Om de uitnodigingen voor een vaccinatie te kunnen versturen en de vaccinatiecampagne te kunnen organiseren, moeten de overheden beroep doen op persoonlijk gegevens. Mensen moeten geregistreerd worden vooraleer ze zich vaccineren om te vermijden dat ze twee keer worden ingeënt, om de timing voor het toedienen van de twee dosissen te respecteren en om de gevaccineerde mensen te kunnen opvolgen. Ook is er nood aan een databank met de gegevens van mensen met onderliggende aandoeningen, zodat zij prioritair kunnen uitgenodigd worden voor hun vaccin. Dat betekent dat er heel gevoelige informatie wordt gedeeld met de mutualiteiten en de artsen, die instaan voor de identificatie van de patiënten. De Gegevensbeschermingsautoriteit formuleerde in december al kritieken bij analyse van het juridische kader dat voorafging aan het akkoord. Die kritieken bevinden zich nu grotendeels in het advies, aldus Le Soir. Zo uit de privacycommissie kritiek op de definitie van de doeleinden die worden beoogd met de verzameling en verwerking van gegevens. Die moeten heel duidelijk worden geformuleerd om te verzekeren dat de data later niet voor andere doeleinden gebruikt kunnen worden. Daarnaast heeft de GBA kritiek op de lijst van instanties naar wie de geregistreerde gegevens kunnen worden doorgespeeld. Het gaat volgens de tekst om instanties met opdrachten van algemeen belang. Le Soir wijst er echter op dat bijvoorbeeld ook de MIVB, de NMBS of bpost opdrachten van algemeen belang hebben. Het is nu aan de overheid om te beslissen wat ze met het niet-bindende advies zal doen, aldus de krant nog. (Belga)

Om de uitnodigingen voor een vaccinatie te kunnen versturen en de vaccinatiecampagne te kunnen organiseren, moeten de overheden beroep doen op persoonlijk gegevens. Mensen moeten geregistreerd worden vooraleer ze zich vaccineren om te vermijden dat ze twee keer worden ingeënt, om de timing voor het toedienen van de twee dosissen te respecteren en om de gevaccineerde mensen te kunnen opvolgen. Ook is er nood aan een databank met de gegevens van mensen met onderliggende aandoeningen, zodat zij prioritair kunnen uitgenodigd worden voor hun vaccin. Dat betekent dat er heel gevoelige informatie wordt gedeeld met de mutualiteiten en de artsen, die instaan voor de identificatie van de patiënten. De Gegevensbeschermingsautoriteit formuleerde in december al kritieken bij analyse van het juridische kader dat voorafging aan het akkoord. Die kritieken bevinden zich nu grotendeels in het advies, aldus Le Soir. Zo uit de privacycommissie kritiek op de definitie van de doeleinden die worden beoogd met de verzameling en verwerking van gegevens. Die moeten heel duidelijk worden geformuleerd om te verzekeren dat de data later niet voor andere doeleinden gebruikt kunnen worden. Daarnaast heeft de GBA kritiek op de lijst van instanties naar wie de geregistreerde gegevens kunnen worden doorgespeeld. Het gaat volgens de tekst om instanties met opdrachten van algemeen belang. Le Soir wijst er echter op dat bijvoorbeeld ook de MIVB, de NMBS of bpost opdrachten van algemeen belang hebben. Het is nu aan de overheid om te beslissen wat ze met het niet-bindende advies zal doen, aldus de krant nog. (Belga)