Die beslissing kwam er na onderzoek van het risicobeoordelingscomité (PRAC) van het Europees Geneesmiddelenagentschap EMA. Dat concludeerde dat de combinatie van bloedstolsels en een laag aantal bloedplaatjes een bijwerking kan zijn van het AstraZeneca-vaccin, zij het een zeer zeldzame. Het advies van de HGR houdt rekening met verschillende scenario's, afhankelijk van de mogelijke vertraging van de vaccinatiecampagne. Indien er sprake zou zijn van minder dan een maand vertraging voor de vaccinatie van de gehele bevolking, acht de HGR het "verstandig" het AstraZeneca-vaccin "bij voorkeur" toe te dienen aan mensen ouder dan 60 jaar. Bij meer dan een maand vertraging, zegt de HGR dat kan worden overwogen die leeftijd progressief te verlagen, zodat de vertraging alsnog minder dan een maand bedraagt. En indien de modellen ondanksde verlaging van de leeftjdsgrens tot 50 jaar toch nog meer dan een maand vertraging suggereren , beveelt de Hoge Gezondheidsraad aan de vaccinatie met AstraZeneca voort te zetten zonder ingrijpende wijzigingen, "omdat in dat geval de risicobatenverhouding volledig in het voordeel van vaccinatie blijft uitvallen", aldus de experten. (Belga)

Die beslissing kwam er na onderzoek van het risicobeoordelingscomité (PRAC) van het Europees Geneesmiddelenagentschap EMA. Dat concludeerde dat de combinatie van bloedstolsels en een laag aantal bloedplaatjes een bijwerking kan zijn van het AstraZeneca-vaccin, zij het een zeer zeldzame. Het advies van de HGR houdt rekening met verschillende scenario's, afhankelijk van de mogelijke vertraging van de vaccinatiecampagne. Indien er sprake zou zijn van minder dan een maand vertraging voor de vaccinatie van de gehele bevolking, acht de HGR het "verstandig" het AstraZeneca-vaccin "bij voorkeur" toe te dienen aan mensen ouder dan 60 jaar. Bij meer dan een maand vertraging, zegt de HGR dat kan worden overwogen die leeftijd progressief te verlagen, zodat de vertraging alsnog minder dan een maand bedraagt. En indien de modellen ondanksde verlaging van de leeftjdsgrens tot 50 jaar toch nog meer dan een maand vertraging suggereren , beveelt de Hoge Gezondheidsraad aan de vaccinatie met AstraZeneca voort te zetten zonder ingrijpende wijzigingen, "omdat in dat geval de risicobatenverhouding volledig in het voordeel van vaccinatie blijft uitvallen", aldus de experten. (Belga)