De verschillende deelstaten van het land hebben een akkoord bereikt over de buitenschoolse activiteiten voor kinderen en jongeren. De activiteiten mogen blijven doorgaan, maar in kleinere bubbels van maximaal 10 personen. Aan de ouders wordt gevraagd om de activiteiten van hun kinderen te beperken tot één hobby of activiteit per week. Voor de kampjes in de krokusvakantie is er een uitzondering en zijn bubbels van 25 toegelaten. De premier verwelkomt het voorstel en benadrukt de moeilijke situatie van de jeugd. "Tegelijk blijven we erg bezorgd over de epidemiologische situatie en groeit ook het inzicht over de rol van jonge kinderen in de huidige fase van de pandemie met nieuwe, besmettelijkere virusvarianten", is te horen bij zijn kabinet. "Het voorstel van de ministers van Jeugd zal nu op federaal vlak besproken worden, ook rekening houdend met de epidemiologische risico's. Daarna gebeurt er een vertaling in heldere en handhaafbare regels, vastgelegd in een ministerieel besluit dat aan een elektronisch Overlegcomité kan worden voorgelegd." Wanneer die vergadering plaatsvindt, is volgens het kabinet-De Croo nog niet afgeklopt. (Belga)

De verschillende deelstaten van het land hebben een akkoord bereikt over de buitenschoolse activiteiten voor kinderen en jongeren. De activiteiten mogen blijven doorgaan, maar in kleinere bubbels van maximaal 10 personen. Aan de ouders wordt gevraagd om de activiteiten van hun kinderen te beperken tot één hobby of activiteit per week. Voor de kampjes in de krokusvakantie is er een uitzondering en zijn bubbels van 25 toegelaten. De premier verwelkomt het voorstel en benadrukt de moeilijke situatie van de jeugd. "Tegelijk blijven we erg bezorgd over de epidemiologische situatie en groeit ook het inzicht over de rol van jonge kinderen in de huidige fase van de pandemie met nieuwe, besmettelijkere virusvarianten", is te horen bij zijn kabinet. "Het voorstel van de ministers van Jeugd zal nu op federaal vlak besproken worden, ook rekening houdend met de epidemiologische risico's. Daarna gebeurt er een vertaling in heldere en handhaafbare regels, vastgelegd in een ministerieel besluit dat aan een elektronisch Overlegcomité kan worden voorgelegd." Wanneer die vergadering plaatsvindt, is volgens het kabinet-De Croo nog niet afgeklopt. (Belga)