Concreet vraagt Groen om de sociale toelage in het groeipakket, de vroegere kinderbijslag, beter af te stemmen op het gezinsinkomen. Iedereen die minder dan 31.000 euro bruto per jaar verdient krijgt nu dezelfde toeslag, klinkt het, maar de groenen willen een hogere toelage naarmate het inkomen daalt. Daarnaast wil de partij ook huurders een duwtje in de rug geven. Gezinnen die op de wachtlijst staan voor een sociale woning en die minimum 20 procent minder verdienen door het coronavirus, moeten een huurpremie krijgen, stelt fractieleider Björn Rzoska. Die gezinnen huren nu immers noodgedwongen op de privémarkt omdat er te weinig sociale woning zijn, en hadden vaak voor de corona-epidemie al betalingsproblemen, klinkt het. Tot slot vreest Groen dat sommige leerlingen door de opschorting van de lessen op school een taalachterstand zullen oplopen. De partij vraagt snel een 'leesactieplan' voor alle kinderen uit gezinnen die moeite hebben met taalvaardigheid, waarbij scholen gebruik kunnen maken van educatieve software, of oefenbundels voor gezinnen zonder computer of internetverbinding. (Belga)

Concreet vraagt Groen om de sociale toelage in het groeipakket, de vroegere kinderbijslag, beter af te stemmen op het gezinsinkomen. Iedereen die minder dan 31.000 euro bruto per jaar verdient krijgt nu dezelfde toeslag, klinkt het, maar de groenen willen een hogere toelage naarmate het inkomen daalt. Daarnaast wil de partij ook huurders een duwtje in de rug geven. Gezinnen die op de wachtlijst staan voor een sociale woning en die minimum 20 procent minder verdienen door het coronavirus, moeten een huurpremie krijgen, stelt fractieleider Björn Rzoska. Die gezinnen huren nu immers noodgedwongen op de privémarkt omdat er te weinig sociale woning zijn, en hadden vaak voor de corona-epidemie al betalingsproblemen, klinkt het. Tot slot vreest Groen dat sommige leerlingen door de opschorting van de lessen op school een taalachterstand zullen oplopen. De partij vraagt snel een 'leesactieplan' voor alle kinderen uit gezinnen die moeite hebben met taalvaardigheid, waarbij scholen gebruik kunnen maken van educatieve software, of oefenbundels voor gezinnen zonder computer of internetverbinding. (Belga)