In de nachtopvang de Shelter heeft elke bezoeker nu een eigen slaapomgeving van minimaal drie meter. Er werd een aparte slaapzaal voorzien voor personen met een potentiële besmetting. Zij worden volledig afgescheiden van de andere bezoekers en hebben hun eigen toilet en douches. Er werd ook een extra poetsploeg aangevraagd, de huisregels werden verstrengd en er zijn mondmaskers besteld, ook voor de zieke daklozen. Daarnaast werd er een specifiek scheidingssysteem uitgewerkt. "Elke avond wordt voor de opening van de Shelter eerst de temperatuur van alle aanwezigen gecontroleerd. Bij aankomst van een bezoeker wordt zijn lichaamstemperatuur gecontroleerd en worden er enkele vragen gesteld over zijn gezondheid", legt Jans uit. "Op basis van dat onderzoek worden de daklozen in drie groepen opgedeeld: 'coranavrij', 'potentieel besmet' en 'ernstige indicatie van besmetting'. De gezondheidscontrole en de toewijzing aan een specifieke slaapzaal gebeuren door het verpleegkundig personeel." De maximumcapaciteit van de Shelter ligt momenteel op dertien bedden, aangezien er ruimte vrij gehouden moet worden voor mensen met een verhoogd risico. Gemiddeld verblijven er acht mannen en twee vrouwen per nacht. De winteropvang in de Shelter sluit normaal gezien op 31 maart, maar blijft sowieso al een maand langer open. Bovendien blijft de dagopvang in Café Anoniem geopend. Ook hier wordt er aan de ingang een medische triage doorgevoerd door de straatverpleger en de stagiair van PXL-Healthcare. De bezoekers kunnen zich wassen, douchen, eten en rusten. De bezoekers hebben ondertussen uit eigen initiatief zelf mondmaskers gemaakt. "Café Anoniem is wel enkel voor dakloze Hasselaren. Er melden zich regelmatig mensen uit andere gemeenten. Deze worden de toegang ontzegd en verwezen naar hun bevoegd OCMW", benadrukt Jans. De stad Hasselt beschikt over enkele noodwoningen die ze kan gebruiken bij infectie of ziekte. Op dit ogenblik is één persoon uit de Shelter ondergebracht in zo'n doorgangswoning. De persoon heeft een beginnende longontsteking, maar stelt het goed. Het is de bedoeling dat daklozen met een lichtere vorm van corona hier worden ondergebracht. Ook CAW Limburg voorziet nog steeds noodopvang voor daklozen en houdt plaats vrij voor eventuele zieken. Verder wordt de situatie op straat actief opgevolgd. "We voeren medische controles uit op straat en geven medische en psychologische ondersteuning. Hierdoor kunnen we de situatie goed in kaart brengen", besluit Jans. (Belga)

In de nachtopvang de Shelter heeft elke bezoeker nu een eigen slaapomgeving van minimaal drie meter. Er werd een aparte slaapzaal voorzien voor personen met een potentiële besmetting. Zij worden volledig afgescheiden van de andere bezoekers en hebben hun eigen toilet en douches. Er werd ook een extra poetsploeg aangevraagd, de huisregels werden verstrengd en er zijn mondmaskers besteld, ook voor de zieke daklozen. Daarnaast werd er een specifiek scheidingssysteem uitgewerkt. "Elke avond wordt voor de opening van de Shelter eerst de temperatuur van alle aanwezigen gecontroleerd. Bij aankomst van een bezoeker wordt zijn lichaamstemperatuur gecontroleerd en worden er enkele vragen gesteld over zijn gezondheid", legt Jans uit. "Op basis van dat onderzoek worden de daklozen in drie groepen opgedeeld: 'coranavrij', 'potentieel besmet' en 'ernstige indicatie van besmetting'. De gezondheidscontrole en de toewijzing aan een specifieke slaapzaal gebeuren door het verpleegkundig personeel." De maximumcapaciteit van de Shelter ligt momenteel op dertien bedden, aangezien er ruimte vrij gehouden moet worden voor mensen met een verhoogd risico. Gemiddeld verblijven er acht mannen en twee vrouwen per nacht. De winteropvang in de Shelter sluit normaal gezien op 31 maart, maar blijft sowieso al een maand langer open. Bovendien blijft de dagopvang in Café Anoniem geopend. Ook hier wordt er aan de ingang een medische triage doorgevoerd door de straatverpleger en de stagiair van PXL-Healthcare. De bezoekers kunnen zich wassen, douchen, eten en rusten. De bezoekers hebben ondertussen uit eigen initiatief zelf mondmaskers gemaakt. "Café Anoniem is wel enkel voor dakloze Hasselaren. Er melden zich regelmatig mensen uit andere gemeenten. Deze worden de toegang ontzegd en verwezen naar hun bevoegd OCMW", benadrukt Jans. De stad Hasselt beschikt over enkele noodwoningen die ze kan gebruiken bij infectie of ziekte. Op dit ogenblik is één persoon uit de Shelter ondergebracht in zo'n doorgangswoning. De persoon heeft een beginnende longontsteking, maar stelt het goed. Het is de bedoeling dat daklozen met een lichtere vorm van corona hier worden ondergebracht. Ook CAW Limburg voorziet nog steeds noodopvang voor daklozen en houdt plaats vrij voor eventuele zieken. Verder wordt de situatie op straat actief opgevolgd. "We voeren medische controles uit op straat en geven medische en psychologische ondersteuning. Hierdoor kunnen we de situatie goed in kaart brengen", besluit Jans. (Belga)