"Geconfronteerd met de uitzonderlijke situatie van gevaar voor de gezondheid veroorzaakt door het coronavirus, waren de korpschefs van mening dat ze alle noodzakelijke maatregelen moesten nemen om de verspreiding van dit virus te voorkomen, gezien de vele contacten die de werking van het gerecht genereert", zegt raadsheer Hartoch. "Zij hebben daarom drastische maatregelen genomen om zo goed mogelijk aan de volksgezondheidsvereisten te voldoen. Vanaf maandag 16 maart zullen dus een aantal beslissingen in voege treden met betrekking tot de reorganisatie van het werk en de arbeidstijd, de oprichting van verschillende, afzonderlijke teams wanneer de omvang van het personeelsbestand dit toelaat, de afschaffing van vergaderingen die niet essentieel zijn voor de minimale werking van de rechtsmacht en het beperken van rechtstreeks contact tussen personen." "In die optiek is beslist dat het aantal zittingen desgevallen zal beperkt worden, maar de geografische situatie, de grootte van iedere rechtsmacht van het ressort en de specificiteit van ieders procedures, zal hen verplichten tot het nemen van specifieke maatregelen", gaat de persmagistraat verder. "De korpschefs zijn zich bewust van de beperkingen die de nieuwe organisatie voor de rechtzoekende zal veroorzaken. Zij zullen er alles aan doen om de continuïteit van de gerechtelijke dienstverlening in deze bijzondere periode te verzekeren." (Belga)

"Geconfronteerd met de uitzonderlijke situatie van gevaar voor de gezondheid veroorzaakt door het coronavirus, waren de korpschefs van mening dat ze alle noodzakelijke maatregelen moesten nemen om de verspreiding van dit virus te voorkomen, gezien de vele contacten die de werking van het gerecht genereert", zegt raadsheer Hartoch. "Zij hebben daarom drastische maatregelen genomen om zo goed mogelijk aan de volksgezondheidsvereisten te voldoen. Vanaf maandag 16 maart zullen dus een aantal beslissingen in voege treden met betrekking tot de reorganisatie van het werk en de arbeidstijd, de oprichting van verschillende, afzonderlijke teams wanneer de omvang van het personeelsbestand dit toelaat, de afschaffing van vergaderingen die niet essentieel zijn voor de minimale werking van de rechtsmacht en het beperken van rechtstreeks contact tussen personen." "In die optiek is beslist dat het aantal zittingen desgevallen zal beperkt worden, maar de geografische situatie, de grootte van iedere rechtsmacht van het ressort en de specificiteit van ieders procedures, zal hen verplichten tot het nemen van specifieke maatregelen", gaat de persmagistraat verder. "De korpschefs zijn zich bewust van de beperkingen die de nieuwe organisatie voor de rechtzoekende zal veroorzaken. Zij zullen er alles aan doen om de continuïteit van de gerechtelijke dienstverlening in deze bijzondere periode te verzekeren." (Belga)