Het rapport "Forgotten Behind Bars: COVID-19 and Prisons" onthult dat gevangenissen in vele landen grote kans lopen om broedplekken te worden voor het virus. Meer dan 11 miljoen mensen zitten naar schatting wereldwijd vast. Inzicht in het aantal coronabesmettingen en -doden is er niet, maar volgens Amnesty is er in veel gevangenissen "een zorgelijk patroon". Vooral overbevolking blijft het grootste probleem in de gevangenissen. Zeker 102 landen hebben een officiële gevangenisbezetting van meer dan 110 procent. Ook al zijn er stappen genomen om bepaalde gevangenen in deze pandemie vrij te laten, blijkt uit Amnesty's onderzoek dat het aantal vrijlatingen onvoldoende is om het grote risico van een virusuitbraak in gevangenissen te beperken. Verder legt de gezondheidscrisis ook de verwaarlozing bloot van gezondheidsdiensten in gevangenissen. Zo namen zelfs landen als Frankrijk en de VS geen adequate beschermende maatregelen in hun gevangenissen om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Ook is er in een groot aantal gevangenissen een tekort aan coronatesten. In veel landen namen gevangenisautoriteiten bovendien gevaarlijke maatregelen om de coronacrisis te beteugelen, zoals buitensporig gebruik van eenzame opsluiting van potentieel besmette gevangenen, wat leidde tot ernstige mensenrechtenschendingen. Amnesty's nieuwe rapport behandelt slechts een selectie van landen, de Belgische situatie wordt er niet specifiek in behandeld. Maar ook over onze gevangenissen heeft de ngo bezorgdheden. Van bij de start van de pandemie, ontving Amnesty International getuigenissen waarin Belgische gevangenen gewag maakten van onvoldoende persoonlijk beschermingsmateriaal, zoals zeep, om de hygiënische voorschriften na te leven, en klaagden over de grote impact op hun leefomstandigheden en sociale contacten van de COVID-maatregelen. De mensenrechtenorganisatie klaagt verder aan dat veel landen, ook welvarende, zwijgen of onduidelijk zijn over hun plan van aanpak rond vaccinatie van gedetineerden. Daarom roept ze staten op om niet langer gevangenen te discrimineren en hen voorrang te geven in hun vaccinatieplannen, vooral omdat zij in gevangenschap niet genoeg fysieke afstand tot anderen kunnen houden. "Bovendien moeten autoriteiten erop toezien dat vooral de hoge risicogroepen, zoals oudere gevangenen en gevangenen met chronische gezondheidsproblemen, voorrang krijgen voor een vaccinatie", klinkt het. (Belga)

Het rapport "Forgotten Behind Bars: COVID-19 and Prisons" onthult dat gevangenissen in vele landen grote kans lopen om broedplekken te worden voor het virus. Meer dan 11 miljoen mensen zitten naar schatting wereldwijd vast. Inzicht in het aantal coronabesmettingen en -doden is er niet, maar volgens Amnesty is er in veel gevangenissen "een zorgelijk patroon". Vooral overbevolking blijft het grootste probleem in de gevangenissen. Zeker 102 landen hebben een officiële gevangenisbezetting van meer dan 110 procent. Ook al zijn er stappen genomen om bepaalde gevangenen in deze pandemie vrij te laten, blijkt uit Amnesty's onderzoek dat het aantal vrijlatingen onvoldoende is om het grote risico van een virusuitbraak in gevangenissen te beperken. Verder legt de gezondheidscrisis ook de verwaarlozing bloot van gezondheidsdiensten in gevangenissen. Zo namen zelfs landen als Frankrijk en de VS geen adequate beschermende maatregelen in hun gevangenissen om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Ook is er in een groot aantal gevangenissen een tekort aan coronatesten. In veel landen namen gevangenisautoriteiten bovendien gevaarlijke maatregelen om de coronacrisis te beteugelen, zoals buitensporig gebruik van eenzame opsluiting van potentieel besmette gevangenen, wat leidde tot ernstige mensenrechtenschendingen. Amnesty's nieuwe rapport behandelt slechts een selectie van landen, de Belgische situatie wordt er niet specifiek in behandeld. Maar ook over onze gevangenissen heeft de ngo bezorgdheden. Van bij de start van de pandemie, ontving Amnesty International getuigenissen waarin Belgische gevangenen gewag maakten van onvoldoende persoonlijk beschermingsmateriaal, zoals zeep, om de hygiënische voorschriften na te leven, en klaagden over de grote impact op hun leefomstandigheden en sociale contacten van de COVID-maatregelen. De mensenrechtenorganisatie klaagt verder aan dat veel landen, ook welvarende, zwijgen of onduidelijk zijn over hun plan van aanpak rond vaccinatie van gedetineerden. Daarom roept ze staten op om niet langer gevangenen te discrimineren en hen voorrang te geven in hun vaccinatieplannen, vooral omdat zij in gevangenschap niet genoeg fysieke afstand tot anderen kunnen houden. "Bovendien moeten autoriteiten erop toezien dat vooral de hoge risicogroepen, zoals oudere gevangenen en gevangenen met chronische gezondheidsproblemen, voorrang krijgen voor een vaccinatie", klinkt het. (Belga)