Tijdens activiteiten van verenigingen en andere organisatoren vinden volgens de gemeente Brecht - alvast daar lokaal - veel besmettingen met het coronavirus plaats. De gemeente vraagt daarom aan haar inwoners om zich de komende maanden te beperken tot maximaal één hobby per persoon. "Een deelnemer aan een kernactiviteit van een vereniging kan geen deelnemer zijn van de kernactiviteit van een andere vereniging", klinkt het. "Op deze manier wordt voorkomen dat het virus van de ene vereniging naar de andere wordt overgedragen, wat we dit voorjaar en deze zomer in Brecht zagen gebeuren." De gemeente vraagt om wel steeds lid te blijven en zo toch wat financiële steun te bieden. Brechtse verenigingen mogen tot eind maart ook maximaal met vijftien deelnemers activiteiten organiseren, moeten een "COVID-19-verantwoordelijke" aanduiden en zich concentreren op de kernactiviteiten en die zoveel mogelijk buiten laten plaatsvinden. De gemeentelijke infrastructuur blijft gesloten, met uitzondering van de organisatie van kernactiviteiten of overlegmomenten van verenigingen. De gemeente en het OCMW Brecht organiseren geen activiteiten die mensen bij elkaar brengen. Het gemeentebestuur stelt dat de maatregelen sowieso tot eind maart zullen gelden, los van versoepelingen door hogere overheidsniveaus. Als er door het federale, Vlaamse of provinciale niveau strenger wordt opgetreden, zoals ook momenteel het geval is, zullen uiteraard die strengere regels gelden. (Belga)

Tijdens activiteiten van verenigingen en andere organisatoren vinden volgens de gemeente Brecht - alvast daar lokaal - veel besmettingen met het coronavirus plaats. De gemeente vraagt daarom aan haar inwoners om zich de komende maanden te beperken tot maximaal één hobby per persoon. "Een deelnemer aan een kernactiviteit van een vereniging kan geen deelnemer zijn van de kernactiviteit van een andere vereniging", klinkt het. "Op deze manier wordt voorkomen dat het virus van de ene vereniging naar de andere wordt overgedragen, wat we dit voorjaar en deze zomer in Brecht zagen gebeuren." De gemeente vraagt om wel steeds lid te blijven en zo toch wat financiële steun te bieden. Brechtse verenigingen mogen tot eind maart ook maximaal met vijftien deelnemers activiteiten organiseren, moeten een "COVID-19-verantwoordelijke" aanduiden en zich concentreren op de kernactiviteiten en die zoveel mogelijk buiten laten plaatsvinden. De gemeentelijke infrastructuur blijft gesloten, met uitzondering van de organisatie van kernactiviteiten of overlegmomenten van verenigingen. De gemeente en het OCMW Brecht organiseren geen activiteiten die mensen bij elkaar brengen. Het gemeentebestuur stelt dat de maatregelen sowieso tot eind maart zullen gelden, los van versoepelingen door hogere overheidsniveaus. Als er door het federale, Vlaamse of provinciale niveau strenger wordt opgetreden, zoals ook momenteel het geval is, zullen uiteraard die strengere regels gelden. (Belga)