Zo'n lockdown heeft een zware impact op de werking van de gevangenis - zo zit de gevangenis van Hasselt nog niet op het normale regime. In een gevangenis onder lockdown wordt het bezoek onder meer opgeschort en worden douches en wandeling zoveel mogelijk gecompartimenteerd. Daarnaast krijgen onderzoeksrechters de vraag binnenkomende beklaagden naar andere arresthuizen in de buurt te sturen. Vanwege die zware impact op de werking breekt ACV-Openbare Diensten nogmaals een lans om cipiers prioritair te vaccineren. De verantwoordelijkheid voor die vaccinatie ligt bij de regionale overheden. In Brussel heeft de bevoegde minister de personeelslijsten van de Brusselse gevangenissen aan de vaccinatiecentra bezorgd, en zij kunnen zich al laten vaccineren. In Vlaanderen en Wallonië is dat niet het geval, wat aan beide kanten van de taalgrens leidt tot frustratie, zegt ACV-secretaris Frank Conings. De vakbond vraagt "geen versnippering", en wil dat het gevangenispersoneel als een collectiviteit beschouwd wordt "om zo vlug als mogelijk iedereen te vaccineren". "De Hoge Gezondheidsraad is met hoogdringendheid om een advies gevraagd over het principe om gevangenispersoneel en gedetineerden algemeen te vaccineren", laat Kathleen Van de Vijver, woordvoerster van het Gevangeniswezen, weten. "Dit advies verwachten we in de loop van volgende week." Het Gevangeniswezen wijst er verder nog op dat personeelsleden die tot de risicogroep behoren, hoe dan ook al in de algemene vaccinatiestrategie zijn opgenomen. In Dendermonde zijn 36 gedetineerden preventief in quarantaine geplaatst. Op dit moment zijn alle gedetineerden die in de keuken werken, getest. Vanaf dinsdag worden alle gedetineerden getest. Eens die resultaten bekend zijn, volgt een nieuwe evaluatie. (Belga)

Zo'n lockdown heeft een zware impact op de werking van de gevangenis - zo zit de gevangenis van Hasselt nog niet op het normale regime. In een gevangenis onder lockdown wordt het bezoek onder meer opgeschort en worden douches en wandeling zoveel mogelijk gecompartimenteerd. Daarnaast krijgen onderzoeksrechters de vraag binnenkomende beklaagden naar andere arresthuizen in de buurt te sturen. Vanwege die zware impact op de werking breekt ACV-Openbare Diensten nogmaals een lans om cipiers prioritair te vaccineren. De verantwoordelijkheid voor die vaccinatie ligt bij de regionale overheden. In Brussel heeft de bevoegde minister de personeelslijsten van de Brusselse gevangenissen aan de vaccinatiecentra bezorgd, en zij kunnen zich al laten vaccineren. In Vlaanderen en Wallonië is dat niet het geval, wat aan beide kanten van de taalgrens leidt tot frustratie, zegt ACV-secretaris Frank Conings. De vakbond vraagt "geen versnippering", en wil dat het gevangenispersoneel als een collectiviteit beschouwd wordt "om zo vlug als mogelijk iedereen te vaccineren". "De Hoge Gezondheidsraad is met hoogdringendheid om een advies gevraagd over het principe om gevangenispersoneel en gedetineerden algemeen te vaccineren", laat Kathleen Van de Vijver, woordvoerster van het Gevangeniswezen, weten. "Dit advies verwachten we in de loop van volgende week." Het Gevangeniswezen wijst er verder nog op dat personeelsleden die tot de risicogroep behoren, hoe dan ook al in de algemene vaccinatiestrategie zijn opgenomen. In Dendermonde zijn 36 gedetineerden preventief in quarantaine geplaatst. Op dit moment zijn alle gedetineerden die in de keuken werken, getest. Vanaf dinsdag worden alle gedetineerden getest. Eens die resultaten bekend zijn, volgt een nieuwe evaluatie. (Belga)