temperatuur gemeten van alle werknemers die de brouwerijen binnenkomen. (Belga)

Trui Engels
door Trui Engels

Brussels Airlines verlengt kostenloze omboekingsperiode tot 31 augustus

Brussels Airlines verlengt de periode waarin reizigers kostenloos een vlucht kunnen omboeken omwille van de omstandigheden met het nieuwe coronavirus. Passagiers kunnen tot 31 augustus beslissen over een nieuwe vertrekdatum en een andere bestemming kiezen.

Trui Engels
door Trui Engels

Tunesië gaat in lockdown

De Tunesische president Kais Saied heeft vrijdag aangekondigd dat zijn land in een algemene lockdown gaat, zonder daarbij de begindatum noch duur te vermelden. Het Noord-Afrikaanse land registreert de afgelopen dagen steeds meer gevallen van coronabesmetting. De havens en landgrenzen waren al gesloten en het luchtruim is dicht voor buitenlandse vluchten. Sinds woensdag is er ook al een avondklok. Er zijn 50 gevallen van coronabesmetting bekend in Tunesië, en een dodelijk slachtoffer.

Trui Engels
door Trui Engels

Vlaamse universiteiten geven tot einde academiejaar enkel nog digitaal les

De vijf Vlaamse universiteiten, dat zijn de Vrije Universiteit Brussel, de Universiteit Antwerpen, de Universiteit Gent, de Universiteit Hasselt en de Katholieke Universiteit Leuven, hebben samen beslist om tot op het einde van dit academiejaar alle lessen uitsluitend digitaal te geven.

De organisatie van de examens wordt nog verder bekeken en de huidige academische kalender zal maximaal behouden worden. Er wordt ook sterk gefocust op het vinden van alternatieven op afstand voor practica, de masterproef en de stage. De universiteiten garanderen ook dat er een vakantieperiode zal zijn voor studenten en docenten.

De regel is niet van toepassing voor onderzoek en telewerk.

Trui Engels
door Trui Engels

TUI annuleert alle vliegreizen met vertrek tot en met 30 april

TUI heeft alle geboekte vliegreizen met een afreisdatum tot en met 30 april 2020 geannuleerd. Vanuit diverse bestemmingen is ook al aangegeven dat de hotels voorlopig niet of pas later opengaan.

Voor de annulering van een vliegreis, zowel een pakketreis als een vliegticket, reikt TUI aan de klant een voucher uit. Tegelijk blijven ook de versoepelde voorwaarden van de omruilgarantie bij pakketreizen van kracht. Concreet betekent dit dat de reiziger tot en met 31 mei eenmalig zijn vakantie kosteloos mag omboeken, zelfs tot één dag voor vertrek.

Trui Engels
door Trui Engels

Grenscontroles op niet-essentiële verplaatsingen

Sinds 15 uur vrijdag zijn er grenscontroles op niet-essentiële verplaatsingen van en naar België om de voorschriften rond het coronavirus af te dwingen. Dat zegt het kabinet van minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V).

'In het bijzonder worden de toeristische verplaatsingen naar België verboden en zullen grenscontroles voortaan van toepassing zijn', zegt de mededeling van de minister. 'Elke overtreding zal strikt worden gesanctioneerd. Het Federaal Coördinatiecomité (COFECO) onder leiding van het Crisiscentrum wordt belast met de uitvoering van deze maatregelen'.

'Elke verplaatsing naar de tweede verblijven op het Belgisch grondgebied is eveneens verboden. De federale politie en de lokale politiezones worden belast met de toepassing van deze beslissing', aldus De Crem.

© Belga
Trui Engels
door Trui Engels

Ook Albert Heijn voert boodschappenuurtje voor ouderen in

Ook supermarktketen Albert Heijn voert een boodschappenuurtje voor ouderen (65-plussers) in en geeft voorrang aan mensen in de zorg. Vanaf maandag kunnen ouderen tussen 08.00 uur en 09.00 uur terecht in de winkels van Albert Heijn. De winkelketen raadt ouderen wel aan om hun boodschappen door anderen te laten doen. 'Als dat niet lukt, biedt het boodschappenuurtje een oplossing', klinkt het. Mensen die in de gezondheidszorg werken mogen, op vertoon van hun badge aan de veiligheidsmedewerker aan de ingang, onmiddellijk binnen.

Trui Engels
door Trui Engels

Dringende fietsherstelllingen blijven mogelijk

Dringende fietsherstellingen zijn ook in deze uitzonderlijke omstandigheden mogelijk. Er heerste de afgelopen dagen onduidelijkheid of fietshandelaars dringende fietsherstellingen mochten uitvoeren. De Fietsersbond en Traxio hebben van minister van Economische Zaken Nathalie Muylle (CD&V) opheldering gekregen, zo melden de organisaties vrijdag.

Zoals bij alle activiteiten moeten ook hier de regels van 'social distancing' strikt gerespecteerd worden, net als de hygiënemaatregelen die zijn opgelegd door de overheid. Fietsherstellers kunnen ervoor kiezen om hun werkplaats volledig te sluiten. Zij kunnen niet verplicht worden om herstellingen uit te voeren.

Trui Engels
door Trui Engels

Nog maar één doosje paracetamol per gezin bij apotheek

Het FAGG legt op dat apothekers nog slechts één doosje paracetamol per gezin mogen verkopen. De richtlijn zegt ook om de aankoop in het patiëntendossier te registeren, zodat mensen niet elke dag één doosje kunnen komen halen. Daarnaast vraagt het FAGG om enkel kleine verpakkingen te geven.

Lieven Zwaenepoel van apothekersbond APB benadrukt dat het niet nodig is om paracetamol in te slaan. 'Apotheken blijven open en er is voldoende voorraad', zegt hij. 'Stockeer de medicijnen niet, want dan dreigen mensen die ze echt nodig hebben, er niet meer aan te kunnen raken.'

Lees ook: Corona en ibuprofen: een factcheck

© Belga
Trui Engels
door Trui Engels

Vlaamse regering verbiedt uithuiszettingen

De Vlaamse regering verbiedt tijdens de coronacrisis uithuiszettingen. Het gaat zowel om sociale woningen als om woningen op de private huurmarkt, meldt minister van Wonen Matthias Diependaele. 'Deze coronapandemie is geen moment om aan uithuiszettingen te doen', zegt Diependaele. Als een burgemeester beslist dat een uithuiszetting in het kader van een onbewoonbaarverklaring noodzakelijk is, moet hij onmiddellijk een alternatief voorzien. 'Om de lokale besturen hierin bij te staan, kan eenmalig een beroep worden gedaan op de middelen van het Fonds voor de Huisvesting', zegt Diependaele.

Trui Engels
door Trui Engels

Nederlands dodental stijgt naar 106

Het aantal doden door het coronavirus in Nederland is in een dag opgelopen van 76 naar 106. In Nederlandse ziekenhuizen zijn tot nog toe 643 patiënten met de longziekte Covid-19 opgenomen.

Bart Vereecke
door Bart Vereecke

Keuringsattesten met vier maanden verlengd

De geldigheid van de keuringsattesten van personenwagens wordt verlengd met vier maanden. Dat meldt Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters vrijdag na overleg met GOCA. Voor de andere categorieën gaan de keuringsstations woensdag opnieuw open. (Belga)

Tex Van berlaer
door Tex Van berlaer

Tot 10 miljard euro impact op begroting

De maatregelen die de regering genomen heeft in de strijd tegen het coronavirus en om de economische gevolgen ervan te milderen, kosten de begroting van dit jaar tussen de 8 en 10 miljard euro. Dat heeft minister van Begroting David Clarinval gezegd op een persconferentie van de regering vrijdag. Een aantal kosten, zoals het uitstellen van betaaltermijnen voor belastingen en sociale bijdragen, wordt later wel gerecupereerd.

Clarinval rekende even voor: er is een interdepartementale provisie van één miljard euro voor de strijd tegen het coronavirus. Het betalingsuitstel van twee maanden voor de belastingen is goed voor 4,5 miljard euro. Maar het gaat om een uitstel, geen kwijtschelding, dus die middelen krijgt de overheid later terug. Ook de sociale bijdragen van de eerste twee kwartalen - die moeten pas in december worden betaald - worden later gerecupereerd.

De kost voor de economische werkloosheid kost één tot anderhalf miljard euro per maand, evenveel als de vervangingsinkomens voor de zelfstandigen. 'Als we alles samentellen komen we voorlopig aan 8 tot 10 miljard euro', zei Clarinval. Daarbij zijn nog niet de middelen gerekend die nodig zijn om bankgaranties te voorzien die nodig zijn om ervoor te zorgen dat bedrijven krediet kunnen blijven krijgen van de banken. Het is nog niet duidelijk hoeveel daarvoor nodig zal zijn. (Belga)

Eva Kestemont
door Eva Kestemont

Landbouwers vragen helpende handen

Heel wat groenten en fruit staan (bijna) klaar op het veld, maar landbouwers vinden geen plukkers nu buitenlandse seizoensarbeiders het laten afweten als gevolg van het coronavirus.

De landbouwsector hoopt dat tijdelijk werklozen, studenten en asielzoekers hen uit de nood kunnen komen helpen, maar daarvoor moeten nog enkele administratieve hindernissen worden aangepakt. 'We moeten zoveel mogelijk creativiteit aan de dag leggen om zoveel mogelijk handen op het veld te krijgen', klinkt het.

Lees:Ook landbouwers komen in de problemen door corona: 'We hebben snel helpende handen nodig'

Bart Vereecke
door Bart Vereecke

Wie een reis annuleert, is zijn geld kwijt: meeste verzekeringen dekken geen annulatie wegens pandemie

Viroloog Marc Van Ranst (KU Leuven) raadt mensen af deze zomer naar het buitenland op reis te gaan en hamert op een goede annulatieverzekering als ze dat toch doen. Dekken verzekeraars een annulatie vanwege een pandemie?

Tex Van berlaer
door Tex Van berlaer

Na eerste levering van 5 miljoen mondmaskers: 'Nog goed nieuws'

België mag 'heel binnenkort' een bijkomende levering van 5 miljoen mondmaskers verwachten. Dat heeft interfederaal woordvoerder Steven Van Gucht vrijdag gezegd, nadat vrijdagochtend vroeg al 5 miljoen mondmaskers waren aangekomen op de militaire luchthaven van Luik-Bierset.

De afgelopen nacht geleverde maskers worden momenteel verdeeld over heel België. 'Dat gebeurt met de hulp van de civiele bescherming, de brandweer, samen ook met de gouverneurs en Defensie', aldus Van Gucht. Ze zijn in de eerste plaats bestemd voor triageposten van huisartsen, ziekenhuizen en ambulanciers.

'We hebben nog goed nieuws, want we verwachten heel binnenkort een nieuwe levering van nog eens 5 miljoen maskers', zei Van Gucht. 'Die zullen onder andere bestemd zijn voor de rust- en verzorgingstehuizen, en de thuisverpleegkundigen.' (Belga)

Tex Van berlaer
door Tex Van berlaer

Meer dan 1.000 doden in Spanje

Spanje heeft de grens van duizend overlijdens door het coronavirus overschreden en nadert 20.000 geregistreerde besmettingen, zo heeft de directeur van het centrum voor gezondheidswaarschuwingen, Fernando Simon, vrijdag gezegd.

Het land telt '1.002 overlijdens' en 'op nationaal niveau hebben we 19.980 gevallen, met een stijging van 2.833 gevallen vergeleken met gisteren (donderdag), of een stijging van 16,5 procent', zei Simon op een persconferentie. (Belga)

Tex Van berlaer
door Tex Van berlaer

Oostenrijk verlengt lockdown tot 13 april

Oostenrijk gaat de maatregelen die genomen zijn om het coronavirus in te dijken, verlengen tot zeker 13 april. Dat heeft de Oostenrijkse bondskanselier Sebastian Kurz vrijdag gemeld. (Belga)
Tex Van berlaer
door Tex Van berlaer

Luchthaven Charleroi vanaf dinsdag gesloten voor passagiers

De luchthaven van Charleroi sluit vanaf dinsdag zijn passagiersterminal, en dat minstens tot 5 april. Dat heeft Brussels South Charleroi Airport vrijdag aangekondigd. (Belga)

Bart Osaer
door Bart Osaer

Newpharma gaat ongewoon grote bestellingen tegenhouden

Het coronavirus heeft de dagelijkse omzet van de Luikse internetapotheek Newpharma bijna verdubbeld. De internetapotheek roept zijn klanten op om geen medische producten te hamsteren, en grijpt in bij ongewoon grote bestellingen. 'Wij willen dat de producten terechtkomen bij mensen die ze nodig hebben', aldus CEO Jerôme Gobbesso.

Bart Osaer
door Bart Osaer

'Hier productie van mondmaskers opstarten, is niet vanzelfsprekend'

Nu de import uit het Verre Oosten stokt en ook EU-landen zoals Duitsland, Tsjechië en Frankrijk de export van een aantal coronagevoelige beschermende producten aan banden leggen, kijkt iedereen naar de Belgische textielindustrie om in te springen en de hoogste nood te lenigen. Maar dat lijkt niet vanzelfsprekend.

Jan Herregods
door Jan Herregods

Totaal aantal doden in België stijgt met 16 tot 37

Het aantal doden wegens het coronavirus in België is de voorbije 24 uur opgelopen tot 37. Het gaat om een stijging met 16. Dat heeft de FOD Volksgezondheid vrijdag bekendgemaakt.

Er zijn in totaal nu 2.257 bevestigde besmettingen in ons land, een stijging met 462. Dat is een onderschatting, want niet iedereen met symptomen wordt getest. In de ziekenhuizen zijn 203 extra patiënten met COVID-19 opgenomen.

Dat brengt het totaal op 837 patiënten.

164 liggen op intensieve zorgen, van wie er 114 worden beademd. Sinds 13 maart hebben in totaal al 204 personen het ziekenhuis kunnen verlaten.

'Cijfers in de lijn der verwachting'

De stijgende aantallen liggen in de lijn der verwachting, zeggen De Gucht en André. "We bevinden ons nog altijd duidelijk in de stijgende fase van de epidemie. Dat zien we aan de cijfers, vooral het aantal hospitalisaties neemt nog steeds sterk toe", zegt die eerste. "We wisten dat dit nog een tijdje ging doorzetten en we kunnen ons de komende dagen aan nog een stijging verwachten."

De impact van verschillende maatregelen die de overheid heeft opgelegd in de strijd tegen het coronavirus, zal naar verwachting pas vanaf volgende week ook echt in de cijfers te zien zijn. "Ik vermoed wel dat als we de maatregelen niet hadden ingeroepen, we nu waarschijnlijk al hogere cijfers gehad zouden hebben", aldus Van Gucht. "Dus ik denk dat er zeker al een impact is. Maar om echt een impact op de curve te zien, moeten we nog wachten tot volgende week."

Van Gucht beklemtoont overigens dat er geen capaciteitstekort dreigt in de ziekenhuizen. "België heeft op dat gebied een zekere luxe. Verhoudingsgewijs hebben wij heel wat intensivecarebedden en heel wat beademingsapparatuur", zegt Van Gucht. Momenteel telt ons land 1.900 bedden op intensivecareafdelingen met beademingsapparatuur. "We weten ook dat onze hospitalen volop aan het werken zijn om indien nodig die capaciteit nog te kunnen opdrijven. Er is op dit moment dus geen tekort aan bedden. We kunnen dit nog aan."

Voorts benadrukken de interfederale woordvoerders dat mensen die griepachtige symptomen ontwikkelen of bij wie het coronavirus wordt vastgesteld, niet moeten panikeren. "Het is zo dat het merendeel van de infecties mild verloopt en voor het merendeel van de personen volstaat het om thuis uit te zieken. Het is maar een klein deel van de mensen dat echt complicaties ontwikkelt. Dus er is geen reden tot paniek wanneer u koorts of griepachtige symptomen ontwikkelt", aldus Van Gucht.

Jan Herregods
door Jan Herregods

300 kinderen besmet in Italië

In Italië, samen met China het zwaarst door het coronavirus getroffen land, zijn intussen al 300 kinderen positief getest op Covid-19. "Er zijn evenwel nog geen dodelijke slachtoffers gevallen onder de kinderen en geen van hen heeft zwaar te lijden onder het virus", zegt Alberto Villani, voorzitter van de Italiaanse kinderartsenvereniging op een persconferentie in Rome.

In Italië zijn al meer dan 3.000 dodelijke slachtoffers gevallen door het virus, tienduizenden anderen zijn besmet.

Lees ook: Noodroep vanuit een ziekenhuis in Rome: 'Jullie kunnen leren uit de fouten die hier gemaakt zijn. Vergooi die kans niet'

Jan Herregods
door Jan Herregods

Belgische terreurverdachte opgepakt bij coronacontrole Duitse politie

De Duitse politie heeft bij een "coronacontrole" in de buurt van Trier een Belgische terreurverdachte van Marokkaanse origine opgepakt. Hij stond al sinds 2008 internationaal geseind, en wordt uitgeleverd aan Marokko. Dat meldt de Duitse nieuwssite SWR Aktuell op basis van een mededeling van de Duitse politie. De man wordt ervan beschuldigd betrokken geweest te zijn bij de vorming van een terreurgroep in Marokko die aanslagen wilde plegen.

De 51-jarige werd dinsdag opgepakt op een rustplaats langs de A64, de snelweg tussen Trier en de grens met Luxemburg. De politie controleerde er, vanwege de coronacrisis, chauffeurs die vanuit Luxemburg kwamen. De Belg zat als passagier in de wagen. Na zijn arrestatie werd hij overgebracht naar een gevangenis in Trier. (Belga)

Jan Herregods
door Jan Herregods

Straatverplegers vzw roept op daklozen actief te testen

Straatverplegers vzw roept op om daklozen actief te testen op het nieuwe coronavirus. Deze groep die op straat leeft, riskeert een haard van besmetting voor anderen te worden, luidt de vzw de noodklok.

Ook andere verengingen zoals Dokters van de Wereld trokken al aan de alarmbel over het lot van de daklozen in coronacrisistijd. Het advies om thuis te blijven en regelmatig de handen te wassen, kan door hen onmogelijk worden opgevolgd. Hen samenbrengen in een opvangcentrum creëert dan weer problemen van 'social distancing'. En voor zelfquarantaine bij ziektesymptomen zijn er amper opvangplaatsen.

Straatverplegers vzw wijst erop dat ook met andere ziekten zoals schurft en tuberculose al is gebleken hoe moeilijk epidemieën in een opvangcentrum kunnen worden vermeden. Bijkomend probleem is dat bij het coronavirus besmette personen vaak geen specifieke symptomen vertonen, terwijl ze toch een risico op besmetting voor anderen vormen. En als een dakloze toch ziek wordt, is het risico op complicaties en dus hospitalisatie groot, waarschuwt de vzw.

"Daarom dringen we aan deze mensen actief te testen om op een correcte manier de besmette personen te kunnen isoleren en ook hun recente contacten te kunnen testen, en de anderen een humane opvang te garanderen. Het is de enige manier om waardige en menselijke opvang voor hen te verzoenen met de noodwendigheden van de volksgezondheid", klinkt het.

Lees ook: Daklozen in Brussel: 'Corona, wat is dat eigenlijk?

Tex Van berlaer
door Tex Van berlaer

De Block wil stock

Minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) zal een stock met mondmaskers aanleggen.

Lees hier meer: Maggie De Block wil stock met mondmaskers aanleggen

Eva Kestemont
door Eva Kestemont

Gevangenen maken mondmaskers

In drie gevangenissen is de productie van mondmaskers al gestart en de gedetineerden worden in spoedtempo opgeleid om de mondmaskers zo snel mogelijk te stikken. Maar ze hebben hulp nodig: er zijn te weinig naaimachines. Daarom lanceert het Gevangeniswezen een oproep om (semi-)industriële naaimachines te doneren.

Gert Segers
door Gert Segers

IOC-voorzitter: 'Uitstel van Olympische Spelen zou voorbarig zijn'

Ondanks de wereldwijde uitbraak van het coronavirus acht IOC-voorzitter Thomas Bach het "voorbarig" om de Olympische Spelen van komende zomer in de Japanse hoofdstad Tokio uit te stellen, zo bevestigt Bach donderdag in een interview met de Amerikaanse kwaliteitskrant The New York Times.

Lees meer hier.

© Belga Image
Tex Van berlaer
door Tex Van berlaer

'Vaccin binnen 12 tot 18 maanden'

Farmaceutische multinationals hebben zich donderdag geëngageerd om een Covid-19-vaccin te leveren 'overal ter wereld', en dat binnen een geschatte tijd van 12 tot 18 maanden.

Lees hier meer: Farma-industrie belooft vaccin binnen uiterlijk 18 maanden

Tex Van berlaer
door Tex Van berlaer

5 miljoen mondmaskers aangekomen

Op de militaire luchthaven van Luik-Bierset zijn vrijdag rond iets voor 1.00 uur 5 miljoen mondmaskers aangekomen. Dat meldt Christian Delcourt, communicatiemanager van Liege Airport aan Belga.

De maskers zijn overgebracht naar een militaire kazerne in Peutie, vanwaar de maskers sinds 5 uur verder verdeeld worden. 'Dank aan de vele mensen die hieraan meehelpen', reageert minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) op Twitter.

De vijf miljoen mondmaskers die in de nacht van donderdag op vrijdag zijn geland in Bierset, zijn in voertuigen van de civiele bescherming overgebracht naar de kazerne Majoor Housiau in Peutie. Vandaar worden de maskers door vrijwilligers van Volksgezondheid en door militairen verder verdeeld over het land.

Ook de Vlaamse regering bestelde voor 7 miljoen euro aan maskers, maar op die levering is het voorlopig nog wachten. Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) wil zich liever niet laten vastpinnen op een precieze timing voor die levering, maar hij laat weten dat de bestelling 'op schema' zit. (Belga)

Tex Van berlaer
door Tex Van berlaer

Aziatische beurzen stabiliseren

De Aziatische aandelenbeurzen veerden vrijdag op na de recente zware verliezen.

Lees hier meer: Goede dag voor Aziatische beurzen

Tex Van berlaer
door Tex Van berlaer

Ook verlenging voor Vlaamse fiscale termijnen

Vlaams minister van Financiën Matthias Diependaele (N-VA) verlengt een aantal fiscale termijnen als gevolg van het coronavirus. Verschillende termijnen, bijvoorbeeld voor de aangifte van de erfbelasting of de termijn voor de meeneembaarheid van de registratiebelastingen, worden met twee maanden verlengd.

De Vlaamse regering heeft al een pakket maatregelen genomen om de socio-economische impact van het coronavirus te temperen. In dat pakket zitten ook verschilende fiscale maatregelen. Zo werd onder meer beslist om de aanslagbiljetten van de onroerende voorheffing zes maanden later te versturen en de betaling van de jaarlijkse verkeersbelasting met vier maanden uit te stellen.

Nu komen daar nog een aantal fiscale ingrepen bij. 'Voor de gezinnen zorgen we voor een uitstel aan bepaalde verplichtingen waaraan de burger door de lockdown niet kan voldoen', legt minister Diependaele uit. 'We beschouwen de lockdown dus als overmacht. Concreet betekent dit dat we zeer gericht verschillende termijnen gaan verlengen met twee maanden. We leggen voor deze dossiers ook geen belastingverhogingen op.' Als de lockdown langer zou duren, schuiven de termijnen verder mee op.

Over welke termijnen gaat het dan? Bijvoorbeeld over het indienen van de aangifte voor erfbelastingen, maar ook voor aktes die niet tijdig ter registratie voorgelegd kunnen worden. Ook de termijnen voor bepaalde gunstregimes schuiven mee op. Denk maar aan de termijn van 2 jaar waaraan men moet voldoen voor de meeneembaarheid van de registratiebelasting. (Belga)

Tex Van berlaer
door Tex Van berlaer

Brusselse ziekenhuizen maken zich klaar voor de storm

De bedden die zijn vrijgemaakt voor coronapatiënten zijn nog niet volzet in de Brusselse ziekenhuizen. Maar die versterken hun opvangcapaciteit voor de massale komst van besmette patiënten. Dat blijkt uit een rondvraag bij de grootste ziekenhuizen van de regio.

In het Delta-ziekenhuis testten al vijf mensen positief voor Covid-19 en zijn er 24 verdachte gevallen. Twee positief geteste patiënten en twee vermoedelijke liggen al op de intensieve zorgen. 'We hebben honderden bedden beschikbaar omdat de activiteit van ziekenhuizen drastisch is verminderd, maar er is een probleem voor het aantal plaatsen op de intensieve zorgen', verklaart de algemeen directeur van Chirec (Centre Hospitalier Interrégional Edith Cavell), dokter Benoît Debande. 'We hebben ademhalingstoestellen nodig, maar ook personeel dat ze kan bedienen. We zijn bezig met opleidingen.'

Van overrompeling is er momenteel nog geen sprake. 'We hebben de indruk dat het stilte voor de storm is', aldus Debande. 'We hebben het aantal patiënten de afgelopen dagen zien toenemen. Het lijkt alsof we aan de vooravond van de storm zijn. We zijn georganiseerd en we staan klaar, maar we wachten nog op de golf. De vraag is wanneer de piek er zal zijn en wat er zal nodig zijn om dit voor lange tijd vol te houden.' Hij merkt op dat ook het verzuim bij het personeel toeneemt, maar dat er nog geen sprake is van personeelstekorten. Mondmaskers kunnen gebruikt worden door het personeel dat ze het meeste nodig heeft totdat de stock opnieuw wordt aangevuld.

'Het aantal patiënten dat positief testte voor het coronavirus is net zoals in de andere ziekenhuizen de afgelopen dagen geleidelijk aan toegenomen', stelt Sylvain Bayet, communicatieverantwoordelijke van de universitaire ziekenhuizen van Saint-Luc. 'Zoals voorzien in het PUH-plan, het ziekenhuis-noodplan dat afgelopen zaterdag is gelanceerd, versterken we onze opvangcapaciteit voor deze patiënten, maar de situatie is onder controle en er is momenteel geen risico op verzadiging.' Donderdag lagen zes patiënten op intensieve zorgen, waar plaats is voor vijftig patiënten. Verder zijn er vijftien patiënten in de twee corona-units.

In het UMC Sint-Pieter steeg het aantal patiënten die besmet zijn of vermoedelijk besmet zijn met het coronavirus van tien woensdag naar twintig donderdag. Ze zijn allemaal ouder dan van 75, behalve een persoon die ook andere gezondheidsproblemen heeft. Elf onder hen lagen donderdag op intensieve zorgen. De andere liggen op een speciale corona-unit, waar 35 bedden beschikbaar zijn.

In het Erasmus ziekenhuis zijn 11 besmettingen gemeld en 26 mogelijk besmettingen. (Belga)

Eva Schram
door Eva Schram

Aantal besmettingen daalt opnieuw in Zuid-Korea

Het aantal nieuwe coronavirusinfecties in Zuid-Korea is vrijdag stevig gedaald, met 87 nieuwe gevallen de afgelopen 24 uur. Zo blijkt uit cijfers van het Korean Center for Disease Control and Prevention in Seoel.

Drie andere geïnfecteerde mensen stierven, waardoor het totale dodental uitkomt op 94. De nieuwe cijfers brengen het totale aantal besmettingen in het land op 8.652.

Afgezien van een piek van 152 gemelde gevallen op donderdag, is het aantal dagelijks gerapporteerde nieuwe gevallen deze week sinds zaterdag elke dag onder de 100 gebleven. Maandag meldde het land zijn kleinste dagelijkse stijging in bijna drie weken, met 74 nieuwe infecties. Het cijfer steeg de dagen nadien echter, volgens persbureau Yonhap.

De meeste gevallen, waaronder 48 van de nieuwe, zijn geconcentreerd in de zuidoostelijke stad Daegu en de omliggende provincie Noord-Gyeongsang.

Eva Schram
door Eva Schram

Californië moet binnenblijven om coronavirus

Inwoners van Californië mogen komende tijd vanwege het coronavirus alleen nog voor noodzakelijke zaken de deur uit. Dat maakte gouverneur Gavin Newsom donderdag (lokale tijd) bekend op een persconferentie.

Volgens de gouverneur raakt naar schatting 56 procent van de mensen in Californië de komende acht weken besmet met het longvirus. Om dat op te vangen heeft de staat volgens Newsom 20.000 extra ziekenhuisbedden nodig.

Eerder op donderdag riep de gouverneur president Donald Trump op een hospitaalschip van de marine naar Los Angeles te sturen om te helpen in de virusuitbraak. Het is volgens Newsom waarschijnlijk dat Los Angeles, de tweede stad van de VS, de komende weken extra zwaar getroffen gaat worden. (Belga)

Eva Schram
door Eva Schram

Opnieuw geen nieuwe besmettingen in China

Voor de tweede dag op rij zijn er geen nieuwe besmettingen van het coronavirus gemeld in de Chinese provincie Hubei. Dat meldt de nationale gezondheidscommissie vrijdag.

In heel China kwamen er 39 nieuwe besmettingen bij, maar in alle gevallen gaat het volgens de autoriteiten om mensen die buiten het land geïnfecteerd zijn geraakt met het longvirus. Het is de grootste toename van buitenlandse besmettingen tot nu toe in China. Donderdag meldden de autoriteiten 34 gevallen.

In heel het land zijn nu 80.967 besmettingsgevallen bekend. Drie mensen zijn de afgelopen 24 uur overleden aan het virus. In totaal zijn er 3.428 doden in China. (Belga)

Eva Schram
door Eva Schram

Vijf miljoen mondmaskers aangekomen in Bierset

Op de militaire luchthaven van Luik-Bierset zijn vrijdag rond iets voor 1.00 uur 5 miljoen mondmaskers aangekomen. Dat meldt Christian Delcourt, communicatiemanager van Liege Airport aan Belga.

De Civiele Bescherming maakte donderdag bekend dat er 's nachts in Bierset een vliegtuig zou landen met aan boord een lading van 5 miljoen mondmaskers. 'Vliegtuig op de grond', bevestigde Delcourt vrijdag kort voor 1.00 uur. 'Het materiaal wordt in voertuigen van de Civiele Bescherming overgebracht naar de kazerne Majoor Housiau in Peutie, waar het rond 4 of 5 uur moet aankomen. De maskers worden verdeeld volgens de behoeften van de verschillende provincies', liet Joëlle Brouillard van de Civiele Bescherming eerder op de dag weten. (Belga)

Eva Schram
door Eva Schram

Gevangenissen hebben extra naaimachines nodig om mondmaskers te produceren

De Belgische gevangenissen zijn begonnen met het produceren van mondmaskers. De gedetineerden hebben genoeg textiel om 11.000 maskers te maken, maar hebben extra naaimachines nodig, meldt Kathleen Van De Vijver, woordvoerder van het Gevangeniswezen, donderdagavond.

Van De Vijver doet in een mededeling een oproep om naaimachines te verhuren of doneren. Het Gevangeniswezen zoekt vooral 220 volt semi-industriële of industriële machines.

In drie gevangenissen is de productie van mondmaskers al gestart en de gedetineerden worden in spoedtempo opgeleid om de mondmaskers zo snel mogelijk te stikken. (Belga)

Lees ook: Zelf mondmaskers maken: dit zijn de officiële richtlijnen

Eva Schram
door Eva Schram

Trump zegt G7-top af

De Amerikaanse president Donald Trump heeft een top met de leiders van de G7, zeven vooraanstaande industriële landen, afgezegd vanwege het coronavirus.

Trump zou de regeringsleiders in juni ontmoeten in Camp David, het officiële buitenverblijf van de Amerikaanse president in de staat Maryland. In plaats daarvan zal er rond diezelfde datum een videoconferentie plaatsvinden, liet het Witte Huis donderdag weten.

Behalve de Verenigde Staten zitten ook Japan, Canada, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland, Italië en de Europese Unie in de G7. (Belga)

Eva Schram
door Eva Schram

Tesla legt productie in fabriek in Californië stil

De Amerikaanse maker van elektrische auto's Tesla legt de productie in zijn fabriek in Fremont in de staat Californië vanaf 23 maart tijdelijk stil. Lokale autoriteiten wilden al langer dat de gigantische fabriek de deuren zou sluiten uit vrees voor de verdere verspreiding van het nieuwe coronavirus.

De fabriek met ongeveer 10.000 werknemers is een van de belangrijkste locaties voor Tesla. Op de Californische locatie worden onder andere de Model S, Model X en Model 3 gebouwd. Daarnaast is de fabriek goed voor de productie van het merendeel van alle auto-onderdelen van Tesla, vermeldt het bedrijf op zijn site.

Tesla weigerde eerder de fabriek te sluiten en betoogde dat het bedrijf lokaal een cruciale rol vervult. Nu haalt de fabrikant bakzeil en voert in de fabriek in Fremont vanaf volgende week alleen basale werkzaamheden uit, bijvoorbeeld om elektrische laadinfrastructuur te laten draaien. Ook een fabriek in de staat New York wordt stilgelegd.

Tesla stelt in een verklaring dat het bedrijf een 'lange periode van onzekerheid' financieel kan doorstaan. Het bedrijf had in het vierde kwartaal van vorig jaar een kaspositie van 6,3 miljard dollar en haalde onlangs 2,3 miljard dollar aan nieuw kapitaal op. (Belga)

Eva Schram
door Eva Schram

UZ Leuven verwacht komende weken nog gevoelige stijging van opnames

Naargelang de voorspellende modellen verwacht het UZ Leuven een piek van het aantal op te nemen coronapatiënten tussen midden volgende week en midden april. Dat heeft Gert Van Assche, hoofdarts van het UZ Leuven, donderdagavond gezegd op ROBtv. Het UZ Leuven heeft momenteel 25 patiënten opgenomen, waarvan 8 op een intensieve afdeling.

Het UZ Leuven bereidt zich al geruime tijd voor op de opname van deze patiënten. Op de intensieve afdeling beschikt het over een capaciteit van 60 bedden voor coronapatiënten en een veelvoud daarvan op gewone afdelingen. Het ziekenhuis houdt rekening met het feit dat het nog een aantal maanden patiënten met deze aandoening zal moeten opnemen.

In het arrondissement Leuven zijn overigens nog drie andere ziekenhuizen klaar om patiënten op te vangen.

Op dit ogenblik wordt het ziekenhuis nog niet geconfronteerd met een grote uitval van personeelsleden door ziekte. Het ziekteverzuim is volgens Van Assche slechts 10 procent hoger dan in maart vorig jaar. Doordat vele niet-dringende ingrepen uitgesteld zijn is er bovendien extra-personeel beschikbaar. Ook de stages van de laatstejaars geneeskunde en van de twee laatste jaren van de opleiding verpleegkunde in het ziekenhuis lopen door.

Van Assche heeft goede hoop dat de capaciteit waarover het UZ beschikt voldoende zal zijn om de stijging van het aantal opnames op te vangen en verwijst daarbij naar de overheidsmaatregelen om een hoge piek aan opnames af te vlakken.

In de Leuvense regio worden vanaf vrijdag in samenwerking met huisartsenkringen centra operationeel in Tienen en Diest waar beslist wordt of patiënten in een ziekenhuis worden opgenomen. In Leuven zijn sinds dit weekend al twee dergelijke centra actief. (Belga)

Eva Schram
door Eva Schram

AB InBev ondersteunt horeca met investering van minstens 1 miljoen euro

Ter ondersteuning van de zwaar getroffen horecasector investeert AB InBev de komende weken minstens 1 miljoen euro in deze sector via verschillende acties zoals het gratis schoonmaken van tapleidingen en de vervanging bij de heropstart van oude voorraden door vers bier. Dat meldt woordvoerster Karolien Cloots.

Voor panden die ze huurt van een eigenaar en doorverhuurt aan een horeca-uitbater geeft AB InBev uitstel van betaling van huur zolang de federale overheid de sluiting beveelt. 'We zullen ook met de eigenaars van de huurpanden bespreken of er verdere maatregelen mogelijk zijn', aldus Cloots. De brouwerij bezit met name niet zelf panden waarin horecazaken gevestigd zijn.

AB InBev bekijkt voorts met elke horeca-ondernemer situatie per situatie om voor elk een passende oplossing te vinden die hen zo goed mogelijk door deze moeilijke periode kan loodsen.

De brouwerij staat ook in nauw contact met zowel Horeca Vlaanderen als de Belgische Brouwers en ondersteunt hun pleidooi voor overheidsmaatregelen ter ondersteuning van de horecasector. (Belga)

Eva Schram
door Eva Schram

Grenscontroles in Kinrooi en Maaseik

Omdat Nederlanders onder meer naar België blijven afzakken om hier te komen tanken, hebben burgemeesters Jo Brouns (CD&V) en Johan Tollenaere (Open Vld) beslist om de politiediensten grenscontroles te laten uitvoeren. Donderdagavond was dat al het geval. Nederland hanteert immers een ander beleid in de aanpak van het coronavirus. De politiemensen zullen de personen, die de grens oversteken, aanspreken en vragen met welke reden ze naar hier afzakken.

Eerder donderdag liet de burgemeester van Lanaken, Marino Keulen (Open VLD), weten dat hij de politie opdracht had gegeven grenscontroles te doen in Smeermaas en Veldwezelt aan de overgangen met Maastricht. De Belgische inwoners in de grensgemeenten zien immers voertuigen met Nederlandse nummerplaten België binnenrijden en naar het tankstation of de winkel gaan, terwijl de Belgische burgers zoveel mogelijk thuis moeten blijven.

Burgemeester Brouns gaf de grensarbeiders het advies om aan hun Nederlandse werkgever een attest van tewerkstelling te vragen. De politie zal op regelmatige basis steekproeven houden om de mensen er attent op te maken. In Maaseik staat de politie aan de Maasbrug of Pater Sangersbrug.

'De ploegen vragen eigenlijk aan de mensen wat ze komen doen. Een grote meerderheid moet hier duidelijk niet zijn. Door deze acties zullen meer buitenlanders wegblijven', voegt Johan Tollenaere van Maaseik hieraan toe. (Belga)

Eva Schram
door Eva Schram

Oproep voor vrijwillig medisch personeel gelanceerd in Brussels gewest

Personen die momenteel niet actief zijn in de zorgsector, maar wel over de nodige ervaring beschikken, worden opgeroepen om zich vrijwillig in te schrijven op een reservelijst voor het Brussels gewest. Dat meldt Iriscare, de instelling van de Brusselse zorgsector.

Iedereen die een verleden heeft in de medische zorg en die momenteel niet tewerkgesteld wordt, kan zich via een online formulier inschrijven op het Brussels solidariteitsplatform van Iriscare. Het inschrijvingsformulier is makkelijk terug te vinden via de website van Iriscare.

'We zoeken niet naar mensen die boodschappen kunnen doen voor iemand, maar specifiek naar mensen die ervaring hebben in de medische zorgsector. Dat kan gaan van gepensioneerde artsen tot studenten verpleegkunde of mensen die tijdelijk zonder werk zitten', verduidelijkt Sven Heyndrickx, woordvoerder van Iriscare. De oproep wordt mee gedragen door de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC) en de Franse Gemeenschapscommissie (FGC).

De vrijwilligers die zich inschrijven op de reserven worden ook ingezet in de door de GGC of de FGC erkende zorginstellingen die versterking nodig hebben. Dankzij de reservelijst zullen deze zorginstellingen rechtstreeks kunnen contact opnemen met de ingeschreven personen. (Belga)

Gert Segers
door Gert Segers

Europese Commissie laat bedrijfssteun tot 800.000 euro toe

De Europese Commissie heeft donderdagavond een tijdelijk kader goedgekeurd waarmee de regels voor staatssteun aan bedrijven tot het einde van het jaar versoepeld worden. Het moet de 27 EU-lidstaten meer mogelijkheden geven om hun bedrijven doorheen de coronacrisis te begeleiden.

Lidstaten krijgen onder meer de mogelijkheid om ondernemingen tot 800.000 euro aan directe subsidies of belastingvoordelen toe te kennen, om dringende liquiditeitsnoden te lenigen, zonder dat dit als staatssteun beschouwd wordt. Dat is 300.000 euro meer dan enkele dagen geleden was voorzien. Daarnaast zullen ze staatsgaranties op bankleningen kunnen verlenen en mogen ze ook leningen subsidiëren, waardoor ondernemingen voordeligere intrestvoeten krijgen.

Voorts voorziet het tijdelijke kader in de mogelijkheid om compensatie te bieden aan sectoren die bijzonder hard getroffen worden door de coronacrisis, zoals luchtvaart, het toerisme en de handel. Het doel van de versoepelingen is om de lidstaten te helpen om ervoor te zorgen dat de ondernemingen over genoeg liquide middelen beschikken en om de continuïteit van de economische activiteit te verzekeren tijdens en na de COVID-19-epidemie, zo staat in een persbericht.

De soepelere regels gelden in eerste instantie tot eind dit jaar, maar verlenging is mogelijk, zegt de Commissie. De laatste keer dat zij de regels rond staatssteun op zo'n manier versoepelde, was in 2008, ten tijde van de wereldwijde financiële crisis. Het tijdelijke kader komt bovenop de andere mogelijkheden die de Europese staatssteunregels bieden om de economie doorheen de crisis te loodsen, zoals loonsubsidies of opschorting van betalingen van belastingen. (Belga)

Gert Segers
door Gert Segers

Meer dan 100.000 besmettingen in Europa, 108 doden op 24 uur in Frankrijk

Europa telt meer dan 100.000 besmettingen met het coronavirus. Dat blijkt uit een optelsom van persbureau AFP van alle geregistreerde gevallen per land. Al zeker 4.752 mensen lieten het leven door het virus. Italië is het zwaarst getroffen, met meer dan 41.000 besmettingen en 3.405 doden. In Frankrijk zijn er op 24 uur 108 extra doden gevallen, meldt het ministerie van Volksgezondheid donderdag.

Europa is het continent dat het zwaarst getroffen is door de coronapandemie, voor Azië (94.253 gevallen en 3.417 overlijdens). In Frankrijk verdubbelt het aantal coronagevallen elke vier dagen, meldt algemeen directeur van het departement volksgezondheid Jérôme Salomon. Op 24 uur tijd zijn ook 91 patiënten extra opgenomen op de intensieve zorgen. In totaal zijn daar nu 1.122 patiënten opgenomen. In Frankrijk zijn nu 10.995 gevallen bevestigd, 372 mensen kwamen om het leven.

Experts waarschuwen dat het totale aantal besmettingen in Europa en de rest van de wereld waarschijnlijk veel hoger ligt dan de officiële aantallen, aangezien heel veel mensen niet getest worden. Wereldwijd vielen er al meer dan 9.800 doden door het virus, en werden meer dan 232.680 besmettingen geregistreerd in 158 landen. (Belga)

Gert Segers
door Gert Segers

Filmfestival van Cannes wordt uitgesteld

Door het coronavirus gaat ook het filmfestival van Cannes niet door. Dat melden de organisatoren in een persbericht. Het festival was gepland voor 12 tot 23 mei.

"Vandaag hebben we beslist dat het Festival van Cannes niet kan doorgaan op de geplande data, van 12 tot 23 mei. Verschillende mogelijkheden worden momenteel onderzocht om het wel nog te laten doorgaan, met op de eerste plaats het uitstellen van het festival naar eind juni of begin juli 2020", klinkt het. (Belga)

Gert Segers
door Gert Segers

Trump: De wereld betaalt een "hoge prijs" voor de late reactie van China

De Chinese overheid heeft te lang gewacht met het delen van informatie over het coronavirus en de rest van de wereld betaalt daar nu een "hoge prijs" voor. Dat heeft de Amerikaanse president Donald Trump donderdag verklaard, in een uithaal naar Peking.

"Het zou vele beter verlopen zijn als we dit al enkel maanden eerder hadden geweten", deelde de Trump mee tijdens een persconferentie in het Witte Huis. "Dit had gestopt kunnen worden in de Chinese regio waar het begonnen is." Het nieuwe coronavirus dat aan de basis ligt van de huidige pandemie, werd in december voor het eerst vastgesteld in de Chinese stad Wuhan. China heeft veel kritiek gekregen omdat het aanvankelijk niet transparant genoeg communiceerde over het virus. Maar later heeft het land wel drastische maatregelen genomen om de verspreiding van COVID-19 tegen te gaan. De kwestie zorgt opnieuw voor spanningen tussen Peking en Washington, onder meer omdat Trump al verschillende keren de term "Chinees virus" heeft gebruikt om het nieuwe coronavirus te omschrijven. Ondanks de kritiek van Peking, heeft Trump die term ook tijdens de persconferentie van donderdag weer gebruikt. (Belga)

Gert Segers
door Gert Segers

Politie en Civiele Bescherming nemen bij Waals bedrijf 180.000 coronatests in beslag

De politie en de Civiele Bescherming hebben donderdag bij een Waals bedrijf 180.000 coronatests in beslag genomen, samen met een voorraad reagentia die goed zou zijn voor enkele honderdduizenden tests. Dat zegt het kabinet van minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V), dat daarmee informatie van Het Laatste Nieuws bevestigt.

Volgens het kabinet valt het bedrijf niets te verwijten, maar was het belangrijk dat de tests niet op de buitenlandse markt zouden terechtkomen. 'Dit is in het nationaal belang.'

Gert Segers
door Gert Segers

Minister De Block communiceert tijdelijk enkel digitaal

Minister van Volksgezondheid Maggie De Block gaat geen fysieke interviews meer geven en schakelt over op digitale communicatie. Ze wil op die manier het aantal fysieke contacten verminderen. Dat zegt de Open Vld-minister in het videoboodschap die ze op Twitter heeft verspreid.

Door het coronavirus moet minister van Volksgezondheid Maggie De Block niet alleen van de ene naar de andere vergadering hollen, ze wordt ook drukbevraagd door de media en wordt daarbij vaak uitgenodigd in radio- en televisiestudio's.

Maar volgens De Block zijn die fysieke contacten met de pers op dit moment niet verstandig, zeker nu we op een "cruciaal moment" zitten in de strijd tegen het virus. "Ik kom in veel radio- en tv-studio's. Ik kom eigenlijk veel te veel mensen tegen. Ik zou dus vanaf nu de pers willen toespreken via moderne technologie en me concentreren op de moeilijke taak die ik moet doen", zegt de Open Vld-minister in een videoboodschap.

Minister De Block nodigt meteen ook iedereen uit om dezelfde oefening te doen en zoveel mogelijk afstand te bewaren. "Het is zeker niet makkelijk onze gewoontes te veranderen, maar het is nu wel het moment om het te doen. Als we allemaal samen ons best doen, dan winnen we de strijd tegen dat coronavirus", aldus De Block.

Gert Segers
door Gert Segers

Nederlandse minister van Medische Zorg Bruno Bruins stapt op

Bruno Bruins, de Nederlandse minister die de strijd tegen het coronavirus coördineerde, stapt op. Hij zakte woensdag in elkaar tijdens een Kamerdebat en zei achteraf dat dat kwam door oververmoeidheid, melden de Nederlandse media. Minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge neemt voorlopig Bruins' taken over.

Bruins' ministerie liet eerder op de dag nog weten dat het goed ging met de minister, maar dat hij wel een paar dagen thuis zou werken. De dokter zou Bruins hebben geadviseerd wat rust te houden.

De VVD-bewindsman, wekenlang de spil van het kabinet in de coronacrisis, zakte woensdagavond na een urenlang debat in de Tweede Kamer opeens achter het spreekgestoelte ineen en lag even op de grond. Nadat hij overeind was geholpen en weggeleid, liet hij weten dat het weer goed met hem ging en dat hij hoopte snel weer de strijd aan te binden met de pandemie. Maar dat blijkt te optimistisch. Bruins heeft de koning zijn ontslag aangeboden en dat is hem "op de meest eervolle wijze verleend", laat het kabinet van de koning weten. "Onder dankbetuiging voor zijn vele en gewichtige diensten."

Bruins is al de vierde minister die het kabinet-Rutte III verliest. Eerder stapte ook al staatssecretaris Menno Snel van Financiën op vanwege de toeslagenaffaire bij de belastingsdienst, nam staatssecretaris van Justitie en Veiligheid Mark Harbers ontslag omdat zijn ministerie de Tweede Kamer onjuist geïnformeerd had over de criminaliteitscijfers onder asielzoekers en vertrok minister van Buitenlandse Zaken Halbe Zijlstra omdat gelogen had over zijn aanwezigheid tijdens een bijeenkomst met de Russische president Vladimir Poetin

© Belga Image
Gert Segers
door Gert Segers

Grote Prijzen F1 van Nederland, Spanje en Monaco uitgesteld

De Grote Prijzen Formule 1 van Nederland, Spanje en Monaco worden uitgesteld gezien de wereldwijde verspreiding van het coronavirus. Dat heeft de internationale autosportfederatie FIA donderdag bekendgemaakt.

De Nederlandse GP, die voor het eerst sinds 1985 opnieuw op de F1-kalender staat, zou van 1 tot 3 mei doorgaan in Zandvoort. Een week later was de GP van Spanje aan de beurt. De GP van Monaco was gepland van 21 tot 24 mei. Er wordt gezocht naar alternatieve data. De FIA verwacht het seizoen 2020 te beginnen "zodra dat veilig kan na mei".

Gezien de pandemie konden de eerste vier races van het seizoen - Australië, Bahrein, Vietnam en China - ook al niet zoals voorzien doorgaan. Het seizoen zal nu ten vroegste starten op 7 juni, met de GP van Azerbeidzjan.

Gert Segers
door Gert Segers

WHO trekt waarschuwing voor Ibuprofen bij mogelijke besmetting met coronavirus weer in

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft haar waarschuwing voor het gebruik van de pijnstiller Ibuprofen bij een mogelijke besmetting met het nieuwe coronavirus weer ingetrokken. Dat blijkt donderdag uit een mededeling van de organisatie.

Volgens experts van de WHO zijn er geen wetenschappelijk studies en geen rapporten van behandelde artsen die wijzen op negatieve gevolgen bij COVID-19-patiënten die Ibuprofen gebruiken. De organisatie benadrukt dat er wel rekening moet worden gehouden met de bekende neveneffecten voor sommige bevolkingsgroepen.

"Op basis van de informatie die momenteel voorhanden is, raadt de WHO de inname van Ibuprofen niet af", zo staat in de mededeling van de Wereldgezondheidsorganisatie. Dinsdag had de WHO Ibuprofen nog afgeraden voor mensen die mogelijk besmet zijn met het nieuwe coronavirus. In plaats daarvan werd Paracetamol aanbevolen.

Gert Segers
door Gert Segers

Ecolo vraagt hervatting registratie asielaanvragen

Ecolo wil dat de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) opnieuw asielaanvragen registreert. De DVZ is daarmee gestopt om te vermijden dat grote groepen mensen met elkaar in contact komen. Ecolo begrijpt dat er maatregelen moeten worden genomen om het personeel en de asielzoekers tegen het coronavirus te beschermen, maar benadrukt tegelijkertijd dat ons land zijn internationale verplichtingen moet nakomen.

De beslissing van de DVZ is onwettig, maar vooral problematisch en gevaarlijk, zegt Kamerlid Simon Moutquin. Elke dag trekken 150 tot 200 mensen naar het Klein Kasteeltje om een aanvraag in te dienen. Indien de maatregel niet snel wordt bijgestuurd, dreigt een nieuwe humanitaire crisis te ontstaan, vreest het parlementslid.

Net zoals bedrijven in deze coronatijden de nodige creativiteit aan de dag leggen om ervoor te zorgen dat ze hun activiteiten niet moeten stilleggen, pleit Moutquin er voor dat ook de DVZ alternatieve oplossingen zoekt. Hij ziet mogelijkheden in de maatregelen die in Frankrijk zijn genomen om de veiligheid van de asielzoekers en het personeel te garanderen, zoals de verlenging van visa en andere verblijfsdocumenten. Ook moet voor Ecolo worden voortgezet met de vrijlating van mensen uit gesloten centra.

Gert Segers
door Gert Segers

Syrië eist einde van internationale sancties vanwege virus

Syrië heeft de Verenigde Staten en de Europese Unie opgeroepen hun sancties tegen de regering in Damascus onmiddellijk op te heffen vanwege de verspreiding van het coronavirus. Door vast te houden aan die beperkende maatregelen, zijn de bondgenoten mee verantwoordelijk voor elk slachtoffer van de pandemie, omdat ze de inspanningen voor een indamming van het virus in de weg staan, luidt het.

Het Syrische ministerie van Buitenlandse Zaken spreekt over "eenzijdige" en "illegale" sancties. Syrië heeft vooralsnog geen melding gemaakt van een coronageval. Hulporganisaties hebben wel al gewaarschuwd dat het virus een groot gevaar zou kunnen zijn voor de miljoenen vluchtelingen in het land.

De sancties tegen het regime van Bashar al-Assad zijn er gekomen omdat de Syrische president wordt verdacht van schendingen van de mensenrechten. Het gaat onder meer om handelsbeperkingen, het blokkeren van rekeningen en inreisverboden. Een en ander heeft ervoor gezorgd dat de Syrische economie in een zware crisis zit. De wederopbouw van vernielde gebieden loopt vertraging op. Een trouwe bondgenoot van de internationaal sterk geïsoleerde regering in Damascus is Iran, zelf het slachtoffer van sancties en vooral ook zwaar getroffen door de coronacrisis. (Belga)

Bart Osaer
door Bart Osaer

Sommige bouwwerven gaan dicht, maar heel wat bouwvakkers blijven aan de slag

Bij overmacht mogen bouwwerven toe en genieten de arbeiders van een tijdelijke werkloosheidsvergoeding. Er is onduidelijkheid of de veiligheidsvoorschriften om het virus te bestrijden wel kunnen worden nageleefd. De reactie van de aannemers verschilt.

Gert Segers
door Gert Segers

Politie controleert afritten richting Westkust en stuurt toeristen terug

De politiezone Westkust controleert sinds donderdagmiddag de afritten richting Westkust. Daarmee willen ze de drukte aan de kust vermijden. Tweedeverblijvers en toeristen worden teruggestuurd. De maatregel komt er naar aanleiding van de grote drukte aan de kust de afgelopen dagen.

"We zullen niet op voorhand laten weten waar of wanneer er controles zullen zijn", klinkt het bij de politie. Alle personen die niet-essentiële verplaatsingen doen richting Westkust worden teruggestuurd. "Zelfs als mensen van Knokke komen om hier een wandeling te maken, sturen we ze terug. Iedereen moet echt in zijn eigen woonplaats blijven." Ook tweedeverblijvers wordt dus gevraagd niet naar zee te komen. (Belga)

Gert Segers
door Gert Segers

NMBS en Infrabel voeren "treindienst van nationaal belang" in

Vanaf maandag zullen er veel minder treinen rijden. Spoorwegmaatschapij NMBS en spoornetbeheerder Infrabel voeren wat zij noemen een "treindienst van nationaal belang" in. Vooral 's avonds zullen er veel minder treinen rijden.

"Dit is de enige optie om een robuuste, stabiele en voorspelbare treindienst te behouden", zeggen NMBS en Infrabel in een persbericht. Er zijn bij de spoorbedrijven steeds meer zieken (tot 30 procent van de treinbegeleiders in sommige regio's), waardoor het risico bestond dat ze treinen onverwacht en onaangekondigd zouden moeten schrappen.

De "treindienst van nationaal belang" is gericht op essentiële verplaatsingen, dus op mensen die de trein moéten nemen. Er zullen bijvoorbeeld één of twee IC-treinen rijden per uur, en twee tot drie L- en S-treinen per uur tijdens de spitsuren. Vanaf 20 uur zal het aanbod heel beperkt zijn. NMBS en Infrabel beloven dat er genoeg plaats zal zijn op de treinen voor "social distancing". De voorbije dagen was maar 8 tot 10 procent van de zitjes bezet. (Belga)

Bart Vereecke
door Bart Vereecke

Langetermijnrente daalt na maatregelen ECB

De rentetarieven in de eurozone zijn donderdag flink gedaald, nadat de Europese Centrale Bank (ECB) een nieuwe opkoopprogramma aankondigde om de economische impact van de coronacrisis te verzachten. Woensdag waren de rentes nog fors de hoogte ingeschoten, waardoor bijvoorbeeld de Italiaanse langetermijnrente tot boven de 3 procent koerste. (Belga)

Gert Segers
door Gert Segers

Hobbyvluchten en pleziervaart verboden

Zeker tot en met 5 april zijn niet-essentiële vluchten in het Belgische luchtruim verboden, zoals zweef- en ballonvluchten. Vluchten met privéjets zijn slechts in uitzonderlijke omstandigheden mogelijk. Daarnaast zijn ook pleziervaarten en watersporten niet toegelaten. Dat zegt de federale overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer.

In het kader van de strengere maatregelen rond het coronavirus moesten alle recreatieve bijeenkomsten geannuleerd worden. Dat geldt ook voor de luchtvaart. Zo is het niet meer toegestaan om hobbyvluchten uit te voeren. Het gaat daarbij om zweefvluchten, ballonvluchten, doopvluchten, introductievluchten, vlieglessen enzovoort. Een privéjet gebruiken is enkel mogelijk voor een essentiële, professionele verplaatsing, "al zal dit ook een absolute uitzondering zijn in tijden van skype en andere zooms", zegt Thomas De Spiegelaere, woordvoerder van FOD Mobiliteit en Verkeer.

De Spiegelaere benadrukt dat het verbod niet geldt voor cargovluchten en vluchten van de politie- en hulpdiensten. Ook Belgen die terugkeren van een reis of buitenlanders die terugkeren naar hun eigen land, mogen nog vliegen.

Daarnaast wordt ook de pleziervaart niet meer toegelaten. Die is sinds zaterdag reeds verboden op zee, maar sinds de strengere maatregelen woensdag ook niet meer toegestaan op de binnenwateren. Ook het beoefenen van watersporten en brandingsporten als surfen, kiten, wakeboarden, peddleboarden enzovoort horen daar bij. Het verbod geldt zowel privé als bedrijfsmatig, zowel individueel als in groep, klinkt het. Ook dit verbod geldt tot en met 5 april. (Belga)

Gert Segers
door Gert Segers

Van Ranst: situatie in de ziekenhuizen valt momenteel mee

De situatie in de ziekenhuizen valt momenteel mee. Dat zei viroloog Marc Van Ranst donderdagmiddag op het VTM NIEUWS. "De vijand staat aan de horizon, de patiënten komen met mondjesmaat binnen. In sommige ziekenhuizen zijn er al wat meer dan in andere."

In de ziekenhuizen is er "een enorme anticipatie, iedereen staat klaar". Van Ranst beklemtoonde dat het belangrijk is dat patiënten met andere aandoeningen zoals een hartinfarct of een beroerte op dezelfde kwaliteitsvolle manier geholpen worden, "en dat garandeert men ook". Achter de oproep voor meer thuisbevallingen kan Van Ranst zich niet scharen. "Het is veel makkelijker om in het ziekenhuis een bevalling 'thuisachtiger' te maken dan een thuisbevalling veilig te maken."

Van Ranst beseft dat de reis- en toerismesector door de strikte maatregelen zeer zwaar getroffen wordt. Maar toch vindt hij het geen goed idee om reisplannen in mei en juni aan te houden. "Zo is bijvoorbeeld de kans om eind mei, begin juni naar Spanje te kunnen reizen heel erg klein". Over het weren van buitenlandse toeristen in eigen land is het moeilijk voorspellingen maken, dat hangt af van de evolutie van het virus in andere landen. "Sowieso moeten we die zaken geregeld herevalueren, we zijn nog maar half maart."

Het weren van bezitters van tweede verblijven aan de kust vindt Van Ranst dan weer geen goed idee. "Ik kan daar begrip voor opbrengen, maar men is aan het nadenken over details van details. Terwijl er belangrijker zaken zijn."

Gert Segers
door Gert Segers

Twee op de drie bouwbedrijven komen in moeilijkheden

Twee op de drie bouwbedrijven ondervinden sterke hinder door de coronacrisis en de maatregelen. Dat blijkt uit een enquête van de Confederatie Bouw, waaraan 820 bouwondernemingen uit heel het land hebben deelgenomen.

In het begin van de week bedroeg dat aandeel "slechts" 45 procent. De verplichtingen rond social distancing maken het voor slechts 15 procent van de bouwbedrijven mogelijk om hun activiteiten volledig voort te zetten. Daarnaast vindt slechts 8 procent van de aannemers dat materialenhandelaars nog voldoende beschikbaar zijn. "Het wordt voor onze sector steeds minder evident om aan de slag te blijven. Aannemers moeten zelf kunnen kiezen om open te blijven of te sluiten. Zij weten wat kan en wat niet", zegt Robert de Mûelenaere, gedelegeerd bestuurder van de Confederatie Bouw. (Belga)

Bart Vereecke
door Bart Vereecke

Geen reden tot ongerustheid over budgetmeters

Mensen met een budgetmeter moeten zich geen zorgen maken over de mogelijkheden om hun budgetmeter op te laden. Dat bevestigen minister van Energie Zuhal Demir (N-VA) en minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open Vld). (Belga)

Jan Herregods
door Jan Herregods

Wereldwijd al meer dan 9.000 doden door coronavirus

Het nieuwe coronavirus heeft wereldwijd al aan meer dan 9.000 mensen het leven gekost. Dat blijkt donderdag uit een telling van het Franse nieuwsagentschap AFP, op basis van officiële gegevens.

Donderdagmiddag waren wereldwijd al zeker 9.020 mensen bezweken aan Covid-19. In Europa heeft het coronavirus intussen het leven gekost aan 4.134 mensen. De voorbije 24 uur werden op het Europese continent nog 712 bijkomende doden geteld. China blijft wel het land dat het zwaarst getroffen werd door het coronavirus, met 3.245 doden en minstens 80.928 besmettingen. Tussen woensdag en donderdag werden in China nog 34 nieuwe gevallen geteld. Er waren evenwel geen nieuwe lokale besmettingen.

Na China zijn Italië (2.978 doden), Iran (1.284) en Spanje (598) de zwaarst getroffen landen. Wereldwijd werden 217.510 besmettingen met het coronavirus vastgesteld, in 157 verschillende landen. Omdat niet iedereen getest wordt, ligt het werkelijke aantal besmettingen wellicht veel hoger.

AFP heeft zich voor de telling gebaseerd op de officiële gegevens van nationale overheden en van het Wereldgezondheidsorganisatie (WHO).

Bart Vereecke
door Bart Vereecke

Bijkomend uitstel van betaling van belastingen door coronavirus

Minister van Financiën Alexander De Croo (Open Vld) heeft aan de Federale Overheidsdienst (FOD) Financiën de instructie gegeven bijkomend uitstel te geven voor betaling. Bedrijven, zelfstandigen en gezinnen krijgen twee maanden extra tijd. (Belga)

Jan Herregods
door Jan Herregods

Dodental in Spanje opgelopen tot 767

Het dodental van de coronapandemie is in Spanje opgelopen tot 767, zo blijkt uit cijfers die het ministerie van Volksgezondheid donderdag heeft bekendgemaakt. Op 24 uur tijd is het dodental met bijna 30 procent toegenomen.

Volgens het Spaanse ministerie zijn er 169 dodelijke slachtoffers bijgekomen. Er werden ook 1.107 nieuwe besmettingen vastgesteld, wat het totale aantal in Spanje op 17.147 brengt. Ongeveer een derde van Spanjaarden die positief testte op het coronavirus, is ouder dan 65. Achttien procent is ouder dan 75. José Angel Gonzalez, topman van de Spaanse politie, heeft de bevolking donderdag nogmaals opgeroepen om de regeringsmaatregelen tegen de verspreiding van het virus te respecteren.

De voorbije 24 uur werden 48 mensen opgepakt omdat ze zich niet aan de regels hielden. Spanje is na China, Italië en Iran het land dat het zwaarst getroffen werd door de coronapandemie. Sinds de afkondiging van de noodtoestand zaterdag mogen de zowat 46 miljoen inwoners van Spanje enkel nog het huis verlaten voor essentiële zaken, zoals werk en het kopen van levensmiddelen. (Belga)

Gert Segers
door Gert Segers

Jupiler Pro League hervat zeker niet voor 1 mei, trainingen verboden tot 5 april

De Belgische voetbalcompetitie herneemt zeker niet voor 1 mei. Dat heeft de crisiscel corona van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) donderdag beslist.

Lees hier meer.

Jan Herregods
door Jan Herregods

Kustburgemeesters vragen opnieuw om niet naar de kust te komen

De kustburgemeesters herhalen hun oproep om niet naar de kust te komen. Woensdagavond schreef de burgemeester van De Panne, Bram Degrieck, daarom een brief aan de overheid met steun van alle kustburgemeesters. In de brief vragen ze tweedeverblijvers en toeristen niet naar de kust te komen komend weekend.

Het blijft ondanks de strenge maatregelen druk aan de kust. Heel wat toeristen en tweedeverblijvers zakken af naar zee. Kustburgemeesters zijn daarom ongerust over het komende weekend. "Onze diensten worden overspoeld met vragen van tweedeverblijvers of ze op vakantie kunnen komen", staat er in de brief te lezen.

"Het mooie weer dat wordt voorspeld zal ongetwijfeld aanlokkelijk zijn om onze gemeenten te bezoeken en de tweedeverblijven als uitvalsbasis te gebruiken." Daarom roepen de burgemeesters nogmaals op om absoluut niet naar zee te komen. Aan de overheid worden bijkomende maatregelen gevraagd om burgers erop te wijzen dat een uitstap richting de kust uit den boze is.

Jan Herregods
door Jan Herregods

'Werking voedselbanken dreigt stil te vallen'

Door de verspreiding van het coronavirus in ons land en de hamsterwoede die daar bij komt kijken, dreigt de werking van de voedselbanken stil te vallen. De Belgische Federatie van Voedselbanken roept de overheid op extra budgetten vrij te maken en vragen burgers om te komen helpen.

De voedselbanken, die instaan voor de voedselvoorziening van minderbedeelden, rekenen voor 60 procent op voedseloverschotten van supermarkten en de voedingsindustrie. Door de hamsterwoede valt dat echter grotendeels weg, aldus de voedselbanken. De werking van de Belgische Voedselbanken steunt in hoofdzaak op vrijwilligerswerk. Een zeer groot deel van de vaste vrijwilligers zijn gepensioneerd en zelfs 70 plus.

Door het coronavirus moeten heel wat van die vaste vrijwilligers thuisblijven omdat zij tot de risicogroep behoren, klinkt het verder. Om die reden trekken de voedselbanken aan de alarmbel.

Ze roepen de overheid op extra middelen vrij te maken voor voedselhulp en vragen burgers te komen helpen om tijdelijk de vrijwillige senioren te vervangen. "Het coronavirus treft iedereen, ook de minderbedeelden in onze samenleving. Het is cruciaal dat de kosteloze voedselbedeling niet stilvalt", Jef Mottar, gedelegeerd bestuurder bij de Belgische Federatie van Voedselbanken. In 2019 deden 168.476 mensen een beroep op de 9 regionale Belgische Voedselbanken. (Belga)

Jan Herregods
door Jan Herregods

Tot nu toe 21 doden in ons land, 634 mensen gehospitaliseerd

De dodental van het coronavirus in België lag woensdagavond op 21. Dat zijn er zeven meer dan dinsdagavond. Dat heeft de federale overheidsdienst Volksgezondheid donderdag bekendgemaakt in een nieuwe update. 634 mensen zijn gehospitaliseerd, 130 van hen liggen op intensieve zorgen.

In de ziekenhuizen zijn 187 extra besmette patiënten opgenomen, wat hun totaal op 634 brengt. 130 van hen liggen op intensieve zorgen en 88 mensen worden beademd. Sinds 13 maart hebben 155 patiënten hebben het ziekenhuis verlaten. Het aantal bevestigde besmettingen is opgelopen met 309 tot 1.795 gevallen in België. Dat is een onderschatting, want niet iedereen met symptomen wordt getest.

De verdeling per regio: Vlaanderen 145, Brussel 48, Wallonië 95 en 21 van onbekende origine, zegt Interfederaal woordvoerder Steven Van Gucht. "We hebben dit virus bij het nekvel gegrepen", aldus Van Gucht. "Het spartelt nog heel hard tegen maar het is belangrijk dat we onze grip niet loslaten. We moeten goed volhouden, dan kunnen we dit controleren."

Van Gucht had ook nog enkele tips: "We raden aan dat families af en toe buiten komen, zonder contact te nemen met andere mensen. Een wandeling of fietstocht. Maar we raden ten stelligste af om met de familie naar het warenhuis te gaan. De huidige maatregelen gaan nog een tijd van kracht zijn. We mogen de zwakkeren niet vergeten. We raden ook nog steeds af om kleinkinderen bij de grootouders te brengen."

'Als je twijfelt, blijf zoveel mogelijk thuis'

Yves Stevens, woordvoerder van het crisiscentrum van Binnenlandse Zaken, voegde eraan toe: "Buiten komen is goed, maar wel met de mensen die onder hetzelfde dak wonen én in de buurt. Neem alstublieft niet de wagen om naar zee te rijden of naar een natuurpark. Samenscholingen moeten vermeden worden in deze periode. Verder is het verboden om samen te komen met vrienden. Dat wordt gezien als samenscholingen en daar zal op gecontroleerd worden."

Stevens bevestigde ook dat campings, vakantieparken, b&b's gesloten zijn. Hotels mogen open blijven, de restaurants die daaraan verbonden zijn, moeten wel sluiten. "Er is één gouden regel", aldus nog Stevens, "Als je twijfelt, blijf zoveel mogelijk thuis."

Tex Van berlaer
door Tex Van berlaer

Brussels Airlines repatrieert 9.500 Belgen

Luchtvaartmaatschappij Brussels Airlines heeft momenteel 56 vluchten gepland om meer dan 9.500 Belgen naar Brussel te brengen vanuit 14 landen, waaronder Gambia, Marokko, Spanje en Portugal. Dat meldt de luchtvaartmaatschappij.

'Alle Belgen die zich momenteel in het buitenland bevinden en naar België willen terugkeren, wordt verzocht zich in te schrijven op de website van het ministerie van Buitenlandse Zaken', aldus de maatschappij. Donderdag zijn al de eerste vluchten geland uit Agadir en Marrakesh in Marokko. Die vluchten hadden elk 180 passagiers aan boord. (Belga)

Kamiel Vermeylen
door Kamiel Vermeylen

Brexitonderhandelaar Michel Barnier besmet met coronavirus

De Europese brexitonderhandelaar Michel Barnier (69) heeft het coronavirus. Dat liet hij donderdagmiddag op zijn Twitter-account weten. 'Woensdag heb ik positief getest op Covid-19. Ik volg alle richtlijnen op. Het gaat goed met me, de moraal zit goed', aldus Barnier.

De gesprekken tussen het Verenigd Koninkrijk en de Euroepse Unie liggen al twee weken stil door het coronavirus. Sommige Britse media schrijven dat de Britse regering toch een verlenging van de transitieperiode overweegt. Indien ze dat wil aanvragen, moet dat tijdens het Joint Committee dat normaal gesproken voor de eerste keer op het einde van maart samenkomt.

Brits premier Boris Johnson heeft tot op heden aangegeven dat hij de transitieperiode, die momenteel tot 31 december loopt, niet wil verlegen. De Europese Unie is daarentegen wel vragende partij. Volgens het terugtrekkingsakkoord moet een verlening van de transitieperiode worden aangevaard voor 1 juli 2020. Alle Europese lidstaten moeten unaniem akkoord gaan de met de Britse vraag.

Bart Osaer
door Bart Osaer

'Haal alles uit de kast om nieuwe Grote Depressie te voorkomen'

Als de overheden en de centrale banken niet alles uit de kast halen om de economische schade te beperken, dan dreigt de huidige coronacrisis veel en veel erger te worden dan de financiële crisis in 2008, waarschuwt Trends-hoofdredacteur Daan Killemaes: 'Haal alles uit de kast om nieuwe Grote Depressie te voorkomen'

Jan Herregods
door Jan Herregods

'Bouwwerven mogen voortdoen, mits respectering social distancing'

Op bouwwerven mag voortgewerkt worden, mits het principe van 'social distancing' gerespecteerd wordt. Maar dan zowel op weg naar de werf, op de werf als op de terugkeer van de werf. Dat herhaalt Erik Eenaerts van de FOD Binnenlandse Zaken, nadat de Bouwunie woensdag had geklaagd over werven die door de politie stilgelegd werden.

De Bouwunie liet woensdag weten dat bouwwerven stilgelegd werden en dat de politie vrachtwagens tegenhield. "Blijkbaar is de interpretatie van de ordediensten anders dan wordt weergegeven in de afgekondigde maatregelen", zei Jean-Pierre Waeytens, gedelegeerd bestuurder van Bouwunie. De organisatie vroeg duidelijkheid.

Die duidelijkheid is er, zegt Eenaerts. "Alleen duurt het soms even alvorens de grijze zones uitgeklaard zijn en alvorens dat naar alle niveaus gecommuniceerd is." "Maar er kan dus gewerkt worden voorzover de werkgever op elk moment van de werkdag en tijdens de verplaatsing de social distance kan garanderen, zijnde minstens 1,5m afstand van elkaar houden. We rekenen daarvoor op de solidariteit en de verantwoordelijkheidszin van de mensen", klinkt het nog. (

Viroloog Marc Van Ranst: 'Ga deze zomer niet op reis'

Viroloog Marc Van Ranst zegt in een interview met Het Laatste Nieuws dat ook in de zomer buitenlandse reizen nog in het gedrang kunnen komen door het coronavirus.

Ook vindt hij het geen goed idee om de grote festivals te laten doorgaan. Daarnaast betreurt hij ook dat de lessen op school zijn geschrapt.

'Stel dat het virus midden of eind mei ten einde loopt in ons land, dan betekent dat nog niet dat het ook uitgedoofd is in andere landen, waar corona nu pas de kop opsteekt of zelfs nog moet doorbreken', aldus Van Ranst. Gevolg kan zijn dat Belgen die in eigen land de dans ontsprongen zijn, elders besmet raken en het virus weer meenemen. 'Ik zou alleszins een pauze inlassen voor internationale reizen. Vorig jaar was ik in de Ardennen: dat was heel fijn. Ik zou nu ook kiezen voor een vakantie in eigen land. Al was het maar om de horeca te ondersteunen. Naar zee kan ook, als we voldoende afstand houden van elkaar.'

Van Ranst oordeelt ook dat de grote festivals zoals Graspop (18-21 juni), Rock Werchter (2-5 juli) en Tomorrowland (17-26 juli) beter afgelast worden, in navolging van het Engelse Glastonbury (24-28 juni). 'Laat je mensen uit landen waar het virus nog woedt naar België reizen, dan riskeer je corona hier te herintroduceren. Bovendien zullen veel artiesten afzeggen - ik verwacht immers nog meer reisverboden.'

Voor kleinere festivals ziet Van Ranst geen probleem. 'Op voorwaarde dat we tegen dan op nul besmettingen zitten. En we zien in China dat de epidemie in de eindfase een lange staart kan hebben.' (Belga)

Jan Herregods
door Jan Herregods

Eerste overlijden in Rusland door coronavirus

In Rusland is voor het eerst iemand overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Dat hebben de Russische autoriteiten donderdag laten weten. Het gaat om een oudere vrouw die naar verluidt al aan verschillende chronische ziekten leed.

In Rusland zijn inmiddels 147 gevallen van besmetting geregistreerd. Volgens de premier is er echter geen enkele reden om te panikeren. (belga)

Eva Kestemont
door Eva Kestemont

Carrefour geeft voorrang aan zorgverleners en ouderen

Supermarktketen Carrefour voert een nieuwe maatregel in. Mensen die werken in de zorg en ouderen zullen voorrang krijgen bij het aanschuiven om een winkel in te raken. Ook bij de bestellingen via de leverdienst ShipTo krijgen ouderen voortaan voorrang. Carrefour vraagt hen om hun bestellingen bij voorkeur tussen 9 en 11 uur 's ochtends telefonisch of via de applicatie te plaatsen.

Deze en andere maatregelen van supermarkten worden toegelicht in dit eerder verschenen en continu aangevuld artikel.

Jan Herregods
door Jan Herregods

Italië gaat lockdown-maatregelen na 3 april verlengen

In Italië worden de lockdown-maatregelen die sinds een week van kracht zijn na 3 april verlengd. Dat heeft de Italiaanse regeringsleider Giuseppe Conte aangekondigd. Italië is het Europese land dat het zwaarst is getroffen door de pandemie.

Er zit niets anders op "dan de genomen maatregelen - zowel die die hebben geleid tot de sluiting van een groot deel van de bedrijven en zelfstandige activiteiten, als die met betrekking tot de scholen - na het verstrijken van de deadline te verlengen", aldus Conte donderdag in de krant Il Corriere della Sera. "We hebben de instorting van het systeem vermeden, de beperkende maatregelen werken en het is evident dat ook wanneer de piek is bereikt en de besmettingen, laat ons hopen over enkele dagen, procentueel beginnen af te nemen, we niet onmiddellijk kunnen teruggaan naar ons leven van voordien", vervolgt de regeringsleider.

De pandemie heeft in Italië tussen dinsdag en woensdag aan een recordaantal van 475 mensen het leven gekost. Daarmee zijn in het land al bijna 3.000 mensen gestorven aan de gevolgen van het coronavirus. Ter vergelijking, in China staat de teller momenteel op meer dan 3.200 doden. Conte verklaarde voorts dat hij niet onmiddellijk van plan is om de beperkende maatregelen nog te verstrengen of uit te breiden, maar dat hij bereid is "om op te treden" indien de beperkingen niet worden gerespecteerd. "We moeten blijk geven van gezond verstand en ons zeer bewust zijn van onze handelingen, er zijn strafrechtelijke sancties voorzien voor overtreders en die zullen dan ook strikt worden toegepast", luidde het.

"Ik ga akkoord met de burgemeesters die ook de openbare tuinen en parken hebben gesloten. Sporten is één ding, iets anders is het wanneer openbare plaatsen worden omgevormd tot ontmoetingsplaatsen, dat is onaanvaardbaar", besluit hij. In enkele noordelijke regio's van Italië, waar de verspreiding van het virus nog niets is geminderd, hebben verschillende lokale politici geopperd dat strengere maatregelen zich opdringen indien het aantal besmettingen de komende dagen niet afneemt. Ze denken dan onder andere aan een verbod op bijvoorbeeld joggen.

De gouverneur van de regio Veneto, Luca Zaia, stelde dinsdag nog dat het traceren van de bewegingen van individuen aan de hand van hun mobiele telefoon een "uitstekende oplossing" kan zijn, al gaf hij wel toe dat dit mogelijk een probleem geeft op vlak van privacy.

Sinds ongeveer een week hebben 60 miljoen Italianen het bevel gekregen om thuis te blijven. Verplaatsingen zijn enkel toegelaten om professionele of dwingende redenen en ook elke bijeenkomst is verboden. De scholen zijn ook gesloten. (Belga)

Jan Herregods
door Jan Herregods

Bpost schort de verzending van brieven en pakjes naar bestemmingen buiten Europa op

Bpost schort vanaf vandaag/donderdag de verzending van brieven en pakjes naar bestemmingen buiten Europa op. Dat meldt het postbedrijf donderdag. Voor de stromen binnen Europa zijn vertragingen mogelijk, zo waarschuwt bpost.

De annulering van veel vluchten door luchtvaartmaatschappijen heeft ertoe geleid dat veel postbedrijven de afgelopen dagen de opschorting of vertragingen bij de verzending en distributie van brieven en pakketten naar niet-Europese landen hebben aangekondigd. Dit is volgens bpost met name het geval voor Denemarken, Roemenië, Spanje, Slovenië, Noorwegen en Zweden. Aan de burgers en bedrijfsklanten wordt dan nu gevraagd om geen post en pakjes meer af te geven die bestemd zijn voor landen buiten Europa.

Jan Herregods
door Jan Herregods

Trump vindt de term 'Chinees virus' helemaal niet racistisch

De Amerikaanse president Donald Trump verdedigt het feit dat hij het nieuwe coronavirus steeds vaker het "Chinese virus" noemt. In China wordt boos gereageerd op Twitterberichten waarin hij die term gebruikte, maar volgens Trump is het gewoon een feitelijke mededeling. "Het is helemaal niet racistisch", zei hij volgens The New York Times. "Het komt uit China, dat is de reden."

China en de VS hebben elkaar de afgelopen tijd herhaaldelijk verwijten gemaakt over het coronavirus. Een woordvoerder van het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken schreef vorige week op Twitter dat "het Amerikaanse leger de epidemie misschien wel naar Wuhan heeft gebracht". Het virus dook eind vorig jaar voor het eerst op in die Chinese metropool. Trump deed eerder deze week zijn beklag over die bewering. "Ik stel het niet op prijs dat China zegt dat ons leger erachter zit", zei hij dinsdag tegen verslaggevers. Een dag later sprak de president op Twitter expliciet over het "Chinese virus". Dat kwam hem ook in eigen land op kritiek te staan. Critici vrezen dat dergelijke uitspraken kunnen leiden tot een hetze tegen Amerikanen van Aziatische afkomst.

De Amerikaanse president Donald Trump verdedigt het feit dat hij het nieuwe coronavirus steeds vaker het "Chinese virus" noemt. In China wordt boos gereageerd op Twitterberichten waarin hij die term gebruikte, maar volgens Trump is het gewoon een feitelijke mededeling. "Het is helemaal niet racistisch", zei hij volgens The New York Times. "Het komt uit China, dat is de reden."

China en de VS hebben elkaar de afgelopen tijd herhaaldelijk verwijten gemaakt over het coronavirus. Een woordvoerder van het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken schreef vorige week op Twitter dat "het Amerikaanse leger de epidemie misschien wel naar Wuhan heeft gebracht". Het virus dook eind vorig jaar voor het eerst op in die Chinese metropool. Trump deed eerder deze week zijn beklag over die bewering. "Ik stel het niet op prijs dat China zegt dat ons leger erachter zit", zei hij dinsdag tegen verslaggevers.

Een dag later sprak de president op Twitter expliciet over het "Chinese virus". Dat kwam hem ook in eigen land op kritiek te staan. Critici vrezen dat dergelijke uitspraken kunnen leiden tot een hetze tegen Amerikanen van Aziatische afkomst. (Belga)

Jan Herregods
door Jan Herregods

Ethische richtlijn bepaalt wie wordt opgenomen bij overcapaciteit intensieve zorgen

Alle universitaire ziekenhuizen in ons land hebben zich geschaard achter een ethische richtlijn die de ethische commissie van het UZ Leuven uitwerkte voor beslissingen over welke patiënten zullen worden opgenomen in geval van overcapaciteit van de intensievezorgafdelingen. Momenteel zijn er op deze diensten nog steeds voldoende bedden.

Jan Herregods
door Jan Herregods

Australië en Nieuw-Zeeland sluiten grenzen

Australië en Nieuw-Zeeland zullen hun grenzen sluiten, behalve voor burgers, mensen die een permanente woonplaats hebben in de landen en hun naaste familieleden. Dat hebben de Australische premier Scott Morrison en de Nieuw-Zeelandse premier Jacinda Ardern elk afzonderlijk aangekondigd. De maatregelen kaderen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus.

Het inreisverbod geldt vanaf vrijdag 21 uur lokale tijd, aldus de Australische premier in Canberra. Hij legde uit dat het verbod opgelegd wordt omdat "het grootste aandeel van gevallen" van besmetting met coronavirus in Australië uit het buitenland komt.

Nieuw-Zeeland sluit dan weer de grenzen net voor middernacht lokale tijd op donderdag. Daar geldt ook nog een uitzondering voor mensen die een sleutelfunctie bekleden in de gezondheidszorg. Premier Ardern zei steeds meer bezorgd te zijn dat bezoekers in Nieuw-Zeeland zichzelf niet op gepaste wijze isoleren. Ze sprak over een "onaanvaardbaar risico waar we een einde aan moeten maken". (belga)

Eva Schram
door Eva Schram

Nationale Veiligheidsraad verbiedt promoties en kortingen in supermarkt

Hamsteraars en de terechte veiligheidsmaatregelen van winkeluitbaters hadden het winkelen al sterk bemoeilijkt, en nu dreigen we nog meer te moeten betalen voor een winkelkar. Niet omdat de supermarkten hun prijzen verhogen, maar omdat ze geen kortingen meer gaan geven. De Nationale Veiligheidsraad heeft alle promoties en kortingen verboden, schrijven verschillende kranten donderdag.

'We vragen mensen al dagen met aandrang geen al te grote voorraad in te slaan van één bepaald product', zegt Yves Stevens, woordvoerder van het crisiscentrum van Binnenlandse Zaken. 'Dan zijn acties zoals "5 halen, 3 betalen" uit den boze. Bovendien willen we voorkomen dat een interessante promotie heel veel mensen naar de winkel zou lokken. We willen te allen prijze vermijden dat er veel mensen bij elkaar komen.'Online geldt het verbod niet, aldus nog het Crisiscentrum.

Sectorfederatie Comeos vraagt soepelheid aan de overheid, zeker de eerste dagen. 'Er zijn al folders bedeeld waarin zwart op wit een promotie wordt aangekondigd, waardoor er door de winkels ook de nodige voorraden zijn ingeslagen', klinkt het. (Belga)

Eva Schram
door Eva Schram

Coronacrisis leidt tot uitstel van sommige celstraffen

De parketten herschikken hun prioriteiten. Zo wordt de opsluiting van bepaalde veroordeelden opgeschoven, wat ook helpt om de gevangenissen 'coronavrij' te houden, schrijft De Standaard donderdag.

Een samenscholing of ­ homeparty organiseren? Het gerecht gaat de naleving van de verscherpte ­coronamaatregelen intensief contro­leren. 'Tegen hardleerse overtreders ­zullen we streng optreden', belooft procureur Ine Van Wymersch, woordvoerster van de parketten van eerste aanleg in deze crisistijden.

Het gevolg is dat andere taken wat langer op de plank zullen blijven liggen, geeft Van Wymersch toe. 'Alle parketten herschikken hun prioriteiten, daar zijn interne afspraken over gemaakt.'

Welke criminaliteitsfenomenen noodgedwongen minder aandacht krijgen, wil de procureur niet kwijt, maar niet-dringende verhoren of bepaalde politie­onderzoeken bijvoorbeeld zullen worden uitgesteld. Hetzelfde geldt voor sommige 'bevelen tot gevangenneming', waarmee veroordeelden worden opgeroepen om hun straf te gaan uitzitten.

Van Wymersch benadrukt dat de afweging om de bevelen tot gevangenneming later te versturen, 'geval per geval' bekeken wordt, en nooit losstaat van de ernst van de feiten en de zwaarte van de straf. Als de opsluiting dringend of noodzakelijk is, wordt de veroordeelde natuurlijk wél direct achter de tralies gezet.

Minister van Justitie Koen Geens (CD&V) blijft voorlopig op de vlakte. 'Als er maatregelen genomen moeten worden, zal dat binnen de regering besproken worden. Natuurlijk liggen er altijd scenario's klaar, maar we bewaken het evenwicht.' (Belga)

Eva Schram
door Eva Schram

Geen nieuwe lokale besmettingen in China

China heeft donderdag geen nieuwe lokale besmettingen met coronavirus gemeld, een primeur sinds het begin van de epidemie. Wel zijn er 34 nieuwe geïmporteerde gevallen.

Dit aantal nieuwe besmette mensen uit het buitenland is zelfs een dagelijks record, aldus het ministerie van Volksgezondheid. Het gaat meestal om Chinezen die terugkeren uit landen die bijzonder getroffen zijn door Covid-19.

De afgelopen 24 uur zijn acht mensen gestorven aan de gevolgen van het virus, allen in Hubei. Daarmee komt het aantal doden in China uit op 3245. Meer dan 81.000 mensen zijn in het land besmet geraakt, maar slechts 7.263 zijn nog ziek.(Belga)

Eva Schram
door Eva Schram

ECB grijpt weer in om economische pijn coronacrisis te verzachten

De Europese Centrale Bank (ECB) grijpt opnieuw in om de economische pijn van de uitbraak van het nieuwe coronavirus te verzachten. Na een noodoverleg op woensdagavond werd rond middernacht een extra opkoopprogramma van obligaties aangekondigd ter waarde van 750 miljard euro.

In een verklaring benadrukt centralebankhoofd Christine Lagarde dat er bij de ECB 'geen limiet' is als het gaat om de toewijding aan de euro. Daarnaast zullen de beleidsmakers bij de ECB volgens haar alles doen wat nodig is binnen de mogelijkheden van hun mandaat.

Daarmee lijkt Lagarde te zinspelen op de beroemde belofte van haar voorganger, voormalig ECB-president Mario Draghi. Die zei in 2012 'alles te doen' om de eurozone te redden uit de toenmalige eurocrisis.

De ECB kwam vorige week ook al met een pakket steunmaatregelen. Op de financiële markten werd dat optreden echter met weinig enthousiasme ontvangen. Veel analisten zeiden openlijk dat ze een krachtige uitspraak zoals Draghi die in 2012 had gedaan, bij Lagarde misten.

De situatie rond het coronavirus wordt de laatste dagen ook steeds nijpender. De Franse minister van Financiën Bruno Le Maire deed eerder op woensdag daarom al een oproep aan de ECB om snel met nieuwe stappen te komen. 'Alle instrumenten waarover de ECB beschikt, moeten worden gebruikt en moeten snel en massaal worden ingezet', zei hij.

Steeds meer economen vrezen dat de Europese economie in een recessie zal belanden door de crisis. Het noodprogramma dat nu is aangekondigd, loopt in ieder geval tot eind dit jaar. Als de coronacrisis dan nog niet voorbij is kan de ECB ook volgend jaar nog verdergaan met het opkopen van staatsobligaties en schuldpapier van bedrijven.

De centrale bank kiest er net als vorige week voor om de rente ongemoeid te laten. De rente in Europa ligt al heel lang erg laag. Andere centrale banken besloten onlangs wel om de rente te verlagen. Zo verraste de Amerikaanse Federal Reserve zondag de markten met een stevige renteverlaging. Woensdag sneed de centrale bank van Brazilië eveneens in de rente.

De beurs van Tokio ging donderdag met een vlucht van start dat nadat de ECB het noodplan aankondigde.

De sterindex Nikkei won 2,42% tot 17.131,25 punten in de eerste transacties, terwijl de verbrede Topix-index 2,45% won tot 1.301,95 punten. Ook de petroleumkoersen gingen donderdagochtend door de bekendmaking van de ECB opnieuw de hoogte in. (Belga)

Eva Schram
door Eva Schram

Portugal roept noodtoestand uit

Portugal heeft woensdagavond de noodtoestand uitgeroepen. Daardoor kan de regering de bewegingsvrijheid beperken om de verspreiding van het coronavirus in dit land met 10 miljoen inwoners te beteugelen.

'Ik heb zojuist de noodtoestand uitgeroepen. Een uitzonderlijke beslissing in een uitzonderlijke periode', zei de Portugese conservatieve president Marcelo Rebelo de Sousa tijdens een toespraak op televisie. 'Het gaat niet om een onderbreking van de democratie. Maar het is de democratie die probeert een onherstelbare onderbreking in het leven van mensen te voorkomen', zei hij om de sinds de komst van de democratie in het land in 1974 nooit eerder geziene maatregel te rechtvaardigen.

De regering zal concrete maatregelen nemen, waaronder beperkingen op het vrije verkeer. Ze worden donderdag na de wekelijkse kabinetsvergadering bekendgemaakt.

Premier Antonio Costa verzekerde aan het einde van een buitengewone ministerraad dat er 'geen avondklok' zou worden ingevoerd.

Bij de coronapandemie vielen in Portugal al twee doden, waarvan één woensdag. Er zijn 642 bevestigde gevallen. De noodtoestand kan slechts voor 15 dagen verlengd worden verklaard, maar Costa waarschuwde dat die maanden zou kunnen duren.

Woensdag was de stad Ovar, in het centrum van het land, de eerste stad die afgesloten werd van de buitenwereld. Deze gemeente van zo'n 55.000 inwoners telde dinsdagavond een dertigtal bevestigde gevallen en meer dan 440 mensen onder toezicht. 'We worden geconfronteerd met een groot aantal bevestigde gevallen op een relatief klein gebied', zegt Marta Temido, minister van Volksgezondheid.

De regering, die vrijdag de alarmtoestand had afgekondigd, heeft al een reeks maatregelen aangekondigd om de Covid-19-epidemie onder controle te houden, zoals de sluiting van scholen en de grenzen met Spanje voor toeristen. (Belga)

Eva Schram
door Eva Schram

Nieuwe richtlijnen voor Vlaamse scholen

Alle Vlaamse scholen hebben woensdagavond nieuwe richtlijnen gekregen omtrent het coronavirus. Die komen er nadat Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts in de vooravond een 'heel constructief overleg' had met de onderwijskoepels en de sociale partners, zo laat zijn kabinet weten in een persbericht.

De lessen blijven geschorst en scholen en internaten moeten opvang moeten voorzien tot en met vrijdag 3 april. Zieke kinderen moeten sowieso thuisblijven.

Concreet wordt aan scholen gevraagd om opvang te voorzien voor drie groepen van gezonde leerlingen: kinderen van ouders die werken in een cruciale sector (zorg, veiligheid, voedingsnijverheid, distributie ...), kinderen met een medische of sociale kwetsbaarheid en kinderen met een moeilijke thuissituatie.

Ouders die thuiswerken, vangen hun kind thuis op. Scholen werken best níet samen voor de opvang. Als scholen geen enkele leerling moeten opvangen, kunnen ze terugvallen op een permanentiesysteem zodat ouders later nog een beroep kunnen doen op de school. Onderwijspersoneel kan van thuis werken waar mogelijk.

De vuistregel blijft enerzijds dat scholen zo weinig mogelijk leerlingen moeten opvangen. Het is anderzijds volgens het Agentschap Zorg & Gezondheid (AZG) niet van belang hoe groot een groep leerlingen is om het risico op besmetting in te perken, maar wel dat de samenstelling van die groep dezelfde blijft.

Volgens minister Weyts was het overleg woensdagavond constructief. 'Iedereen rond die tafel was zeer doordrongen van goede wil en verantwoordelijkheidszin. Iedereen beseft: leerkrachten hebben nu de levensnoodzakelijke taak om ervoor te zorgen dat het zorgpersoneel en andere cruciale beroepen hun levensnoodzakelijke taken kunnen uitvoeren', zei hij daar nog over. (Belga)

Eva Schram
door Eva Schram

Amerikaanse regering bestelt 500 miljoen mondkapjes

De Amerikaanse regering heeft 500 miljoen mondkapjes van het type N95 besteld vanwege de epidemie van het nieuwe coronavirus, zei president Donald Trump woensdag. Hij gaf geen details over de bedrijven waar de order is geplaatst.

Verschillende Amerikaanse bedrijven zijn volgens Trump door de toegenomen vraag al overgestapt op de productie van dergelijke geavanceerde mondkapjes. De regering heeft ook aan bouwbedrijven gevraagd om hun resterende maskers aan de gezondheidszorg te doneren, zei Trump.

Die zijn nu vooral nodig voor artsen en ziekenhuispersoneel die zorgen voor patiënten met Covid-19. In tegenstelling tot chirurgische mondkapjes bieden de zogenaamde N95-kapjes de drager uitgebreide bescherming tegen potentieel besmettelijke deeltjes zoals bacteriën of virussen in de lucht. (Belga)

Eva Schram
door Eva Schram

ING sluit ruim helft van kantoren tot nader order

ING sluit in België meer dan de helft van zijn kantoren wegens de corona-epidemie. Dat meldt de bank woensdagavond. Volgens een woordvoerster blijft de maatregel 'tot nader order' van kracht. In de overige kantoren mag voortaan ook maar één persoon tegelijk binnen.

Momenteel telt ING in ons land 618 kantoren. Daarvan zullen er vanaf donderdag slechts 300 open gaan. De bank zegt dat de geopende filialen 'zorgvuldig gespreid' zijn 'waardoor klanten niet ver moeten rijden om een kantoor te bereiken'. Om welke vestigingen het gaat, is terug te vinden op de website van ING.

Klanten zullen wel slechts tussen 9 en 12 uur terechtkunnen in de geopende kantoren, en dat enkel op afspraak. Bovendien komen daarvoor alleen 'strikt noodzakelijke, kritische verrichtingen zoals overschrijvingen die de limiet van digitaal bankieren overschrijden' in aanmerking.

In de kantoren zijn ook bijkomende veiligheidsmaatregelen van kracht: per kantoor wordt nog maximaal één klant tegelijkertijd toegelaten. Door de verregaande maatregelen werken, met uitzondering van de medewerkers van de 300 kantoren die open blijven en 160 medewerkers die aanwezig moeten zijn in een van de gebouwen van ING om hun functie te kunnen uitoefenen, alle medewerkers van ING in België tot nader order thuis. De bank telt in totaal zowat 7.500 werknemers.

ING benadrukt dat zijn digitale en telefonische diensten beschikbaar blijven. (Belga)

Eva Schram
door Eva Schram

Zorgmedewerkers en ouderen krijgen voorrang bij Carrefour

Zorgmedewerkers en 65-plussers krijgen voortaan voorrang bij Carrefour. Dat maakt de supermarktketen woensdagavond bekend.

Sinds woensdagochtend is het aantal klanten wegens het coronavirus in winkels beperkt tot één klant per 15 vierkante meter. Daardoor staan er soms rijen aan supermarkten. Als dat gebeurt, zullen zorgverleners en ouderen bij Carrefour echter niet moeten aanschuiven. Als ze respectievelijk hun professionele badge of identiteitskaart tonen, krijgen ze voorrang.

Ook bij de bestellingen via de leverdienst ShipTo krijgen ouderen voortaan voorrang. Carrefour vraagt hen om hun bestellingen bij voorkeur tussen 9 en 11 uur 's ochtends telefonisch of via de applicatie te plaatsen. (Belga)

Eva Schram
door Eva Schram

Nederlandse regering voorziet steunmaatregelen voor KLM

KLM kan tijdens de coronacrisis haar personeel behouden en de lonen doorbetalen, dankzij de dinsdag aangekondigde steunmaatregelen van het kabinet. Volgens vakbonden FNV en VNC hebben zij daarover een akkoord bereikt met de luchtvaartmaatschappij.

KLM zal gebruikmaken van het zogeheten Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). Ook is afgesproken dat de uitkering van de winstdeling aan het personeel en bepaalde beloningen voor de top van het bedrijf worden uitgesteld, van april tot oktober.

KLM kondigde vorige week nog aan dat zij tot 2.000 banen zou schrappen wegens de coronacrisis. Dat laatste is volgens FNV waarschijnlijk niet van de baan. De bond benadrukt dat KLM het verlies van arbeidsplaatsen regelt door bijvoorbeeld inhuurkrachten te schrappen. Er zullen geen gedwongen ontslagen vallen. (Belga)

Tex Van berlaer
door Tex Van berlaer

Binnenkort lagere beeldkwaliteit bij Netflix?

De coronacrisis heeft mogelijk ook gevolgen voor de beeldkwaliteit van streamingplatformen zoals Netflix. Een lagere kwaliteit moet overbelasting van het internet voorkomen. Het is een van de voorstellen die Europees commissaris Thierry Breton met Netflix-topman Reed Hastings heeft besproken. De commissie roept de streamingplatformen op met internetaanbieders samen te werken en hun doorvoer van data aan te passen.

Het idee is om de scherpe HD-kwaliteit, die meer capaciteit vergt, automatisch naar de standaardkwaliteit te verlagen als er op het net te veel data worden gebruikt. Brussel maakt zich zorgen dat het groeiende gebruik van videostreamingsdiensten het internet kunnen 'verstoppen'. Door allerlei maatregelen, bijvoorbeeld de sluiting van bioscopen, cafés en theaters, zoeken steeds meer mensen voor vertier hun toevlucht tot het internet. Daarnaast werken steeds meer mensen thuis en maken daarbij gebruik van het internet, zoals ook voor videoconferenties. (Belga)

Tex Van berlaer
door Tex Van berlaer

Bijna 14.000 besmettingen en 600 doden in Spanje

Het aantal coronavirusinfecties in Spanje is woensdag met ongeveer 2.000 gestegen, tot 13.716. Het aantal doden ging op 24 uur omhoog van 525 naar 598, meldde het ministerie van Volksgezondheid in Madrid. De topman van de bevoegde overheidsdienst stelde wel vast dat de toename van het aantal nieuwe besmettingen vertraagt.

In Spanje heeft de regio Madrid het meest te lijden. Daar telden de autoriteiten woensdagavond meer dan 5.600 mensen die besmet zijn met het coronavirus. Het dodental staat daar op 390. Na Italië is Spanje het zwaarst getroffen land in Europa. (Belga)

Tex Van berlaer
door Tex Van berlaer

Apotheken vragen klanten telefonisch contact op te nemen

De Algemene Pharmaceutische Bond (APB) ziet de paniek bij de bevolking stabiliseren, maar vraagt klanten toch bij voorkeur telefonisch contact op te nemen en slechts naar de apotheek te komen voor dringende en noodzakelijke gevallen. Dit om een verdere verspreiding van het coronavirus te bestrijden en bezoekers en medewerkers van de apotheken te kunnen beschermen.

'De overbodige paniekreactie van de bevolking vrijdag en vooral gisteren (dinsdag, nvdr.) heeft onze apothekers en hun toeleveranciers tot het uiterste belast. Sinds 12 uur is de toestand aan het normaliseren en dat is maar goed ook', zegt Lieven Zwaenepoel, woordvoerder van de apothekersbond.

De apotheken bevestigen dat ze open blijven, maar nemen toch enkele maatregelen. Zo vragen ze om bij voorkeur telefonisch contact op te nemen met de huisapotheker en zich slechts naar de apotheek te begeven voor dringende en noodzakelijke gevallen. Dat geldt uitdrukkelijk voor mensen die symptomen van respiratoire infectie ondervinden zoals hoesten, koorts, niezen, grieperig gevoel en keelpijn. Aan hen vragen de apothekers om eerst telefonisch contact op te nemen met de huisarts en niet zelf naar de apotheek te komen.

Voorts wordt in de apotheken, net als in de voedingswinkels, het aantal mensen beperkt tot 1 persoon per 10 vierkante meter. Klanten wordt ook gevraagd om een veilige afstand van 1,5 meter tot anderen te bewaren en de geafficheerde aanbevelingen te respecteren.

Verder meldt de apothekersbond nogmaals dat erop zal worden toegezien dat burgers 'geen overbodige voorraden van geneesmiddelen' inslaan, zoals paracetamol. Dit om te voorkomen dat de beschikbaarheid van geneesmiddelen in het gedrang komt. (Belga)

Tex Van berlaer
door Tex Van berlaer

Vlaams Parlement onderzoekt stemmen op afstand

Het Vlaams Parlement onderzoekt of volksvertegenwoordigers indien nodig vanop afstand zouden kunnen stemmen. Dat blijkt uit gesprekken van vlaamsparlement.tv met fractieleiders Björn Rzoska (Groen), Peter Van Rompuy (CD&V) en Hannelore Goeman (SP.A). De diensten van het Vlaams Parlement bekijken hoe zo'n stemming vanop afstand praktisch en juridisch kan geregeld worden. Het zou gaan om een ongezien democratisch experiment.

Het coronavirus gooit ook de organisatie van het Vlaams Parlement overhoop. Het parlement besliste eerder al om de commissievergaderingen te schrappen en enkel in afgeslankte vorm plenair te vergaderen. Zo gebeurde het actualiteitsdebat woensdag ook enkel in aanwezigheid van de fractieleiders en moest maar de helft van de parlementsleden komen stemmen. Die stemming gebeurde ook in kleine groepjes om de afstandsregels te respecteren.

Maar het Vlaams Parlement denkt al na over de volgende stap. In gesprek met Jan De Meulemeester op vlaamsparlement.tv zegt Groen-fractieleider Björn Rzoska dat de diensten van het parlement nagaan hoe de stemming vanop afstand zou kunnen gebeuren. Op die manier zou het parlement kunnen anticiperen op parlementsleden die eventueel zelf in quarantaine zitten.

Er moet wel bekeken worden hoe een en ander praktisch en juridisch kan geregeld worden. Zo moet er volgens CD&V-fractieleider Peter Van Rompuy grondwettelijk gegarandeerd kunnen worden dat een volksvertegenwoordiger zelf zijn stem uitbrengt. Volgens Van Rompuy gaat het om 'onontgonnen terrein' maar is het iets dat 'in de komende uren en dagen moet en zal geregeld worden'. 'We moeten zo snel mogelijk kunnen reageren. Stel dat collega's in quarantaine zouden geplaatst worden, moet het parlement op een normale manier kunnen verder werken', aldus Van Rompuy.

Ook volgens SP.A-fractieleider Hannelore Goeman is het belangrijk dat het parlement zijn werk kan blijven doen, bijvoorbeeld in het controleren van de regering. Maar dat moet volgens de SP.A-politica wel kunnen 'in veilige omstandigheden'. Daarom is volgens haar een goede zaak dat bekeken wordt hoe parlementsleden van thuis kunnen stemmen.

Tex Van berlaer
door Tex Van berlaer

Koningin Elisabethwedstrijd uitgesteld

De Koningin Elisabethwedstrijd voor piano 2020 kan niet plaatsvinden op de geplande data. De organisatie bekijkt nu of een uitstel mogelijk is, klinkt het woensdag in een persbericht.

De organisatie vraagt intussen aan het publiek om geduld, 'terwijl we de verschillende opties bekijken en, hiermee samengaand, de kwestie van de verkochte tickets en abonnementen'.

De wedstrijd vond normaal gezien plaats van 4 tot 30 mei 2020. (Belga)

Tex Van berlaer
door Tex Van berlaer

Recordaantal doden in Italië (maar stijging aantal gevallen vertraagt)

In Italië heeft het coronavirus de afgelopen 24 uur 475 mensenlevens geëist, een record. Dat brengt het totaal op 2.978. Dat blijkt uit de laatste balans. Het totaal aantal gevallen is met 13 procent opgelopen tot 35.713. Die stijging met 13 procent is trager dan de voorbije dagen - vorige week steeg het percentage nieuwe gevallen elke dag met 17 à 21 procent.

Het aantal herstelde patiënten steeg met 37 procent, naar 4.025. De Noord-Italiaanse regio Lombardije blijft het zwaarst getroffen, met 17.713 gevallen en 1.959 doden. (Belga)

Tex Van berlaer
door Tex Van berlaer

Merkel belooft omvattend economisch steunprogramma

De Duitse bondskanselier Angela Merkel (CDU) heeft de economie en de ondernemingen 'omvattende ondersteuning' beloofd in de coronacrisis. 'We kunnen en zullen alles inzetten wat nodig is om onze ondernemers en bedrijven door deze zware beproeving te helpen. De strijd tegen het nieuwe coronavirus vormt 'de grootste uitdaging' die Duitsland kende sinds de Tweede Wereldoorlog, zei Merkel in een tv-toespraak over de coronacrisis die woensdagavond op meerdere tv-zenders wordt uitgezonden.

Merkel waarschuwde de bedrijven en de werknemers voor 'harde weken' in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus. 'Voor de economie - zowel de grote bedrijven als de kleine ondernemingen, voor handelszaken, restaurants en vrije beroepen is het nu al zwaar. De komende weken worden nog zwaarder', zei de kanselier. Ze verzekerde dat de bondsregering 'alles doet wat mogelijk is om de economische gevolgen op te vangen - en vooral om banen te bewaren'.

Merkel riep de burgers op tot solidariteit en discipline en waarschuwde nogmaals voor onnodig hamsteren. Deze situatie vraagt een hoge mate van discipline van iedereen. 'Hou je aan de regels. Vooruitzien is zinvol, maar met mate. Hamsteren, alsof er nooit meer iets beschikbaar zou zijn, is zinloos en uiteindelijk volkomen niet-solidair'. (Belga)

Tex Van berlaer
door Tex Van berlaer

China schenkt de Europese Unie 2 miljoen mondmaskers

China schenkt de Europese Unie 2 miljoen chirurgische maskers, 200.000 meer professionele N95-maskers en 50.000 kits om patiënten op besmetting met het nieuwe coronavirus te testen. Dat heeft eerste minister Li Keqiang woensdag bevestigd in een telefoongesprek met de voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen.

Het is von der Leyen die de donatie bekendmaakte in een videoboodschap op Twitter. 'China is niet vergeten dat in januari, toen het het middelpunt van de uitbraak (van het coronavirus, red.) was, de EU te hulp is geschoten. We hebben toen snel meer dan 50 ton beschermend materiaal geschonken. Vandaag staan wij in het middelpunt van de pandemie en hebben we zelf beschermend materiaal nodig.'

In Europa wordt de productie van maskers en andere materiaal opgevoerd en worden nieuwe productielijnen opgezet, maar dit neemt tijd in beslag, aldus von der Leyen. 'In tussentijd zijn we blij met de hulp van China.' De maskers en testkits kunnen meteen verscheept worden.

België kreeg deze week al 500.000 maskers toegezonden door de Jack Ma Foundation en de Alibaba Foundation, de Chinese internetgigant die door Jack Ma is gesticht. Donderdag of vrijdag zouden 15 miljoen bijkomende maskers moeten arriveren.

Volgens von der Leyen zijn zij en Keqiang het erover eens dat de strijd tegen het coronavirus een globale strijd is, 'en dat we in tijden van nood elkaar moeten steunen'. Europa is China erg dankbaar voor de steun, zegt ze.

De Europese Unie en China zijn ook overeengekomen om een bilaterale top, die eind maart op de agenda stond, te annuleren omwille van de coronacrisis. (Belga)

Tex Van berlaer
door Tex Van berlaer

Regering-Jambon denkt nu al na over economische relance

De Vlaamse regering wil nu al nadenken over de relance van de Vlaamse economie. De regering richt daarvoor een economisch relancecomité op. Dat heeft Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) woensdag gezegd in het Vlaams Parlement.

Het coronavirus treft ook Vlaanderen en de Vlaamse economie hard. De Vlaamse regering neemt ook een heel pakket maatregelen (waarborgen, premies,...) om de economische impact van het virus te temperen.

Maar Vlaanderen wil ook al nadenken over manier om de economie te doen heropleven. Volgens minister-president Jan Jambon zal minister van Financiën Matthias Diependaele (N-VA) een stuurgroep met een aantal economen in het leven roepen die zich moet buigen over de economische relance. 'We richten een economisch relancecomité op', bevestigt minister Diependaele.

'Dat comité zal de coherentie van de ondersteunende maatregelen in kaart brengen. Het is absoluut de bedoeling dat de maatregelen eerlijk en doeltreffend zijn en dat ze onze economie in post-coronatijdperk vooruit helpen. Daarom zullen de experts in dat comité niet alleen de Vlaamse maatregelen onder de loep moeten nemen, maar ook hun relatie ten opzichte van de federale en de Europese voorstellen', aldus Diependaele. (Belga)

Kamiel Vermeylen
door Kamiel Vermeylen

Israël sluit Palestijnse gebieden af wegens virus

Israël heeft in de strijd tegen het coronavirus de Palestijnse gebieden afgesloten. Vanuit de Westelijke Jordaanoever en de Gazastrook mogen mensen alleen nog om humanitaire redenen Israël binnen, zo is vernomen van de autoriteiten.

Eerder kreeg een zeker aantal Palestijnen met een Israëlisch arbeidsvisum de toelating om voor één of twee maanden naar Israël te komen. Het gaat om bouwvakkers en landbouwers. Vanuit de Westelijke Jordaanoever zou het gaan om ongeveer 70.000 Palestijnen die nog in Israël mogen gaan werken. Hun werkgever is de komende weken voor hun logies verantwoordelijk. Wie vroeger naar de Westelijke Jordaanoever terugkeert, zou daarna Israël niet meer kunnen inreizen. (Belga)

Kamiel Vermeylen
door Kamiel Vermeylen

'Weinig mondmaskers door particulieren binnengebracht bij ziekenhuizen'

Op de oproep van viroloog Marc Van Ranst aan burgers om mondmaskers die zij hebben gekocht, af te geven in een ziekenhuis in de buurt, zijn niet erg veel mensen ingegaan. Zorgnet-Icuro, de koepelorganisatie van de Vlaamse algemene ziekenhuizen, beschikt niet over precieze gegevens. 'Maar op basis van wat wij opvangen, blijkt dat dat eigenlijk niet veel is gebeurd', zegt een woordvoerster.

Zorgnet-Icuro, dat voorts onder meer nog de non-profitinstellingen in de ouderenzorg verenigt, zegt tevreden te zijn dat er nu een definitieve oplossing komt voor de aanlevering van mondmaskers.

'Op dit moment zijn er nog wel tekorten, bijvoorbeeld in de ouderenzorg moet men voorzichtig omspringen met hun voorraad, maar met de bestellingen die eraan komen, zal het in orde komen', aldus de woordvoerster. Volgens het kabinet van minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) zijn alvast 15 miljoen maskers op weg naar ons land. Die zouden donderdag of vrijdag arriveren, zo schrijft De Tijd woensdag. (Belga)

Kamiel Vermeylen
door Kamiel Vermeylen

Jambon plant 'démarche' tegen verdeling Europese coronamiddelen

Vlaams minister-president Jan Jambon plant een 'démarche' tegen de verdeling van de middelen uit het EU-fonds in de strijd tegen corona. Jambon is 'verontwaardigd' dat twee derde van de middelen voor België uit dat fonds naar Wallonië gaat.

'Eens te meer gaat er Europees noodgeld aan Vlaanderen voorbij', zo zei Jambon in het Vlaams Parlement in antwoord op een vraag van Vlaams Belang-fractieleider Chris Janssens. (Belga)

Bart Vereecke
door Bart Vereecke

Ouderschapsverlof kan meteen ingaan

In normale tijden moet ouderschapsverlof minstens twee maanden op voorhand worden aangevraagd. In coronatijden keuren sommige werkgevers aanvragen à la minute goed. Andere bedrijven stellen het zelf voor aan hun werknemers.

Meer informatie leest u hier.

Bart Osaer
door Bart Osaer

'Dit is geen systeemcrisis zoals in 2008'

De verspreiding van het coronavirus lijkt uit te draaien op een diepe economische crisis. Daar zullen ook de banken de gevolgen van dragen. Toch is het voorbarig te denken dat we afstevenen op een nieuwe financiële crisis. Lees meer

Tex Van berlaer
door Tex Van berlaer

Jambon spreekt leeg parlement toe: 'Erop en erover'

Volgens Vlaams minister-president Jan Jambon treft het coronavirus ook Vlaanderen hard en zijn er forse maatregelen nodig. Maar de Vlamingen zijn ook 'doorzetters' en Vlaanderen zal dit te boven komen. 'Een enkele keer slaat de angst ons om het hart, maar dan gaan we er voluit tegenaan. Erop en erover', zo zei Jambon woensdag in een toespraak in het Vlaams Parlement. Daar wordt in een beperkte setting, met enkel de fractieleiders en een deel van de regering, een actualiteitsdebat gehouden over de strijd tegen het coronavirus.

In een grotendeels lege Koepelzaal buigt het Vlaams Parlement zich woensdag over de Vlaamse maatregelen tegen het coronavirus.

In zijn openingstoespraak zei minister-president Jan Jambon dat het coronavirus Vlaanderen niet spaart, maar dat de Vlaamse regering een pak maatregelen neemt. De minister-president somde alle steun- en andere maatregelen op die zijn regeringsploeg in stelling brengt tegen de verspreiding van het virus en tegen de economische gevolgen ervan.

'De situatie is ernstig, de maatregelen zijn fors. Iedereen zal dit voelen, in een aantal gevallen zal dit ook echt pijn doen', klonk het. Maar er zijn ook 'lichtpunten', zoals het engagement van vrijwilligers om kwetsbaren te helpen en tal van solidariteitsacties. 'Dat is de warme, sociale, bezorgde kant van ons gemeenschap, van Vlaanderen.'

Jambon is er daarom ook van overtuigd dat Vlaanderen de crisis te boven zal komen. Vlamingen zijn volgens hem 'doorzetters' die tegenslagen kunnen overwinnen. 'Hooguit plooien we even bij felle windstoten, maar steeds weer rechten we onze rug en zetten we door. Veerkracht is een eigenheid. Misschien lijken we soms even aangeslagen, maar opgeven doen we toch nooit. Een enkele keer slaat de angst ons om het hart, maar dan gaan we er voluit tegenaan. Erop en erover.' (Belga)

Tex Van berlaer
door Tex Van berlaer

België applaudisseert om 20 uur

In navolging van de applaus-actie dinsdagavond in Nederland, zal ook België woensdagavond om 20 uur applaudisseren voor alle artsen en verpleegkundigen als blijk van waardering voor hun werk. Onder het motto 'België applaudisseert voor onze helden van de zorg' worden alle Belgen uitgenodigd om vanop hun balkon of terras in de handen te klappen.

Het bericht doet onder de hashtag #applausvoordezorg en #bravopourlessoins vlotjes de ronde op sociale media zoals Facebook en Twitter. Op een afbeelding staat een Belgische driekleur met daarop in twee talen de tekst 'België applaudisseert voor onze helden van de zorg'. Het applaus dat vanavond om 20 uur massaal wordt ingezet, geldt als een eerbetoon aan alle zorgmedewerkers, dokters, huisartsen en verpleegkundigen die zich dagelijks inzetten tijdens de coronacrisis.

De oproep begint steeds meer gehoor te krijgen. Zo pikte ook Brussels minister-president Rudi Vervoort het bericht op en deelde hij het op Twitter. De Fietsersbond schaart zich ook achter het initiatief. Hun jaarlijkse Fietsapplaus dat op vrijdag gepland stond, gaat niet door. Daarom nemen ze woensdagavond deel aan 'België applaudisseert voor onze helden van de zorg' en organiseren ze zelf vrijdag om 20 uur een nieuwe actie: 'Grootste applaus ooit'. Ook dit applaus is er om de mensen in de zorgsector een hart onder de riem te steken.

De Fietsersbond vraagt om vrijdagavond op je terras, vanuit je raam, op je balkon of in je tuin een daverend applaus te laten horen, maar ook om spandoeken en tekeningen op te hangen en dit alles te filmen en te delen met de hashtag #applausvoordezorg. (Belga)

Tex Van berlaer
door Tex Van berlaer

Eurovisiesongfestival uitgesteld, Nederland ongemerkt in lockdown

De Nederlandse minister-president Mark Rutte wilde vooralsnog niets weten van een Nederlandse lockdown, vanwege het coronavirus dat al 58 Nederlanders het leven heeft gekost. Toch lijkt het er steeds meer op dat ook het openbare leven in Nederland "vrijwillig" zo goed als stilvalt, zoals in vele andere landen, waaronder ook België, van hogerhand is bevolen.

De scholen en de horeca zijn in Nederland al dicht. Ook ging een streep door sportwedstrijden en evenementen, waaronder het Eurovisiesongfestival. De frequentie van het openbaar vervoer is verlaagd en steeds meer winkels en fabrieken sluiten hun deuren. Dat gebeurt deels om de veiligheid van werknemers te garanderen, maar ook door problemen in de leveringsketen waardoor onderdelen en materialen niet beschikbaar zijn. Vele containers met producten staan bijvoorbeeld nog in China op de kade.

Bekende ketens als IKEA en De Bijenkorf, maar ook telecombedrijven als KPN en T-Mobile behoorden tot de eerste bedrijven die op eigen houtje besloten om de winkels dicht te gooien. Vele bedrijven volgden dat voorbeeld of zetten het mes in de dienstverlening.

Het oprukkende virus zorgt overduidelijk ook voor nervositeit. Dat blijkt uit de grote drukte bij supermarkten. Die draaien omzetten vergelijkbaar met die van de gemiddelde week voor kerst. De grootgrutters hebben ook grote moeite om de voorraden in de winkels aangevuld te krijgen. Ze vragen om versoepeling van de leveringstijden. Kassa's worden afgeschermd met plexiglas. Verder wil de sector een verbod op betalen met contant geld.

Ondertussen grijpen thuisblijvers de mogelijkheid aan om klussen in en rond het huis te doen. Bij klusketens en tuincentra is het druk. (Belga)

Tex Van berlaer
door Tex Van berlaer

Defensie helpt mee

In samenwerking met de FOD Volksgezondheid helpen Belgische militairen mondmaskers opslaan, inpakken en verdelen. Dat meldt de persdienst van Defensie aan Knack.

Lees hier meer: Coronacrisis: Belgisch leger helpt bij verdeling mondmaskers

Bart Vereecke
door Bart Vereecke

Langetermijnrente schiet omhoog

De Belgische tienjaarsrente staat woensdagmiddag op +0,38 procent, het hoogste peil sinds mei vorig jaar. De Belgische langetermijnrente was geruime tijd negatief, maar staat nu opnieuw boven nul. Het gaat om een wereldwijde trend, volgens analisten doordat de coronacrisis overheden dwingt om massaal met stimulusmaatregelen over de brug te komen. (Belga)

Meer informatie vindt u hier.

Eva Kestemont
door Eva Kestemont

Overheid verspreidt patroon om zelf mondmaskers te maken

De overheid verspreidt vandaag een patroon en richtlijnen om zelf bruikbare mondmaskers te naaien. Die zijn nuttig voor wie ziek thuis zit, maar wel af en toe de deur moet openen voor bijvoorbeeld een maaltijdbezorging. Op die manier blijven er meer professionele maskers over voor gezondheidswerkers.

Meer weten? In dit artikel vind je het patroon en meer tips.

Bart Vereecke
door Bart Vereecke

Lijst met 'cruciale sectoren' en 'essentiële diensten' staat in Staatsblad

De Nationale Veiligheidsraad nam dinsdagavond nieuwe maatregelen om de verdere verspreiding van het coronavirus in te dijken. Telethuiswerk is verplicht bij alle niet-essentiële bedrijven, welke grootte zij ook hebben, voor alle personeelsleden wiens functie zich ertoe leent.

In het Staatsblad is woensdag de lijst verschenen met 'cruciale sectoren' en 'essentiële diensten' voor wie de verplichting niet van toepassing is om waar mogelijk telewerk te organiseren of 'social distancing' te garanderen.

Voor de functies waar telethuiswerk niet kan toegepast worden, moeten de bedrijven de nodige maatregelen nemen om de naleving van de regels van 'social distancing' te garanderen, in het bijzonder het behoud van een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon. Deze regel is ook van toepassing op het vervoer georganiseerd door de werkgever. De niet-essentiële bedrijven die in de onmogelijkheid zijn om voormelde maatregelen te respecteren moeten sluiten.

Die bepalingen zijn niet van toepassing op bedrijven van de 'crucialesectoren' en 'essentiële diensten'. De lijst met die diensten en sectoren is nu in het Staatsblad gepubliceerd.

Naast de medische sector, de zorg, apotheken en farmabedrijven, veiligheidsdiensten, voedingswinkels- en bedrijven gaat het onder meer ook om de post en de telecomsector, pers en mediadiensten, de energie- en de watersector, de havens, de chemische industrie, de productie van medische instrumenten, internationaal transport, luchthavens en taxibedrijven, hotels, begrafenisondernemers en crematoria, banken en uitbetalingsinstellingen, brandstofleveranciers, pechverhelpers en 'diensten die essentieel zijn voor dringende herstellingen die een veiligheids- of hygiënerisico inhouden'. (Belga)

Kamiel Vermeylen
door Kamiel Vermeylen

'Gebruik noodnummers alleen voor dringende oproepen'

De overheid vraagt om niet naar het noodnummer 112 te bellen met niet-dringende vragen over het coronavirus. 'Sommige noodcentrales hebben op 4 uur tijd evenveel oproepen ontvangen als anders in 24 uur', zegt Binnenlandse Zaken.

Dinsdagavond werd op Twitter al opgeroepen om de noodcentrale niet te bellen voor niet-dringende kwesties. Woensdag werd dat nog eens herhaald tijdens de dagelijkse persconferentie van de FOD Volksgezondheid over het virus. Volgens Binnenlandse Zaken merkten de noodcentrales dinsdag en het afgelopen weekend een toename van informatievragen over het virus op het noodnummer 112 en op het nummer 1733 (dokter van wacht).

Wie vragen heeft over corona, kan beter surfen naar www.info-coronavirus.be of bellen naar het infonummer 0800 14 689 van het crisiscentrum. De noodcentrale 112 wordt in deze crisisperiode niet versterkt. Medewerkers moeten immers eerst een theoretische basisopleiding van een drietal maanden doorlopen, gevolgd door minstens nog eens een tweetal maanden praktische opleiding voor ze zelfstandig oproepen kunnen afhandelen. (Belga)

Kamiel Vermeylen
door Kamiel Vermeylen

Vlaamse regering neemt pakket bijkomende maatregelen

De Vlaamse regering neemt een pakket bijkomende steun- en andere maatregelen in de strijd tegen het coronavirus. Dat heeft de regering-Jambon woensdag bekendgemaakt op een persconferentie.

In een bijzondere setting in het Errerahuis kondigde de Vlaamse regering een reeks bijkomende maatregelen aan die Vlaanderen zal nemen in navolging van de Nationale Veiligheidsraad van gisteren/dinsdag. Twee ministers, Bart Somers en Hilde Crevits, moesten omwille van het virus de ministerraad en aansluitende persconferentie bijwonen via teleconferentie en videoverbinding. De regering schakelde ook een gebarentaaltolk in. Welke maatregelen neemt de regering?

Voor de bedrijven die getroffen worden door het coronavirus wordt de coronahinderpremie uitgebreid naar alle ondernemingen en winkels die moeten sluiten. Alle getroffen ondernemingen die getroffen zijn door een volledige sluiting kunnen een eenmalige premie krijgen van 4.000 euro en als ze na 21 dagen hun zaak nog moeten gesloten houden een vergoeding van 160 euro per dag. Ook mensen met minstens 1 voltijdse werknemer en marktkramers komen in aanmerking voor de premie. Ook zelfstandigen in bijberoep hebben onder bepaalde voorwaarden recht op de premie.

Op het vlak van Welzijn kondigde minister Wouter Beke aan dat de bestelling van 7 miljoen euro aan mondmaskers die de Vlaamse regering heeft gedaan 'binnenkort' kan geleverd worden. De CD&V-minister roept bedrijven en organisaties die zelf mondmaskers hebben op om die naar de ziekenhuizen te brengen. En wie zelf mondmaskers kan maken, wordt gevraagd die naar de woonzorgcentra te brengen.

De crèches blijven intussen open om de mensen uit de essentiële sectoren (bv. politie-agenten, kassiersters,....) de nodige kinderopvang te garanderen. De kinderopvanginitiatieven zelf zullen financieel gecompenseerd worden. Daarbij zal de regeling voor het aantal respijtdagen versoepeld worden. Aan Kind & Gezin is dan weer gevraagd de vaccinaties op te schorten tot 5 april.

Intussen hebben zich volgens Beke ook 694 mensen aangemeld voor de medische reserve. Mensen die door het coronavirus in technische werkloosheid belanden, zullen volgens minister Zuhal Demir een maand lang geen facturen voor water, gas en elektricitiet moeten betalen. De Vlaamse overheid zal die kost op zich nemen. Per 100.000 technisch werklozen gaat het om een bedrag van 20 miljoen euro.

Ook op fiscaal vlak neemt de regering bijkomende maatregelen bovenop de eerder besliste ingrepen. Zo krijgen bedrijven volgens minister van Financiën Matthias Diependaele (N-VA) ook problemen met het betalen van hun verkeersbelastingen. Daarom is beslist om de betaling van de autofiscaliteit met vier maanden uit te stellen, een ingreep die volgens minister Diependaele voor 200 miljoen euro aan zuurstof moet zorgen.

Wat de lokale besturen betreft, was eerder al gevraagd om bepaalde taksen uit te stellen of op te schorten. De Vlaamse regering zal in ruil ook wat soepelheid aan de dag leggen bij het bekijken van de begrotingen van de steden en gemeenten, zeker als die lokale besturen minder ontvangsten hebben als gevolg van de coronacrisis, zegt minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers. De Open Vld-minister gaf ook mee dat er zich intussen al 4.000 mensen hebben aangemeld voor vrijwilligerswerk (en de bijhorende gratis vrijwilligersverzekering).

Minister van Jeugd Benjamin Dalle (CD&V) kondigde dan weer aan dat alle jeugd- en sportkampen ook tijdens de paasvakantie zullen opgeschort worden. Aan de ouders wordt daarbij gevraagd om solidair te zijn en het inschrijvingsgeld niet terug te vragen. En wat het onderwijs betreft, blijft de eerdere afspraak onveranderd.

De lessen blijven opgeschort, maar scholen bieden opvang aan voor wie die opvang echt nodig heeft. Minister van Onderwijs Ben Weyts dringt er bij de ouders op aan om die opvang enkel te gebruiken 'wanneer er geen alternatief mogelijk is'. Volgens Weyts blijkt uit opgefriste cijfers dat er maandag maar 0,5 procent van de leerlingen in het secundair onderwijs naar school is gegaan. Voor het basisonderwijs was dat 7 procent.

Minister-president Jan Jambon sloot af met de boodschap dat hij ervan overtuigd is dat de strijd tegen het coronavirus kan gewonnen worden. 'We moeten samen de handen in elkaar slaan, figuurlijk dan, om de strijd tegen dit virus te winnen. Ik denk dat we er als gemeenschap versterkt kunnen uitkomen'. (Belga)

Bart Vereecke
door Bart Vereecke

Technisch werklozen moeten energiefactuur niet betalen

Wie technisch werkloos wordt, moet gedurende een maand niet betalen voor water, gas en elektriciteit. Dat heeft minister van Energie Zuhal Demir aangekondigd na een Vlaamse ministerraad rond de coronacrisis.

De Vlaamse overheid neemt de factuur gedurende een maand op zich. 'Daarvoor trekken we 20 miljoen euro uit per 100.000 werknemers in het systeem van technische werkloosheid', zei Demir. Als de maatregelen langer aanhouden dan een maand, komt er een systeem van uitstel van betaling. Daarnaast besloot de Vlaamse regering om tijdens de crisis geen afsluitingen uit te voeren. (Belga)

Kamiel Vermeylen
door Kamiel Vermeylen

Britse regering vraagt parlement om buitengewone bevoegdheden

De Britse regering heeft aan het Lagerhuis gevraagd om haar in de strijd tegen de verspreiding van het nieuwe coronavirus buitengewone bevoegdheden te geven. Zo zal de politie om redenen van openbare gezondheid arrestaties kunnen verrichten. Gezondheidswerkers die met pensioen zijn, kunnen opnieuw opgeroepen worden.

Vrijwilligers die helpen om patiënten te verzorgen, zullen de garantie krijgen om hun normale job gedurende maximaal vier weken 'op te schorten'. De administratieve formaliteiten in de ziekenhuizen worden op een lager pitje gezet zodat mensen die zich daarmee bezighouden, kunnen meehelpen om bedden zo snel mogelijk vrij te maken.

Volgens de krant The Times zullen de parlementsleden de noodwetgeving goedkeuren zonder erover te stemmen. De politieke partijen hebben zich toch al achter de maatregelen geschaard. Niet alle maatregelen treden meteen in werking. Ze gelden voor maximaal twee jaar. (Belga)

Bart Vereecke
door Bart Vereecke

Busbouwer Van Hool legt productie stil tot minstens 5 april

Busbouwer Van Hool heeft de productieactiviteit in haar fabriek in Koningshooikt woensdag stopgezet door overmacht omwille van het coronavirus, en dit tot en met minstens 5 april. Dat heeft het Antwerpse bedrijf bekendgemaakt. Voor ruim 3.450 medewerkers wordt tijdelijke werkloosheid aangevraagd.

Het bedrijf zegt de veiligheid van de werknemers niet langer te kunnen garanderen volgens de richtlijn van social distancing, zowel op de werkvloer, de kleedkamers als tijdens het gemeenschappelijk transport van en naar het werk. Bovendien wordt de productie verstoord door het stijgend ziektecijfer en de steeds moeilijker toelevering van onderdelen zowel uit binnen- als buitenland.

Van Hool vraagt voor ruim 3.450 medewerkers tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen aan. Bepaalde noodzakelijke activiteiten worden wel nog voortgezet, zoveel mogelijk via telewerk. Van Hool is een onafhankelijke constructeur van bussen, touringcars en industriële voertuigen. (Belga)

Bart Vereecke
door Bart Vereecke

Tijdelijk werklozen krijgen voorschot van 1.450 euro

Omdat er massaal tijdelijke werkloosheid aangevraagd wordt - al minstens voor 400.000 mensen - zal de RVA (Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening) de tijdelijk werklozen een voorschot van 1.450 euro per maand uitbetalen in afwachting van het correcte bedrag. Dat moet vermijden dat mensen zonder inkomen vallen, zegt minister van Werk Nathalie Muylle (CD&V).

De RVA wordt overspoeld door aanvragen voor tijdelijke werkloosheid en het zullen er nog meer worden nu er extra maatregelen zijn opgelegd door de regering. Omdat het vaak gaat om bedrijven die nooit eerder in tijdelijke werkloosheid terechtkwamen, moeten nieuwe dossiers aangemaakt worden. Dat vergt tijd. Om te vermijden dat mensen weken of maanden moeten wachten op hun eerste uitkering, lanceert de regering het voorschot van 1.450 euro per maand. Als de correcte berekening uiteindelijk is gemaakt, zal het tekort bijgepast worden. Voor sommigen zal de berekening wel meteen juist zijn.

"Door iedereen die in het systeem terecht komt, een forfait van 1.450 euro per maand te geven, willen we de koopkracht van de mensen zo veel mogelijk vrijwaren. Mensen moeten hun facturen voor gas, elektriciteit en dergelijke maar ook hun dagelijkse kosten kunnen betalen", zegt Muylle. (Belga)

Meer informatie over de mogelijkheden die werknemers en werkgevers hebben om de richtlijnen van de overheid in praktijk te brengen vindt u in dit overzicht:

Thuis in tijden van coronavirus: wanneer krijgen werknemers loon, werkloosheidsuitkering of helemaal niets?

Kamiel Vermeylen
door Kamiel Vermeylen

België applaudisseert vanavond om voor de 'helden van de zorg'

In navolging van de applaus-actie dinsdagavond in Nederland, zal ook België woensdagavond om 20 uur applaudisseren voor alle artsen en verpleegkundigen als blijk van waardering voor hun werk. Onder het motto 'België applaudisseert voor onze helden van de zorg' worden alle Belgen uitgenodigd om vanop hun balkon of terras in de handen te klappen.

Het bericht doet onder de hashtag #applausvoordezorg en #bravopourlessoins vlotjes de ronde op de sociale media kanalen zoals Facebook en Twitter. Op een afbeelding staat een Belgische driekleur met daarop in twee talen de tekst 'België applaudisseert voor onze helden van de zorg'.

Het applaus dat vanavond om 20 uur massaal moet worden ingezet geldt als een eerbetoon aan alle zorgmedewerkers, dokters, huisartsen en verpleegkundigen die zich dagelijks inzetten tijdens de coronacrisis. De oproep begint steeds meer gehoor te krijgen. Zo pikte ook Brussels minister-president Rudi Vervoort het bericht op en deelde hij het op Twitter. (Belga)

Myrte De Decker
door Myrte De Decker

Bouwbedrijven moeten wellicht sluiten omdat social distancing niet kan worden gegarandeerd

Voor veel werkgevers in de bouwsector is het onmogelijk om de social distance te garanderen op elk moment van de werkdag of tijdens de verplaatsing. Wellicht moeten veel bouwbedrijven dus, zoals de overheid oplegt als men die niet kan garanderen, de komende dagen hun deuren sluiten.

Bouwunie krijgt ook veel signalen van bouwbedrijven die de werven moeten stilleggen. 'Anderen zien wel de mogelijkheid om verder te werken', benadrukt Jean-Pierre Waeytens, gedelegeerd bestuurder van Bouwunie. Hij voegt eraan toe dat ook arbeiders bij werven in open lucht ook de social distance op elk moment moeten garanderen.

Hoeveel bedrijven moeten sluiten en tijdelijke werkloosheid moeten aanvragen, kan Bouwunie nog niet zeggen. Eind 2019 waren er ongeveer 120.000 arbeiders (voltijdse equivalenten) actief bij Belgische werkgevers in de bouwsector. Dat komt neer op 148.000 koppen. De zelfstandigen, gedetacheerden en bedienden zijn hier niet bij gerekend. Bouwunie vraagt met aandrang de invoering van een veralgemeende erkenning van tijdelijke werkloosheid door overmacht. (Belga)

Myrte De Decker
door Myrte De Decker

Vakbonden eisen hogere uitkeringen voor tijdelijk werklozen

Nu de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus opnieuw verstrengd worden, eisen de vakbonden nog nadrukkelijker om de inkomens van wie tijdelijk werkloos wordt, te verhogen. De coronacrisis mag niet uitmonden in een sociale crisis, waarschuwen ze.

De bonden vinden het goed dat tijdelijke werklozen beter worden vergoed (70 procent in plaats van 65 procent van het begrensde loon), maar het is voor hen onvoldoende tijdens een langdurige inactiviteit. Ze stellen onder meer voor om de loonsupplementen betaald door de werkgever op te trekken.

Er zouden ook andere maatregelen kunnen worden genomen. 'Rekeningen en afbetalingen aan banken zouden gespreid kunnen worden, of er kan iets gedaan worden voor de energiefacturen die blijven lopen. De sociale huisvestingsmaatschappijen zouden soepelheid aan de dag kunnen leggen voor de huur', zegt ACV-woordvoerder David Vanbellinghen.

Ook de socialistische vakbond ABVV vraagt een verhoging van de uitkeringen. Ondertussen hebben de bonden zelf een rol te spelen als uitbetalingsinstelling voor de uitkeringen. (Belga)

Kamiel Vermeylen
door Kamiel Vermeylen

Dodentol in België stijgt naar 14, 243 nieuwe besmettingen

Er zijn in ons land al 14 mensen overleden aan het coronavirus. Dat zijn er vier meer dan dinsdag. Het jongste slachtoffer was een man van 59 jaar, zo heeft de federale overheidsdienst Volksgezondheid dinsdag bekendgemaakt in een nieuwe update.

In de ziekenhuizen zijn 135 extra besmette patiënten opgenomen, wat hun totaal op 496 brengt. Honderd van hen liggen op intensieve zorgen en 66 mensen moeten worden beademd. Het aantal bevestigde besmettingen is opgelopen met 243 tot 1.486 gevallen in België. Dat is een onderschatting, want niet iedereen met symptomen wordt getest. (Belga)

Kamiel Vermeylen
door Kamiel Vermeylen

Nederlandse spoedartsen: geen bewijs dat bestaande medicatie werkt tegen corona

De Nederlandse Vereniging voor Intensive Care (NVIC) ziet vooralsnog geen bewijs voor de werkzaamheid van medicatie die patiënten met Covid-19 op experimentele basis krijgen toegediend. In een voorlopig behandeladvies dat het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) eerder publiceerde, staat dat artsen patiënten die er slecht aan toe zijn eventueel bestaande antivirale medicijnen kunnen geven.

In laboratoria hebben sommige middelen soms effect 'in extreem hoge concentraties', schrijft de NVIC. Maar de organisatie heeft nog geen overtuigend bewijs gezien dat de middelen, die eigenlijk voor de bestrijding van andere virussen zijn bedoeld, effect hebben op de toestand van kritiek zieke mensen met het coronavirus.

'Optimale intensivecarebehandeling'blijft voor nu het belangrijkst. Mensen die door het coronavirus een ernstige longontsteking hebben, worden aan de beademing gelegd en vaak kunstmatig in slaap gehouden. Om medicatie op experimentele basis toe te dienen, is altijd toestemming vereist van de patiënt of iemand die namens de patiënt kan beslissen. 'De taskforce houdt de literatuur nauwlettend in de gaten. Mocht er toch bewijs komen voor een farmacologische behandeling dan zullen we u ervan op de hoogte brengen', schrijft de vereniging aan de achterban van zo'n 1.100 artsen. (Belga)

Kamiel Vermeylen
door Kamiel Vermeylen

Overvolle parkings in natuurgebieden: 'Ga enkel dicht bij huis'

De parkings van natuurgebieden zijn overvol en er is meer zwerfvuil. Dat meldt Natuur en Bos woensdag op Twitter. 'Ga naar natuurgebieden dicht bij huis', zegt Jelle De Wilde, de woordvoerder van het agentschap.

'Mensen gaan op zoek naar natuurgebieden en dat is normaal in periodes zoals nu', zegt de woordvoerder. Het agentschap vraagt daarom om dicht bij huis te blijven. 'We willen samenscholingen van auto's vermijden.'

Het agentschap zal geen parkings sluiten. Er wordt ook meer zwerfvuil opgemerkt. 'Er zijn meer mensen in de bossen en dus meer zwerfvuil', zegt De Wilde. Natuur en Bos vraagt iedereen om afval mee te nemen en niet te laten liggen. (Belga)

Eva Kestemont
door Eva Kestemont

'Hamsteren is écht niet nodig'

Supermarkten benadrukken dat hamsteren echt niet nodig is, zelfs niet nu de overheid nieuwe maatregelen heeft afgekondigd om het winkelen veilig te laten gebeuren. Alle ketens hebben genoeg voedsel in stock en blijven bevoorraad worden.

Als je toch lege rekken te zien krijgt in de winkels, komt dat doordat klanten het uitgestalde voedsel sneller opkopen dan dat het plaatselijk personeel kan aanvullen. De magazijnen bevatten meer dan genoeg. Hetzelfde geldt voor de online besteldiensten: als je daar niet meer kan bestellen, komt dat niet omdat er geen eten meer is, wel omdat het personeel de overvloed aan aanvragen niet kan bolwerken. Colruyt deelde al mee dat het personeel uit niet-essentiële functies heeft gevraagd om mee in te springen in de winkels, om aan de grote vraag tegemoet te komen.

Toch nog vragen over eten? In dit artikel beantwoorden we er een heel aantal: Wat eten we de komende weken? Prangende voedselvragen en antwoorden

Kamiel Vermeylen
door Kamiel Vermeylen

Duits kanselier Merkel houdt woensdagavond televisietoespraak

Duits bondskanselier Angela Merkel houdt woensdag een televisietoespraak om de bevolking te informeren omtrent de maatregelen die haar regering neemt in de coronacrisis.De toespraak is op de openbare zenders ZDF en ARD om 20.15 uur te bekijken, zo verluidde woensdag uit regeringskringen.

Kamiel Vermeylen
door Kamiel Vermeylen

Zuid-Amerikaanse landen nemen noodmaatregelen

Steeds meer Zuid-Amerikaanse landen nemen drastische maatregelen om de verspreiding van het nieuwe coronavirus tegen te gaan.

Zuid-Amerika is nog niet zo zwaar getroffen door het virus als Europa, maar het aantal besmettingen blijft wel toenemen. De leiders van landen als Argentinië, Chili, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Colombia, Ecuador en Brazilië overlegden eerder deze week telefonisch over de situatie en over het afstemmen van hun maatregelen. Inmiddels hebben Colombia en Bolivia aangekondigd de grenzen te sluiten.

De Colombiaanse president Ivan Duque riep dinsdag de noodtoestand uit en vraagt mensen van 70 jaar en ouder om thuis te blijven. De Boliviaanse autoriteiten kondigden een 'gezondheidsnoodtoestand' af en stellen een avondklok in. Ook wordt het internationale vliegverkeer opgeschort. In Argentinië laat de regering het binnenlandse vliegverkeer stilleggen. Ook het bus- en treinverkeer wordt aan banden gelegd. (Belga)

Kamiel Vermeylen
door Kamiel Vermeylen

China begint proef met vaccin bij mensen

China start het uitproberen bij mensen van een 'doeltreffend' vaccin tegen het nieuwe coronavirus. Het ministerie van Defensie in Peking heeft bekendgemaakt dat het vaccin onder leiding van epidemioloog Chen Wei is ontwikkeld.

Het vaccin is inmiddels getest en goedgekeurd. Het wordt nu ook op mensen toegepast. Het defensieministerie omschrijft het als veilig en doeltreffend, en er lopen voorbereidingen voor de massaproductie ervan, meldde het Spaanse persbureau Europa Press.

In februari stelden de Chinese autoriteiten te verwachten in april te kunnen beginnen met het uitproberen van een vaccin bij mensen. In verscheidene landen wordt vooruitgang gemeld bij de ontwikkeling van een vaccin, maar het kan maanden duren voor die uiteindelijk voor veel patiënten beschikbaar zijn.

Tal van wetenschappers, onderwijsinstellingen en bedrijven hopen als eerste met een bruikbaar geneesmiddel te komen. In China alleen al wordt druk aan zeker negen mogelijke vaccins gewerkt. Een betrokken Chinese wetenschapper, Wang Junzhi, zei tegen The South China Morning Post dat 'wij (China) niet langzamer dan andere landen zullen zijn' bij het maken van een entstof.

Kamiel Vermeylen
door Kamiel Vermeylen

Minister Muylle neemt maatregelen voor reis- en evenementensector

Minister van Economie Nathalie Muylle (CD&V) neemt economische maatregelen om de reissector of organisatoren van evenementen zo goed mogelijk door de coronacrisis te loodsen. Indien een groepsreis wordt geannuleerd, kunnen organisatoren een voucher geven. En indien een evenement naar een latere datum wordt verplaatst, moeten organisatoren de klant pas terugbetalen indien die kan bewijzen dat hij op die nieuwe datum echt niet kan.

'Het zijn uitzonderlijke maatregelen die moeten verhinderen dan veel ondernemingen over kop gaan en dat de toekomstige dienstverlening tegenover consumenten in het gedrang komt. Ik kan niet genoeg benadrukken dat deze maatregelen ook in het belang zijn van de consument', zegt minister Muylle. (Belga)

Kamiel Vermeylen
door Kamiel Vermeylen

Pieter De Crem: 'Na epidemie terug economische plaats innemen'

'We zitten in een uitzonderlijke situatie en die vergt uitzonderlijke maatregelen.' Zo reageert minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V) op de alarmerende economische cijfers die Voka woensdagmorgen lanceerde. 'Dat er economische schade is, is een vaststelling die iedereen zal maken', aldus De Crem. 'Ooit zal deze epidemie voorbij zijn en dan zullen we als land onze economische plaats terug moeten innemen.'

Werkgeversorganisatie Voka raamt de economische schade door het coronavirus op 16 miljard euro. Topman Hans Maertens vraagt daarom extra steunmaatregelen. In De Ochtend op Radio 1 merkte minister De Crem op dat de federale overheid al 1 miljard euro extra heeft aangekondigd via een interdepartementale provisie, terwijl ook de regio's maatregelen hebben vooropgesteld.

'We zijn niet alleen op de wereld, we zullen keuzes moeten maken', luidde het. De Crem herhaalde ook dat de politie zal ingeschakeld worden om te controleren of de aangekondigde maatregelen effectief worden nageleefd. Dat is bijvoorbeeld het geval op bouwwerven. Indien die werken niet noodzakelijk zijn, worden ze best even uitgesteld. Maar indien ze wel dringend nodig zijn, kan de politie nagaan of de regels van social distancing worden nageleefd.

Even voordien merkte Vlaams minister-president Jan Jambon op dat de politie niet zomaar bij iedereen thuis binnen kan komen controleren. Jambon deed daarom een appel op ieders burgerzin en verantwoordelijkheidsbesef, en op de sociale controle. Om 10.00 uur komt de Vlaamse regering opnieuw samen om bijkomende maatregelen te nemen op economisch vlak. Als er extra ingrepen komen om de verspreiding van het virus tegen te gaan, dan moet je die logica doortrekken naar andere maatregelen, redeneert Jambon. 'Daar moet dan maar geld voor zijn.'

Hij hoopt dat de crisis afgerond raakt tijdens dit begrotingsjaar, zodat de ingrepen als eenmalig kunnen worden bestempeld. 'Maar dat is vandaag onvoorspelbaar.' Minister De Crem wees er nog op dat iemand die actief is in een cruciale sector, maar die niet kan telewerken, niet zomaar kan weigeren te gaan werken. 'Dat zal alleen kunnen via de geëigende weg, dus via een doktersbriefje. Zich vrijwillig onttrekken in een van die sectoren zonder ziek te zijn, zal niet gaan', aldus De Crem. (Belga)

Kamiel Vermeylen
door Kamiel Vermeylen

Italië zet licht op groen voor pre-klinische tests vaccin

Het Italiaanse ministerie van Volksgezondheid heeft het licht op groen gezet voor eerste tests op dieren met een door het bedrijf Takis ontwikkeld vaccin tegen het nieuwe coronavirus, zo heeft het Italiaanse persbureau Ansa op gezag van de onderneming bericht.

CEO Luigi Aurisicchio van Takis zei dat die pre-klinische tests nog deze week zullen starten en de eerste zijn in Europa. 'Dit is de eerste stap naar de creatie van een vaccin voor gebruik bij mensen', zo citeerde Ansa de ondernemer. Van alle landen in Europa is Italië het zwaarst door de coronapandemie getroffen. (Belga)

Kamiel Vermeylen
door Kamiel Vermeylen

Olieprijs op laagste peil sinds SARS-crisis in 2003

De prijs van ruwe olie heeft het laagste peil in bijna zeventien jaar bereikt. De vraag staat wereldwijd onder druk als gevolg van de ongekende maatregelen om de verspreiding van het nieuwe coronavirus tegen te gaan, terwijl het aanbod juist sterk is toegenomen.

De prijs van een vat Amerikaanse ruwe olie daalde op de termijnmarkt tussentijds naar 26,20 dollar per vat. Dat is de laagste prijs sinds mei 2003, toen de angst voor het SARS-virus in Azië de wereld in zijn greep hield. Sinds het begin van dit jaar zijn de olieprijzen meer dan gehalveerd.

Overal ter wereld staan inmiddels vliegtuigen aan de grond en liggen fabrieken stil wegens de coronapandemie. Tegelijkertijd zorgt onenigheid tussen de belangrijkste olieproducerende landen voor een stijgend aanbod. Marktkenners gaan ervan uit dat de bodem in de olievraag nog niet in zicht is en vrezen dat de prijzen nog veel verder kunnen dalen. (Belga)

Kamiel Vermeylen
door Kamiel Vermeylen

Nederlands onderzoek naar milder verloop corona-infectie door tbc-vaccin

Het Universitair Medisch Centrum (UMC) van de Radboud-universiteit in Nijmegen en de universiteit van Utrecht zullen onderzoeken of zorgmedewerkers beter beschermd zijn tegen het nieuwe coronavirus na een vaccinatie tegen tuberculose. Het BCG-vaccin (Bacillus Calmette-Guérin) beschermt niet direct tegen het coronavirus, maar geeft de afweer wel een "boost".

Mogelijk biedt deze oppepper extra bescherming tegen een infectie met het coronavirus, waardoor minder mensen last krijgen van het virus en een infectie ook milder verloopt, aldus het Radboudumc.

Uit eerder onderzoek blijkt dat dergelijke boost van het immuunsysteem met BCG wat meer bescherming tegen griep geeft, maar het is niet bekend of dat ook voor andere infecties zoals corona geldt, meldt het academische ziekenhuis. 'Dat is precies de reden van dit onderzoek', vertelt hoogleraar experimentele interne geneeskunde aan het Radboudumc, Mihai Netea. In het Radboudumc, het UMC Utrecht maar ook in andere ziekenhuizen kunnen in totaal duizend medewerkers meedoen.

'De helft van hen krijgt het BCG-vaccin, de andere helft een placebo', zegt Marc Bonten, hoogleraar moleculaire epidemiologie van infectieziekten in het UMC Utrecht. 'Blijkt dat het vaccin inderdaad extra bescherming geeft, dan kunnen we het ook aan andere medewerkers aanbieden.'

Kamiel Vermeylen
door Kamiel Vermeylen

Wat mag u wel en niet meer vanaf woensdagmiddag?

Woensdagmiddag gaan nieuwe, strengere maatregelen van kracht in de strijd tegen het coronavirus. Dat kondigde premièr Sophie Wilmès dinsdagavond na overleg in de Veiligheidsraad aan. Lees hier welke nieuwe maatregelen er allemaal zijn genomen.

Jeroen Kraan
door Jeroen Kraan

15 miljoen mondmaskers onderweg naar België

Voor de dreigende tekorten aan mondmaskers lijkt een voorlopige oplossing in zicht. Volgens het kabinet van minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) zijn 15 miljoen maskers op weg naar ons land.

Jeroen Kraan
door Jeroen Kraan

Brussels Airlines vraagt om 200 miljoen euro staatssteun

Brussels Airlines vraagt dringend 200 miljoen euro van de Belgische regering. De Belgische luchtvaartmaatschappij heeft de regering-Wilmès daarover een brief geschreven, meldt De Tijd woensdag. Ook TUI fly Belgium en Air Belgium kloppen aan voor hulp.

Brussels Airlines kondigde dinsdag aan vanaf zaterdag alle vluchten een maand stil te leggen. Het bedrijf, waar ongeveer 4.000 mensen werken, verliest daardoor naar verluidt 70 miljoen euro per maand. Om het gebrek aan inkomsten op te vangen, is veel cash nodig. Als Brussels Airlines de 200 miljoen euro niet krijgt, dreigt een faillissement, is te horen in de Wetstraat. Brussels Airlines ontkent dat. 'Van een vermijding van een faillissement is geen sprake', zegt woordvoerster Wencke Lemmes.

Ook de toeristische maatschappij TUI fly klopt voor staatssteun aan bij de regering, vernam De Tijd van verschillende bronnen. TUI en Brussels Airlines hebben samen met Arnaud Feist, de topman van Brussels Airport, een afspraak bij premier Sophie Wilmès (MR). Bij TUI Belgium, een onderdeel van de Duitse reisgroep TUI, werd gisteren nog ontkend dat het bedrijf in België staatssteun wil aanvragen.

Ook het kleine Air Belgium wil staatssteun aanvragen. Het bedrijf werkt grotendeels in opdracht van andere luchtvaartmaatschappijen, die hun activiteiten massaal terugschroeven. (Belga)

Jeroen Kraan
door Jeroen Kraan

'Coronavirus kan uren overleven op oppervlaktes'

Het nieuwe coronavirus kan urenlang overleven op oppervlaktes of in de lucht, blijkt uit nieuw Amerikaans onderzoek. Wetenschappers ontdekten dat het virus na twee tot drie dagen nog te detecteren is op plastic en roestvrij staal en tot 24 uur op karton.

Lees meer: Kleine hoeveelheden van het virus kunnen ook in de lucht overleven, al lijkt het risico op infectie via de lucht nog altijd beperkt.

Jeroen Kraan
door Jeroen Kraan

China: Eén lokale besmetting, twaalf ingevoerde gevallen

China meldde woensdag voor de tweede opeenvolgende dag slechts één nieuwe lokale besmetting door het coronavirus. Maar er zijn ook 12 nieuwe geïmporteerde gevallen. Het ministerie van Volksgezondheid heeft de afgelopen 24 uur verder 11 nieuwe sterfgevallen aangekondigd, wat het totaal op 3.237 brengt.

Volgens het ministerie werd het nieuwe geval van besmetting van lokale oorsprong, zoals de dag ervoor, geïdentificeerd in de stad Wuhan waar de epidemie eind vorig jaar uitbrak. De besmettingsgraad is in China de afgelopen weken aanzienlijk vertraagd in vergelijking met half februari, toen er dagelijks duizenden nieuwe infecties waren. Het land telt nu bijna 80.900 gevallen.

De stad Wuhan en de provincie Hubei werden op 23 januari de facto in quarantaine geplaatst, waardoor meer dan 50 miljoen inwoners van de wereld werden afgesneden. Peking maakt zich nu zorgen over het risico van herintroductie van de epidemie door mensen uit het buitenland, aangezien de besmetting zich in de rest van de wereld verspreidt. Het ministerie heeft inmiddels 155 geïmporteerde gevallen geregistreerd.

Het aantal nieuwe coronavirusinfecties in Zuid-Korea zag woensdag een lichte stijging voor de tweede dag op rij, met 93 nieuwe gevallen geregistreerd sinds de vorige dag. Dat zegt Korea's Centrum voor ziektecontrole en Preventie. De stijging, die het totale aantal besmettingen in het land op 8.413 bracht, volgde een dagenlange neerwaartse trend. Nog drie besmette mensen stierven ook, waardoor het dodental op 84 kwam. (Belga)

Jeroen Kraan
door Jeroen Kraan

Kappers betreuren beslissing om kapsalons niet te sluiten

Coiffure.org, de federatie van Belgische kappers, betreurt de beslissing van de regering om de sluiting van kapsalons in België niet verplicht te maken. Dat zegt de federatie in een reactie op de nieuwe maatregelen tegen het coronavirus die de Nationale Veiligheidsraad dinsdagavond bekendmaakte.

Hoewel niet-essentiële winkels dicht moeten, geldt dat niet voor kappers. 'Een beslissing die wij als federatie helemaal niet begrijpen', zegt Coiffure.org. De kappers wijzen er op dat het voor hen niet mogelijk is om anderhalve meter afstand te houden van elkaar. 'In ons beroep kunnen we dergelijke afstanden niet bewaren dus is het zorgwekkend dat de overheid dit nog steeds niet inziet.'

'Wat nog zorgwekkender is dat de klanten de ernst van de zaak niet inzien en er veel meldingen binnenkomen van kappers die veel druk ervaren van hun cliënteel. Mensen willen hun afspraken niet afbellen, verwachten nog steeds te kunnen komen zoals gepland en door de maatregelen van de overheid verwachten ze een kapper die nog steeds dezelfde dienst levert als voordien.' De organisatie hoopt de overheid alsnog te overtuigen dat de situatie niet langer houdbaar is. (Belga)

Jeroen Kraan
door Jeroen Kraan

Besmettingen in alle vijftig staten van VS

Het nieuwe coronavirus is in alle vijftig staten van de Verenigde Staten vastgesteld. West Virginia was de enige staat die tot voor kort nog longvirusvrij was, maar gouverneur Jim Justice van West Virginia maakte dinsdag tijdens een persconferentie bekend dat ook daar een besmetting is vastgesteld.

Het aantal mensen in de VS dat geïnfecteerd is met het coronavirus ligt nu boven de 6.000. Er zijn inmiddels 101 Amerikanen aan de gevolgen ervan overleden.

De situatie is het ernstigst in de staat New York, met inmiddels meer dan 1.700 bevestigde besmettingen. Dat aantal verdubbelde bijna in een dag, ook omdat er vanaf deze week meer getest kan worden. Meer dan de helft van de patiënten bevindt zich in de stad New York.

Jeroen Kraan
door Jeroen Kraan

Onrust in gevangenissen om coronamaatregelen

In de gevangenis van Mechelen heeft een groep gedetineerden dinsdagavond een tijd geweigerd om weer naar binnen te gaan na de avondwandeling, uit onvrede en ongerustheid over de steeds strengere maatregelen tegen het coronavirus. Intussen is iedereen weer binnen, maar de situatie blijft dermate onrustig dat de politie nog zeker tot middernacht ter plaatse blijft. Ook in de gevangenissen van Hasselt en Nijvel was er soortgelijke onrust.

Volgens het Gevangeniswezen vrezen heel wat gedetineerden dat ze omwille van de dinsdagavond door de Nationale Veiligheidsraad aangekondigde extra maatregelen nauwelijks nog uit hun cel zouden mogen. Eerder werden de bezoeken al opgeschort.

'We gaan de situatie woensdag in detail bespreken, maar momenteel ziet het ernaar uit dat de maatregelen die we al namen zullen volstaan en we niet nog zullen moeten verstrengen', zegt Kathleen Van de Vijver van het Gevangeniswezen. 'Dat betekent dat gedetineerden net zoals burgers nog steeds in de buitenlucht zullen kunnen vertoeven, zij het in kleine groepen. Ze zullen ook nog kunnen gaan werken in het werkhuis - en daar bijvoorbeeld mondmaskers maken - omdat gedetineerden nu eenmaal niet kunnen telewerken. Ze moeten natuurlijk wel steeds voldoende afstand behouden. Heel wat gedetineerden zijn momenteel ongerust, maar dat is vergelijkbaar met de gevoelens die ook in de maatschappij leven.' (Belga)

Jeroen Kraan
door Jeroen Kraan

Supermarkten bereiden zich voor op nieuwe maatregelen

Comeos, de sectorfederatie van handel en diensten, bekijkt de implementatie van de beperking tot 30 minuten per klant in de supermarkt en de mogelijkheid om extra personeel aan te nemen, zegt woordvoerder Hans Cardyn. Online bestellingen bij non-foodwinkels blijven mogelijk.

De organisatie bekijkt hoe ervoor kan worden gezorgd dat klanten maximaal 30 minuten in de supermarkten blijven om boodschappen te doen. Cardyn benadrukt dat supermarkten altijd open zullen blijven en dat er nog steeds geen tekorten zijn. 'Onze distributiecentra zijn tot de nok toe gevuld', aldus Cardyn.

Om de drukte in de supermarkten aan te kunnen, zoeken de supermarkten intussen naar oplossingen. 'We zijn aan het zien hoe we maximaal personeel kunnen inzetten zodat er genoeg handen voorzien zijn', zegt Cardyn. Ook wordt de optie overwogen om extra personeel aan te nemen, klinkt het.

Niet-essentiële winkels zullen sluiten, maar 'de thuislevering blijft voorzien' via webwinkels, aldus Cardyn. (Belga)

Jan Herregods
door Jan Herregods

Europese leiders eens over inreisverbod

De staatshoofden en regeringsleiders van de 27 lidstaten zijn het dinsdagavond tijdens een videoconferentie over de aanpak van de coronacrisis eens geraakt over de invoering van een dertig dagen durend inreisverbod in de Europese Unie.

De lidstaten gaan de maatregel 'zo snel mogelijk' invoeren, verklaarde voorzitter Charles Michel.

Jan Herregods
door Jan Herregods

Overzicht nieuwe maatregelen

De Nationale Veiligheidsraad schaalt de maatregelen tegen het coronavirus nog verder op. Niet-essentiële winkels gaan dicht en mensen moeten zoveel mogelijk thuis blijven, maar wat is verder nog beslist? Een overzicht van de maatregelen.

Jan Herregods
door Jan Herregods

'Iedereen moet zoveel mogelijk binnen blijven'

Vanaf 12 uur woensdagmiddag worden in heel het land strengere maatregelen van kracht in de strijd tegen het coronavirus. Enkel essentiële verplaatsingen worden nog toegestaan en samenscholingen worden verboden. Dat heeft de Nationale Veiligheidsraad dinsdag beslist.

Volgens premier Sophie Wilmès moeten mensen maximaal thuisblijven. Enkel essentiële verplaatsingen (eten kopen, tanken, apotheek) zijn toegestaan. Activiteiten buiten zijn toegestaan, mits er voldoende afstand is.

Bijeenkomsten zijn dan weer niet toegelaten.

Bedrijven moeten hun werknemers laten telewerken waar mogelijk. Voor jobs waar dat niet kan moeten de regels van "social distancing" (voldoende afstand houden) maximaal gerespecteerd worden. Niet-essentiële winkels worden gesloten. Er is een uitzondering voor voedingszaken, apotheken, dierenvoedingswinkels en krantenwinkels.

De toegang tot supermarkten wordt beperkt tot 1 persoon per 10m2 en voor maximaal 30 minuten. Niet-essentiële reizen naar het buitenland worden verboden tot 5 april.

Jan Herregods
door Jan Herregods

Ronde van Vlaanderen wordt afgelast

De Ronde van Vlaanderen, voorzien op zondag 5 april, gaat niet door. De afgelasting komt er vanwege de verstrengde overheidsmaatregelen die dinsdag zijn genomen om het coronavirus te bestrijden.

'Vlaanderens Mooiste' zou begin april voor de 104e keer worden georganiseerd. Het is ruim honderd jaar geleden, van Wereldoorlog I, dat de wedstrijd moest worden afgelast.

Jan Herregods
door Jan Herregods

'Maatregelen zijn noodzakelijk om ons allemaal te beschermen'

We gaan een zware en moeilijke periode tegemoet. Maar we zijn een sterk volk en ik ben er zeker van dat we hier samen doorgeraken". Zo reageert Vlaams minister-president Jan Jambon via twitter op de lockdown die de overheden dinsdagavond hebben aangekondigd. Jambon benadrukt dat de maatregelen noodzakelijk zijn om ons allemaal te beschermen tegen het coronavirus.

Jan Herregods
door Jan Herregods

Bijeenkomsten buiten gezin verboden, enkel essentiële verplaatsingen zijn toegestaan

De regering kondigt de nieuwe maatregelen aan.

Bijeenkomsten zijn verboden, behalve tussen gezinsleden.

Iedereen wordt opgeroepen om thuis te blijven. Uitzonderingen zijn er om naar het werk te gaan, of voor essentiële verplaatsingen, zoals naar de winkel of de apotheek.

Fysieke activiteit in de buitenlucht is toegestaan.

Bijeenkomsten zijn niet toegelaten.

De bedrijven, los van hun omvang, moeten telewerk organiseren voor elke functie dat dat kan. Waar dat niet gaat, moeten de regels voor social distancing maximaal volgen. Als dat niet gaat, dan is het bedrijf in eerste instantie een boete verschuldigd.

Winkels die beschouwd worden als niet-essentieel, zullen gesloten worden.

De toegang tot de supermarkten wordt gelimiteerd.

Reizen naar het buitenland die niet-essentieel zijn, worden verboden tot 5 april.

Politie zal toezien dat de maatregelen strikt worden nageleefd.

Jan Herregods
door Jan Herregods

Wilmes: 'Harde maatregelen om de verspreiding van het virus in te dijken'

Premier Sophie Wilmes: 'We nemen harde maatregelen om de verspreiding van het virus in te dijken.'

'De situatie dwingt ons hiertoe.'

'Het succes van onze strijd tegen COVID-19 is onvermijdelijk verbonden met de inzet van ieder van ons.'

Jan Herregods
door Jan Herregods

Dit zijn drie mogelijke scenario's na zes maanden regering-Wilmès II

'Uiterlijk binnen zes maanden' zal premier Sophie Wilmès het parlement opnieuw om vertrouwen vragen. Tegelijk is het de bedoeling 'om op termijn een federale regering te vormen die beschikt over een meerderheid'. Dit zijn drie mogelijke scenario's voor de tweede vertrouwensstemming.

Jan Herregods
door Jan Herregods

Belgische strategie of kudde-immuniteit: wat zijn de gevolgen?

In plaats van het land op slot te doen, willen het Verenigd Koninkrijk en Nederland een beschermende muur van 'groepsimmuniteit' rond hun bevolking bouwen. De menselijke prijs die men daarvoor betaalt is mogelijk groot. Maar ook de strategie die België hanteert, heeft enorme gevolgen.

Jan Herregods
door Jan Herregods

Coronacrisis: Europol waarschuwt voor valse pijnstillers

In een interview met Knack waarschuwt Europol-topvrouw Catherine De Bolle voor criminelen die misbruik maken van de wereldwijde corona-epidemie. 'Ze proberen je persoonsgegevens en bankinformatie in te winnen, of bieden pijnstillers aan die niet werken.'

Jan Herregods
door Jan Herregods

Floraliën Gent uitgesteld naar volgend jaar

De Gentse Floraliën hebben beslist om de editie van 2020 te verplaatsen naar de periode april/mei 2021. "Daarmee spelen we als organisatie in op de bezorgdheden van iedereen na de berichtgeving over de ernst en de impact van het nieuwe coronavirus", meldt de organisatie dinsdag.

Floraliën Gent zou lopen van 1 mei tot 10 mei 2020, maar de logistieke voorbereidingen zouden al starten op 6 april in het ICC, het Kuipke en het Floraliënpaleis. "We weten dat de geplande creaties