De gouverneur herinnert eraan dat een avondklok voor de hele provincie Luik van kracht wordt op zaterdag 24 oktober om 22 uur tot en met donderdag 19 november 2020. Alle niet-essentiële reizen zijn verboden en alleen die die als essentieel worden beschouwd of die gerechtvaardigd zijn door een geval van overmacht, zijn toegestaan. Daarnaast zijn er specifieke maatregelen wat handel betreft, en dat van 26 oktober tot 19 november. Zo is het aantal mensen dat samen boodschappen doet, beperkt tot twee, ook wat betreft kinderen jonger dan 12. Voedingswinkels, nachtwinkels, speelhallen, gokhuizen, casino's en winkels die aan een benzinestation zijn verbonden, moeten dicht om 20.00 uur en de verkoop van alcohol is verboden in benzinestations op de snelwegen. Tot slot worden er wat evenementen betreft ook maatregelen genomen van 26 oktober tot 19 november. Activiteiten georganiseerd door de gemeenten zijn verboden. Dat verbod geldt ook voor de vieringen van religieuze en wereldlijke feestdagen en kerstmarkten. Die laatste zijn verboden tot 31 december 2020. Beslissingen over bezoeken aan rust- (en verzorgings) huizen worden bindend gemaakt via een politiebevel na ontvangst van de circulaire van de Waalse minister van Volksgezondheid. De gouverneur wil tot slot nogmaals wijzen op de gouden regels opgesteld door de federale overheid: onder andere handen wassen, 1,5 meter afstand houden en mondmasker dragen waar dat moet. (Belga)

De gouverneur herinnert eraan dat een avondklok voor de hele provincie Luik van kracht wordt op zaterdag 24 oktober om 22 uur tot en met donderdag 19 november 2020. Alle niet-essentiële reizen zijn verboden en alleen die die als essentieel worden beschouwd of die gerechtvaardigd zijn door een geval van overmacht, zijn toegestaan. Daarnaast zijn er specifieke maatregelen wat handel betreft, en dat van 26 oktober tot 19 november. Zo is het aantal mensen dat samen boodschappen doet, beperkt tot twee, ook wat betreft kinderen jonger dan 12. Voedingswinkels, nachtwinkels, speelhallen, gokhuizen, casino's en winkels die aan een benzinestation zijn verbonden, moeten dicht om 20.00 uur en de verkoop van alcohol is verboden in benzinestations op de snelwegen. Tot slot worden er wat evenementen betreft ook maatregelen genomen van 26 oktober tot 19 november. Activiteiten georganiseerd door de gemeenten zijn verboden. Dat verbod geldt ook voor de vieringen van religieuze en wereldlijke feestdagen en kerstmarkten. Die laatste zijn verboden tot 31 december 2020. Beslissingen over bezoeken aan rust- (en verzorgings) huizen worden bindend gemaakt via een politiebevel na ontvangst van de circulaire van de Waalse minister van Volksgezondheid. De gouverneur wil tot slot nogmaals wijzen op de gouden regels opgesteld door de federale overheid: onder andere handen wassen, 1,5 meter afstand houden en mondmasker dragen waar dat moet. (Belga)