"AIFA laat het vaccin van AstraZeneca ter voorkoming van de ziekte COVID-19 toe bij mensen ouder dan 18, overeenkomstig de aanbeveling van het EMA", het Europese Geneesmiddelenagentschap, aldus het Italiaanse agentschap. Maar het wijst op "een mate van onzekerheid" over de werkzaamheid bij 55-plussers, want deze leeftijdsgroep is "slecht vertegenwoordigd" in de tests. Bijgevolg raadt het Italiaanse agentschap aan "het vaccin van Astrazeneca bij voorkeur te gebruiken bij mensen van 18 tot 55 jaar, in afwachting van meer gegevens", en beveelt het andere vaccins aan voor oudere mensen of voor "de meest kwetsbare" mensen. (Belga)

"AIFA laat het vaccin van AstraZeneca ter voorkoming van de ziekte COVID-19 toe bij mensen ouder dan 18, overeenkomstig de aanbeveling van het EMA", het Europese Geneesmiddelenagentschap, aldus het Italiaanse agentschap. Maar het wijst op "een mate van onzekerheid" over de werkzaamheid bij 55-plussers, want deze leeftijdsgroep is "slecht vertegenwoordigd" in de tests. Bijgevolg raadt het Italiaanse agentschap aan "het vaccin van Astrazeneca bij voorkeur te gebruiken bij mensen van 18 tot 55 jaar, in afwachting van meer gegevens", en beveelt het andere vaccins aan voor oudere mensen of voor "de meest kwetsbare" mensen. (Belga)