De Vlaamse hulplijnen beslisten om Awel als de eerste stap naar voren te schuiven voor wie het moeilijk heeft. Van daaruit kunnen kinderen en jongeren dan meteen worden doorverwezen naar gespecialiseerde hulp als dat nodig is. "Zo blijft het voor kinderen eenvoudig, we willen hen niet verwarren met een waslijst aan hulplijnen", verklaart Sibille Declercq, coördinator van Awel. "Maar achter de schermen draait die waslijst natuurlijk wel op volle toeren: onze collega hulplijnen staan nauw met ons in contact en klaar om die jongeren op te vangen die verdere of meer gespecialiseerde hulp nodig hebben." Het gaat dan onder meer om het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling en hun chat Nupraatikerover.be, 1712, het JAC, CLBch@t, Teleblok, de Druglijn, de Zelfmoordlijn en Child Focus. "Via de campagne bereiken we kinderen en jongeren rechtstreeks en reiken we hen eensgezind de hand, ook als ze het moeilijk hebben. Over een aantal kinderen maken we ons nu extra zorgen omdat ze geïsoleerd raken in onveilige situaties", zegt ook Tim Stroobants, directeur van het Vlaamse Expertisecentrum Kindermishandeling. Bij Awel wordt intussen de capaciteit uitgebreid om zo goed mogelijk te kunnen inspelen op de bijkomende hulpvragen. In de eerste plaats wordt extra mankracht ingezet op de populaire chat. Daarnaast wordt gekeken hoe de telefoon en e-mail voor jongeren laagdrempeliger gemaakt kan worden. Ook nupraatikerover.be breidde de openingsuren drastisch uit. Verschillende hulplijnen kregen van de Vlaamse regering bovendien extra middelen om de werking in deze cruciale periode uit te breiden en de capaciteit op te trekken. (Belga)

De Vlaamse hulplijnen beslisten om Awel als de eerste stap naar voren te schuiven voor wie het moeilijk heeft. Van daaruit kunnen kinderen en jongeren dan meteen worden doorverwezen naar gespecialiseerde hulp als dat nodig is. "Zo blijft het voor kinderen eenvoudig, we willen hen niet verwarren met een waslijst aan hulplijnen", verklaart Sibille Declercq, coördinator van Awel. "Maar achter de schermen draait die waslijst natuurlijk wel op volle toeren: onze collega hulplijnen staan nauw met ons in contact en klaar om die jongeren op te vangen die verdere of meer gespecialiseerde hulp nodig hebben." Het gaat dan onder meer om het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling en hun chat Nupraatikerover.be, 1712, het JAC, CLBch@t, Teleblok, de Druglijn, de Zelfmoordlijn en Child Focus. "Via de campagne bereiken we kinderen en jongeren rechtstreeks en reiken we hen eensgezind de hand, ook als ze het moeilijk hebben. Over een aantal kinderen maken we ons nu extra zorgen omdat ze geïsoleerd raken in onveilige situaties", zegt ook Tim Stroobants, directeur van het Vlaamse Expertisecentrum Kindermishandeling. Bij Awel wordt intussen de capaciteit uitgebreid om zo goed mogelijk te kunnen inspelen op de bijkomende hulpvragen. In de eerste plaats wordt extra mankracht ingezet op de populaire chat. Daarnaast wordt gekeken hoe de telefoon en e-mail voor jongeren laagdrempeliger gemaakt kan worden. Ook nupraatikerover.be breidde de openingsuren drastisch uit. Verschillende hulplijnen kregen van de Vlaamse regering bovendien extra middelen om de werking in deze cruciale periode uit te breiden en de capaciteit op te trekken. (Belga)